Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 1 Malbork. 2 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): przy użyciu mikropali i oczepów żelbetowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 1 Malbork. 2 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): przy użyciu mikropali i oczepów żelbetowych."— Zapis prezentacji:

1 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 1 Malbork

2 2 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): przy użyciu mikropali i oczepów żelbetowych oparta została na domniemanym wyglądzie średniowiecznego -zrealizowana w 1991r. propozycja autora podparcia ściany przy użyciu mikropali i oczepów żelbetowych oparta została na domniemanym wyglądzie średniowiecznego fundamentu, zbadanego w przeprowadzonej w 1989r. inwentaryzacji. 1 22 1

3 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 3 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): przy użyciu mikropali i oczepów żelbetowych. - wstępna propozycja autora podparcia ściany przy użyciu mikropali i oczepów żelbetowych.

4 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 4 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): przy użyciu mikropali [1] i oczepów żelbetowych [2]. -zrealizowana w 1991r. propozycja autora podparcia ściany przy użyciu mikropali [1] i oczepów żelbetowych [2]. Pomiędzy mikropalami widoczny średniowieczny fundament, zbadany w przeprowadzonej w 1989r. inwentaryzacji. Metoda przejęcia ciężaru muru (ok. 110 T/mb) na przyciśnięte do niego siłami sprężającymi w poziomych kotwach podłużne belki żelbetowe. Te z kolei przekazują obciążenia na mikropale o nośności 75 ton każdy. ograniczająca do minimum Metoda ograniczająca do minimum ingerencję w mury i warstwy archeologiczne pod nimi. ok. 1320r. 1991r. ciężar muru siły sprężające siły w mikropalach 1 22 1 naprężenia ściskające od sprężania powierzchnie docisku wielobok sił

5 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 5 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): - w pierwszej fazie zawiercono mikropale TNA wzdluż zewnętrznej strony Ściany Zachodniej. 1 22 1

6 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 6 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): wykonanie wiertnicą pali iniekcyjnych systemu TNA. - 1-szy etap prac tj. wykonanie wiertnicą pali iniekcyjnych systemu TNA.

7 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 7 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): - następnie wykonano mikropale po wewnętrznej stronie Ściany Zachodniej tj. od strony piwnic zamkowych. 1 22 1

8 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 8 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): wykonanie pali iniekcyjnych systemu TNA od strony piwnic zamkowych przy użyciu „myszy piwnicznej” - 1-szy etap prac tj. wykonanie pali iniekcyjnych systemu TNA od strony piwnic zamkowych przy użyciu „myszy piwnicznej”

9 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 9 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): - w kolejnym etapie wykonano wykopy po obu stronach muru i dokonano przewiertów rdzeniowych. Obcięto również górne wystające ponad powierzchnię terenu odcinki mikropali.

10 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 10 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): wykonywanie przewiertów rdzeniowych przez mur - kolejny etap prac tj. wykonywanie przewiertów rdzeniowych przez mur w celu osadzenia w nich poprzecznych zakotwień. Z tyłu widoczny gotowy element oczepu.

11 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 1 wykonywanie przewiertów rdzeniowych przez mur - wykonywanie przewiertów rdzeniowych przez mur poprzecznej Ściany Pólnocnej w celu osadzenia w niej zakotwienia. Widok od strony piwnicy. Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.):

12 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 12 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): - w otwory w murze wstawiono rury z tworzywa. Do nich wprowadzono wiązki cięgien sprężających z lin stalowych. W kolejnym etapie po obu stronach muru zabetonowano oczepy w formie belek żebetowych.

13 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 13 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): kolejny odcinek oczepu przed zabetonowaniem. wężyki do iniekcji mikropali TNA. - kolejny odcinek oczepu przed zabetonowaniem. Widoczne zbrojenie, rury obsadowe zakotwień, wężyki do iniekcji zakotwień i muru. W dolnej części belki widoczne głowice mikropali TNA.

