Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii ul. Powstańców 21 40-039 Katowice Tel. 510 621 397 Więcej prezentacji oraz ciekawych informacji na: www.centrumprofilaktyki.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii ul. Powstańców 21 40-039 Katowice Tel. 510 621 397 Więcej prezentacji oraz ciekawych informacji na: www.centrumprofilaktyki.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii ul. Powstańców 21 40-039 Katowice Tel. 510 621 397 Więcej prezentacji oraz ciekawych informacji na: www.centrumprofilaktyki.org.pl

2 DOPALACZE…?

3 WIĘCEJczy MNIEJ ? MNIEJ ?

4

5 CZY MOŻNA UZALEŻNIĆ SIĘ PO „PIERWSZYM RAZIE” ?

6 WCHODZENIE W UZALEŻNIENIE I faza, tzw. inicjacja Ten pierwszy etap uzależnienia od narkotyków dotyczy wszystkich osób, które chociaż raz czegoś spróbowały.

7 WCHODZENIE W UZALEŻNIENIE II faza eksperymentalna Charakteryzuje się „próbowaniem” narkotyków. Część osób może poprzestać na jednokrotnym lub kilkukrotnym spróbowaniu danej substancji, inne mogą kontynuować swoje doświadczenie i wejść w kolejny etap uzależnienia od narkotyków.

8 WCHODZENIE W UZALEŻNIENIE III faza używania i nadużywania substancji Zdaniem wielu specjalistów, w przypadku narkotyków, w ogóle nie można mówić o fazie używania, gdyż każde spróbowanie stanowi już nadużywanie narkotyków. W odniesieniu do marihuany istnieje pogląd, że etap używania jest nieszkodliwy – nieprawda!.

9 WCHODZENIE W UZALEŻNIENIE IV faza uzależnienia od narkotyków Według WHO uzależnienie to: „psychiczne, a niekiedy fizyczne stany wynikające z interakcji między żywym organizmem a lekiem, charakteryzujące się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których należy konieczność przyjmowania leku w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczenia jego wpływu na psychikę, a niekiedy by uniknąć przykrych objawów towarzyszących brakowi leku. W tym etapie konieczna jest terapia uzależnienia od narkotyków, która przyjmuje różną postać.

10 RODZAJE UZALEŻNIENIA

11 FIZYCZNE FIZYCZNE PSYCHICZNE PSYCHICZNE SPOŁECZNE SPOŁECZNE

12 NARKOTYKI

13 MARIHUANA MARIHUANA 19% 37%

14

15 wzrost ciśnienia krwi i przyspieszone tętno wysuszenie śluzówek jamy ustnej, czasami ataki kaszlu przekrwienie gałek ocznych, spojówek, niekiedy obrzęk powiek pocenie się zwiększenie apetytu bóle i zawroty głowy zaburzenia koordynacji ruchowej, uwagi i możliwości uczenia się zaburzenia pamięci ogólnie gorsza sprawność psychofizyczna (wzrost urazowości)‏ MARIHUANA - Działanie fizjologiczne

16 MARIHUANA – Odczucia subiektywne wzrost wrażliwości zmysłów (tzw. synestezja) odprężenie i poczucie spokoju zmiana poczucia mijającego czasu (rozciągnięty) zwiększenie odczucia przyjemności seksualnych optymizm i podniesiona samoocena poczucie absurdu, zagubienie skłonność do ulegania sugestiom apatia zwiększone napięcie i niepokój pogorszenie pamięci lęki i urojenia niemożność skupienia uwagi na wielu rzeczach jednocześnie

17 Amfetamina Amfetamina 6% 15%

18

19 Amfetamina – objawy użycia nadpobudliwość, gadatliwość, niepokój psychoruchowy, pociąganie nosem i/lub katar, rozszerzone źrenice, poczucie euforii, mocy, siły, osłabienie krytycyzmu, przypływ energii, podwyższenie nastroju, wzmożona aktywność, zaburzenia snu (bezsenność),

20 Amfetamina - objawy użycia brak apetytu, przyspieszona czynność serca i szybki oddech, zaczerwienienie skóry, suchość w ustach, silny niepokój, napięcie i drażliwość w końcowej fazie działania narkotyku zmęczenie i senność.

21 Stymulatory KOKAINA ECSTASY

22 DOPALACZE

23 Dopalacze, czyli co…? Są to substancje psychoaktywne – syntetyczne albo pochodzenia naturalnego. Niektóre starają się naśladować marihuanę, inne – amfetaminę, kokainę czy ekstazy. Składają się z kilku substancji. Zaburzają jednocześnie wiele funkcji ośrodkowego układu nerwowego – tym różnią się od klasycznych narkotyków i na tym polega ich niebezpieczeństwo.

24 DOPALACZE Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 8 października 2010 r. zakazuje wytwarzania i rozprowadzania dopalaczy. W myśl nowych przepisów inspektor sanitarny może wstrzymać produkcję lub skonfiskować produkt podejrzany o stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań oraz zamknąć sklepy podejrzane o handel szkodliwymi substancjami. Za produkcję i rozpowszechnianie dopalaczy grozi grzywna do miliona złotych.

