Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XIII Krajowa Konferencja Bibliotek Medycznych Gdańsk, 21-22 czerwca 2004 Washington Research Library Consortium (WRLC) – wybrane zagadnienia polityki gromadzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XIII Krajowa Konferencja Bibliotek Medycznych Gdańsk, 21-22 czerwca 2004 Washington Research Library Consortium (WRLC) – wybrane zagadnienia polityki gromadzenia."— Zapis prezentacji:

1 XIII Krajowa Konferencja Bibliotek Medycznych Gdańsk, 21-22 czerwca 2004 Washington Research Library Consortium (WRLC) – wybrane zagadnienia polityki gromadzenia zbiorów Mirosława Modrzewska Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku

2 The Washington Reserach Library Consortium (WRLC) American University The Catholic University of America Gallaudet University George Washington University George Mason University Marymount University The University of the District of Columbia (Georgetown University)

3 Ważniejsze fakty z historii WRLC lata 60-te ubiegłego wieku: początek współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych 1987 powstaje Zarząd WRLC 1989 członkowie WRLC pokrywają koszty trzyletniego projektu wdrożenia wspólnego systemu bibliotecznego 1990 uruchomiono system biblioteczny ALADIN (Access to Library and Database Information Network) 1992 podpisanie Umowy Konsorcyjnej 1994 oddanie do użytku magazynu składowego 1997 wdrożenie nowego oprogramowania systemu ALADIN 1998 początek prac nad projektem digitalizacji zbiorów 2000 zmiana systemu elektronicznego dostarczania dokumentów

4 Źródła finansowania Konsorcjum Roczne opłaty członkowskie na pokrycie kosztów: wspólnego system bibliotecznego ALADIN (w tym oprogramowania, sieci telekomunikacyjnej, obsługi systemu) wspólnej polityka gromadzenia zbiorów (subskrypcje do zasobów informacji dostępnych dla wszystkich członków konsorcjum) konwersji kart katalogowych do formatu elektronicznego; składowania zbiorów udostępniania zbiorów Dotacje rządowe na realizację niektórych projektów

5 Podział opłat członkowskich 60 % relatywne wykorzystanie usług WRLC (pod uwagę bierze się wskaźnik FTE) 20 % relatywny wkład do wspólnej kolekcji (większe wydatki na zakup zbiorów - mniejsza opłata) 20 % do równomiernego podziału

6 Plan strategiczny Konsorcjum wspieranie procesu nauczania i badań naukowych uczelni poprzez wzbogacanie wspólnej kolekcji i dostęp do lokalnych i światowych źródeł informacji poprawa jakości usług świadczonych przez biblioteki efektywne gospodarowanie przydzielonymi funduszami

7 Programy do realizacji założeń Planu strategicznego Program 1: Wspólny elektroniczny system biblioteczny Program 2: Rozwój wspólnej kolekcji Program 3: Wzajemne udostępnianiem zbiorów Program 4: Wspólny magazyn składowy Program 5: Inne wspólne projekty Program 6: Usługi dla instytucji spoza konsorcjum

8 Założenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów  zapewnić odpowiedni poziom funduszy na gromadzenie zbiorów  określić profil gromadzenia kolekcji dla każdej z bibliotek  prowadzić wspólną politykę procesu selekcji i finansowania zakupów, aby obniżyć koszty  zbadać możliwości porozumienia się z dostawcami w celu wynegocjowania jak największych zniżek przy wspólnym zakupie.  stworzyć lub zakupić rekordy katalogowe dla wcześniej nie skatalogowanych książek  zminimalizować liczbę duplikowanych subskrypcji czasopism

9 Wspólna prenumerata czasopism określenie profilu dziedzinowego każdej z bibliotek wyznaczenie kolekcji tytułów mających „status chroniony” zatwierdzenie listy ww. tytułów przez Komitet Doradczy Rozwoju Kolekcji weryfikacja listy co pięć lat

10 Kryteria przyznawania statusu „tytuł chroniony”  znaczenie treści czasopisma i jego poziomu naukowego w odniesieniu do zadań kształcenia i badań naukowych instytucji WRLC  bieżący koszt subskrypcji i historię wzrostu cen z ostatnich lat  zasięg dostępności online w sieci WRLC  bieżące i potencjalne wykorzystanie, wykazywane na podstawie zgłoszeń, żądań użytkowników i/lub liczby cytowań w literaturze naukowej  dany tytuł jest jedyną lub ostatnią kopią dostępną w WRLC.

11 Osiągnięcia WRLC ALADIN - elektroniczny system biblioteczny ARIEL/PROSPERO - system przesyłania dokumentów opracowanie standardu wypożyczeń międzybibliotecznych sfinansowanie konwersji retrospektywnej, dzięki której do katalogu online dodano 500.000 rekordów zakup baz danych dla konsorcjum

12 Osiągnięcia WRLC (cd.) polityka katalogowania w formacie MARC polityka zarządzania prenumeratą czasopism, gwarantująca utrzymanie wiodących tytułów w wybranych dziedzinach digitalizacja zbiorów magazyn składowy

13 Magazyn składowy WRLC Obiekt, oddany do użytku w 1994 r. jest także siedzibą Zarządu WRLC i centrum komputerowego. technika wysokiego składowania długość każdego regału: 426 metrów wysokość regałów: 9 metrów każdy materiał oddzielnie rejestrowany całkowita automatyzacja


Pobierz ppt "XIII Krajowa Konferencja Bibliotek Medycznych Gdańsk, 21-22 czerwca 2004 Washington Research Library Consortium (WRLC) – wybrane zagadnienia polityki gromadzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google