Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła energii elektrycznej. Sposoby produkcji energii na świecie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła energii elektrycznej. Sposoby produkcji energii na świecie:"— Zapis prezentacji:

1 Źródła energii elektrycznej

2 Sposoby produkcji energii na świecie:

3 Surowce z których wytwarzamy energię dzielmy na Odnawialne: Woda Woda Wiatr Wiatr Energia Słoneczna Energia Słoneczna Gorące źródła Gorące źródła Pływy morskie Pływy morskie Nieodnawialne: Węgiel brunatny Węgiel brunatny Węgiel kamienny Węgiel kamienny Ropa naftowa Ropa naftowa Gaz ziemny Gaz ziemny Uran Uran

4 ELEKTROWNIE CIEPLNE Mimo, że węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny świetnie się nadają do wytwarzania elektryczności najszersze zastosowanie w tej dziedzinie znalazł węgiel. Energię z paliw kopalnych produkuje się w wielkich zakładach przemysłowych - elektrowniach cieplnych. Najpopularniejszym paliwem w elektrowniach cieplnych jest węgiel kamienny lub brunatny. Węgiel kamienny jest najczęściej dowożony do elektrowni transportem kolejowym. Węgiel zanim trafi do kotła jest osuszany i mielony w młynach węglowych. Pył węglowy jest wdmuchiwany do kotła, gdzie ulega spaleniu. Elektrownia Łaziska, jedna z największych w Polsce zużywa rocznie 2,7 mln ton węgla. Daje to średnio 123 wagony węgla dziennie!

5

6 Elektrownia Cieplna w Opolu

7 ELEKTROWNIE WODNE Są to zakłady przemysłowe zamieniające energię spadku wody na energię elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na: "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne (MEW) to te o mocy poniżej 5 MW. Podział ten jest dość umowny, ale dość ważny, gdyż MEW są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. Natomiast duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione, że traktowane są często jako konwencjonalne źródło energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy od nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi. Wątpliwości te nie dotyczą małych elektrowni wodnych, których wpływ na środowisko jest znikomy. Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób.

8 Czy wiesz że… …największa elektrownia wodna znajduje się na wyspie, zwanej przez Indian południowoamerykańskich Guani Itaipu, czyli Śpiewający Kamień. Budowla, zlokalizowana na rzece Parana, na granicy Brazylii i Paragwaju, ma prawie 8 km długości i 196 m wysokości - taką wysokość miałoby 36 żyraf, najwyższych zwierząt na świecie, gdyby je ustawić jedna na drugą …największa elektrownia wodna znajduje się na wyspie, zwanej przez Indian południowoamerykańskich Guani Itaipu, czyli Śpiewający Kamień. Budowla, zlokalizowana na rzece Parana, na granicy Brazylii i Paragwaju, ma prawie 8 km długości i 196 m wysokości - taką wysokość miałoby 36 żyraf, najwyższych zwierząt na świecie, gdyby je ustawić jedna na drugą …pierwsza elektrownia wodna została zbudowana w 1882 roku w Appleton (Wisconsin) (USA) na rzece Fox. Dostarczała ona energię do fabryki produkującej papier. Było to dwa lata po pokazie, na którym Thomas Edison po raz pierwszy zademonstrował publicznie wytwarzanie światła elektrycznego …pierwsza elektrownia wodna została zbudowana w 1882 roku w Appleton (Wisconsin) (USA) na rzece Fox. Dostarczała ona energię do fabryki produkującej papier. Było to dwa lata po pokazie, na którym Thomas Edison po raz pierwszy zademonstrował publicznie wytwarzanie światła elektrycznego

9 Elektrownia wodna we Włocławku

10 ELEKTROWNIE JĄDROWE Obiekt wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu lub nieco wzbogaconego w izotop U-235, w której ciepło konieczne do uzyskania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.

11 Największa katastrofa… Katastrofa w Czarnobylu - katastrofa nuklearna mająca miejsce 26 kwietnia 1986, do której doszło w wyniku wybuchu wodoru z reaktora jądrowego bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. Ocenia się, że była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Jest to jednocześnie jedyny incydent w dziejach, który został zakwalifikowany do siódmego, najwyższego stopnia w skali INES. W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 kilometrów kwadratowych terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.

12 Czarnobyl…

13 ENERGETYKA GEOTERMALNA Ogólnie jest to energia zgromadzona w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. O energii geotermalnej mówi się przede wszystkim, gdy nośnikiem tej energii jest woda i para wodna. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia cywilizacji ludzkiej, jest praktycznie niewyczerpalna w wyniku jej przenoszenia z wnętrza Ziemi przez przewodzenie i konwekcję. Energetyka geotermalna bazuje na gorących wodach cyrkulujących w przepuszczalnej warstwie skalnej skorupy ziemskiej poniżej 1000 m.

14 Największa na Islandii elektrownia geotermalna Nesjavellir.

15 Elektrownie geotermalne w Polsce

16 ELEKTROWNIE WIATROWE Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Światowym potentatem w produkcji energii wiatrowej są Niemcy (ok. 40% produkcji w skali całego globu). Światowym potentatem w produkcji energii wiatrowej są Niemcy (ok. 40% produkcji w skali całego globu).

17 Farma wiatrowa w Neuenkirchen, Niemcy

18 Farma wiatrowa w Gnieżdżewie koło Pucka (Polska)

19 ELEKTROWNIE SŁONECZNE Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5700 K. Przed wejściem do atmosfery moc promieniowania jest równa 1367 W/m² powierzchni prostopadłej do promieniowania słonecznego. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę, do powierzchni Ziemi w słoneczny dzień dociera około 1000 W/m². Ilość energii słonecznej docierającej do danego miejsca zależy od szerokości geograficznej oraz od czynników pogodowych. Średnie roczne nasłonecznienie obszaru Polski wynosi ~3500 MJ*m-2*rok-1 (1100 kWh*m-2*rok-1) na poziomą powierzchnię co odpowiada wartości opałowej 120 kg paliwa umownego.

20 Czy wiesz że… …największa na świecie elektrownia słoneczna znajduje się w pobliżu portugalskiego miasta Serpa, 200 km od Lizbony. Zajmuje ona powierzchnię 60 hektarów - to powierzchnia ponad 53 dużych boisk do piłki nożnej o wymiarach 150 na 75 metrów.

21 ELEKTROWNIA SŁONECZNA

22 ELEKTROWNIE PŁYWOWE Pływy są źródłem energii o mniejszym potencjale niż prądy morskie, ale za to bezpieczniejszym i lepiej poznanym. Pierwsza wzmianka na temat ich wykorzystania pochodzi z 1086 r. z Dover, gdzie podobno pracował młyn napędzany energią pływów. Pierwszą elektrownię pływową zbudowali w roku 1967 Francuzi w Saint Malo. Elektrownia ta ma moc maksymalną 550 MW i pracuje od 4 do 8 godzin dziennie wytwarzając średnio 600 GWh energii elektrycznej rocznie. Obecnie takie elektrownie są również w Rosji i Wielkiej Brytanii, jednak żadna z nich obecnie (styczeń 2007 r.) nie pracuje na skalę przemysłową z powodu problemów technicznych oraz niebezpieczeństwa sztormów i huraganów.

23 Elektrownia pływowa w Rance we Francji.

24 Dziękuję za obejrzenie prezentacji Dziękuję za obejrzenie prezentacji Prezentacje wykonała: Marta Kwiatkowska II a


Pobierz ppt "Źródła energii elektrycznej. Sposoby produkcji energii na świecie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google