Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2.10. Przegląd wybranych grup zwierząt bezkręgowych Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2.10. Przegląd wybranych grup zwierząt bezkręgowych Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."— Zapis prezentacji:

1 2.10. Przegląd wybranych grup zwierząt bezkręgowych Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska

2 Systematyka zwierząt Królestwo : zwierzęta (Animalia) Typ - gąbki - parzydełkowce - płazińce - wrotki - nicienie - pierścienice - stawonogi - mięczaki - strunowce

3 Bezkręgowce Bezkręgowce to zwierzęta, które nie posiadają szkieletu wewnętrznego Bezkręgowce to stara nazwa systematyczna, do której, zwyczajowo, zalicza się wszystkie typy zwierząt, … bez kręgowców oczywiście Obejrzyj animowaną wzmiankę o bezkręgowcach http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ani macja_charakterystyka_bezkręgowców.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ani macja_charakterystyka_bezkręgowców.html

4 Gąbki Gąbki to prymitywne, beztkankowe zwierzęta Żyją w wodach morskich i słonych Prowadzą osiadły tryb życia Mają dużą zdolność regeneracji ciała Ciało gąbek składa się z dwóch warstw komórek. Brak tkanek, narządów, układów. Mają szkielet wapienny, krzemionkowy lub rogowy z dużą liczbą otworów, przez które przepływa woda. Znaczenie gąbek: - Są filtratorami, wchłaniają szczątki organiczne z wody - Biorą udział w procesie tworzenia skał - Są używane w jubilerstwie do szlifowania klejnotów - Szkielety rogowe służą do celów higienicznych - Gąbka Tethya crypta, mająca szkielet krzemionkowy, z uwagi na właściwości hamowania wzrostu komórek ssaków stanowiła przedmiot badań naukowców w leczeniu białaczki

5 Parzydełkowce Parzydełkowce to najprostsze tkankowe zwierzęta wodne. Występują głównie w wodach słonych. Charakteryzują się promienistą symetrią ciała. Występują w postaci workowatego polipa (osiadłe) lub dzwonowatej meduzy (wolno pływające). Mają dużą zdolność regeneracji – to bardzo korzystna umiejętność- polecam ten adres : http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_rozmnażanie_b ezpłciowe_u_parzydełkowców_płazińców_i_szkarłupni.html Posiadają komórki parzydełkowe, służące do ataku i obrony (zawierają drażniąco-paraliżującą ciecz).

6 Parzydełkowce Cechy budowy wewnętrznej Ciało zbudowane z dwóch warstw komórek Wnętrze ciała stanowi jama gastralna Otwór gębowy pełni funkcję gęby i odbytu Komórki parzydełkowe uzbrojone są w wić, która jest wystrzeliwana i wbijana w ciało ofiary Znaczenie Stanowią pokarm dla niektórych zwierząt Żyją w symbiozie ze skorupiakami i rybami Wytworzyły rafy koralowe, które są środowiskiem życia bardzo wielu roślin wodnych, protistów oraz zwierząt Są stosowane jako materiał w jubilerstwie

7 Parzydełkowce Polip Postać osiadła Kształt ciała- workowaty Otwór gębowy skierowany ku górze Otwór gębowy uzbrojony czułkami Meduza Postać wolno pływająca Kształt ciała dzwonowaty Otwór gębowy skierowany ku dołowi Otwór gębowy uzbrojony w ramiona, czułki na brzegu dzwonu

8 Parzydełkowce Przegląd systematyczny Gromada –stułbiopławy – stułbia płowa Gromada – krążkopławy – chełbia modra Gromada – koralowce – koral szlachetny – ukwiały

9

10 Płazińce Zwane są inaczej robakami płaskimi. Ciało spłaszczone grzbieto- brzusznie. Mają dwuboczną symetrię ciała. Żyją w wodach słonych, słodkich oraz wewnątrz ciała żywiciela. Zdecydowana większość płazińców to pasożyty. W rozwoju występuje postać larwy Przedstawiciele Tasiemce – tasiemiec uzbrojony, nieuzbrojony, bruzdogłowiec Przywry – motylica wątrobowa Wirki – wypławek biały

11 Wirki Nieliczne płazińce to wolno żyjące wirki, które można znaleźć na roślinach w czystych stawach. Są małymi drapieżnikami, mają około 1 cm długości.

12 Tasiemce Wszystkie dorosłe tasiemce żyją w jelitach kręgowców Mają członowane ciało w kształcie taśmy. Są zbudowane według takiego samego planu: główka – szyjka (miejsce powstawania nowych członów) – niedojrzałe (młode) człony- dojrzałe człony Stare (dojrzałe) człony odrywają się i są usuwane z organizmu na zewnątrz. Ciało tasiemca chroni przed strawieniem specjalny naskórek (nabłonek syncycjalny) Tasiemiec nie posiada układu pokarmowego – żyjąc w jelicie cienkim wchłania strawiony pokarm całą powierzchnią ciała. Tasiemiec oddycha beztlenowo. Tasiemiec rozmnaża się płciowo. Jest obojnakiem. Występuje zjawisko samozapłodnienia. W rozwoju występuje postać larwalna, a więc rozwój jest złożony. Rozwój larwalny wymaga zmiany żywiciela.

