Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośmielając się prosić o więcej Cztery Boże klucze do obfitych duchowych błogosławieństw Melody Mason General Conference Women's Ministries International.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośmielając się prosić o więcej Cztery Boże klucze do obfitych duchowych błogosławieństw Melody Mason General Conference Women's Ministries International."— Zapis prezentacji:

1 Ośmielając się prosić o więcej Cztery Boże klucze do obfitych duchowych błogosławieństw Melody Mason General Conference Women's Ministries International Women’s Day of Prayer

2

3 Jak bardzo pragniecie bogatszych duchowych błogosławieństw? Jak bardzo jesteście zdesperowani, by zobaczyć jak Bóg odpowiada na wasze modlitwy?

4 „Wielu, którzy utrzymują, że są chrześcijanami, nie widzą znaczenia duchowej siły, jaką mogliby otrzymać, gdyby byli tak ambitni, gorliwi i uparci, by zdobyć wiedzę o sprawach boskich, tak jak są (gorliwi), by zdobyć znikome rzeczy doczesne. Wielu jest zadowolonych, gdy są duchowymi karłami… W ten sposób wielu będzie zgubionych, podczas gdy mieli nadzieję być chrześcijanami i pragnęli nimi być. Nie czynią żarliwych wysiłków, i w ten sposób zostaną zważeni na wadze i znalezieni lekkimi” Rady dla zboru, pp. 185-186, wyd.org.

5 Dlaczego być duchowym karłem...... skoro można być duchowym gigantem?

6 Boże klucze … do obfitych duchowych błogosławieństw!

7 Klucz 1 1.Bezwzględne pierwszeństwo dla Twojego czasu spędzanego z Bogiem każdego dnia!

8 Masz czas żeby jeść i pić??

9 A co z pokarmem duchowym?

10 „ Drobne sprawy zajmują uwagę, a brakuje boskiej mocy, która jest potrzebna do wzrostu i powodzenia kościoła, która pociągnie za sobą wszystkie inne błogosławieństwa, aczkolwiek oferowana jest w obfitości”. Świadectwa dla zboru, t.8, str.21, wyd.org. Dobre wrogiem najlepszego !

11 Pierwszeństwo!

12 Historia Johna Wesleya

13 „Ciemności złego ogarniają tych, którzy zaniedbują modlitwę. Szeptane przez wroga pokusy wabią ich do grzechu, a dzieje się tak dlatego, że nie robią oni użytku z przywileju, jakim Bóg obdarzył ich w boskim spotkaniu, jakim jest modlitwa” Droga do Chrystusa, p. 89, wyd.org.

14 Pamiętaj o DANIELU ! Wolał znaleźć się w lwiej jamie niż pominąć czas spotkania z Bogiem!

15 Klucz 2 2. USUŃ formę/udawanie/wyłomy!

16

17

18 Czy jesteśmy jak małpy… …budując formę bez Ognia?

19 “ … nawet jeden na dwudziestu z tych, których imiona zapisane są w księgach zborowych, nie jest przygotowany na koniec swojej ziemskiej historii. Wielu pozostaje bez nadziei i bez Boga, jak każdy inny grzesznik.” Chrześcijańska służba, p. 41, wyd.org.

20 Jaka religia jest najbardziej popularna?

21 “ A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni… Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.” II Tm 3:1-5 (BW) Religia formy...

22 “ Gdyby Bóg miał dziś odjąć Ducha Świętego spomiędzy nas, to ponad dziewięćdziesiąt pięć procent tego, co robimy w naszych zborach, trwałoby dalej, i nie zauważylibyśmy różnicy. Jednak gdyby Bóg odebrał Ducha Świętego spośród zgromadzenia pierwszych chrześcijan, około dziewięćdziesiąt pięć procent tego, co robili, zatrzymałoby się natychmiast.” Karol Bates, były przewodniczący Południowego Zgromadzenia Baptystów

23 Co widzi Bóg? Iz. 64:6 1 Sam. 16:7

24 “Nie może być udawania w życiu tych, którzy posiedli tak święte i poważne poselstwo, do niesienia którego zostaliśmy powołani. Świat patrzy na adwentystów dnia siódmego, ponieważ wie coś o ich wyznaniu wiary i o ich wysokich standardach. A kiedy widzi tych, którzy nie żyją w zgodzie z tym, co wyznają, wytyka ich z pogardą.” Chrześcijańska służba, p. 277, wyd.org.

25 Wyłom to dziura w murze! Pozwala, by wróg wkradał się naszego życia!

26 “ Niczego tak nie boi się szatan, jak tego, że lud Boży oczyści swoją drogę usuwając każdą przeszkodę, aby Bóg mógł wylać Swojego Ducha na omdlały zbór i na zgromadzenie, które nie pokutuje.” Wybrane świadectwa, t. 1, p. 124, wyd.org.

