Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt procesowy przedstawia założenia instalacji do otrzymywania bezwodnika kwasu ftalowego w ilości 1000 ton / rok. Założenia projektowe:  metoda wytwarzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt procesowy przedstawia założenia instalacji do otrzymywania bezwodnika kwasu ftalowego w ilości 1000 ton / rok. Założenia projektowe:  metoda wytwarzania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt procesowy przedstawia założenia instalacji do otrzymywania bezwodnika kwasu ftalowego w ilości 1000 ton / rok. Założenia projektowe:  metoda wytwarzania bezwodnika ftalowego musi być przyjazna środowisku, emisja gazów cieplarnianych powinna być zbliżona do zera, nie odpadowa,  wytwarzane produkty uboczne (np. kwas benzoesowy, kwas maleinowy, bezwodnik maleinowy) powinny być stosownie zagospodarowane,  wykorzystywane surowce do produkcji muszą być dostępne i łatwe w transporcie. Otrzymywanie bezwodnika ftalowego w skali 1000 ton/ rok K. Kardas, O. Kozikowska, P. Ruszczyk, K. Serejko, M. Wydryszek Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Opiekun grupy: dr inż. I. Wielgus Charakterystyka produktu Zdolność produkcyjna Parametry procesu Założenia projektu Bilans masowy Zagospodarowanie odpadów Schemat technologiczny Bezwodnik ftalowy inaczej bezwodnik kwasu o-ftalowego, wzór sumaryczny C 8 H 4 O 3 Właściwości fizyko-chemiczne:  białe, krystaliczne ciało stałe  temperatura topnienia 131 ºC  temperatura wrzenia 284 ºC  temperatura samozapłonu 580ºC.  gęstość (20ºC). 1,527 g/cm 3  trudno rozpuszczalny w wodzie,  dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym i eterze dietylowym.  sublimuje poniżej temperatury wrzenia.  podczas gotowania z wodą hydrolizuje, dając kwas ftalowy.  jest produktem szkodliwym Zastosowanie  farby i lakiery,  żywice poliestrowe,  barwniki,  zmiękczacze dla przetwórstwa mas plastycznych. Metoda otrzymywania  tanie i łatwo dostępne reagenty,  produkty uboczne (bezwodnik maleinowy, kwas benzoesowy, kwas maleinowy) mają zastosowanie w praktyce i mogą zostać sprzedane,  cały proces jest selektywny i wydajny,  proces można prowadzić metodą ciągłą,  reakcja jednoetapowa,  podczas procesu nie powstają szkodliwe odpady.  utlenianie o-ksylenu prowadzone w reaktorze rurowym w temperaturze 350˚C,  katalizator: 7,0% V 2 O 5, 2,5% Sb 2 O 3, 0,16% Rb oraz 90,34% TiO 2,  w reaktorze mogą zachodzić następujące reakcje: Destylacjap = 0,7 bar, T = 280°CDestylacjap = 0,7 bar, T = 280°C Planowana zdolność produkcyjna to 1000 ton na rok. Synteza będzie prowadzona w sposób ciągły przy założeniu trójzmianowego systemu pracy (3×8h) przez 300 dni w roku. Przy powyższych założeniach produkcja dobowa będzie wynosić 3,3 tony produktu (w ciągu godziny należy otrzymać 137 kg produktu). Lp.ProcesParametry procesu 1 Przygotowywanie reagentu I: Oczyszczanie, osuszanie, sprężanie i ogrzewanie powietrza p = 1,4-1,7 bar; T = 125-145˚C 2 Przygotowywanie reagentu II: ogrzewanie o-ksylenu T = 140-180˚C 3 Mieszanie substratów i odparowywanie /parownik/ p = 1,5 bar, T = 160˚C 4Utlenianie w reaktorze rurowymp = 1,5 -1,0 bar, T = 350˚C 5 Chłodzenie mieszaniny poreakcyjnej i kondensacja BKF p = 1,0 bar, do T = 202˚C 6Rafinacjap = 0,9 bar, T = 240-299˚C 7Destylacja próżnia (p = 500 mm Hg = 0,7 bar), T = 280˚C L.p. Uproszczona kalkulacjatys. zł/rok 1 Koszt surowców 3597 2 Koszt robocizny 558 3 Koszt energii 324 4 Narzuty 2511 5 Techniczny koszt wytwarzania (1+2+3+4) 6990 6 Zysk (brutto) 7-5 100394 7 Cena 107385 8 Podatek - 40% zysku 40157 9 Zysk netto 6-8 60236 Bezwodnik maleinowy zostanie poddany absorpcji mokrej, w wyniku czego otrzymuje się kwas maleinowy, który może zostać później przetworzony do kwasu fumarowego lub bezwodnika maleinowego.  kwas maleinowy – sprzedaż,  kwas benzoesowy – sprzedaż,  dwutlenek węgla i tlenek węgla zostaną przetłoczone do spalarni,  pozostałości podestylacyjne przekazujemy odpowiedniej firmie do utylizacji Zalety wybranej metody Proces PRZYCHÓDROZCHÓD surowieckg/hkg/dobęsurowieckg/hkg/dobę ogrzewanie i odparowanie ksylen zimny133,43201ksylen pary133,43201 powietrze zimne874,420985powietrze ogrzane874,420985 SUMA:1007,824186SUMA:1007,824186 utlenianie ksylen pary133,43201 mieszanina poreakcyjna, w tym: powietrze ogrzane874,420985BKF137,03289 BKM19,6471 kwas benzoesowy0,49 para wodna76,21829 CO 2 193,14635 CO10,1243 inne gazy (głównie azot) 571,313710 SUMA:1007,824186SUMA:1007,824186 kondensacja mieszanina poreakcyjna 1007,824186 a)kondensat, w tym: 137,43298 BKF137,03289 kwas benzoesowy0,49 a)frakcja gazowa, w tym: 870,320888 BKM19,6471 CO 2 193,14635 CO10,1243 para wodna76,21829 inne gazy (głównie azot) 571,313710 SUMA:1007,824186SUMA:1007,824186 rafinacja kondensat137,43298BKF rafinowany137,03289 kwas benzoesowy0,49 SUMA:137,43298SUMA:137,43298 destylacja BKF rafinowany137,03289BKF czysty136,73280 zanieczyszczenia0,49 SUMA:137,03289SUMA:137,03289 Wykres Sankey`a  selektywność reakcji: (1)70%; (2) 10%; (3) 15%; (4) 5%; (5) śladowe ilości Ekonomika Główne założenia ekonomiczne:  cena o-ksylenu to 4 zł/ kg  bezwodnik ftalowy będzie sprzedawany za 95,50 zł/ kg


Pobierz ppt "Projekt procesowy przedstawia założenia instalacji do otrzymywania bezwodnika kwasu ftalowego w ilości 1000 ton / rok. Założenia projektowe:  metoda wytwarzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google