13 Cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego Żywiciel pośredni to żywiciel, w którego organizmie pasożyt osiąga stadium larwalne Żywiciel ostateczny to żywiciel, w którego organizmie powstaje dorosła, rozmnażająca się forma pasożyta

14 Cykl rozwojowy tasiemca nieuzbrojonego

15 Nicienie Nicienie to organizmy o wydłużonym, robakowatym kształcie ciała. Ciało tych zwierząt w przekroju poprzecznym jest zbliżone do koła. Nicienie żyją w glebie, wodzie słodkiej i słonej, również jako pasożyty wewnętrzne roślin, zwierząt, człowieka. Budowa nicieni: - Zewnętrzną powłokę stanowi wór skórno- mięśniowy - Wnętrze ciała wypełnia płyn nadający sprężystość i rozprowadzający substancje odżywcze - Układ pokarmowy ma postać prostego przewodu. - Brak układu oddechowego i krążenia. - Występuje układ nerwowy i wydalniczy Przedstawiciele : glista ludzka, owsik ludzki, włosień kręty

16 Cykl rozwojowy glisty ludzkiej

17 Pierścienice Żyją w wodach i w glebie. Większość z nich to zwierzęta wolno żyjące. Ciało pierścienic jest wydłużone, podzielone na wiele segmentów o podobnej budowie. pierścień = segment = metamer U pierścienic po raz pierwszy w rozwoju ewolucyjnym występuje zamknięty układ krwionośny. Przegląd systematyczny - wieloszczety – nereida - skąposzczety – dżdżownica ziemna - pijawki - pijawka lekarska

18 Pierścienice Czynności życiowe wieloszczetyskąposzczetypijawki Odżywianie się saprobionty- szczątki roślin i zwierząt pasożyty i drapieżniki Oddychanietlenowo, całą powierzchnią ciała Rozmnażanie się rozdzielno- płciowość obojnactwo Poruszanie siępełza, pływapełzapływa, kroczy

19 Pierścienice Znaczenie pierścienic Są pokarmem dla zwierząt. Dżdżownica poprawia żyzność gleby poprzez jej spulchnianie, mieszanie, napowietrzanie a także wzbogaca glebę w związki mineralne. Pijawki produkują hirudynę, substancję zapobiegającą krzepnięciu krwi, która jest wykorzystywana w medycynie. Są bioindykatorami (wskaźnikami) czystości wód.

20 Mięczaki i stawonogi będą omówione w następnej prezentacji

21 Zadania 1.yWyjaśnij, w jaki sposób można zarazić się tasiemcem nieuzbrojonym. 2.WWybierz dwa poprawne zakończenia zdania. Ukwiały nie są : a/ pasożytami. b/ drapieżnikami. c/polipami. d/ meduzami. 3.PPodaj, ilu żywicieli ma glista ludzka. 4.WWymień trzy przystosowania tasiemca do pasożytniczego trybu życia. 5.PPodaj dwa sposoby wykorzystania pierścienic przez człowieka.

22 Źródła J. Loritz-Dobrowolska i wsp.,Biologia 1,Operon,2009r. J. Loritz-Dobrowolska i wsp.,Biologia 1,Operon,2009r. E. Kłos i wsp., Ciekawa biologia1,WSiP, 2002r. E. Kłos i wsp., Ciekawa biologia1,WSiP, 2002r. E.Pyłka-Gutowska,E.Jastrzębska, Bliżej biologii 1, WSiP, 2009r E.Pyłka-Gutowska,E.Jastrzębska, Bliżej biologii 1, WSiP, 2009r B.Klimuszko, Żak, 2009r. B.Klimuszko, Żak, 2009r. B.Klimuszko, Żak,2001r. B.Klimuszko, Żak,2001r. H.Lach,J.Ślósarczyk, Nowa Era, 1994r. H.Lach,J.Ślósarczyk, Nowa Era, 1994r. W.Lewiński,J.Prokop, Biologia 2, Operon, 2004r. W.Lewiński,J.Prokop, Biologia 2, Operon, 2004r. Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r.. Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r.. D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska, Biologia 1, DEBIT, 1999r. D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska, Biologia 1, DEBIT, 1999r. B.Potocka,W.Górski, Biologia 1, MAC Edukacja S.A.,2002r. B.Potocka,W.Górski, Biologia 1, MAC Edukacja S.A.,2002r.

23


Pobierz ppt "2.10. Przegląd wybranych grup zwierząt bezkręgowych Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google