Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teaching oral language proficiency Monika Rudnicka-Chadaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teaching oral language proficiency Monika Rudnicka-Chadaj."— Zapis prezentacji:

1 Teaching oral language proficiency Monika Rudnicka-Chadaj

2 Exercise to stimulate, not to annihilate. The world wasn't formed in a day, and neither were we. Set small goals and build upon them. Lee Haney /amerykański kulturysta zawodowy, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii tej dyscypliny, ośmiokrotny mistrz świata zawodowców w kulturystyce w latach 1984-1991/

3 Agenda Duration : 120 – 180 minutes 1. General approches to teaching speaking – 15min 2. Common mistakes – wrong methods – 15 min 3. Tips to teach oral language proficiency: - 15 min ^ kinds of materials to work with ^ methods of using the particular materials 4. How to asses speaking activities – practical tips – 15 min 5. My own examples of how to use the realia in the clasroom – 30 min 6. Group work with different kinds of realia – exercise making - 45 min 7. Flipchart presentations by groups - 30 min (flipcharts to be photographed and presented on the ODN website for downloading) 8. Final conclusions – 10 min

4 Foremost approches to teaching speaking Maximum use of the target language in the classroom - learners improve and progress along a natural order when they receive consistent second language input that is one step beyond their current stage of linguistic competence. Therefore, to advance second language competence in students, language teachers should maximize teacher use of the target language in the classroom and provide ample opportunities for students to speak and listen to the others exclusively in the target language Overcoming perceptions of irrelevance in real-world applications – show exapmles of everyday use of English even in a non-English native country Overcoming affective barriers to oral language production - such as public performance anxiety and authentic self-representation (as to teachers themselves and students)

5 Common mistakes – wrong methods Lista grzechów systemu nauczania języków obcych /raport przygotowany na zlecenie KE przez Instytut Badań Edukacyjnych - poważny sygnał ostrzegawczy dla MEN i grona pedagogicznego/ Brak nacisku na kształtowanie umiejętności mówienia Bezmyślne wkuwanie słówek Słabe wyniki w zadaniach pisemnych Brak native- speakerów /asystentura!/ Brak wyjazdów nauczycieli w celach szkoleniowych Niewielki stopień nauczania języków klasycznych (łacina) Nie posługiwanie się językiem obcym w domu Mała mobilność uczniów Lektorzy/dubbing w TV Nie podnoszenie kompetencji przez nauczycieli Nadużywanie metody projektu

6 Brak nacisku na kształtowanie umiejętności mówienia w trakcie lekcji mało mówi się w językach obcych – problem ten nie dotyczy jedynie uczniów, ale również nauczycieli, którzy często nie są w stanie w kreatywny i interesujący sposób przekazać uczniom wiedzy, używając nauczanego języka obcego. Wolą oni wspomagać się językiem polskim, aby przybliżyć bardziej wymagające problemy. Taki stan rzeczy, w połączeniu ze statystycznie niskim stopniem aktywizacji ucznia, może prowadzić do lęku przed budowaniem własnych wypowiedzi. Osobnym aspektem pozostaje nierównomiernie rozkładanie nacisku pomiędzy poprawnością a płynnością przekazu tworzonego przez młodzież.

7 Wkuwanie słówek z raportu wynika, że młodzi Europejczycy doskonalący umiejętność posługiwania się językiem obcym najwięcej czasu spędzają na opanowywaniu nowego materiału leksykalnego. Prym wiodą tu Polacy przed Słoweńcami. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby wiedza z zakresu słownictwa znajdowała swoje praktyczne wykorzystanie w podniesieniu poziomu bogactwa językowego przygotowywanych przez uczniów esejów.

8 W polskiej szkole brakuje nauczycieli native speakerów w krajach, w których nauczanie języków obcych przynosi wielokrotnie lepsze rezultaty niż nad Wisłą, od dawna zatrudnia się w szkołach obcokrajowców. Cudzoziemcy stanowią blisko 20 proc. nauczycieli języków obcych w Niemczech, Francji i Belgii. W Polsce ich odsetek stanowi mniej niż 5 proc. Korzyści płynące z obcowania z dobrze wykształconym native speakerem są oczywiste i nie sprowadzają się jedynie do wyników samego nauczania, ale również prowadzą do większego zainteresowania obcą kulturą.

9 Brak wyjazdów nauczycieli w celach szkoleniowych skoro nie chcemy zatrudniać obcokrajowców, to dlaczego nie staramy się ułatwić naszym pedagogom wyjazdów zagranicznych w celu poznania nowych metod nauczania oraz pogłębienia praktycznych umiejętności na temat wykładanego przedmiotu?

