Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PKO BANK POLSKI S.A. Gwarancje własne w obrocie krajowym –Odbiorca produktu: klienci korporacyjni, jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PKO BANK POLSKI S.A. Gwarancje własne w obrocie krajowym –Odbiorca produktu: klienci korporacyjni, jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa,"— Zapis prezentacji:

1 PKO BANK POLSKI S.A. Gwarancje własne w obrocie krajowym –Odbiorca produktu: klienci korporacyjni, jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, deweloperzy –Przeznaczenie: zabezpieczenie transakcji, handlowej. W zależności od przeznaczenia Bank udziela gwarancji: przetargowych, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, spłaty kredytu, uregulowania zobowiazań z innych tytułów, zapłaty. –Waluta: PLN –Warunki otrzymania: posiadanie zdolności kredytowej, posiadanie rachunku bieżącego, ustanowienie prawnych zabezpieczeń. –Maksymalny okres kredytowania: umowa ramowa do 12 miesięcy, dla gwarancji jednorazowych, w tym udzielanych w ramach umowy ramowej – nieokreslony. PKO Bank Polski S.A., Departament Klienta Korporacyjnego, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa, www.pkobp.pl

2 PKO BANK POLSKI S.A. Faktoring niepełny –Odbiorca produktu: klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego –Przeznaczenie: nabywanie przez Bank (faktora) od faktoranta wierzytelności pieniężnych niewymagalnych lub przyszłych powstających na jego rzecz przy realizacji zawartych przez niego umów sprzedaży towarów, dostawy lub świadczenia usług, z możliwością regresu w stosunku do faktoranta w przypadku braku spłaty należności przez dłużnika. Faktoring pełny –Odbiorca produktu: klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego –Przeznaczenie: nabywanie przez Bank (faktora) od faktoranta wierzytelności pieniężnych niewymagalnych lub przyszłych powstających na jego rzecz przy realizacji zawartych przez niego umów sprzedaży towarów, dostawy lub świadczenia usług. PKO Bank Polski S.A., Departament Klienta Korporacyjnego, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa, www.pkobp.pl

3 PKO BANK POLSKI S.A. Kredyt obrotowy –Przeznaczony do finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzona działalnością gospodarczą oraz zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji lub akredytywy dokumentowej. –Kredyt obrotowy odnawialny udzielany jest na okres 12 miesięcy od daty zawarcie umowy kredytowej, nieodnawialny – 36 miesięcy. –Warunki otrzymania: posiadanie zdolności kredytowej, posiadanie rachunku bieżącego, ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu. PKO Bank Polski S.A., Departament Klienta Korporacyjnego, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa, www.pkobp.pl


Pobierz ppt "PKO BANK POLSKI S.A. Gwarancje własne w obrocie krajowym –Odbiorca produktu: klienci korporacyjni, jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google