Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa komunikacji pomiędzy terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa komunikacji pomiędzy terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem."— Zapis prezentacji:

1 Budowa komunikacji pomiędzy terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

2 Projekt wytypowany do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorców Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności przedsiębiorstw Beneficjentem będzie Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

3 Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego poprzez stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim. Dla osiągnięcia założonego celu do Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, stanowiącego strefę inwestycyjną miasta, doprowadzona zostanie infrastruktura drogowa, wodociągowa oraz kanalizacyjna.

4 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

5 Projekt zakłada realizację trzech połączonych ze sobą logicznie inwestycji: 1)Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową. 2)Budowa wodociągu. 3)Budowa kanalizacji sanitarnej.

6 Plan orientacyjny realizowanego projektu Droga dojazdowa z odwodnieniem Sieć wodociągowa Kanalizacja sanitarna

7 Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową zakłada wykonanie następujących elementów: jezdnia bitumiczna wraz ze zjazdem do działki 96/14, o łącznej długości 2418,40 m, jednostronna ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej, oddzielona od jezdni pasem zieleni, o łącznej długości 1810 m, 4 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej, 2 przejścia dla pieszych, chodniki prowadzące do jednej z zatok autobusowych o długości 20 m, chodnik łączący rondo Kluczewo z jedną z zatok autobusowych oraz ciągiem pieszym zaprojektowanym na działce 96/14. kanalizacja deszczowa z wylotami w istniejących rowach lub w postaci zbiorników zbiorczo-filtrujących, przepusty pod zjazdem i chodnikiem, regulację istniejącego rowu, oświetlenie drogowe, wycinkę drzew, nasadzenie zieleni ulicznej.

8 Przebieg drogi realizowanej w ramach projektu Przebieg drogi realizowanej w ramach projektu

9 W ramach budowy sieci wodociągowej wykonano: rurociąg z rur żeliwnych o średnicy 400 mm o długości 1812 m, przyłącze wodociągowe do działki nr 96/14 o średnicy 400 mm. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonano: rurociąg kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 250 mm o długości 259 m, rurociąg kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 400 mm o długości 1622 m, przewód tłoczny z rur PE o średnicy 125 mm o długości 256 m, przewód tłoczny z rur PE o średnicy 160 mm o długości 10,7 m, tłocznia TSA.2.45 o wydajności 10 l/s, tłocznia TSA.2.80 o wydajności 20 l/s.

10 Przebieg wodociągu i kanalizacji sanitarnej realizowanych w ramach projektu

11 Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 1)Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na nieuzbrojonych terenach Parku. 2)Ograniczenie rozwoju bezrobocia na terenie Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego. 3)Rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju na terenie Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego. 4)Zwiększenie wpływów do budżetu miasta z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

12 Wartość projektu i termin realizacji Całkowita wartość projektu: 12 784 747,49 PLN Termin rozpoczęcia projektu: 24.07.2009 r. Data rzeczowego zakończenia projektu: 15.06.2010 r. Data finansowego zakończenia projektu: 30.06.2010 r.

13 Gmina Miasto Stargard Szczeciński Ul. Czarnieckiego 17 73-110 Stargard Szczeciński Tel. 91 578 48 81 Fax 91 578 48 89 urzad@um.stargard.pl www.stargard.pl


Pobierz ppt "Budowa komunikacji pomiędzy terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google