Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch Czystych Serc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch Czystych Serc."— Zapis prezentacji:

1 Ruch Czystych Serc

2 Piękno rodzi się w sercu, odbija się w oczach
i żyje w czynach.

3 Prawdziwa miłość to akt całkowitego oddania
Paula Coelho

4 Zapytano mnie dlaczego wybrałam Ruch Czystych Serc.?
Odpowiedz nasuwa mi się tylko jedna: z miłości do Pana Jezusa, oraz pragnienia doświadczenia jej w poczuciu bezpieczeństwa. Bóg, który jest miłością obdarowuje mnie radością o jakiej wcześniej mogłam tylko marzyć.Dziś te marzenia się spełniają. marzenia o życiu, a nie wegetowaniu w lęku i stresie pośród codziennych, rutynowych obowiązków. Spełniają się marzenia o życiu, gdzie praca staje się przyjemnością, a służba ludziom jest zachwytem nad człowiekiem- dziełem Boga. To takie kawałki nieba, których Bóg daje mi doświadczać już tu na ziemi, w doczesnym życiu, od kiedy w pełni się jemu oddałam. bo wierzyłam w Boga, ale nareszcie mu uwierzyłam. Ktoś powiedział mi: Bóg ma w niebie biurko, a na tym biurku ma twoje zdjęcie. zrozumiałam, że kocha mnie bezwarunkowo, pomimo moich słabości i wad, że nie ma drugiej takiej samej osoby, a jeżeli wymaga, to dla mojego dobra, chociaż czasami nie rozumiem i nie mieści mi się to w głowie. Pragnę czystego serca dla Jezusa, który pierwszy, za darmo mnie obdarował, a tym samym dla siebie, bo czystość przedmałżeńska i w ogóle czystość serca uczą wierności i odpowiedzialności za siebie oraz za drugą osobę. ikt przecież nie chce być zdradzany... uczą miłości odpowiedzialnej, prawdziwej, która jest. Czystość jest dla każdego, wystarczy tylko chcieć i nie zrażać się upadkami, bo kochać to znaczy powstawać... Paulina

5 Czysta miłość daje prawdziwą radość
Zacznij żyć !

6 1. Co najbardziej we wspólnocie RCS pomaga Ci w poznaniu siebie i stawaniu się coraz dojrzalszym człowiekiem? W poznawaniu siebie pomaga mi prawda. Prawda o sobie samym. Uczestnictwo w życiu „rodziny”, jaką jest wspólnota, daje mi wielkie wsparcie psychiczne. W tej wspólnocie nie muszą nikogo grać, zakładać masek. Czystość to dla mnie pewna forma prawdy. Wspólnota daje akceptację siebie, ale też uczy empatii, zwrócenia uwagi na drugiego człowieka, jego problemy, dzielenia się swoim doświadczeniem. Dla niektórych to spełnianie warunków zawartych w modlitwie zawierzenia (częsta adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź święta i Eucharystia), które umacniają wiarę i pogłębiają relację z Panem Bogiem. Dla innych to stała praca nad sobą, obdarowywanie sobą, spotkania formacyjne (w tym modlitwa, dyskusje, praca z pismem świętym). Wspólnota RCS stanowi podporę w trudnych chwilach życia: „to, że nie idę tylko za pożądaniem, że nie stawiam seksu i takich przyjemności na pierwszym miejscu, a nawet na tym etapie, nie są dla mnie ważne (na etapie „chodzenia ze sobą”). Ogólnie są ważne, bo chcę mieć żonę i dzieci, dlatego nie traktuję swojego związku jako przelotną przygodę, nastawioną na przyjemności cielesne, tylko myślę poważnie, bo wiem, że wyjdzie z tego coś większego, tzn. Dojrzale myślę o swoim związku i przyszłości z jedną i tylko jedną kobietą.”

