Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi."— Zapis prezentacji:

1 Las w krajobrazie - typy lasów ( wszystkie typy - las liściasty, bór, las tropikalny, las mangrowy)

2 Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi.
Zajmują: - 8 % powierzchni całego globu - 30 % powierzchni lądów Odgrywają istotną rolę w krajobrazie.

3 Las jako bufor środowiskowy
Dzięki swojej dużej biomasie, a także dużej zawartości wody w glebie, ekosystemy leśne działają jako bufor (regulator) w szeroko pojętym środowisku (wewnętrzne, krajobraz, biosfera). W ten sposób wspomagają inne ekosystemy: wodne, stepowe, …. antropogeniczne (rolnicze, wiejskie, miejskie, przemysłowe).

4 Las liściasty Las liściasty – ekosystem leśny z udziałem przede wszystkim drzew liściastych. Charakter lasu liściastego zmienia się w zależności od regionu geograficznego i klimatu. - lasy liściaste zrzucające liście na zimę spotyka się w strefie umiarkowanej, z wyraźnie zaznaczoną sezonowością i temperaturach poniżej zera w zimie i powyżej 12 °C w lecie. Las liściasty strefy umiarkowanej charakteryzuje się stosunkowo bogatym runem, które rozwija się na wiosnę, gdy drzewa nie mają liści i światło może bez trudu penetrować głębsze warstwy lasu. - szerokolistny las liściasty strefy subtropikalnej występuje w strefie, w której nie ma wyraźnych różnic między latem i zimą. Roślinność stanowią dęby Quercus virens, a także tamaryndowce, magnolie, palmy, pnącza i storczykowate. - wilgotny las tropikalny strefy okołorównikowej charakteryzuje duża ilość opadów i ogromna różnorodność gatunkowa. Lasy te rosną w dorzeczach wielkich rzek tej strefy, takich jak Orinoko, Kongo, Zambezi, a także na Borneo i Nowej Gwinei. Drzewa wilgotnego lasu tropikalnego są wiecznie zielone i wysokie. W obrębie lasów liściastych strefy umiarkowanej wyróżnia się typy siedliskowe zależnie od składu gatunkowego oraz warunków wilgotności gleby i jej żyzności. W Polsce wykształcają się: - buczyna (las bukowy, bukowina) – las z dużym udziałem buka, - grąd – żyzny las wielogatunkowy z lipą, grabem, klonem i innymi gatunkami drzew liściastych, - łęg – las okresowo zalewany z olszą, wierzbą, topolą, zwykle porastający brzegi rzek i potoków, - ols (oles, olszyna) – typ siedliskowy lasu mieszanego z przewagą olszy w drzewostanie, niekiedy jesionu lub świerku, występuje na glebach podmokłych, głównie bagiennych, - bór mieszany (m.in. świeży, wilgotny, bagienny) z dębem i sosną oraz niewielką domieszką innych drzew.

5 Lasy liściaste

6 Las iglasty, bór Jest to las, w którym wszystkie albo większość drzew to drzewa iglaste. Bory występują przede wszystkim na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym. Dominującymi gatunkami drzew są tu: różne gatunki sosen, modrzewi, świerków oraz drzew liściastych takich jak osika, jarząb i brzoza. Natomiast w runie leśnym można spotkać przede wszystkim, borówki, wrzosy lub jagody czarne. Jeśli teren, na którym znajduje się las, jest bardzo podmokły to głównym charakterystycznym gatunkiem rosnącym w runie leśnym jest bagno zwyczajne (Ledum palustre) oraz mchy. Lasy iglaste można podzielić ze względu na dominujący gatunek drzewa na: bór sosnowy – gdzie dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, bór świerkowy – przeważającym gatunkiem jest świerk pospolity a w niektórych rejonach także limba (w Polsce lasy te rosną w górach), bór jodłowy – głównym składnikiem drzewostanu jest jodła (tego typu las znajduje się w Górach Świętokrzyskich). Istnieją także inne podziały lasów iglastych i tak w Polsce rosną: Bory sosnowe suche – charakteryzujące się tym, że rosną na suchych glebach piaszczystych; głównymi składnikami flory są sosny zwyczajne, a w runie leśnym dominują mchy, porosty oraz rośliny kwiatowe, Bory sosnowe świeże – rosną na dosyć wilgotnych glebach; w runie leśnym rosną wrzosy, borówki oraz jagody czarne; występują w nich też drzewa liściaste np. brzoza, Bory sosnowe bagienne – spotykamy je na glebach torfowych, podmokłych – drzewa są tu mniejsze (niekoniecznie), a głównymi roślinami spotykanymi w runie leśnym są mchy.

7 Lasy iglaste, bory

8 Las tropikalny Wilgotny las równikowy, las strefy równikowej, puszcza tropikalna, las deszczowy, las tropikalny, las higromegatermiczny (zwany także dżunglą choć termin ten ma w niektórych ujęciach też węższe znaczenie) – wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej. Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna. Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew (na 1 hektarze lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew, podczas gdy w lesie strefy umiarkowanej dziesięciokrotnie mniej), wielowarstwowy układ drzewostanu oraz obfitość lian i epifitów. Drzewa mają proste, wysokie (do 80 m) pnie, dość pospolite jest zjawisko kauliflorii (kwiaty wyrastają bezpośrednio z pnia). Wnętrze lasu jest bardzo cieniste, wskutek czego słabo wykształca się warstwa krzewów i runa.

9 Lasy tropikalne

10 Lasy namorzynowe (mangrowe)
Lasy namorzynowe (mangrowe), to wiecznie zielone lasy strefy międzyzwrotnikowej. Rozrastają się nad brzegami mórz i oceanów. W zależności od poziomu wody, lasy namorzynowe są okresowo zalewane i osuszane. Słonolubne drzewa przystosowały się do tego, wykształcając specyficznie wyglądający system korzeniowy. Wygląda to bardzo malowniczo i niesamowicie egzotycznie. Pomiędzy korzeniami, na nich, oraz w koronach drzew tętni bogate życie. Królują oczywiście ptaki, ale nie brakuje węży, krokodyli, płazów, małż. Niestety, lasy namorzynowe bardzo szybko znikają z naszej planety. Głównym ich wrogiem jest o ironio, turystyka. Wycinane są całe wybrzeża magrowców, aby w ich miejscu utworzyć plaże i hotele dla wylegujących się na leżakach turystów. Najbardziej rozpowszechniony z mangrowców, to mangrowiec czerwony. Tworzy on lasy namorzynowe u wybrzeży Atlantyku i Pacyfiku (Australia, Ameryka Północna i Południowa, Zachodnia Afryka).

11 Lasy mangrowe

12 Natalia Frankiewicz kl. 1 BT
Wykonała: Natalia Frankiewicz kl. 1 BT


Pobierz ppt "Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google