Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium pacjenckie WM OW NFZ 12 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium pacjenckie WM OW NFZ 12 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium pacjenckie WM OW NFZ 12 kwietnia 2011 r.

2 18 kwietnia Europejski Dzień Praw Pacjenta Obchodzony jest w krajach Unii Europejskiej już po raz piąty.

3 Tematyka spotkania: Akcja „Kwiecień miesiącem pacjenta” Co udało się zrobić wspólnie z Państwem Powołanie ogólnopolskiego Rzecznika Praw Pacjenta Najczęstsze sprawy, z którymi zgłaszają się pacjenci do olsztyńskiego Wydziału Spraw Świadczeniobiorców Wybrane nowości w 2011 r. w systemie opieki zdrowotnej. Profilaktyczne programy raka piersi i raka szyjki macicy Wyjaśnienie głośnych medialnie tematów dotyczących WM OW NFZ Dyskusja, problemy zgłaszane przez stowarzyszenia

4 Kwiecień miesiącem pacjenta Akcja Oddziału ma na celu ułatwienie pacjentom dostępności do urzędu oraz uzyskanie wszystkich koniecznych informacji. Przez cały kwiecień w olsztyńskim Oddziale, Delegaturach Elblągu i Ełku oraz Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Iławie pacjenci mogą uzyskać informacje na wiele interesujących tematów takich jak: prawa pacjenta, profilaktyczne programy zdrowotne, czasu oczekiwania na leczenie specjalistyczne itd.

5 Ubezpieczeni, którzy odwiedzą WM OW NFZ w kwietniu otrzymają VADEMECUM 2011 – bezpłatną publikację poradnika opracowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który w przystępny sposób wyjaśnia ubezpieczonym kwestie związane z bezpłatną opieką zdrowotną w 2011 r.

6 Dzień Otwarty dla Pacjentów Dzień Otwarty dla Pacjentów - w sobotę, 16 kwietnia b.r., od godz. 9 do 14, nasze urzędy w Olsztynie, Elblągu, Ełku i Iławie będą otwarte dla interesantów. wydłużyliśmy czas pracy W kwietniu wydłużyliśmy czas pracy w poniedziałki i czwartki we wszystkich urzędach WM OW NFZ. Oddział i Delegatury będą czynne od godz. 8 do 18, zaś Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Iławie – od godz. 10 do 18.

7 Co udało się zrobić wspólnie z Państwem W ubiegłym roku spotkaliśmy się z Państwem także podczas akcji „Kwiecień miesiącem pacjenta”. Spotkanie to zaowocowało ściślejszą współpracą z niektórymi z stowarzyszeniami i grupami reprezentującymi pacjentów.

8 W październiku ub. r. wysłaliśmy ulotki Stowarzyszenia wraz z prośbą o ich rozmieszczenie w placówkach do 39 regionalnych szpitali, 282 zakładów podstawowej opieki zdrowotnej oraz wszystkich inspektoratów ZUS-u i KRUS-u w województwie. 25 marca 2011 r. w Olsztynie odbyło się szkolenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania szpiczaka i innych chorób hematologicznych. Organizatorami tego szkolenia był nasz Oddział, Stowarzyszenia i Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska. W szkoleniu udział wzięło 60 lekarzy rodzinnych z całego województwa. Wykłady prowadzili znakomici prelegenci, m.in. Prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Hematologii, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie oraz dr Marek Hus z Kliniki Hematoonkologii Transplantacji Szpiku AM w Lublinie. Polskie Stowarzyszenie Chorych na Szpiczaka

9 Migawka z VI Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka (25-27 marca 2011 r.) Migawka z VI Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka (25-27 marca 2011 r.) Prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Hematologii, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie

10 Stowarzyszenie „Strzał w 10” Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa W kwietniu b.r. wysłaliśmy do oddziałów ginekologiczno- położniczych w województwie informatory Stowarzyszenia „Mamo, tato to dla Was”. Poinformowaliśmy także o akcji rozpowszechniania informatorów Prezesa Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – dr Tomasza Waśniewskiego. Rozpowszechniliśmy w Oddziale informacje na temat wystawy Oiko Petersena „Downtown Collection”, której wernisaż odbył się 17 marca b.r. w Starym Ratuszu. Mieliśmy przyjemność wziąć udział w tym niewątpliwym wydarzeniu artystycznym, o którym pisały i mówiły lokalne media.

11 Wybrane zdjęcia z wystawy:

12 Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona w Olsztynie Udostępniliśmy na naszej stronie www.nfz-olsztyn.pl książkę do pobrania, pt. „Możliwość leczenia usprawniającego w chorobie Parkinsona” – opracowanie autorstwa P. Anieli Zawistowskiejwww.nfz-olsztyn.pl W ramach usprawnienia opieki nad chorymi kontaktowaliśmy się z Olsztyńską Szkołą Wyższą – Wydziałem Fizjoterapii oraz z poradniami neurologicznymi na terenie woj. warmińsko- mazurskiego.