27 “Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie...” II Kor. 13:5 Badaj SIEBIE ze względu na duchowe wyłomy…

28 Klucz 3 3. PROŚ i nie przestawaj prosić !

29 Matka błagająca o swoje dziecko Mt 15:21-28

30 Czy przeszlibyśmy ten test wiary? Czy wytrzymujemy dziś, kiedy wydaje się, że Bóg ignoruje nasze wołania, kiedy wydaje się, że odpowiada na potrzeby innych, podczas gdy my jesteśmy wyrzutkami, którym prawdopodobnie nie może pomóc?

31 “A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie” Łk 18:7,8

32 Klucz 4 4. PODDAJ SIĘ zaufaniu do Słowa Bożego, a nie do własnych odczuć!

33 “ Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” Rz 10:17

34 Bitwa fakty kontra uczucie!

35 Wiara, jakiej dziś potrzebujemy, to wiara oparta jedynie na Słowie Bożym!

36 “Mów i działaj tak, jakby twoja wiara była niezwyciężona. Pan jest bogaty w środki; On posiada cały świat. Patrzcie w stronę nieba z wiarą.” Przypowieści Chrystusa, p. 146, wyd.org.

37 Histora Yen Cud w Wietnamie

38 “Nie ma niebezpieczeństwa w tym, że Pan pominie modlitwy Swego ludu. Niebezpieczeństwo polega na tym, że w pokusach i próbach zniechęcą się i przestaną być wytrwali w modlitwie!” Przypowieści Chrystusa, p. 175, wyd.org.

39 „Wiara trzyma Boga za słowo, z uczuciem czy bez. Jest to podstawa tego, czego się spodziewamy, dowód rzeczy niewidzialnych. Jeżeli możemy wierzyć naszym przyjaciołom, czy nie możemy wierzyć słowu Bożemu? Kiedy udajemy się do niego po mądrość czy łaskę, nie powinniśmy patrzeć na samych siebie, by zobaczyć, czy udzielił nam jakiegoś szczególnego odczucia, jako zapewnienia, że wypełnił On Swoje słowo. Uczucie nie jest kryterium…

40 …Działo się wiele zła, kiedy chrześcijanie podążali za swoimi uczuciami. Skąd mogę wiedzieć, że Jezus słyszy moje modlitwy? Wiem to dzięki Jego obietnicy. Mówi On, że wysłucha potrzebujących, kiedy będą do Niego wołali, a ja wierzę Jego słowu. Nigdy nie powiedział do potomstwa Jakuba ‘szukajcie mnie na próżno’…

41 … Jeśli chodzimy w świetle, możemy przyjść do tronu łaski ze świętą śmiałością. Możemy przedstawić obietnice Boże w żywej wierze i przytoczyć nasze petycje. Chociaż jesteśmy słabi i błądzący, i niegodni, ‘Duch dopomaga naszym słabościom’. Kiedy przedstawimy raz naszą prośbę, nie powinniśmy jej porzucać, ale powiedzieć jak zrobił to Jakub, kiedy całą noc zmagał się z aniołem: ‘Nie puszczę Cię, aż mi będziesz błogosławił’, a zwyciężymy tak jak on”. Bible Echo, September 24, 1894, par. 4

42 „Wróg trzyma wielu z was z dala od modlitwy mówiąc wam, że nie CZUJECIE waszych modlitw, i że powinniście raczej zaczekać, aż osiągniecie więcej ducha wstawiennictwa, inaczej wasze modlitwy będą farsą. Jednak musicie powiedzieć szatanowi: ‘Jest napisane, że ludzie powinni zawsze się modlić i nie ustawać’. Powinniśmy się modlić dopóki tylko niesiemy ciężar naszych potrzeb na sercu, a jeśli będziemy trwać, zrzucimy go ”. Modlitwa, p.268, wyd.org.

43 Aleksander Wielki

44 “Chcę pałacu!”

45 Jr. 32:17

46 “ Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy… niech będzie chwała. ” Ef 3:20,21

47 Dlaczego poprzestajemy na tym, że żyjemy na duchowej pustyni?

48 Międzynarodowy Dzień Modlitwy Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz Jr 33,3 Ośmiel się prosić o więcej

49 Klucz 1: P – Nadaj pierwszeństwo dla Twojego czasu z Bogiem każdego dnia ! Klucz 2: R - Usuń formę/udawanie/wyłomy ! Klucz 3: A - Proś i nie przestawaj prosić ! Klucz 4: Y - Poddaj się zaufaniu do Słowa Bożego, a nie do własnych odczuć ! Przegląd

50 Przyłącz się do nas! W szczególnym Programie dzisiejszego popołudnia!


Pobierz ppt "Ośmielając się prosić o więcej Cztery Boże klucze do obfitych duchowych błogosławieństw Melody Mason General Conference Women's Ministries International."

Podobne prezentacje


Reklamy Google