Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKA EMIGRACJA 1.Główne nurty polityczne Wielkiej Emigracji 2.Polska emigracja a europejskie nurty rewolucyjne 3.Spiski w kraju w latach trzydziestych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKA EMIGRACJA 1.Główne nurty polityczne Wielkiej Emigracji 2.Polska emigracja a europejskie nurty rewolucyjne 3.Spiski w kraju w latach trzydziestych."— Zapis prezentacji:

1 WIELKA EMIGRACJA 1.Główne nurty polityczne Wielkiej Emigracji 2.Polska emigracja a europejskie nurty rewolucyjne 3.Spiski w kraju w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w.

2 „Finis Poloniae” – obraz Dietricha Montena

3 Polski Prometeusz, obraz Horace Verneta jako alegoria upadku powstania listopadowego

4 WIELKA EMIGRACJA WIELKA EMIGRACJA:  Była najliczniejsza - objęła około 8-9 tys. żołnierzy i cywilów  odegrała ważną rolę w przyszłych losach Polski:  zainicjowała działania konspiracyjne i walkę zbrojną w kraju  stworzyła programy polityczne na przyszłość.  rozwój kultury narodowej KIERUNKI EMIGRACJI Francja – ok. 5 tys. ludzi; głównie Paryż i okolice Niemcy (Saksonia) – ok. 3 tys. ludzi; gł. Drezno, Lipsk Belgia (gł. Bruksela) – ok. 200 osób Anglia – ok. 700 osób – gł. Londyn, wyspa Jersey Szwajcaria – ok. 50 osób Stany Zjednoczone również: Norwegia, Algieria i Turcja „Powitanie we Francji”

5 OBOZY POLITYCZNE – HOTEL LAMBERT  Głowni działacze: ks. Adama Jerzy Czartoryski, Władysław Zamoyski  Przyczyny klęski powstania listopadowego:  brak pomocy ze strony Zachodu  Drogi do niepodległości:  ogólnoeuropejski konflikt zbrojny( państw konstytucyjnych z absolutnymi)  tworzenie polskich sił zbrojnych na Zachodzie  powstanie w kraju w momencie w momencie wkroczenia sił koalicyjnych  Przyszła Polska – monarchią konstytucyjną  Planowane reformy społeczne:  Uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem dla byłych właścicieli ks. Adam Jerzy Czartoryski Hotel Lambert

6 „Polonez Chopina na balu w Hotelu Lambert” Teofil Kwiatkowski

7 OBOZY POLITYCZNE – „PÓŁŚRODKOWCY”  Organizacje: Zemsta Ludu, Związek Emigracji Polskiej, Młoda Polska  Przwódca: Joachim Lelewel  Przyczyny klęski powstania listopadowego:  egoizm szlachty  niezdecydowanie dowódców  Drogi do niepodległości:  ogólnoeuropejska rewolucja przeciw monarchiom konstytucyjnym i absolutnym  stworzenie republiki europejskiej  Przyszła Polska – republiką  Planowane reformy społeczne:  uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania dla byłych właścicieli Joachim Lelewel

8 OBOZY POLITYCZNE – TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE  Przwódcy: Wiktor Heltman, Jan Nepomucen Janowski  Przyczyny klęski powstania listopadowego:  egoizm szlachty  niezdecydowanie dowódców  Drogi do niepodległości:  samodzielne, polskie powstanie narodowe  szeroki udział chłopstwa pod przewodnictwem szlachty  Pomoc europejskich spiskowców  Przyszła Polska – republiką  Planowane reformy społeczne:  uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania dla byłych właścicieli Wiktor Heltman

9 OBOZY POLITYCZNE – GROMADY LUDU POLSKIEGO  Przwódcy: Stanisław Worcell, Zenon Świętosławski, Tadeusz Krepowiecki  Przyczyny klęski powstania listopadowego:  egoizm szlachty  niezdecydowanie dowódców  Drogi do niepodległości:  rewolucja ludowa  Likwidacja feudalizmu  Przyszła Polska – republiką ludową  zasady socjalizmu utopijnego  władza sprawowana przez lud  społeczeństwo bezklasowe  Planowane reformy społeczne:  likwidacja własności ziemskiej  ziemia własnością tych co na niej pracują

10 KLUTURA NA EMIGRACJI na emigracji skupili się czołowi twórcy polskiego romantyzmu (Mickiewicz, Krasiński, Słowacki, Chopin, Lelewel, Mochnacki)

11 Działalność emisariuszy Emisariusze – specjalni wysłannicy instytucji emigracyjnych przemycanie nielegalnej literatury dostarczanie pieniędzy na działalność konspiracyjną organizowanie siatek spiskowych w latach 30 –tych najaktywniejszy Komitet Narodowy Polski w latach 40 –tych TDP i Hotel Lambert wiara, że wystarczy społeczeństwu pod zaborami hasło do walki (złudna)

12 ORGANIZACJE KONSPIRACYJNE – ZEMSTA LUDU Zemsta Ludu1831- Joachim Lelewel, Józef Zaliwski z inicjatywy KNP próba wywołania powstania w Królestwie Polskim w 1833 r. zbyt mała liczba spiskowców małe poparcie społeczne aresztowania policji rosyjskiej i austriackiej ( m.in. Zaliwskiego) Józef Zaliwski

13 ORGANIZACJE KONSPIRACYJNE – STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO Stowarzyszenie Ludu Polskiego- 1835 - Szymon Konarski Młoda Polska zbliżenie między zaborami wywołanie powstania (nie podano daty) wyzwolona Polska – demokratyczna pełnia praw obywatelskich (wolność, równość, braterstwo) prawo do własności prywatnej plany uwłaszczenia działania w trzech zaborach rozbite po aresztowaniu Konarskiego w 1838

14 ORGANIZACJE KONSPIRACYJNE – KOMITET POZNAŃSKI Komitet Poznański (Centralizacja Poznańska od1844)WielkopolskaTDP- Karol Libelt głoszenie haseł demokratycznych przygotowanie społeczeństwa do walki o niepodległość termin w sprzyjającym momencie Karol Libelt

15 ORGANIZACJE KONSPIRACYJNE – ZWIĄZEK NARODU Związek Narodu Polskiego- 1839-Warszawa-Edward Dembowski, Henryk Kamieński wolność Polski w drodze rewolucji społecznej (chłopskiej) zagrożenie aresztowaniem ucieczka do Wielkopolski likwidacja klas, własności, wyzysku Edward Dembowski

16 ORGANIZACJE KONSPIRACYJNE – ZWIĄZEK PLEBEJUSZY Związek Plebejuszy1842- Poznań- Walenty Stefański ludowe powstanie zniesienie własności prywatnej prawo do pracy sprawiedliwy podział dóbr Walenty Stefański

17 ORGANIZACJE KONSPIRACYJNE – ZWIĄZEK CHŁOPSKI Związek Chłopski1838 – Lubelszczyzna - Piotr Ściegienny dążył do odzyskania niepodległości zniesienie pańszczyzny uwłaszczenie chłopów (Złota Książęczka, List ojca św. Grzegorza papieża) plan powstania 1844 aresztowanie 1844 i skazanie na 25 lat (powrót dopiero w 1871) Piotr Ściegienny


Pobierz ppt "WIELKA EMIGRACJA 1.Główne nurty polityczne Wielkiej Emigracji 2.Polska emigracja a europejskie nurty rewolucyjne 3.Spiski w kraju w latach trzydziestych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google