13 Współpracujemy także z: Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Olsztynie Dziennymi Domami Pomocy Społecznej Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Olsztyńskim Klubem Amazonki organizując wykłady z zakresu praw pacjentów i profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez WM OW NFZ oraz uczestnicząc w spotkaniach i wydarzeniach plenerowych.

14 Rzecznik Praw Pacjenta Sekcja Skarg i Wniosków w Oddziale W WM OW NFZ nie ma już Rzecznika Praw Pacjenta. Do Państwa dyspozycji jest Wydział Spraw Świadczeniobiorów, w szczególności Sekcja Skarg i Wniosków, którą reprezentuje p. Ewa Szuba. Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta panią Krystynę Kozłowską. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta mieści się w Warszawie przy Alei Zjednoczenia 25. Strona internetowa Biura Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl

15 Przypomnienie najczęstszych spraw poruszanych przez pacjentów

16 Zasady rejestracji pacjentów Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem osoby trzeciej. Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji. Ustalanie dni do zapisywania się jest niezgodne z prawem. Podczas rejestracji pacjent powinien otrzymać informację o dacie i godzinie wizyty.

17 Jeżeli wskazany pacjentowi termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy, pacjent powinien uzyskać informację o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ. Gdy pacjent jest objęty stałym leczeniem specjalistycznym, termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza. Pozwoli to zachować ciągłość opieki medycznej. W przypadku nieobecności lekarza pacjent powinien zostać poinformowany o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie.

18 Skierowania Zgłaszając się do lekarza specjalisty pacjent powinien przedstawić ważne skierowanie. Skierowaniem do specjalisty nie jest karta informacyjna ze szpitala, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli na karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, to skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący. Na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce.

19 Skierowanie nie jest potrzebne do dermatologa, ginekologa i położnika, okulisty, onkologa, psychiatry, wenerologa i dentysty. Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, kombatanci, niewidome cywilne ofiary działań wojennych, chorzy na gruźlicę, zakażeni wirusem HIV, w zakresie badań dawców narządów, uprawnieni (żołnierze lub pracownicy – w zakresie leczenia chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

20 Ważne informacje dla pacjentów: - lekarz POZ, kierujący pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wczesnego rozpoznania, - pacjenci nie powinni być odsyłani z powodu niekompletności skierowań – należy poprosić o uzupełnienie danych lub uzyskać je od lekarza kierującego, - zazwyczaj skierowanie do specjalisty jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

21 Kolejki oczekujących Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane wg kolejności zgłoszeń. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia placówka ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących. Prawo do świadczeń poza kolejnością mają:  pacjenci w stanach nagłych,  Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,  inwalidzi wojenni i wojskowi,  kombatanci (także osoby represjonowane),  Żołnierze i pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza krajem.

22 Lekarz kierujący pacjenta do specjalisty kwalifikuje go do dwóch kategorii medycznych:  przypadek pilny,  przypadek stabilny. Powyższe kategorie mają wpływ na termin realizacji świadczenia. Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające zachowanie uzgodnionego terminu, świadczeniodawca musi poinformować pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wizyty i jej przyczynie, np. telefonicznie, listownie, drogą elektroniczną. W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w poradni w umówionym terminie także musi powiadomić świadczeniodawcę.

23 Nowości w 2011 roku

24 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Są to świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna udzielane poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń POZ, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują opiekę w dni powszednie od godz. 18 do godz. 8 i w dni wolne od pracy całodobowo.

25 Do tej pory pacjentów korzystających z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obowiązywała rejonizacja. Od 1 marca b.r. nie obowiązuje rejonizacja, czyli pacjenci mogą wybrać dowolną placówkę, która ma podpisana umowę w tym zakresie. Baza placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępna jest na naszej stronie internetowej www.nfz-olsztyn.plwww.nfz-olsztyn.pl

26 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Od 1 stycznia 2011 r. uległy zmianie zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Najważniejsze zmiany dotyczą okresu ważności Karty wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym.

27 Do tej pory osoby zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin mogli otrzymać EKUZ na 3 miesiące. Od stycznia kartę można otrzymać na 6 miesięcy. Kartę EKUZ ważną 5 lat mogą otrzymać osoby pobierające świadczenia emerytalne. Kartę EKUZ ważną 2 miesiące mogą otrzymać osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

28 Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy mogą otrzymać kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia). Kartę EKUZ ważną do 90 dni mogą otrzymać osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza.

29 Realizacja programów profilaktycznych raka piersi i szyjki macicy W roku 2005 Ministerstwo Zdrowia (w ramach wieloletniego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych) wprowadziło do realizacji Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Realizatorem Programów jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Koordynacja, monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad programami nadzoru należy do 16 Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących (WOK) oraz Centralnego Ośrodka Koordynującego.

