Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kr ę gu Konstytucji 3 Maja 1791r. W kr ę gu Konstytucji 3 Maja 1791r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kr ę gu Konstytucji 3 Maja 1791r. W kr ę gu Konstytucji 3 Maja 1791r."— Zapis prezentacji:

1 W kr ę gu Konstytucji 3 Maja 1791r. W kr ę gu Konstytucji 3 Maja 1791r.

2 I rozbiór Polski – 1772r.

3 „Rejtan”- Jan Matejko

4

5 Król Stanis ł aw AugustPoniatowski(1764-1795)

6 Hugo Ko łłą taj

7 Stanis ł aw Staszic

8 Stanis ł aw Ma ł achowski Stanis ł aw Ma ł achowski

9 Ignacy Ignacy Potocki Potocki

10 Oryginalny manuskrypt Konstytucji Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 Maja 3 Maja

11 Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

12 Zaprzysi ęż enie Konstytucji 3 Maja- rysunek Jana Piotra Norblina

13 Sala Senatorska na Zamku Królewskim w Warszawie- miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja

14 Strona tytu ł owa Konstytucji wydania Strona tytu ł owa Konstytucji wydania z 1791 Piotra Dufoura z 1791 Piotra Dufoura

15 Obraz Jana Norblina przedstawiaj ą cy symboliczne wieszanie targowiczan Obraz Jana Norblina przedstawiaj ą cy symboliczne wieszanie targowiczan

16 Jan Styka "Polonia, Konstytucja 3 Maja 1791" monumentalna narodowa alegoria

17 Jan Styka "Polonia, Konstytucja 3 Maja 1791" Monumentalna narodowa alegoria z roku 1891. Polska w bia ł ej szacie bez winy zniewolona, przykuta do ska ł y, ale Matka Boska Królowa Polski nad nami czuwa, nie opu ś ci nas. Pod krzy ż em gromadz ą si ę t ł umy wszystkich stanów, szlachta, ch ł opi i mieszczanie sk ł adaj ą ho ł d naczelnikowi Tadeuszowi Ko ś ciuszce wiod ą cemu lud zbrojny w kosy do walki o wolno ść. Na kolanach jasnogórski paulin ksi ą dz Augustyn Kordecki Monumentalna narodowa alegoria z roku 1891. Polska w bia ł ej szacie bez winy zniewolona, przykuta do ska ł y, ale Matka Boska Królowa Polski nad nami czuwa, nie opu ś ci nas. Pod krzy ż em gromadz ą si ę t ł umy wszystkich stanów, szlachta, ch ł opi i mieszczanie sk ł adaj ą ho ł d naczelnikowi Tadeuszowi Ko ś ciuszce wiod ą cemu lud zbrojny w kosy do walki o wolno ść. Na kolanach jasnogórski paulin ksi ą dz Augustyn Kordecki i warszawski szewc Jan Kili ń ski. Szable unosz ą wysoko genera ł Kazimierz Pu ł aski, ksi ążę Józef Poniatowski, genera ł Henryk D ą browski. Natchniony Adam Mickiewicz na czele twórców i uczonych. i warszawski szewc Jan Kili ń ski. Szable unosz ą wysoko genera ł Kazimierz Pu ł aski, ksi ążę Józef Poniatowski, genera ł Henryk D ą browski. Natchniony Adam Mickiewicz na czele twórców i uczonych.

18 Przysi ę ga Ko ś ciuszki na Rynku w Krakowie w dniu 24 marca 1794 roku -Wojciech Kossak

19

20 Pomnik Konstytucji 3 Maja w Lublinie

21 Koniec


Pobierz ppt "W kr ę gu Konstytucji 3 Maja 1791r. W kr ę gu Konstytucji 3 Maja 1791r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google