Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZEZENTACJA MULTIMEDIALNA ZASADY TWORZENIA SPIS TREŚCI:  Przygotowanie nowej prezentacji (plan pracy)  Zasady tworzenia dobrej prezentacji  Dodawanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZEZENTACJA MULTIMEDIALNA ZASADY TWORZENIA SPIS TREŚCI:  Przygotowanie nowej prezentacji (plan pracy)  Zasady tworzenia dobrej prezentacji  Dodawanie."— Zapis prezentacji:

1

2 PREZEZENTACJA MULTIMEDIALNA ZASADY TWORZENIA

3 SPIS TREŚCI:  Przygotowanie nowej prezentacji (plan pracy)  Zasady tworzenia dobrej prezentacji  Dodawanie i usuwanie slajdów  Tło slajdu  Wstawianie tekstu  Wstawianie obiektów graficznych (zdjęcia, kliparty, gify itp.)  Wstawianie dźwięków i filmów  Animacja  Przejścia slajdów  Zapis i uruchamianie prezentacji  Przydatne programy i strony www Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

4 1.Określenie celu prezentacji 2.Ustalenie tematu 3.Określenie czasu i sposobu zgromadzenia potrzebnych informacji i ilustracji 4.Określenie sposobu prezentacji a)ekran komputera (dla pojedynczego obserwatora) b)rzutnik multimedialny i duży ekran 5.Określenie adresata prezentacji 6.Przygotowywanie informacji 7.Zgromadzenie potrzebnych obrazów, zdjęć i innych obiektów graficznych, dźwięków, muzyki, filmów itp. 8.Przystąpienie do tworzenia prezentacji PLAN PRACY Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

5 PREZENTACJI DOBREJ TWORZENIA ZASADY

6 1. ROZPOCZNIJ PREZENTACJĘ SLAJDEM TYTUŁOWYM, NA KTÓRYM TYTUŁ JASNO OKREŚLA POKAZYWANĄ TREŚĆ Tytuł powinien być zrobiony bardzo dużą czcionką, umieszczony w centralnej części ekranu. Tło może uzupełniać graficznie tematykę prezentacji: kolorystyka, zdjęcie rozjaśnione, itp. W widocznym miejscu i wyraźnie powinno się znajdować nazwisko i imię autora i ewentualne inne dane. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

7 PRZYKŁAD SLAJDU TYTUŁOWEGO ADAM MICKIEWICZ ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ AUTOR: GWIDON PACIACIAK

8 2. ZASTOSUJ JEDNAKOWE TŁO WE WSZYSTKICH SLAJDACH, JEDYNIE W PRZYPADKU BARDZIEJ ROZBUDOWANEJ TEMATYCZNIE PREZENTACJI LUB W RAZIE WYRAŹNEGO PODZIAŁU NA LOGICZNE CZĘŚCI POKAZU MOŻNA ZASTOSOWAĆ RÓŻNE TŁA Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

9 3. DO TYTUŁÓW I ŚRÓDTYTUŁÓW STOSUJ WIĘKSZY ROZMIAR CZCIONKI NIŻ DO TEKSTÓW Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

10 4. NIE STOSUJ DUŻEJ LICZBY KROJÓW CZCIONEK, ABY ODBIORCA MÓGŁ SKUPIĆ UWAGĘ NA PRZEKAZYWANYCH TREŚCIACH Najlepiej stosuj typowe i najczęściej stosowane kroje czcionek, jak:  Arial,  Times New Roman,  Tahoma,  Calibri. Pamiętaj, że jeśli użyjesz nietypowego kroju czcionki, to odtwarzając prezentację na innym komputerze może się okazać, że nie ma na nim zainstalowanej takiej czcionki i efekt będzie wręcz odwrotny od zamierzonego Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

11 5. DOBIERAJ KOLOR CZCIONKI ODPOWIEDNIO DO KOLORU TŁA, ABY TEKST BYŁ DOBRZE WIDOCZNY, ALE NIEZBYT JASKRAWY Pamiętaj o kolorach kontrastujących, o tym, aby użyć jasnej czcionki na ciemnym tle i odwrotnie oraz nie stosuj jako tła zdjęcia, w którym występują jasne i ciemne obszary ponieważ ciężko jest w takiej sytuacji dobrać jednolity kolor czcionki tak, aby cały tekst był dobrze widoczny. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

12 Źle dobrany kolor czcionki w stosunku do tła Od 8 do 15 marca średnia dzienna zachorowalność wynosiła 32,6 na 100 tys. osób. Po szczycie sezonu grypowego w styczniu - gdy odnotowywano ponad 200 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań tygodniowo - w lutym nastąpił spadek zachorowań. W ostatnim tygodniu lutego zarejestrowano ich ponad 77 tys. Jednak na początku marca ponownie zaczęła wzrastać liczba osób zgłaszających się do lekarzy z objawami grypopodobnymi. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