25 DOPALACZE Strategia producentów dopalaczy: obchodzenie prawa C 11 H 15 NO 2

26 DOPALACZE Realia są inne : Realia są inne :

27 DOPALACZE Dopalacze wciąż stanowią problem. Gdy pięć lata temu Sejm przyjął ustawę o zamknięciu sklepów z dopalaczami, wydawało się, że młodzież będzie już bezpieczna. Dziś substancje psychoaktywne – w jeszcze gorszej formie i bardziej niebezpieczne – znowu zalewają rynek. W Internecie sprzedaje się je zupełnie legalnie.

28 DOPALACZE Dopalacze w internecie mają się dobrze… Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w styczniu 2012 r. na terenie Europy zidentyfikowało 693 sklepy internetowe (odpowiednio 314 w 2011 r. i 170 w 2010 r.). Na polskim rynku dopalacze oferuje ponad 40 e-sklepów. Często funkcjonują one pod przykryciem innej działalności – komisów komputerowych, sklepów ze „śmiesznymi rzeczami”, z zapachami i kadzidełkami. Niektóre na listach stałych klientów mają nawet po kilkadziesiąt tysięcy Polaków.

29 DOPALACZE 25zł24zł15zł21zł

30 DOPALACZE PROSZKI: „Prezentujemy zbiór najskuteczniejszych soli piorących. Przez niektórych zwane jako dopalacze, ponieważ dają one niesamowitego kopa twojej pralce. Bez problemu wypiorą wszystko. Środki te służą wyłącznie do celów laboratoryjnych. Chronić przed dziećmi, substancja nie do spożycia”. Bez problemu wypiorą wszystko. Środki te służą wyłącznie do celów laboratoryjnych. Chronić przed dziećmi, substancja nie do spożycia”. OFERTA SKLEPU:

31 DOPALACZE WYCIĄGACZE WILGOCI: „Wyselekcjonowane specyfiki od najlepszych. W naszej ofercie znajdziesz Baka, Chujnia, Konkret, Kosior, Sztywny Misza oraz Mocarz. Tylko najwyższa jakość produktów. Nasz sklep oferuje wyselekcjonowane dopalacze, tylko od najlepszych producentów”.

32 DOPALACZE PIGUŁKI PIORĄCE: „Najbardziej zakręcone produkty piorące. Jedyne w swoim rodzaju dopalacze czystości kupisz w naszym sklepie. Specjalne zastrzeżone mieszanki tylko najlepszych producentów dopalaczy!”. Specjalne zastrzeżone mieszanki tylko najlepszych producentów dopalaczy!”.

33 DOPALACZE Nieprzewidywalne działanie dopalaczy Marihuanę, kokainę czy amfetaminę łatwo wykryć we krwi i wiadomo, jakie jest na nie antidotum. Dopalacze są wielką zagadką, bo nie ma badań, które by wprost pokazały, jak konkretny produkt wpływa na organizm.

34 LEKI Uzależnienie od leków najczęściej obejmuje: leki przeciwbólowe leki nasenne leki dopingujące leki euforyzujące

35 LEKI  Nastolatki sięgają po leki z powodu ich właściwości odurzających.  Problem ich nadużywania pojawił się już parę lat temu, m.in. dlatego popularny syrop zawierający pseudoefedrynę można dziś dostać tylko na receptę.  Obecnie w Ministerstwie Zdrowia rozważa się wprowadzenie podobnych kroków dotyczących leków na kaszel.

36 TESTY

37 Do jego wykonania wystarczy próbka z jakiejkolwiek powierzchni stałej jak przedmiot osobistego użytku typu: klucze do domu, samochodowe, okulary, zegarek, potarcie o kierownicę samochodu, zagłówek, klawiatura, myszka komputerowa itp. Kosztuje ok. 120zł Istnieje nowy test

38 TESTY Nie ma testów wykrywających obecność dopalaczy.

39 W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 1.Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 2.Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 3.Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

40 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. 5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

41 W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: Nauczyciel, zachowując środki ostrożności zabezpiecza, substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

42 W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

43 W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

44 UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w Polsce karalne jest: posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; wprowadzanie do obrotu środków odurzających; udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia; wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat.

45 Z przest ę pstwem mamy do czynienia, je ż eli który ś z wymienionych czynów popełni ucze ń po uko ń czeniu 17 lat. W takiej sytuacji maj ą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks post ę powania karnego.

46 Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii ul. Powstańców 21 40-039 Katowice Tel. 510 621 397

47 Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii ul. Powstańców 21 40-039 Katowice Tel. 510 621 397 www.centrumprofilaktyki.org.pl www.centrumprofilaktyki.org.pl *** Prezentacja jest własnością Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Wyrażamy zgodę na jej wykorzystywanie wyłącznie z logiem ŚCPiP oraz stroną tytułową.


Pobierz ppt "Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii ul. Powstańców 21 40-039 Katowice Tel. 510 621 397 Więcej prezentacji oraz ciekawych informacji na: www.centrumprofilaktyki.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google