30 Cele wprowadzenia Programów doskonalenie metod poprawy zgłaszalności kobiet na badania, zapewnienie kontroli jakości na każdym etapie, stałe monitorowanie i coroczna ocena wyników badań profilaktycznych, realizowanie specjalistycznych szkoleń pracowników realizujących skrining raka szyjki macicy.

31 Działania Oddziału w zakresie profilaktyki wysyłka imiennych zaproszeń, kampanie medialne, plenerowe akcje społeczne, konferencje prasowe, wykłady edukacyjne, akcje w szkołach, druk i kolportaż materiałów informacyjnych, Informacje na stronie internetowej Oddziału, współpraca z całodobową infolinią medyczną, celem ułatwienia dostępu do informacji, wysyłka informacji o stacjonowaniu mammobusów do przedstawicieli samorządu terytorialnego, lekarzy i pielęgniarek POZ, księży proboszczów.

32 Efektywność przeprowadzania badań w województwie warmińsko-mazurskim Od początku realizacji Programów województwo warmińsko-mazurskie znajduje się w ścisłej czołówce województw w kraju, w którym badania wykonuje największa liczba kobiet. PROGRAMLICZBA KOBIET Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi 14. 03. – 31. 12. 2005r. 2006r.2007r.2008r.2009r.2010 r. 23 20230 64334 30532 84137 78543 530 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 13 75229 07646 87739 63642 12947 205 RAZEM 36 95459 71981 18272 47779 91490 735

33 O czym pisały media w ostatnim czasie

34

35 Pacjentki zostały wprowadzone w błąd 10 lutego b.r. w Gazecie Olsztyńskiej ukazał się artykuł pt. „Kontrakt na piersi tylko dla nielicznych” autorstwa p. Piotra Gajewskiego. Artykuł wprowadził irytację i niepokój wśród pacjentek onkologicznych oraz mieszkańców naszego regionu, czego wielokrotnie otrzymaliśmy dowody rozmawiając z pacjentami oraz dziennikarzami regionalnymi i ogólnopolskimi.

36 Przekłamania i nieścisłości: Pacjentki z naszego regionu nie mogą wykonywać operacji wszczepiania implantu piersi po przebytym nowotworze w placówkach na Warmii i Mazurach ponieważ WM OW NFZ nie chce za to płacić. Pacjentki nie mogą mieć wszczepionego implantu po pewnym upływie czasu od wykonania mastektomii – ponieważ w takich przypadkach szpital (w tym przypadku ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii) ponosi dodatkowe koszty – NFZ nie chce zgodzić się na refundowanie operacji przez chirurga plastycznego.

37 Fakty: Nasz Oddział płaci za wszystkie zabiegi rekonstrukcji piersi, które są świadczeniami gwarantowanymi przez koszyk świadczeń zdrowotnych. Nie istnieją żadne ograniczenia w tym zakresie. Finansujemy zabiegi rekonstrukcyjne w trakcie mastektomii, jak i po upływie pewnego czasu od jej wykonania. Nie widzimy też przeszkód, by w Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii zabiegi przeprowadzał chirurg plastyczny.

38 NFZ płaci placówce tyle samo bez względu na to, który specjalista wykona taką operację. WM OW NFZ porozumiał się z dyrekcją Polikliniki w zakresie możliwości sfinansowania w przyszłym roku oddziału chirurgii plastycznej w ZOZ MSWiA z W-M CO. Nie zmienia to faktu, że do momentu uruchomienia oddziału chirurgii plastycznej w Poliklinice, pacjentki mogą mieć przeprowadzane zabiegi rekonstrukcji na oddziale chirurgii ogólnej i nie muszą w tym celu szukać pomocy poza granicami naszego województwa. Rekonstrukcje na oddziale chirurgii ogólnej przeprowadza także z powodzeniem Szpital Wojewódzki w Elblągu.

39 Jesteśmy do Państwa dyspozycji Wydział Spraw Świadczeniobiorców – tel. 89 532 74 14. Infolinia – tel. 891 94 88 Sekcja Skarg i Wniosków, p. Ewa Szuba – tel. 89 539 97 93.

40 Całodobowa informacja dla pacjentów W WM OW NFZ działa informacja całodobowa Info Medic. Uruchomiliśmy ją jako drugi Oddział w Polsce, po to by ułatwić pacjentom dostęp do ważnych informacji. Pod nr 094 340 67 12 oraz pod nr bezpłatnej infolinii 0800 133 773 można uzyskać informacje dotyczące:  Zasad korzystania z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej.  Zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Miejsc wykonywania świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  Liczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania na świadczenia specjalistyki ambulatoryjnej lub szpitalnej.  Dowodów ubezpieczenia, wysokości składki, pozyskania EKUZ.

41 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Seminarium pacjenckie WM OW NFZ 12 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google