7 2. Czym dla Ciebie jest miłość czysta i co pomaga Ci w dorastaniu do miłości?
„Miłość czysta wyrasta z czystego serca. Czystego to znaczy, pełnego ufności w bożą moc, pozbawionego rozpaczy i zniechęcenia. Czysta miłość to miłość nieegoistyczna, nakierowana na Boga i na drugiego człowieka. W dorastaniu do miłości pomaga modlitwa, ciągły, trwały kontakt z bogiem, który przecież jest miłością”. „Czysta miłość to postawa całego życia, obejmująca relację z Panem Bogiem, z sobą samym i innymi ludźmi. To miłość prawdziwa, która daje szczęście, niezwykłą radość i wolność, uczy odpowiedzialności i jest drogą do świętości”. „Miłość czysta to miłość wyzbyta podtekstu seksualnego, a także niechęci, agresji bądź obojętności wobec innych ludzi. Dorastanie do niej jest trudne. Trzeba o tym dużo rozmawiać, ponieważ czasem nawet nie zauważamy, że się do miłości nie stosujemy. RCS jest tutaj pomocny, ponieważ dzięki dyskusji możesz spojrzeć na wiele rzeczy oczami innych osób, zobaczyć, że ktoś może zapatrywać się na daną sprawę w inny i całkiem możliwe, że bardziej właściwy, sposób”. „Miłość czysta to bycie bezinteresownym darem dla drugiej osoby, to również miłość bez grzechu, współżycia przedmałżeńskiego”.

8 „Miłość czysta jest dla mnie prawdziwą miłością, taką, która nie zważa na fizyczne ułomności, ale skupia się na tym, co najważniejsze – na sercu Boga i drugiego człowieka. W dorastaniu do miłości pomaga mi relacja z Bogiem, który mnie kształtuje”. „Codzienna walka o czyste serce, w szkole, w pracy, na ulicy. Zabieganie o to, by żyć w stanie łaski uświęcającej”. „Miłość czysta, to troska o zbawienie osoby, którą odda mi pan bóg w posiadanie przez sakrament małżeństwa”. „Miłość czysta, jak sama nazwa wskazuje, jest dla mnie odwrotnością pseudo-miłości nieczystej. A w dorastaniu do miłości pomaga mi Bóg”. „Miłość czysta jest dla mnie wielkim darem od boga. W dorastaniu do miłości pomaga mi modlitwa”. „Jest to miłość zgodna z nauczaniem Jezusa i która pochodzi tylko od niego. Pomaga mi w tym, najkrócej mówiąc, życie cały czas w łasce uświęcającej”. „Czysta miłość to wolność i pokój serca. Szukanie i odnajdywanie tej miłości pomaga mi bardziej poznawać siebie, dostrzegać wartości, dla których pragnę żyć”. „Miłość czysta to pragnienie dobra, nawet jeśli dobrem dla drugiego ma być ograniczanie mojego szczęścia, mojego dobrego samopoczucia. Pomaga mi w tym świadomość, że to, co dobre, nie zawsze jest przyjemne”.

9 „Miłość czysta to taka, która opiera się na trosce o wspólne dobro wszystkich ludzi bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. W dorastaniu do miłości pomaga mi zwracanie się z problemami do Pana Boga, dużą rolę odgrywa dorastanie w katolickiej rodzinie, osoby duchowne, które nakierowują na dobrą drogę oraz towarzystwo odpowiednich przyjaciół, przy których można być sobą i którzy dzielą nasze poglądy i idee”. „Miłość czysta jest dla mnie sensem istnienia, życia. W dorastaniu do miłości pomaga mi wiara”. „Tym, żeby kochać i chcieć dobra dla drugiej osoby. W dorastaniu do miłości, pomaga nam przykład miłości rodziców, świadectwo innych, rozmowy między nami na ten temat”.

