Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 3 Zgłoszenie problemów zdrowotnych 4 Przerwanie części ustnej egzaminu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 3 Zgłoszenie problemów zdrowotnych 4 Przerwanie części ustnej egzaminu."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 3 Zgłoszenie problemów zdrowotnych

4 4 Przerwanie części ustnej egzaminu

5 5 Powiadomienie dyrektora OKE

6 6 Przerwanie części pisemnej egzaminu

7 7 Przekazanie pracy do OKE

8 8

9 9 Powód unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

10 10

11 11 Obowiązek samodzielnej pracy

12 12 Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE

13 13 Informacja o zamiarze unieważnienia

14 14 Wgląd do dokumentacji unieważnienia

15 15 Termin wglądu do dokumentacji

16 16 Unieważnienie przedmiotu dodatkowego Absolwent, który: przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzamin z tego przedmiotu został unieważniony, albo przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzaminy ze wszystkich tych przedmiotów zostały unieważnione – nie zdaje egzaminu maturalnego.

17 17

18 18 Zasady wglądu

19 19 Weryfikacja sumy punktów

20 20

21 21 Opłata za egzamin

22 22 Wysokość i termin wniesienia opłaty

23 23 Zwolnienie z opłaty

24 24 Świadectwo dojrzałości

25 25 Wyniki w centylach na świadectwie dojrzałości Wyniki z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych podawane są w procentach w zaokrągleniu do całości. Dodatkowo podawany jest wynik na skali centylowej, który pokazuje, ilu zdających otrzymało taki sam wynik lub niższy. Pozwala na określenie poziomu osiągnięć ucznia na tle innych maturzystów.

26 26 Kurs na platformie MOODLE

27 27 Wybór kursu

28 28 Pytania na platformie MOODLE

29 29


Pobierz ppt "1. 2 3 Zgłoszenie problemów zdrowotnych 4 Przerwanie części ustnej egzaminu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google