Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODZINY NAZIZMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODZINY NAZIZMU."— Zapis prezentacji:

1 NARODZINY NAZIZMU

2 Narodowy socjalizm, nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – totalitarna, rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych,

3

4 Obraz namalowany przez A. Hitlera

5 POCZĄTKI NIEMIECKIEGO FASZYZMU
Centrum faszyzmu stało się Monachium w Bawarii W 1919 powstanie Niemieckiej Partia Robotnicza( lokalna partia o ideologii nacjonalistycznej założona przez A. Drexlera) – w chwili gdy wstępował do niej Hitler liczyła 64 członków, w latach – 8,5 miliona. Od 1920 r. NSDAP ( Hitler na czele od 1921 r.) Partia stała się znana dzięki hałaśliwym, demagogicznym hasłom społecznym oraz wyjątkowej aktywności w zwalczaniu rewolucyjnej lewicy. Hitler w 1920 kapral Hitler 1916

6 Program NSDAP – opracowany przez Drexlera i Hitlera 24 II 1920
odtworzenie potęgi niemieckiej i unieważnienie traktatu wersalskiego antysemityzm opodatkowanie dochodów nie pochodzących z pracy nacjonalizacja koncernów przemysłowych zniesienie czynszów dzierżawnych kara śmierci dla spekulantów

7 PUCZ MONACHIJSKI 8/9 XI 1923 Nieudana próba przejęcia władzy przez faszystów – pucz monachijski( 5 lat w Landsbergu- po roku objęła go amnestia)

8 Mein Kampf bezwzględna walka z „dyktatem wersalskim”, który hamuje rozwój Wielkiej Rzeszy antysemityzm – największym wrogiem Niemców są Żydzi. Jedynym sposobem na rozwiązanie kwestii żydowskiej jest wyniszczenie tej rasy podludzi antykomunizm – walka z wszelkimi trendami komunistycznymi i socjaldemokratycznymi rasizm – wyższość rasy nordyckiej(aryjskiej), której przedstawicielami są Niemcy. Uważał, że Niemcy są rasą panów( Herrenvolk – nadludzie), któremu podlegają narody niegermańskie – podludzie teoria „ przestrzeni życiowej”( Lebensraum) – Niemcom potrzeba nowych terenów gdzie mogliby się rozwijać. Naturalnym kierunkiem – Wschód

9 Mówiąc zwięźle, każde skrzyżowanie rasy daje zawsze w wyniku:
1. upadek poziomu wyższej rasy, 2. fizyczny i duchowy regres oraz związany z tym początek, chociaż powolnego, to jednak nieuniknionego, postępującego charłactwa. Przyczyniać się do takiego rozwoju - oznacza grzeszyć przeciwko woli wiecznego stwórcy.[...] Tu, naturalnie, przypomina się czysto żydowski, zuchwały i głupi zarzut wysuwany przez współczesnych pacyfistów: „To właśnie człowiek pokonuje naturę !". [...] Wszystko, co dzisiaj podziwiamy na ziemi - wiedzę i sztukę, technikę i wynalazki -stanowi tylko twórczy produkt niewielu ludów, a być może jednej rasy. [...] Człowiek, który zaprzecza prawom rasowym i lekceważy je, pozbawia się szczęścia,które się przed nim pojawia. Przeszkadza w zwycięskim pochodzie lepszej rasy, a tym samym pierwszemu warunkowi wszelkiego postępu. W konsekwencji, obciążony wrażliwością ludzką, upodabnia się do bezradnego zwierzęcia. 1. Jakich argumentów używa autor na rzecz czystości rasowej? 2. Jakie cechy charakteru ujawnia autor ,,Mein Kampf”? 3. Na podstawie tekstu i wiedzy pozaźródłowej sformułuj definicję pojęcia rasizm.

10 Zdobycie władzy przez NSDAP możliwe było dzięki:
taktycznemu sojuszowi z komunistami przeciwko socjaldemokratom wielkiemu kryzysowi ekonomicznemu ( 6 milionów bezrobotnych) chaosowi politycznemu – upadek autorytetu republiki odejściu od antykapitalistycznych haseł(rok 1930) – zjednanie sobie wielkiego kapitału najbliższym współpracownikom – Goring – ustosunkowany, bohaterski lotnik z I wojny światowej, Goebbels – szef propagandy instynkt, polityczny, elastyczność dostosowywania się do otoczenia, brak jakichkolwiek zasad, demagogia, magnetyzm Hitlera

11

12 Droga do władzy: w wyborach w maju 1928 r. 12 głosów w 1930 – 107
w czerwcu 1932 – 230( 37 %) – nie stworzył rządu koalicyjnego, nie przyjął fotela wice kanclerza – dążył do pełnej władzy budując wizerunek „ zbawcy ojczyzny” porażka? W rywalizacji z Hindnburgiem o urząd prezydenta w 1932( 36,8 %)

13 DOJŚCIE HITLERA DO WŁADZY
XI 1932 wybory – tylko 196 mandatów( spadek popularności) – Hitler decyduje się na koalicję z nacjonalistami i organizacjami kombatanckimi 30 I 1933 – Hitler – kanclerzem.