10 Nie posługiwanie się językiem obcym w domu sama szkoła to za mało. Jeśli uczeń nie ma dostępu do kosztownych zajęć dodatkowych, pomóc może mówienie np. po angielsku w domu. W Polsce jest to ciągle rzadkością. Takie praktyki dużą popularnością cieszą się natomiast w Holandii, Belgii, Estonii. Nie najgorzej prezentuje się natomiast dostęp do zajęć dodatkowych organizowanych w polskich szkołach.

11 Mała mobilność uczniów statystyczny polski gimnazjalista w trakcie ostatnich trzech lat opuścił granice naszego kraju tylko raz. Podobnie sytuacja wygląda w pogrążonych w kryzysie Hiszpanii i Grecji oraz w Bułgarii. Zdecydowana większość wyjazdów zagranicznych zmusza uczniów do praktycznego wykorzystania języka obcego. Najczęściej jest to oczywiście język angielski. Każde tego typu doświadczenie ma znaczący wpływ na to, jak uczniowie postrzegają proces kształcenia, głównie przez ukazanie jego najbardziej pragmatycznych konsekwencji – możliwości swobodnego porozumienia się z drugim człowiekiem, który nie mówi po polsku.

12 Lektorzy/dubbing w TV badając czynniki zewnętrzne umożliwiające podniesienie znajomości języka obcego, Instytut Badań Edukacyjnych przyjrzał się formatowi, w którym emitowane są programy telewizyjne. Stwierdzono, że najbardziej negatywny wpływ na motywację młodzieży do uczenia się mają lektorzy i dubbing.

13 Nie podnoszenie kompetencji przez nauczycieli 40 proc. z ankietowanych pedagogów miało przyznać, że nie wymaga się od nich podniesienia kwalifikacji w celu uzyskania awansu zawodowego. Pomimo że – obok Szwedów – dysponujemy najmłodszą kadrą pedagogiczną zajmującą się nauczaniem języków obcych, to sytuacja, w której od nauczycieli nie wymaga się doskonalenia warsztatu, jest niedopuszczalna.

14 Nadużywanie metody projektu dobrze zrealizowane zajęcia przeprowadzone metodą projektu buduje się zwykle na jakimś konkretnym zagadnieniu np. Halloween. Metoda ta wymaga bardzo dużego zaangażowania prowadzącego oraz wysokiego poziomu dyscypliny pracy. Większość projektów realizowanych w trakcie nauczania języków obcych w gimnazjach nie spełnia jednego ze wspomnianych wymogów, co sprawia, że korzyści płynące z wykorzystania tej metody są minimalne.

15 Kinds of materials to work with ^1 real life resources: „realia” # literature – quotes, extracts: * frequently quoted fragments: „to be or not to be…” * extracts used for dicsussion # traditional culture – sayings, proverbs # popular culture – song lyrics, movie scripts: * extracts from lyrics or scripts, titles # paper media – newspapers, magazines, etc: * extracts, headlines # TV - audio and visual materials: *program titles, headline news, TV series (examples) http://agatarybus.pl/2012/10/09/nauka-angielskiego-poprzez-ogladanie-seriali/ http://agatarybus.pl/2011/12/17/everybody-loves-peppa/ # websites – *for students: www.lyricstraining.com, www.quizlet.com www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songswww.lyricstraining.comwww.quizlet.comwww.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs www.kizphonics.com/materials * for teachers: www.busyteacher.org www.finchpark.com/courses/links/classroom.htmwww.busyteacher.orgwww.finchpark.com/courses/links/classroom.htm www.isabelperez.com www.agatarybys.pl http://www.mes-english.com/flashcards.php http://agatarybus.pl/2012/04/10/mind-maps-mapy-mysli/

16 methods of using the particular materials Forms: drills – multiple repeating short fragments oral gap filling – working with printes worksheets singing (karaoke) – working with audio and visual material repeating particular words and phrases to practice sounds Methods: Pair Work: Think/Pair/Share Take Five Timed Retell Small-group Discussions: Group Roles Place Mat Determining Key Ideas Jigsaw Discussion Web Whole-class Discussions: Discussion Etiquette Four Corners Triangle Debate Presentations: Presentation Modelling Posters for Instruction: Oral Communication Listen and Speak

17 How to asses speaking activities – practical tips adaption of consumer electronics and multimedia devices Avoid stress-making traditional speaking assessment procedure, face-to-face with the instructor - the major stressors reported by the subjects were performing in front of class and talking to native speakers: teachers might consider assessing oral language ability both in and outside the classroom - oral language assessment “could be achieved by setting out-of-class tasks utilizing the rich linguistic resources available to learners offer students the opportunity to create out-of-class recordings in order to demonstrate their proficiency - by creating such a process, students have the ability to self-select the recordings they believe best represent their true level of oral proficiency. However, prior to the decision to begin such assessments, considerations must be made in regard to the most appropriate technology and the creation of meaningful and authentic tasks

