Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego Czwarta edycja 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego Czwarta edycja 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego Czwarta edycja 2016/2017

2 P LAN PREZENTACJI 1. Organizator 2. Patroni i sponsorzy 3. Adresaci 4. Cele 5. Program 6. Kolejne edycje 7. Terminy IV edycji 8. Pytania na I etap IV edycji 9. Kontakt

3 ORGANIZATOR Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego WSPÓŁORGANIZATOR

4

5 PATRONATY HONOROWE Dziekan Wydziału Filologicznego

6 I NICJATYWA POD PATRONATEM K URATORIUM O ŚWIATY W Ł ODZI

7 WSPÓŁPRACA

8 KOORDYNATOR DS. PROMOCJI Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

9 PATRONAT MEDIALNY

10 SPONSOR STRATEGICZNY

11 Komitet organizacyjny od lewej w górnym rzędzie: prof. Mariola Antczak, dr Jacek ladorucki, dr Zbigniew Gruszka od lewej w dolnym rzędzie: Danuta Brzezińska (TNBSP), Juliusz Wasilewski (BwS)

12 ADRESACI uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas szkół gimnazjalnych nauczyciele i nauczyciele bibliotekarze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych

13 WYBRANE CELE OLIMPIADY rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką kształcenie i wychowywanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym umożliwienie uczniom prezentacji na szerszym forum swoich pasji, pomysłów, wiedzy i umiejętności umożliwienie nauczycielom prezentacji na szerszym forum efektów swojej pracy z uczniem

14 WYBRANE CELE OLIMPIADY pozyskanie studentów świadomych swoich decyzji w kwestii wyboru kierunku studiów bibliologicznych i informatologicznych promocja zawodu bibliotekarza i pokrewnych profesji integracja środowiska akademickiego, oświatowego i zawodowego promocja dyscyplin naukowych: bibliologii i informatologii

15 PROGRAM OLIMPIADY 1. Koniec ery Gutenberga? Fenomen trwania książki w kulturze. 2. Od papirusu do kodeksu – historia bibliotek, druku i pisma. 3. Nowoczesne książnice – mediateki i biblioteki cyfrowe. 4. E-book, audiobook, picturebook - współczesne formy książki. 5. Book industry – promocja i marketing wydawniczy. 6. Bestsellery i liderzy sprzedaży na współczesnym rynku wydawniczym.

16 PROGRAM OLIMPIADY 7. Biblioteki, książki i bibliotekarze w literaturze pięknej i kulturze. 8. Ochrona własności intelektualnej w kulturze cyfrowej. 9. Społeczeństwo informacyjne i informacja jako szczególne dobra niematerialne. 10. Internet oraz jego znaczenie dla kultury i nauki. 11. Media jako źródła informacji. 12. Dobra kultury narodowej w bibliotekach, archiwach i fundacjach gromadzących dorobek piśmienniczy.

17 N AGRODY czytniki e-booków koszulki z logo Olimpiady pendrive’y prenumeraty „Biblioteki w Szkole” i „Poradnika Bibliotekarza” dla szkół gadżety promujące Uniwersytet Łódzki, Łódź, województwo łódzkie pakiety informacyjne o ofercie dydaktycznej Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ materiały sponsorów indeks na studia!

18 UCZESTNICY I E DYCJI 2013/14 Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA 2 3 2 52 3 5 8 5 1 Uczestnicy I etapu: 48 Uczestnicy II etapu: 38 Uczestnicy III etapu: 20 Finaliści: 9 Laureaci: 3 21 szkół z 11 województw Kalisz II miejsce Wałbrzych I miejsce Olkusz III miejsce

19 UCZESTNICY II E DYCJI 2014/15 Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA 3 4 23 20 17 9 18 7 3 10 4 3 8 2 1 3 1 6 2 2 1 3 3 2 Uczestnicy I etapu: 131 Uczestnicy II etapu: 77 Uczestnicy III etapu: 24 Finaliści: 7 Laureaci: 3 Kalisz III miejsce Kraków I i II miejsce 39 szkół z 15 województw 1 2

20 UCZESTNICY III E DYCJI 2015/16 Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA 4 3 15 7 17 7 80 33 3 8 6 28 7 1 2 3 7 3 1 3 1 1 1 Uczestnicy I etapu: 221 Uczestnicy II etapu: 120 Uczestnicy III etapu: 24 Finaliści: 11 Laureaci: 3 Kalisz I miejsce Kraków II i III miejsce 47 szkół z 15 województw 2 1

21

22 WAŻNE TERMINY EDYCJI 2016/2017 DATA / TERMINDZIAŁANIE 1 września 2016Start Olimpiady wrzesień 2016Popularyzacja Olimpiady wśród jej potencjalnych uczestników 15 października – 30 listopada 2016 Praca Komisji Szkolnych nad realizacją etapu I Olimpiady do 1 grudnia 2016 Przesyłanie do Organizatora sprawozdań z realizacji I etapu Olimpiady przez Komisje Szkolne (wg Załącznika nr 2 do Regulaminu) 13 stycznia 2017 Etap II Olimpiady do 31 stycznia 2017Powiadomienie Komisji Szkolnych o wynikach II etapu 14 kwietnia 2017 Etap III Olimpiady; ogłoszenie wyników; Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

23 T EMATY ESEJÓW – I ETAP IV EDYCJI 1. Między tradycją a nowoczesnością: czytanie książek w tradycyjnej postaci czy za pośrednictwem czytnika e-booków? 2. Książka na własność czy z biblioteki?: o preferencjach nastolatków. 3. Gdyby nie było książek to… Moje wyobrażenia o świecie bez literatury.

24 STRONA INTERNETOWA www.olimpiadabii.uni.lodz.pl

25

26

27

28

29 Finał III edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej 15.04.2016

30 olimpiadabii@uni.lodz.pl kbin@uni.lodz.pl * * * Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska 171/173 90-236 Łódź

31 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego Czwarta edycja 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google