Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody wyznaczania wysokości Niwelacja geometryczna Niwelacja geometryczna Niwelacja trygonometryczna Niwelacja trygonometryczna Niwelacja barometryczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody wyznaczania wysokości Niwelacja geometryczna Niwelacja geometryczna Niwelacja trygonometryczna Niwelacja trygonometryczna Niwelacja barometryczna."— Zapis prezentacji:

1 Metody wyznaczania wysokości Niwelacja geometryczna Niwelacja geometryczna Niwelacja trygonometryczna Niwelacja trygonometryczna Niwelacja barometryczna Niwelacja barometryczna Niwelacja hydrostatyczna Niwelacja hydrostatyczna Niwelacja satelitarna Niwelacja satelitarna

2 Zasada niwelacji geometrycznej

3 Zasada niwelacji trygonometrycznej

4 Zasada niwelacji barometrycznej Ciśnienie powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości, Ciśnienie powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości, Zmianie ciśnienia o 1 mm Hg odpowiada zmiana wysokości o około 10 m (poziom morza) Zmianie ciśnienia o 1 mm Hg odpowiada zmiana wysokości o około 10 m (poziom morza) Zmianie ciśnienia o 1 mm Hg odpowiada zmiana wysokości o około 14 m (na poziomie 2000 m) Zmianie ciśnienia o 1 mm Hg odpowiada zmiana wysokości o około 14 m (na poziomie 2000 m)

5 Barometr i aneroid

6 Zasada niwelacji hydrostatycznej techniki niwelacji fizycznej (hydrostatycznej, barometrycznej i akustycznej) bazujące na zależnościach fizycznych jakie istnieją pomiędzy wysokością punktu i odpowiednimi zjawiskami fizycznymi: techniki niwelacji fizycznej (hydrostatycznej, barometrycznej i akustycznej) bazujące na zależnościach fizycznych jakie istnieją pomiędzy wysokością punktu i odpowiednimi zjawiskami fizycznymi: prawo naczyń połączonych, prawo naczyń połączonych, związek pomiędzy wysokością punktu obserwowanego i panującego w jego otoczeniu ciśnienia atmosferycznego, związek pomiędzy wysokością punktu obserwowanego i panującego w jego otoczeniu ciśnienia atmosferycznego, związek pomiędzy propagacją fali akustycznej w ośrodku, czasem i długością jej przebiegu na określonym odcinku związek pomiędzy propagacją fali akustycznej w ośrodku, czasem i długością jej przebiegu na określonym odcinku

7 Zasada niwelacji satelitarnej

8 Instrumenty Proste instrumenty niwelacyjne Proste instrumenty niwelacyjne Niwelatory klasyczne Niwelatory klasyczne Automatyczne kompensatory Automatyczne kompensatory Niwelatory automatyczne Niwelatory automatyczne Łaty niwelacyjne Łaty niwelacyjne Automatyzacja zapisu danych Automatyzacja zapisu danych Modele refrakcji stosowane w niwelacji Modele refrakcji stosowane w niwelacji

9 Proste przyrządy niwelacyjne

10 Libella (1)

11 Libella (2)

12 Mechaniczne konstrukcje klasycznych niwelatorów

13 Niwelatory klasyczne budowlane, inżynierskie, precyzyjne o niskiej dokładności > 10 mm/ km o niskiej dokładności > 10 mm/ km średniej dokładności < 10 mm/ km średniej dokładności < 10 mm/ km wysokiej dokładności < 3 mm/ km wysokiej dokładności < 3 mm/ km o najwyższej dokładności < 0.5 mm/ km o najwyższej dokładności < 0.5 mm/ km

14 Sprawdzenie niwelatora

15 Automatyczny kompensator

16 Zasada optyczno-mechaniczna

17 Niwelatory samopoziomujące budowlane, inżynierskie, precyzyjne

18 Niwelatory samopoziomujące kodowe

19 Sprawdzenie niwelatora samopoziomującego W niwelatorze z prawidłowo działającym kompensatorem, promień przechodzący przez punkt główny obiektywu H powinien padać na płytkę z krzyżem kresek w punkcie S W niwelatorze z prawidłowo działającym kompensatorem, promień przechodzący przez punkt główny obiektywu H powinien padać na płytkę z krzyżem kresek w punkcie S Płaszczyzna styczna w punkcie głównym libelli pudełkowej powinna być prostopadła do osi pionowej instrumentu Płaszczyzna styczna w punkcie głównym libelli pudełkowej powinna być prostopadła do osi pionowej instrumentu

20 Sprawdzenie niwelatora

21 Zwykłe łaty niwelacyjne

22 Precyzyjne łaty

23 Kalibracja łat

24 Metody niwelacji Powierzchnie odniesienia i repery Powierzchnie odniesienia i repery Niwelacja reperów Niwelacja reperów Niwelacja dla celów inżynierskich Niwelacja dla celów inżynierskich Niwelacja precyzyjna Niwelacja precyzyjna Niwelacja podłużna (profile) i poprzeczna Niwelacja podłużna (profile) i poprzeczna Niwelacja powierzchniowa Niwelacja powierzchniowa Szczególne metody niwelacji Szczególne metody niwelacji

25 Powierzchnia odniesienia

26

27 Mareograf

28 Sieci wysokościowe

29 Podział osnowy wysokościowej

30 Dokładność osnowy

31 Reper ziemny

32 Reper ścienny

33 Rzeźba terenu

34 Niwelacja podłużna

35 Niwelacja punktów rozproszonych

36 Niwelacja siatki kwadratów

37


Pobierz ppt "Metody wyznaczania wysokości Niwelacja geometryczna Niwelacja geometryczna Niwelacja trygonometryczna Niwelacja trygonometryczna Niwelacja barometryczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google