18 Oral Language Assessments & Current Technology

19 Assesment tools Oral production chart/grid (pdf)

20 Pages with lyrics worksheets: http://www.newtongue.com/lyrics- worksheets/ http://www.newtongue.com/lyrics- worksheets/ https://en.islcollective.com/resources/search_ result?Tags=lyrics https://en.islcollective.com/resources/search_ result?Tags=lyrics

21 Using songs in an ESL or EFL classroom The following is a general procedure that I often use together with the above handouts. Based on what seems appropriate for a given class on a given day, I usually skip two or three or more of the steps listed. Introduce vocabulary that will be new to many students. Ask the class questions that will get students thinking about the themes of the song. Listen to the song all the way through. I usually suggest that students try to enjoy the song rather than trying to fill in all the blanks. Have a very short whole-class or small-group discussion regarding general reaction to the song. Do they like it? Have they heard it before? In what year do they think it was recorded? What is the mood of the song? Etc. Listen again, this time encouraging students to fill in the blanks. Pause every two or three lines. Replay especially difficult-to-understand sections. Give students a chance to compare answers with a partner. Go over the song. Have students supply answers for class, either orally or by writing on the board, etc. (Note: On many of my worksheets, the blanks are not numbered. Going over the answers can be simplified considerably if you have students number all the blanks, right at the start.) Discuss any sections of the transcription that you’re not sure about. Explain that you got the lyrics from the Internet and can’t be sure that they are correct. Answer any questions about vocabulary, perhaps after giving students a chance to use dictionaries on their own. Point out any idioms that students haven't asked about and that you think they might not be picking up on. Have students repeat the song after you, phrase-by-phrase. Give extra attention to parts that are difficult to pronounce or that are fun to try to pronounce very rapidly. Take a little break from the song. Talk for a minute or so about the weather or whatever. Listen to the song again, encouraging students to sing along. Highlight or ask questions about grammar in the song that is relevant to what you have been working on or that is interesting in its own right. Highlight or ask questions about any incorrect grammar or informal language in the song. (Example: “don’t” is almost always used in place of “doesn’t” in pop and rock.) In small groups, discuss questions that connect the song to the lives and opinions of the students. See the worksheet for“Up on the Roof” for examples of this kind of question. You can also find a lot of good questions about music in general on the the Internet TESL Journal’s music conversation questions page“Up on the Roof”music conversation questions

22 Need an iPod player / iPhone player? Allow me to recommend the iGroove by Klipsch if you need an iPod/iPhone player for use in the classroom. It’s got plenty of volume, even in large rooms, and a clear sound with a good amount of bass to it. It seems to be pretty durable, too; I’ve been putting it in a bag attached to my handlebars and biking it to campuses all over San Francisco for three years now, and it’s still working perfectly. And the remote control comes in handy. (Note: As with the above MP3 links, I make some money if you make a purchase through my link to the iGroove.)iGroove by Klipsch contact contacto sitemap contactcontactositemap

23 References: Dlaczego polscy gimnazjaliści tak słabo znają angielski - http://szkola.wp.pl/kat,108798,title,Dlaczego- polscy-gimnazjalisci-tak-slabo-znaja-angielski,wid,16027418,page,2,wiadomosc.htmlhttp://szkola.wp.pl/kat,108798,title,Dlaczego- polscy-gimnazjalisci-tak-slabo-znaja-angielski,wid,16027418,page,2,wiadomosc.html O poziomie językowym raz jeszcze (artykuł o znajomości angielskiego w gimnazjum) - http://agatarybus.pl/2013/10/02/o-poziomie-jezykowym-raz-jeszcze-artykul-o-znajomosci-angielskiego-w- gimnazjum/ http://agatarybus.pl/2013/10/02/o-poziomie-jezykowym-raz-jeszcze-artykul-o-znajomosci-angielskiego-w- gimnazjum/ Oral Language Development & ELLs - http://www.colorincolorado.org/educators/oral_language/http://www.colorincolorado.org/educators/oral_language/ Assessing Student Oral Language Proficiency: Cost-Conscious Tools, Practices & Outcomes - http://www.iallt.org/iallt_journal/assessing_student_oral_language_proficiency_cost_conscious_tools_pr actices_outcomes http://www.iallt.org/iallt_journal/assessing_student_oral_language_proficiency_cost_conscious_tools_pr actices_outcomes THINK LITERACY: Cross-Curricular Approaches, Grades 7-12 - https://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf https://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf


Pobierz ppt "Teaching oral language proficiency Monika Rudnicka-Chadaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google