Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 CZERWCA 2010 ROKU WYBORY PREZYDENTA RP I UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP 1SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 CZERWCA 2010 ROKU WYBORY PREZYDENTA RP I UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP 1SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH."— Zapis prezentacji:

1 20 CZERWCA 2010 ROKU WYBORY PREZYDENTA RP I UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP 1SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

2 Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Komisja ◦przeprowadza głosowanie w obwodzie ◦czuwa w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania ◦ustala wyniki głosowania w obwodzie i przekazuje wyniki Pełnomocnikowi Wyborczemu Członkowie Komisji ◦mają obowiązek nosić identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w Komisji Przewodniczący OKW ◦kieruje pracami Komisji ◦zwołuje posiedzenia i im przewodniczy ◦odpowiada za właściwe zabezpieczenie niewykorzystanych kart w głosowaniu ◦przekazuje informacje o ilości osób uprawnionych do głosowania i o liczbie wyborców, którym wydano karty do glosowania ◦czuwa nad przestrzeganiem tajności glosowania ◦odbiera login i hasło upoważniające do złożenia żądania wydania licencji do uwierzytelniania danych z protokołu głosowania, sporządzanego w systemie informatycznym i jego zapisu na nośniku elektronicznym (informacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej) 2SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

3 Zaświadczenia Przewodniczący ◦podpisują zaświadczenia członkom Komisji i Zastępcy Zastępca przewodniczącego ◦podpisuje zaświadczenie Przewodniczącemu 3SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

4 Odbiór materiałów i sprawdzenie stanu lokalu wyborczego Zadania Komisji przed dniem wyborów (punkty 10 – 12 Wytycznych) W dniu 19 czerwca 2010 r. (sobota) sprawdzenie stanu przygotowania lokalu i budynku (punkty 6-8 Wytycznych) odbiór (od godziny 15-tej) w siedzibie Komisji ◦kart do głosowania ◦spisu wyborców i listy osób, którym udzielono pełnomocnictwa do głosowania ◦pieczęci OKW ◦materiałów biurowych przeliczenie kart do głosowania (osobno Prezydent, osobno Senat) sprawdzenie ilości osób uprawnionych do głosowania (osobno Prezydent osobno Senat) rozplakatowanie urzędowych obwieszczeń zabezpieczenie dokumentów wyborczych 4SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

5 Mężowie zaufania. Dziennikarze Mężowie zaufania (punkty 3-4 Wytycznych) ◦mają prawo obserwować wszystkie czynności komisji ◦nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji Dziennikarze (punkt 5 Wytycznych) ◦mogą przebywać w lokalu w czasie głosowania ◦nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu ◦muszą posiadać ważną legitymację dziennikarską 5SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

6 Zadania Komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu 20 czerwca 2010 (punkty 13 – 14 Wytycznych) ponowne przeliczenie kart do głosowania ostemplowanie kart do głosowania rozłożenie spisu wyborców i kart do głosowania sprawdzenie urzędowych obwieszczeń sprawdzenie czy w lokalu oraz na zewnątrz nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej zabezpieczenie „wlotu” urny 6SZKOLENIE CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Do godziny 6 – ej rano

7 Zadania komisji w trakcie głosowania 20 czerwca 2010 (punkty 15 – 26 Wytycznych) punktualnie o 6-ej otwarcie lokalu praca w składzie co najmniej 3 (!) osobowym czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania 7SZKOLENIE CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH W trakcie głosowania

8 Wydawanie kart do głosowania Przed wydaniem kart do głosowania (punkty 17 – 21 Wytycznych) sprawdzamy tożsamość wyborcy białą i żółtą wydajemy 2 karty (białą i żółtą) do głosowania sprawdzamy, czy każda karta jest ostemplowana pieczęcią komisji i czy wyborca jest umieszczony w danym spisie białym i żółtym) pilnujemy aby wyborca potwierdził fakt odbioru karty w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców (białym i żółtym) przy odmowie podpisu zaznaczamy w rubryce „Uwagi” – „odmowa podpisu” odnotowujemy fakt głosowania przez pełnomocnika w rubryce „Uwagi” wpisując jego imię i nazwisko – akt pełnomocnictwa do głosowania załączamy do spisu SZKOLENIE CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH8

9 Spisy wyborców 9 Wybory Prezydenta RP Uzupełniające do Senatu RP SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

10 Spisy wyborców - dopisywanie Osoba, która przedłoży zaświadczenie o prawie do głosowania (Bieruń, Imielin, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy) – Zaświadczenie odbieramy i dopinamy do Spisu. Osoba pominięta w spisie (20.2) Osoba skreślona ze spisu (szpital) Osoba, która przedłoży zaświadczenie o prawie do głosowania zaświadczenie odbieramy i dołączamy do spisu, w rubryce „Uwagi” wpisujemy „Z 20 VI” !!! (20.1) Osoba pominięta w spisie (20.2) Obywatel polski stale zamieszkały za granicą – głosujący na podstawie ważnego polskiego paszportu (20.3) Osoba skreślona ze spisu (20.4) UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RPPREZYDENT RP 10SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Komisja nie dokonuje jakichkolwiek innych zmian w Spisie

