Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABCzapobieganiaHIV/AIDS Wałbrzych, grudzień 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABCzapobieganiaHIV/AIDS Wałbrzych, grudzień 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 ABCzapobieganiaHIV/AIDS Wałbrzych, grudzień 2005 r.

2 PROGRAM KONFERECJI Kampania informacyjna w zakresie HIV/AIDS – cele i założenia- Pana Marka Lecko Działalność Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Wałbrzychu - Pan lek. med. Andrzej Laskownicki Działania Inspekcji Sanitarnej w zakresie HIV/AIDS - Pani Grażyny Chaszczewskiej – Wojtas Wypracowania lokalnego systemu informacyjno- edukacyjnego w zakresie HIV/AIDS - Pani Bogusława Czupryn Przerwa (kawa, herbata). Dyskusja. Zakończenie konferencji

3 Z inicjatywy władz samorządowych miasta Wałbrzycha przy współpracy Towarzystwa Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON we Wrocławiu oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Diagnostyczno - Leczniczego przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu od 1 marca 2005 roku w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia przy ul. Matejki 5a w Wałbrzychu funkcjonuje Punkt Diagnostyczno - Konsultacyjny ds. HIV/AIDS. Propozycja utworzenia w Wałbrzychu Punktu zrodziła się na konferencji prasowej inaugurującej kampanię medialną z zakresu profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa dolnośląskiego, która odbyła się w listopadzie 2004 roku w Ratuszu. Po przeszkoleniu lekarza i psychologa na doradców działających w Punkcie, obecnie każdy mieszkaniec Wałbrzycha może anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania wykonać test na obecność zakażenia w kierunku wirusa HIV. Punkt czynny jest w każdą środę od 15.00 do 17.00. Gmina partycypuje w kosztach prowadzenia Punktu w kwocie 1.155 zł. miesięcznie. Profilaktyka HIV/AIDS

4 Schorzenie HIV/AIDS jest ważkim problemem społecznym zarówno ze względu na przekazywane w naszym kraju stereotypy odnośnie osób zakażonych jak i wynikający z powodu braku edukacji i profilaktyki ciągły wzrost zachorowań.

5 Województwo Dolnośląskie jest jednym z największych województw jeśli chodzi o zachorowalność i umieralność na HIV/AIDS w 2005 roku w Województwie Dolnośląskim zarejestrowano oficjalnie 9.659 osób z wirusem HIV, w kraju szacunkowa liczba wynosi 20 -30 tyś. 1.674 osoby to przypadki z AIDS, zmarło 779 osób z powodu HIV/AIDS

6 Krajowy Program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV został przyjęty przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 13 września 2005 roku. Program określa strategię działania obejmującą: - zapobieganie zakażeniom HIV, - opiekę nad żyjącymi z HIV, - opiekę nad chorymi na AIDS.

7 Celem Krajowego Programu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w społeczeństwie, poprawa jakości życia, dostępność opieki zdrowotnej dla ludzi żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich. Cele Programu są osiągane przez wykonywanie działań obejmujących różne zadania w tym zakresie, z których Gmina Wałbrzych zamierza realizować profilaktykę i edukację zakażeń HIV.

8 Koordynatorem realizacji Krajowego Programu jest Krajowe Centrum ds. AIDS utworzone przy Ministerstwie Zdrowia. W realizacji zadań Programu uczestniczą wszystkie podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów są obowiązane do opracowywania i realizacji strategii w zakresie polityki społecznej, obejmującej w szczególności programy: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, edukacji publicznej, wspierania osób niepełnosprawnych Podmiotami realizującymi Program są ministrowie właściwi ze względu na cele Programu.

9 Profilaktyka i edukacja zakażeń HIV w 2006 roku w Gminie Wałbrzych działalność Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego ul. Matejki 5 a w Wałbrzychu Internetowy Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS szkolenie przygotowujące edukatorów w zakresie rozwiązywania problemów HIV/AIDS Działania edukacyjne dla młodzieży we współpracy z Sanepidem w Wałbrzychu Rozprowadzanie różnorodnych materiałów informacyjno- edukacyjnych oraz zorganizowanie kampanii medialnej telefon zaufania


Pobierz ppt "ABCzapobieganiaHIV/AIDS Wałbrzych, grudzień 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google