10 3. W jaki sposób chronisz w sobie i rozwijasz pragnienia, marzenia oraz szlachetne ideały?
„Przez modlitwę i codzienny trud w wypełnianiu woli bożej. To ciężka praca”. „Staram się dbać o rozwijanie w myślach”. „Codzienna modlitwa, która mnie umacnia”. „Nie robię nic na siłę. Modlę się”. „Staram się obracać w kręgu ludzi, którzy nie depczą godności człowieka, modlę się”. „Do wszystkiego trzeba dojść małymi kroczkami i nie wątpić w to, co się wierzy, w swoje przekonania, ideały i marzenia. Jak coś mi się nie uda, to wstaję i idę dalej”. „Myślę, że są dwa czynniki: 1.Ludzie – wiele zależy od tego, z jakimi osobami się będziesz zadawał. Ważne jest, żeby otoczyć się ludźmi, którzy do czegoś dążą, żeby nie ciągnęli cię „na dno”, ale żebyście razem pchali się wzajemnie ku górze. Łatwiej rozwijać się razem. 2.Twoje wnętrze. Twoje postanowienia i zasady moralne. Każdy powinien mieć jakąś naprawdę ważną zasadę, której nie narusza. Kształtować dyscyplinę wewnętrzną, własne myślenie, żeby potem – pod byle presją – nie zamienić właściwych pragnień, marzeń i ideałów”. „Przez codzienną Eucharystię i jak najczęstszą Spowiedź świętą”. „Bycie we wspólnocie (RCS) pomaga mi w walce o moje marzenia, ideały i wartości, bo, zwłaszcza w trudnych chwilach, towarzyszy mi świadomość, że wszystko należy zawierzyć panu”. „Po prostu oddaję je Bogu”.

11 4. Jak rozumiesz stwierdzenie, że: „Człowiek jest zdolny kierować własną seksualnością w sposób świadomy i odpowiedzialny”? „Popęd seksualny człowieka jest związany z miłością; człowiek ulega fascynacji drugą osobą, próbuje zwrócić na siebie jej uwagę, jednak konkretne zachowania są sterowane przez korę mózgową. Człowiek ma wpływ na funkcjonowanie tego poziomu swojej osobowości, sam decyduje o tym, jak się zachowa wobec drugiej osoby, nawet jeśli ulegnie podnieceniu”. „Jesteśmy duchowo-cielesną jednością. Jesteśmy obdarzeni wolną wolą. Emocje nie mogą determinować naszego postępowania. Jestem świadomym i wolnym człowiekiem. Jestem w stanie panować nad ciałem, emocjami, seksualnością”. „Człowiek to istota, która posiada rozum i wolę, a są to struktury nadrzędne wobec popędów (instynktów). Nie można więc mówić, że człowiek jest zdeterminowany przez popęd seksualny, czy istotą jego życia jest jego seksualność, dlatego powinien podporządkować jej wszelkie swoje dążenia. Seksualność to sfera bardzo ważna, ale tylko jeśli człowiek nad nią panuje rozumem i wolą, może ona właściwie spełniać swoją funkcję, którą jest budowanie jedności w związku małżeńskim oraz współuczestnictwo w bożym akcie stworzenia”.

12 5. W jaki sposób historia twojego życia staje się osobistą historią odkrywania miłości?
„Życie jest nam podobno dane i zadane. Tak wielu cudów doświadczam, tak wielu łask. Jeśli ktoś pozna bożą miłość, nie potrafi już o niej nie opowiadać, nie potrafi bez niej żyć. A miłość ta jest dana każdemu z nas. Przez piękno świata, przez blask w oczach innych ludzi, można odkryć to powołanie do miłości. Z niej przecież będziemy rozliczeni”. „Pan Bóg uratował mnie przed najgorszą śmiercią, jaka może spotkać człowieka. Ocalił mnie przed pogrążeniem się w śmierci duchowej i pozwala mi wchodzić w jego rzeczywistość i w jego szczęście już tutaj na ziemi. Nie ma większej miłości niż ta, którą on mnie obdarzył. Odkrywam to codziennie”. „Począwszy od dnia mojego ,,nawrócenia" (decyzji o zawierzeniu swojego życia Bogu i życia z nim), co dnia doświadczam miłości boga: w modlitwie, w różnych zdarzeniach, na pozór przypadkowych, a przede wszystkim w napotkanych na drodze mojego życia ludziach. Przez różne doświadczenia: piękne relacje, a nieraz bolesne problemy uczę się wciąż coraz więcej, czym jest miłość. A to przecież studnia bez dna, której sedna dotkniemy dopiero w niebie. To, że każdego kolejnego dnia budzę się rano, jest wyrazem miłości boga. Wszystko jest jego darem. Także, a może przede wszystkim, miłość, której nieustannie mnie uczy”.