11 Spisy wyborców – głosowanie przez Pełnomocnika Nie ma takiej możliwości Za wyborcę może głosować Pełnomocnik na podstawie Aktu Pełnomocnictwa udzielonego przez wyborcę (21) Wygaśnięcie pełnomocnictwa – wyborca głosuje osobiście Cofnięcie Pełnomocnictwa – wyborca doręcza oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa Sprawdzamy: czy wyborca już nie zagłosował, czy pełnomocnictwo nie wygasło lub zostało cofnięte Wpisujemy w uwagach imię i nazwisko Pełnomocnika, akt pełnomocnictwa odbieramy i podpinamy do spisu UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RPPREZYDENT RP 11SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

12 Akt Pełnomocnictwa 12SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

13 Meldunek frekwencyjny na godzinę 8.00,13.00 i 17.00 – w trakcie głosowania Podanie informacji telefonicznej o: liczbie osób uprawnionych do głosowania Liczbę tę stanowi ilość osób umieszczonych w spisie wyborców, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania, liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania Liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami "odmowa podpisu". 13SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Prezydent RP

14 Meldunek na godzinę 8.00,13.00 i 17.00 – w trakcie głosowania (20’!) SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH 14 Komisja 1 – 14 776 – 32 – 14 Komisja 15 - 29  776 – 32 – 15 Komisja 30 - 43  776 – 32 – 12 Komisja 44 - 67  776 – 32 – 16 Podajemy pod numer Prezydent RP

15 Spisy wyborców – 50% i 80% Sprawdzenie liczby podpisów w spisie potwierdzających otrzymanie karty przez wyborcę (25) gdy liczba podpisów przekroczy 50% - powiadomienie Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej gdy liczba podpisów przekroczy 80% bezwzględne wystąpienie do Pełnomocnika o wydanie kart z rezerwy SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH15

16 Zaświadczenia dla głosujących Nie ma takiej możliwości Wyborca może zażądać zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RPPREZYDENT RP 16SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

17 Zadania po zamknięciu lokalu Protokół - Prezydent Czynności bez urny Pełnomocnictwa Informacja o liczbie wyborców (Wzór) Czynności z urną Protokół – uzupełniające Senat Czynności bez urny Czynności z urną 17SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH 1 2

18 Protokół Prezydent Wprowadzany w pierwszej kolejności do systemu Nie parafujemy każdej strony Senat Wprowadzamy dopiero po wprowadzeniu Protokołu Prezydenta RP Parafujemy każda stronę 18SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

19 Czynności bez urny punktualnie o godzinie 20 – ej 1. Zamknięcie lokalu punktualnie o godzinie 20 – ej 2. Zaklejenie i opieczętowanie wlotu do urny 3. Przeliczenie niewykorzystanych kart do głosowania i zapakowanie w odrębne pakiety białych i żółtych 4. Ustalenie liczby wyborców uprawnionych do głosowania 5. Ustalenie liczby wyborców którym wydano karty do głosowania ( na podstawie spisu wyborców) 19 SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA

20 Czynności z urną 1. Sprawdzenie, czy pieczęcie na urnie oraz na wlocie do urny nie zostały naruszone. 2. Otwarcie urny i wyjęcie kart do głosowania (rozdzielenie na białe i żółte) tych kart nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach – zapakować w paczkę, opieczętować i opisać 3. Przejrzenie wszystkich kart i wydzielenie kart całkowicie przedartych na dwie lub więcej części (tych kart nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach – zapakować w paczkę, opieczętować i opisać). 4. Przeliczenie kart wyjętych z urny i sprawdzenie czy liczba kart wyjętych z urny jest równa liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania. (inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej 5. Wydzielenie kart nieważnych (inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej – zapakować w pakiet opieczętować i opisać). 20 SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

21 Odbiór protokołów w noc wyborczą Sala 100 informatyka Sala 101 – odbiór Protokołów przez Pełnomocników OKW (do Protokołu dołączamy Pełnomocnictwa oraz Informację) po odbiorze protokołu Prezydent powrót na obwód 21SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Sala 100 informatyka Sala 101 – odbiór Protokołów przez Pełnomocników OKW Po odbiorze Protokołów w Katowicach, odbiór materiałów (opisanych paczek z kartami, paczek z Pełnomocnictwami (tylko Prezydent), Informacji, uporządkowanych spisów wyborców, materiałów biurowych) w Sali 102. Podanie Informacji do publicznej wiadomości – w siedzibie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w miejscu widocznym dla wyborcy Komisja może się rozejść Prezydent RPSenat RP

