Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSP NR 6 W ŁODZI Co warto wiedzieć o Spożywczaku?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSP NR 6 W ŁODZI Co warto wiedzieć o Spożywczaku?."— Zapis prezentacji:

1 ZSP NR 6 W ŁODZI Co warto wiedzieć o Spożywczaku?

2 JAK DO NAS TRAFIĆ? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Powstańców Wielkopolskich „S p o ż y w c z a k” 91 – 845 Łódź, ul. Franciszkańska 137 tel. 655 – 10 – 40, fax 655 – 10 – 40 w. 34 www.spozywcza.lodz.pl (e-mail) sekretariat@spozywcza.lodz.plsekretariat@spozywcza.lodz.pl

3 JAK DO NAS TRAFIĆ? Bezpośredni dojazd do szkoły: tramwajem linii 3 autobusami linii 57, 65, 81, 87

4 KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM 4-letnie, kształcące w zawodach: - technik technologii żywności - technik żywienia i gospodarstwa domowego ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, 3-letnia, kształcąca w zawodach: - cukiernik - piekarz - rzeźnik - wędliniarz Oferta dla absolwentów gimnazjum

5 KIERUNKI KSZTAŁCENIA SZKOŁA POLICEALNA - 2-letnia, kształcąca techników technologii żywności Oferta dla absolwentów liceów Oferta dla absolwentów ZSZ TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NA PODBUDOWIE ZSZ, 3-letnie, kształcące techników technologii żywności

6 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Czego uczymy? PPrzedmioty ogólnokształcące, przygotowujące do Egzaminu Maturalnego TTechnologia żywności TTowaroznawstwo spożywcze MMikrobiologia żywności MMaszyny i urządzenia przemysłu spożywczego AAnaliza żywności DDziałalność przedsiębiorstwa spożywczego

7 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Możliwość zatrudnienia : zakłady przemysłu spożywczego, na stanowisku kierownika produkcji, technika, laboranta; zakłady prowadzące handel artykułami spożywczymi, przechowywanie i dystrybucję żywności

8 TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO Czego uczymy? PPrzedmioty ogólnokształcące, przygotowujące do Egzaminu Maturalnego PPodstawy żywienia i higieny TTechnologia gastronomiczna OObsługa konsumenta WWyposażenie zakładów gastronomicznych PPrzedsiębiorstwo gastronomiczne

9 TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO Możliwość zatrudnienia: zakłady usługowo-gastronomiczne prowadzenie działalności gastronomicznej placówki żywienia zbiorowego (restauracje, stołówki, kawiarnie, mała gastronomia)

10 Czego uczymy? pprodukcja wyrobów ciastkarskich pprodukcja pieczywa cukierniczego pprodukcja wyrobów cukierniczych pprodukcja tortów CUKIERNIK

11 CUKIERNIK Możliwość zatrudnienia: cukiernie ciastkarnie zakłady gastronomiczne inne zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze

12 PIEKARZ Czego uczymy? pprodukcja pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego

13 PIEKARZ Możliwość zatrudnienia: piekarnie rzemieślnicze i przemysłowe zakłady gastronomiczne punkty zbytu pieczywa

14 Czego uczymy? przetwórstwo mięsa produkcja wędlin produkcja tłuszczów topionych produkcja wyrobów garmażeryjnych RZEŹNIK-WĘDLINIARZ

15 RZEŹNIK-WĘDLINIARZ Możliwość zatrudnienia:  zakłady mięsne  zakłady garmażeryjne

16 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Projekt „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza” Projekt Beat Sugar w ramach programu Comenius wyjazdy do zaprzyjaźnionych szkół z Hiszpanii, Estonii, Belgii i Szwecji wymiana doświadczeń, poznanie kultury innych krajów wzbogacenie warsztatu językowego Program „Life skills for employability” opracowanie projektów na rzecz Domu Samotnej Matki w Łodzi Wyjazdy absolwentów na staże do Francji Projekt "Komputerowe projektowanie wyrobów ciastkarskich" w ramach programu Phare utworzenie pracowni, w której projektowane są wyroby piekarsko - ciastkarskie przy zastosowaniu najnowszych technologii informacyjnych

17 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Od 2009 roku w szkole realizowany jest projekt „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Kapitał Ludzki. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia.

18 ZZajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu umiejętności cukierniczych wymagających wysokiego kunsztu ZZajęcia ze skuteczności osobistej i pomoc psychologa Efekty projektu „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza”

19 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Efekty projektu „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza” - Szkolenia przez mistrzów cukierników

20 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Efekty projektu „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza” - Certyfikowanie umiejętności zawodowych

21 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Profesjonalne wyposażenie pracowni cukierniczej:  stanowiska do produkcji ciasteczek bankietowych i czekolady,  stanowisko do wykonywania dekoracji z karmelu,  stanowisko do wykonywania dekoracji z marcepanu,  smażalnik do pączków. Efekty projektu „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza”

22 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY W roku 2009 szkoła uzyskała Puchar i tytuł Lidera Zarządzania Procesem Kształcenia Zawodowego Dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną. Wszystkie nasze pracownie zaopatrzone są w liczne środki technodydaktyczne i sprzęt audiowizualny Posiadamy certyfikat „Szkoła promująca zdrowie” W szkole działa Szkolny Ośrodek Kariery

23 ZAPLECZE DYDAKTYCZNE

24 ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE Samorząd Uczniowski Teatrzyk szkolny „Rogalik” Szkolne Koło Plastyczno-Teatralne Szkolne Koło PCK Szkolny Klub Europejski Szkolne Koło Przyjaciół Książki Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi i Opieki nad Zabytkami Szkolny Ośrodek Kariery Szkolne Koło Piekarzy i Cukierników Szkolne Koło Racjonalizacji Szkolne Koło Sportowe Szkolne Koło Szachowe i Tenisa Stołowego

25 KONKURSY  Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz  Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik  Olimpiada Wiedzy o Produkcji Żywności  Olimpiada Wiedzy Technicznej  Konkurs Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim  Turniej Jakości  Konkurs Konsumencki  Konkurs matematyczny  Konkurs ortograficzny

26 Współpraca ze środowiskiem lokalnym Szkoła od wielu lat ściśle współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Są to: ŁCDNiKP OKE Zakłady Przemysłu Spożywczego Cechy Cukierników, Piekarzy i Przedsiębiorców, Rzeźników i Wędliniarzy Supermarkety Gimnazja Poradnie psychologiczno – pedagogiczne Policja i Straż Miejska Urzędy Pracy Instytut Europejski i inne organizacje proeuropejskie

27 Działalność promocyjna szkoły Organizacja warsztatów dla gimnazjalistów, Udział w Targach Edukacyjnych, Udział w Mini – targach organizowanych przez gimnazja, Spotkania z rodzicami w gimnazjach, „Święto mazurka” połączone z „Dniem otwartym”.

28 15 KWIETNIA 2011 ROKU ŚWIĘTO MAZURKA organizowane w połączeniu z akcją DRZWI OTWARTYCH SZKOŁY ZAPRASZAMY!

29 WYBÓR SPOŻYWCZAKA TO GWARANCJA PEWNEJ I ATRAKCYJNEJ PRACY!


Pobierz ppt "ZSP NR 6 W ŁODZI Co warto wiedzieć o Spożywczaku?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google