13 „Walczę z uzależnieniem od pornografii, więc na nowo odkrywam czystość, którą można pośrednio pojmować jako miłość i poszanowanie dla drugiego człowieka, jako nieuprzedmiotowianie kobiet. Mam także miłość do drugiego człowieka, jestem tolerancyjny dla osób, np. Niepełnosprawnych, ale ciągle odkrywam, że jednak tej miłości ciągle mam bardzo mało”. „Poznałam chłopaka, który działa w RCS–ie i teraz jesteśmy w związku. Chodzę na RCS już pół roku i odkrywam że to „moje miejsce”, chociaż nigdy tak nie myślałam. We wspólnocie odnalazłam ludzi o podobnych wartościach i na nowo odkrywam, co to jest „prawdziwa miłość”. „Do tej pory nigdy nie byłam w związku, dlatego cieszę się, że prawdziwej miłości mogę uczyć się od mistrza, którym jest bóg. :)”. „Historia mojego życia, to historia stałej walki o czyste serce. Walki z własnym egoizmem i pychą. Zwycięstwa przynoszą tutaj dużą radość i pokazują, jak piękna może być miłość. Porażki pokazują, jak wielkie może być Boże Miłosierdzie”.

14 KIM JESTEŚ ? Jesteś piękna. Jesteś mądra, zabawna, uprzejma i wyjątkowa. Jesteś warta miłości. Nigdy nie jesteś „za bardzo” zawsze jesteś wystarczająca. Jesteś drogocenna. Jesteś diamentem! Różą, perłą, najbardziej zdumiewającą spośród całego bożego stworzenia. Jesteś warta więcej niż liczba dziewczyn, które chciałaby być Tobą lub liczba chłopców, którzy chcieliby byś była ich. Jesteś warta więcej niż ceny na metkach Twoich ubrań … Twoja WARTOŚĆ przewyższa wszystko co ziemskie. W oczach Boga jesteś kochana.

15 Jesteś warta tego, by za Ciebie umrzeć
Jesteś warta tego, by za Ciebie umrzeć. Niezależnie od tego, co o sobie myślisz. Niezależnie czy jesteś uwielbiana i znana, czy wszyscy Cię unikają. Niezależnie od tego, czy kochasz siebie i swoje życie, czy nie możesz znieść swojego odbicia w lustrze i czujesz, że Twoje życie rozlatuje się. Prawda jest taka, że zasługujesz na kogoś, kto zechce służyć Ci swoim życiem. Jest w Tobie potęga, jest w Tobie siła i potrzebne zdolności.

16 Tym właśnie jesteś. Poczytaj o kobietach w Biblii.
Estera, Rut, Marta, Maryja. Te kobiety nieodwracalnie zmieniły świat. W każdej z Was drzemie KOBIETA o takiej samej mocy potrzebnej do tego, by zmienić ten świat. Twoim obowiązkiem jest odnaleźć tę kobietę i wyzwolić ją. Tym właśnie jesteś.

17 Miłość jest jak diament i żadne zło nie potrafi jej zniszczyć .
Św. Jan Paweł II

18 Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem -
ale dla niektórych jesteś całym światem.

19 Jeśli chcesz być kochanym, bądź wart MIŁOŚCI

20 Wspólnota RCS Dębica Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP


Pobierz ppt "Ruch Czystych Serc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google