22 Ponowne głosowanie – 4 lipca Wytyczne punkty 54 – 60 Zadania i czynności te same jak w głosowaniu 20 czerwca 2010 r. Formularz Protokołu głosowania opatrujemy w prawym górnym rogu napisem „PONOWNE” Głosowanie przeprowadza się na tych samych spisach wyborców i w tym samych składach okw 22SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

23 D I E T A przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania Wysokość: Przewodniczący – 165,- zł Zastępca przewodniczącego 150,-zł Członkowie – 135,-zł Wypłata diet tylko i wyłącznie na konta 23SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

24 Protokół 24 Sporządzanie protokołu głosowania w obwodzie Na szczęście mamy informatykę Jednak projekt protokołu musimy sporządzić sami, ani informatyk, ani komputer za nas tego nie zrobi Stosujemy arkusze pomocnicze (wytyczne 38 Prezydent i 33 Senat) SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

25 Protokół 25SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Prezydent RP

26 Protokół Prezydent RP 26SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH W pierwszej kolejności sporządzamy Protokół Głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2 4 7 7 0 11 z obwieszczenia TYCHYM.TYCHY 1 5

27 Protokół Prezydent RP 27SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

28 Protokół Prezydent RP 28SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Oddane na kartach urzędowo ustalonych i opatrzonych pieczęcią okw, wyborca postawił znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego wybranego kandydata punkt 36 Wytycznych

29 Protokół Prezydent RP 29SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Nie parafujemy stron Protokołu ! Tego pola nie wolno zapisywać !

30 Protokół Prezydent RP 30SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

31 Protokół Prezydent RP 31SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

32 Protokół Prezydent RP 32SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

33 Protokół – SENAT RP 33SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

34 Protokół – Senat RP SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH34 247 7 0 1 1 TYCHYM.TYCHY z obwieszczenia

35 Protokół – Senat RP SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH35

36 Protokół – Senat RP SZKOLENIE CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH36 Tego pola nie wolno zapisywać !

37 37SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Karty nieważne, to inne niż ustalone urzędowo lub nieopatrzone pieczęcią Karty ważne, pozostałe karty wyjęte z urny Wyborca: postawił znak „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego z kandydatów, nie postawił znaku „X” w kratce przy żadnym nazwisku kandydata Suma wszystkich głosów ważnych Oddanych na wszystkich kandydatów Suma wszystkich głosów ważnych Oddanych na wszystkich kandydatów

38 Protokół – Senat RP 38SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

39 parafujemy każdą stronę protokołu pod tekstem jak niżej Protokół – Senat RP 39SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH _______________________________ proponujemy dopisanie 1......................... 2........................ 3...........................4......................... 5.......................... 6……....................7.......................... 8............................ 9..........................10. ………………….. Tego pola nie wolno zapisywać!

40 40SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

41 41SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Pieczęć obwodowej komisji wyborczej Tego pola nie wolno zapisywać !

42 Dziękujemy Państwu za uwagę 42SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH Pełnomocnicy Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Teresa Węgrzynek Sylwia Uchnast - Gara

43 Urna pomocnicza Głosują osoby, których nazwiska figurują w spisie wyborców i wyrażą taką wolę (51) Ogłoszenie o możliwości głosowania za pomocą urny pomocniczej (52.1) Sporządzenie roboczego wykazu (52.2) Ustalenie orientacyjnej liczby kart do głosowania (52.3) Uchwała – głosowanie poza lokalem, przerwa w głosowaniu (52.4) Czynności z urną zasadniczą (52.5) Czynności z urną pomocniczą (52.5) Głosowanie z urną pomocniczą – co najmniej 3 członków (52.6) Pokwitowanie, rubryka uwagi „UP 20.VI.” – zachowanie tajności głosowania (52.7) 43SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH

44 Urna pomocnicza Po zakończeniu głosowania poza lokalem – protokólarne rozliczenie z liczby otrzymanych wcześniej kart do głosowania, zwrot niewykorzystanych kart, zapieczętowanie wlotu urny pomocniczej, oddanie pod dozór urny pomocniczej przewodniczącemu (52.8) Po zakończeniu głosowania otwarcie urny pomocniczej i sprawdzenie liczby kart wyjętych z urny z ilością podpisów „UP 20.VI.” - nie ma rozbieżności – włączenie do obliczeń wyników głosowania dla całego obwodu (52.9) Akta pomocnicze: ◦roboczy wykaz wyborców chcących głosować przy pomocy urny pomocniczej, ◦uchwała o przerwie w głosowaniu, ◦pokwitowanie kart do głosowania, ◦protokół rozliczenia kart do głosowania, ◦protokół sprawdzenia czy pieczęcie urny zasadniczej na wlocie zapieczętowanym na czas przerwy nie zostały naruszone 44SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH


Pobierz ppt "20 CZERWCA 2010 ROKU WYBORY PREZYDENTA RP I UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP 1SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCHACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google