Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANKIETA NA TEMAT TOLERANCJI PRZEPROWADZONA W RAMACH SOCRATES – COMENIUS NAUCZANIE TOLERANCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANKIETA NA TEMAT TOLERANCJI PRZEPROWADZONA W RAMACH SOCRATES – COMENIUS NAUCZANIE TOLERANCJI."— Zapis prezentacji:

1 ANKIETA NA TEMAT TOLERANCJI PRZEPROWADZONA W RAMACH SOCRATES – COMENIUS NAUCZANIE TOLERANCJI

2 Projekt Szkolny Socrates - Comenius NAUCZANIE TOLERANCJI SKŁAD GRUPY PARTNERSKIEJ Chastna Proflirana Gimnaziya Drujba Lycée Immaculée Conception I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Tüdesb Privatgymnasium Mustafa Kaçikoç Lisesi Niemcy, BerlinFrancja, Pau Polska, Bielsko - Biała Bułgaria, SofiaTurcja, Isparta

3 1. Co rozumiesz przez słowo tolerancja? akceptowanie tylko ludzi takich jak my akceptowanie tylko ludzi takich jak my akceptowanie ludzi takich jakimi są akceptowanie ludzi takich jakimi są akceptowanie pewnych cech u ludzi akceptowanie pewnych cech u ludzi

4 2. Czy uważasz, że żyjesz w: zbyt tolerancyjnym społeczeństwie zbyt tolerancyjnym społeczeństwie bardzo tolerancyjnym społeczeństwie bardzo tolerancyjnym społeczeństwie tolerancyjnym społeczeństwie tolerancyjnym społeczeństwie nietolerancyjnym społeczeństwie nietolerancyjnym społeczeństwie

5 3. Czy uważasz, że można nawiązać bliską przyjaźń z osobą o odmiennych przekonaniach religijnych? oczywiście oczywiście tak, lecz nie bez trudności/przeszkód tak, lecz nie bez trudności/przeszkód niemożliwe niemożliwe

6 4. Czy uważasz, że można nawiązać bliską przyjaźń z osobą o odmiennej kulturze narodowej? oczywiście oczywiście tak, lecz nie bez trudności/przeszkód tak, lecz nie bez trudności/przeszkód niemożliwe niemożliwe

7 5. Co uważasz za przeszkodę w tolerancji? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź) rasa rasa język język religia religia kultura kultura status społeczny, rodzina status społeczny, rodzina wykształcenie wykształcenie wiek wiek inne inne narodowość, narodowość, charakter osoby, charakter osoby, orientacje seksualne, orientacje seksualne, fanatyzm religijny. fanatyzm religijny.

8 6. Czy uważasz, że religia ma wpływ na tolerancję? wcale nie wcale nie czasami czasami często często

9 7. Czy uważasz, że tolerancję nabywa się/uczy się jej ? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź) w szkole w szkole w rodzinie w rodzinie na ulicy na ulicy na polu gry na polu gry (w sporcie) w kościele w kościele inne inne w grupie znajomych, w grupie znajomych, w środkach masowego przekazu. w środkach masowego przekazu.

10 8. Gdzie chciałbyś spotkać się z większą tolerancją ? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź) w szkole w szkole w rodzinie w rodzinie na ulicy na ulicy w sporcie w sporcie w kościele w kościele we wszystkich wyżej wymienionych miejscach we wszystkich wyżej wymienionych miejscach inne inne w urzędach, w urzędach, w instytucjach. w instytucjach.

11 9. Uważam, że świat w przyszłości będzie: bardziej tolerancyjny bardziej tolerancyjny mniej tolerancyjny mniej tolerancyjny taki sam taki sam (nie zmieni się)

12 10. Jaka osoba/osoby są dla Ciebie przykładem tolerancji ? a. a. Jan Paweł II a. Rodzice b. Mama c. inne osoby JAN PAWEŁ II 55 %

13 Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates – Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

14 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Listopadowa 70 43-300 Bielsko – Biała www.kopernik.neostrada.pl kopernikcomenius@op.pl www.kopernik.neostrada.pl

15 QUESTIONNAIRE ON TOLERANCE CARRIED OUT WITHIN THE CONFINES OF SOCRATES–COMENIUS PROGRAMME TEACHING TOLERANCE

16 SOCRATES-COMENIUS SCHOOL PROJECT TEACHING TOLERANCE PROJECT PARTNERSHIP Chastna Proflirana Gimnaziya Drujba Lycée Immaculée Conception I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Tüdesb Privatgymnasium Mustafa Kaçikoç Lisesi Germany, BerlinFrance, Pau Poland, Bielsko - Biała Bulgaria, SofiaTurkey, Isparta

17 1. What do you understand by the word tolerance ? accepting only people like us accepting only people like us accepting people as they are accepting people as they are accepting certain things from others accepting certain things from others

18 2. Do you believe that you live in: a too tolerant society a too tolerant society a very tolerant society a very tolerant society a tolerant society a tolerant society an intolerant society an intolerant society

19 3. Do you think it is possible to have a close friendship with a person of a different religion ? of course of course yes, but not without difficulty yes, but not without difficulty impossible impossible

20 4. Do you think it is possible to have a close friendship with a person of a different culture ? of course of course yes, but not without difficulty yes, but not without difficulty impossible impossible

21 5. What do you consider to be an obstacle to tolerance ? (more than one reply possible) race race language language religion religion culture culture social status and family background social status and family background education education age age others others nationality, nationality, personality, personality, sexual orientation, sexual orientation, religious fanaticism. religious fanaticism.

22 6. Do you believe that religion affects people`s tolerance ? not at all not at all sometimes sometimes often often

23 7. Do you believe that tolerance is acquired ? (more than one reply possible) at school at school in the family in the family in the street in the street on the sports field on the sports field at church at church others others in a group of acquaintances, in a group of acquaintances, in the media. in the media.

24 8. Where would you like to see more tolerance? (more than one reply possible) at school at school in the family in the family in the street in the street on the sports field on the sports field at church at church all of the above all of the above others others in some offices, in some offices, in some institutions. in some institutions.

25 9. I think that tomorrow`s word will be : more tolerant more tolerant less tolerant less tolerant the same the same

26 10. What person(s) represent for you an example of tolerance : a. a. John Paul II a. parents b. mother c. other people John Paul II 55 %

27 The above project has been completed with the financial support of the European Union and within the confines of Socrates-Comenius Programme. Both the themes and materials do not reflect the point of view of the European Commission or the National Agency. So neither the European Commission nor the National Agency bear the responsibility for the contents of the above project.

28 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Listopadowa 70 43-300 Bielsko – Biała www.kopernik.neostrada.pl kopernikcomenius@op.pl www.kopernik.neostrada.pl


Pobierz ppt "ANKIETA NA TEMAT TOLERANCJI PRZEPROWADZONA W RAMACH SOCRATES – COMENIUS NAUCZANIE TOLERANCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google