14 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 14 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): - kotwy poziome z cięgien linowych kolejno sprężono używając siłownika hydraulicznego. Warunkiem przeniesienia ciężaru muru na nowe fundamentowanie (mikropale) było dociśnięcie do muru belek oczepowych poprzez sprężenie poziomych zakotwień linowych. siły sprężające naprężenia ściskające od sprężania powierzchnie docisku

15 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 15 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): sprężenie zakotwień poziomych, - końcowy etap prac tj. sprężenie zakotwień poziomych, powodujących ściśnięcie muru dwoma równoległymi pasami belek oczepowych.

16 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 16 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): - belki oczepowe zasypano tak, aby były one niewidoczne zarówno od wewnątrz jak i od strony piwnicy. Od strony zewnętrznej dodatkowo wykonano Od strony zewnętrznej dodatkowo wykonano drenaż. Planowane jest docelowo wykonanie niewielkigo wykopu imitującego suchą Planowane jest docelowo wykonanie niewielkigo wykopu imitującego suchą fosę. 1991r. fosa w Średniowieczu

17 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 17 Malbork – podsumowanie Generalnie problem dotyczył bezpiecznego przejęcia znaczych obciążeń z murów na osobny fundament. Średniowieczny drewniany fundament ulegał przyspieszonej degradacji wskutek obniżenia wody w Nogacie w 1916r. By uniknąć zbytniej ingerencji w substancję zabytkową przyjąłem następujące założenia: - należało wykluczyć przewiercanie murów i przekładanie np. stalowych belek w celu przejęcia ciężaru muru na nowe mikropale, wykonywane równolegle po obu stronach ściany, - należało wykluczyć montaż pali „na krzyż” poprzez przewiercanie samego fundamentu średniowiecznego i przez to niechybne jego niszczenie oraz wywoływanie drgań samego muru, - przy przyjęciu koncepcji równoległych do ściany belek oczepowych należało ograniczyć podkuwanie murów. Stąd zamiast tego belki oczepowe należało docisnąć do nienaruszonego muru siłami sprężającymi,

18 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 18 - wysokość belek musiała być maksymalnie wysoka, by naprężenia kontaktowe na styku mur – belki były minimalne. Górna krawędź belek musiała być jednak niewidoczna tak zresztą, jak jakiekolwiek nowo wprowadzane elementy wzmocnień, - należało ograniczyć wszelkie iniekcje na bazie cementu. Stąd uznano za wykluczone stosowanie tzw. iniekcji strumieniowej, jak również w wybranym sposobie wykonywania mikropali systemu TNA zastosowano formowanie trzonów pali z praktycznie żadną penetracją cementu do gruntu i murów. Należy też podkreślić, że iniekcja strumieniowa jet - grouting niszczy bezpowrotnie oryginalny fundament oraz kulturowe warstwy archeologiczne. Na szczęście dla murów mimo użycia ”betonu lanego na mokro” do belek oczepowych okazało się, że po zewnętrzej stronie ściany wysokość belki trafiała na część kamienną oraz wykładzinę położoną w XIXw. przez Steinbrechta. Przeciwdziałanie z kolei „efektowi betonowego cokołu” utrudniającego migrację wilgoci z grubego muru polega na braku zabudowy powierzchni terenu, ograniczającej dyfuzję wilgoci z gruntu. Pozostawiono trawnik.

19 Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 19 Od środka od piwnicy pozostawiono z kolei klepisko. W przyszłości wybrany rodzaj posadzki również nie może ograniczać swobodnego ruchu pary wodnej ku górze. Do iniekcji szczelin w murze oraz wypełnienia rurek z poziomymi cięgnami sprężającymi użyto specjalnego niskoalkalicznego i o małej zawartości chromu cementu ze Szwecji. Do napraw muru stosowano wapno hydrauliczne z domieszką dolomitu, co wyeliminuje w przyszłości powstawanie nacieków z węglanu wapnia. Podobny efekt ograniczy również mimo zastosowania żelbetowych belek oczepowych użycie wysokiej klasy betonu (K35-40).


Pobierz ppt "Wykład Toruń, XI- 2005, część 3-1C 1 Malbork. 2 Skrzydło Zachodnie Zamku Krzyżackiego w Malborku (1 poł. XIVw.): przy użyciu mikropali i oczepów żelbetowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google