Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30.05.2015 r.. DEBATY KLASOWE DEBATY SZKOLNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30.05.2015 r.. DEBATY KLASOWE DEBATY SZKOLNE."— Zapis prezentacji:

1 30.05.2015 r.

2 DEBATY KLASOWE

3

4 DEBATY SZKOLNE

5

6

7

8

9 LEKCJE Z KLASĄ

10

11

12 30.05.2015 r.

13 Kodeks korzystania z TIK

14 TIK – technologia informacyjno - komunikacyjna

15 I. Odpowiednie przygotowanie do zajęć. Kodeks korzystania z TIK

16 II. Umiarkowane korzystanie ze sprzętu elektronicznego podczas lekcji. Kodeks korzystania z TIK

17 III. Nie wierzyć bezgranicznie informacjom w Internecie – weryfikować je. (atlasy, encyklopedie, słowniki) Kodeks korzystania z TIK

18 IV. Oddzielne kanały WIFI – dla nauczycieli i uczniów. Kodeks korzystania z TIK

19 V. Odpowiednie korzystanie ze sprzętu – szacunek. Kodeks korzystania z TIK

20 VI. Programy antywirusowe na laptopach lub komputerach. Kodeks korzystania z TIK

21 VII. Rozważne korzystanie ze sprzętów elektronicznych. (zanik kreatywnego myślenia, problemy ze wzrokiem) Kodeks korzystania z TIK

22 VIII. Proste rozwiązania – używanie sprawdzonych programów komputerowych. Kodeks korzystania z TIK

23 ZADANIA I LEKCJE

24

25 Wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej, w Polsce coraz więcej dotacji jest przeznaczanych na szkolnictwo. Te pieniądze są wykorzystywane m.in. na zakup tablic multimedialnych, tabletów oraz laptopów, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Są to tak zwane technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Ułatwiają one prowadzenie lekcji, zapewniają nowe metody nauczania oraz dają łatwiejszy dostęp do informacji o dziecku dla rodziców. Jednak prócz zalet, posiadają też wady, które są na tyle poważne, że warto się nad nimi zastanowić.

26 Zanik tradycyjnych metod nauczania Już niedługo ludzie będą się uczyć, siedząc przed komputerem, a zeszyty i notatki zastąpią tablety wraz z prezentacjami.

27  Chyba wszyscy wiedzą, jak szkodliwe jest długotrwałe siedzenie przed ekranem komputera czy smartfona. Jeśli owe sprzęty zastąpią tradycyjne zeszyty, to za jakiś czas wszyscy będą potrzebowali okularów.

28  Je ś li sprz ę t jest sprawny, to z prowadzeniem lekcji nie ma problemu. Ale co zrobi ć, kiedy co ś nie zadzia ł a?

29 Zanik sztuki pisania Coraz mniej ludzi pisze listy, a w szkołach powoli rezygnuje się z dyktand. Edytory tekstu automatycznie poprawiają błędy, więc cały problem z głowy. Tak więc, wraz z rozwojem TIK-u, sztuka ręcznego pisania umiera.

30  W dzisiejszych czasach tworzenie prac pisemnych w większości przypadków ogranicza się do ściągnięcia odpowiedniego wzorca z internetu. Ludzka wyobraźnia przestaje się rozwijać, bo nad chęcią myślenia wygrywa lenistwo.

31  Im więcej czasu spędzamy przed komputerem czy tabletem, tym bardziej wydaje nam on się niezbędny do życia. Czy za 20 lat będzie istniał ktoś zdolny do funkcjonowania bez elektroniki?

32 Podsumowanie Podsumowanie Korzystanie z TIK-u niesie za sobą bardzo dużo konsekwencji. Ta prezentacja skupia się głównie na tych negatywnych, jednak nie należy również zapominać o tych pozytywnych. Głównym zadaniem człowieka jest znalezienie złotego środka, który byłby w stanie zrównoważyć obie strony i dać szkolnictwu skuteczny system, który mimo swej nowoczesności nie zapomina o zaletach tradycji.