14 Umacnianie władzy: 1 II 1933 – rozwiązanie Reichstagu( wymierzone przeciw socjalistom i komunistom – wyolbrzymianie zagrożenia rewolucją, zjednanie wojska programem zbrojeń – rządy dekretami – zgodne z konstytucją) podpalenie Reichtagu – 27 II 1933 dekrety prezydenckie „ o ochronie państwa i narodu” zwiększenie uprawnień władzy wykonawczej ograniczenie praw obywatelskich( ochrona przed bezprawnym aresztowaniem, organizowania zgromadzeń, związków, wolność prasy) 5 III 1933 – wybory parlamentarne: NSDAP – 43,9 % Koalicja rządowa 51,8% Po delegalizacji KPD( 14 III 1933) i aresztowaniu jej posłów, większość w obu izbach III 1933 – przekazanie kompetencji prawodawczych rządowi VII 1933 – zakaz działalności wszelkich ( poza NSDAP ) partii politycznych

15 STOSUNEK DO KOŚCIOŁA I RELIGII
20 VII 1933 – konkordat z Watykanem gwarancje o swobodzie wyznania i kultu religijnego – fikcja od 1935 prześladowania Kościoła katolickiego Kościół ewangelicki podporządkowany państwu Zawarcie przez Watykan traktatu z nowymi Niemcami oznacza uznanie przez Kościół katolicki państwa narodowosocjalistycznego. Traktat ten jasno i wyraźnie pokazuje całemu światu, że twierdzenie o wrogości narodowego socjalizmu do religii jest kłamstwem. (…) Konkordat dał Niemcom możliwość i stworzył sferę zaufania, która będzie miała szczególne znaczenie w pilnej walce z międzynarodowym żydostwem. - Hitler

16 „ Noc długich noży” 29/30 VI 1934 – „ Noc długich noży” – krwawa rozprawa z S.A.( pozbycie się konkurentów) – sposób na pokazanie Reichswerze, że jest jedyną siłą zbrojną w kraju

17 śmierć Hindenburga 2 VIII 1934 – Hitler – kanclerzem i wodzem Rzeszy

18 Ustrój polityczny III Rzeszy
30 I 1934 – zlikwidowano federacyjną strukturę Niemiec ( likwidacja struktur samorządowych). Najwyższą władzę w poszczególnych krajach pełnili namiestnicy Rzeszy( Reichsleiterzy) Państwo było zorganizowane hierarchicznie Władza ustawodawcza w ręku Hitlera, który jednocześnie był głową państwa i szefem rządu – parlament bez znaczenia Rozbudowany system policyjny – w tym GESTAPO(1933) i SD ( wywiad polityczny SS) – totalna inwigilacja Nie przestrzegano zasady suwerenności narodu i równości wobec prawa, ograniczono prawa obywatelskie Wprowadzono nowe symbole narodowe

19 Stosunki narodowo – społeczne
militaryzacja gospodarki( masowa produkcja sprzętu wojennego). W latach przeznaczono na to 90 miliardów marek 16 III 1935 – powszechny obowiązek służby wojskowej układ morski z Anglią 18 VI 1935) umożliwił rozwój floty wojennej zlikwidowano organizacje społeczne, zawodowe, samorząd wyższych uczelni utworzenie Hitlerjugend

20 „ Ustawy norymberskie” „ Kryształowa noc”
„ Ustawy norymberskie” – 15 IX 1935 zakaz małżeństw mieszanych zabór własności emigrujących osób zakaz wykonywanie niektórych zawodów przymusowa wyprzedaż majątków „ Kryształowa noc” 9/10 XI 1938 – pogrom Żydów niemieckich

21 polityka zagraniczna III Rzeszy
Cele: realizacja planu „ przestrzeni życiowej” i podboju Europy uwolnienie się od „ dyktatu wersalskiego” zjednoczenie Niemców w jednym państwie i zapewnienie im dominującej pozycji w świecie szukanie rewanżu i odzyskanie dawnego prestiżu politycznego dążenie do odzyskania kolonii

22 Łamanie postanowień wersalskich:
odzyskanie po plebiscycie Saary 1935 Złamanie zakazu posiadania lotnictwa wojskowego 16 III – wprowadzenie powszechnej służby wojskowej zbudowanie floty wojennej 7 III 1936 – zajęcie Nadrenii 11 VII 1936 – umowa o pojednaniu z Austrią

23 Sojusze polityczno militarne:
wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów 14 X 1933 Oś Berlin – Rzym – Tokio ( 6 XI 1937) 24 X 1936 – oś Berlin – Rzym 25 XI 1936 – pakt Niemcy – Japonia( tzw. antykominternowski) 6 XI 1937 do paktu przystąpiła Włochy do paktu przystąpiły też: Węgry, Mandżukuo ( 1939) Po wybuchu wojny: Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Rumunia, Słowacja Pakt stalowy ( 22 V 1939) niemiecko – włoski pakt wojskowy


Pobierz ppt "NARODZINY NAZIZMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google