33 30.05.2015 r.

34 Ochrona danych osobowych Aleksandra Pawłowska Martyna Pietruszczyk Tymoteusz Krzak Agata Sznura Urszula Lesik

35 Podstawowe informacje o Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej. o Danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy. o Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne i fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne lub społeczne.

36 o Imię i nazwisko o Adres zamieszkania o Numer PESEL, NIP, numer i seria dowodu osobistego o Zawód o Płeć o Wykształcenie o Numer telefonu o E-mail o Pochodzenie rasowe lub etniczne o Poglądy polityczne o Stan zdrowia o Życie seksualne o Nałogi o Kod genetyczny o Wyroki sądowe Dane zwykłe Dane wrażliwe Co chronimy?

37 Czy wiedza ludzi na temat prawa do ochrony danych osobowych jest wystarczająca? Zakres przedmiotu badawczego to wiedza o ochronie danych osobowych, jaką dysponują przeciętni mieszkańcy Gliwic z różnych grup społeczno-wiekowych. W badaniach skupiliśmy się na osobach z naszego otoczenia, czyli dyrektorze szkoły, nauczycielach, policji, uczniach w różnym przedziale wiekowym oraz naszych najbliższych. Na losowej grupie uczniów klas licealnych i gimnazjalnych przeprowadziliśmy 40 ankiet. Ankieta składała się z 11 pytań zamkniętych i otwartych. Metody badawcze, jakie wybraliśmy to wywiady, ankiety oraz analiza zgromadzonych materiałów. Wybraliśmy te metody, ponieważ umożliwiły nam dokładne sprawdzenie poziomu wiedzy ludzi na ten temat. A to nasz zespół badawczy

38 Wyniki badań Z czym Panu/i kojarzy się ochrona danych osobowych? GIMNAZJUM,,Nieupublicznianie pewnych informacji’’,,Ochrona danych osobowych kojarzy mi się z nieujawnianiem moich danych osobom, które nie mają na to mojego pozwolenia’’,,Z ochroną prywatności’’ LICEUM,,Dokładne ich zabezpieczanie przed możliwością ich zdobycia ich przez osoby niepożądane’’,,Osoby postronne nie mają dostępu do danych’’,,Ostrożność w Internecie’’ Przykładowe pytania z ankiety:

39 Wyniki badań cd.  Jakie dane osobowe według Pana/Pani powinny być chronione?  Czy można zastrzec dane osobowe?

40 Wnioski 98% ankietowanych czuje potrzebę ochrony swoich danych osobowych podając za powód wysoko cenioną prywatność i chęć uniknięcia nieprzyjemności, 69% ankietowanych młodych osób uważa poszerzanie wiedzy na temat skutecznej ochrony danych osobowych za wskazane, jedynie 28% za konieczne, a 3% za zbędne, 40% zna instytucję zajmującą się ochroną danych osobowych, a 60% nie, Wszyscy ankietowani uważają, że dostęp do danych osobowych innych osób jest łatwy, a najłatwiejszy za pomocą Internetu, Edukacja na temat prawa do ochrony danych osobowych jest bardzo potrzebna na co wskazują wyniki przeprowadzonych przez nasz zespół badań, Duża liczba osób spotkała się z nadużyciem danych osobowych, Świadomość posiadania prawa do ochrony danych osobowych jest większa dla uczniów klas licealnych niż gimnazjalnych, W uczniach szkół ponadpodstawowych występuje błędne rozumowanie ustawy o ochronie danych osobowych dotyczącej zastrzegania swoich danych, Jak wynika z przeprowadzanych wywiadów ludzie pracujący w instytucjach państwowych mają coraz większą wiedzę na ten temat.

41 30.05.2015 r.

42

43

44

45

46

47

48

49

50


Pobierz ppt "30.05.2015 r.. DEBATY KLASOWE DEBATY SZKOLNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google