13 Dobrze dobrany kolor czcionki w stosunku do tła Od 8 do 15 marca średnia dzienna zachorowalność wynosiła 32,6 na 100 tys. osób. Po szczycie sezonu grypowego w styczniu - gdy odnotowywano ponad 200 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań tygodniowo - w lutym nastąpił spadek zachorowań. W ostatnim tygodniu lutego zarejestrowano ich ponad 77 tys. Jednak na początku marca ponownie zaczęła wzrastać liczba osób zgłaszających się do lekarzy z objawami grypopodobnymi. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

14 6. INNY KOLOR LUB STYL CZCIONKI ZAREZERWUJ DLA TREŚCI, NA KTÓRE CHCESZ ZWRÓCIC UWAGĘ Przykład: Najważniejsze w treści jest to, aby odbiorca dobrze zauważył ten fragment tekstu, na który chcemy zwrócić uwagę lub, który jest w treści najważniejszy. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

15 7. ZADBAJ O ODPOWIEDNIE ROZMIESZCZENIE TEKSTÓW I OBRAZÓW  Tekst powinien być wyraźny,  Ilość tekstu na poszczególnym slajdzie nie powinna być zbyt duża,  Obraz (zdjęcie) jeżeli jest ważne dla prezentacji powinno być maksymalnie duże na slajdzie i w stosunkowo dobrej jakości.

16 Przykład 1 Od 8 do 15 marca średnia dzienna zachorowalność wynosiła 32,6 na 100 tys. osób. Po szczycie sezonu grypowego w styczniu - gdy odnotowywano ponad 200 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań tygodniowo - w lutym nastąpił spadek zachorowań. W ostatnim tygodniu lutego zarejestrowano ich ponad 77 tys. Jednak na początku marca ponownie zaczęła wzrastać liczba osób zgłaszających się do lekarzy z objawami grypopodobnymi.

17 Przykład 2 Od 8 do 15 marca średnia dzienna zachorowalność wynosiła 32,6 na 100 tys. osób. Po szczycie sezonu grypowego w styczniu - gdy odnotowywano ponad 200 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań tygodniowo - w lutym nastąpił spadek zachorowań. W ostatnim tygodniu lutego zarejestrowano ich ponad 77 tys. Jednak na początku marca ponownie zaczęła wzrastać liczba osób zgłaszających się do lekarzy z objawami grypopodobnymi.

18 8. ZBYT DUŻA LICZBA ANIMACJI I DŹWIĘKÓW SPRAWIA, ŻE ODBIORCA ZWRACA WIĘKSZĄ UWAGĘ NA ZASTOSOWANE EFEKTY NIŻ NA TREŚĆ POKAZU

19 9. JEŻELI PREZENTACJA JEST AUTOMATYCZNA, USTAL CZAS WYŚWIETLANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH SLAJDÓW Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

20 10. NIE STOSUJ INNEGO PODKŁADU MUZYCZNEGO DLA KAŻDEGO SLAJDU Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

21 DODAWANIE SLAJDÓW 1.Naciśnij kombinacje klawiszy Ctrl+M 2.Na wstążce w karcie Narzędzia główne wybierz Nowy slajd, a następnie Pusty 3.Na podglądzie (miniaturce) Slajdu naciśnij prawym klawiszem i wybierz Nowy slajd Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

22 USUWANIE SLAJDU 1.Na wstążce w karcie Narzędzia główne naciśnij przycisk Usuń 2.Na podglądzie (miniaturce) Slajdu naciśnij prawym klawiszem i wybierz Usuń slajd 3.Zaznacz miniaturkę slajdu i wciśnij Delete Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

23 TŁO SLAJDU Tłem slajdu może być:  Jednolity kolor  Gradient  Deseń  Zdjęcie, obraz Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

24 Tło wstawiamy w następujący sposób: Na karcie Projekt wybieramy blok tło i klikamy w strzałeczkę w prawym dolnym rogu bloku, ewentualnie wybieramy jeden ze Stylów tła. Klikamy prawym klawiszem na obszarze roboczym i wybieramy Formatuj Tło Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

25 Zdjęcie zastosowane jako tło powinno mieć charakter znaku wodnego. W tym celu wyszukujemy zdjęcie, które ma posłużyć jako tło i zapisujemy w znanej lokalizacji pod rozpoznawalną nazwą. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

26 Następnie wstawiamy zdjęcie jako tło: klikamy prawym klawiszem, wybieramy Formatuj tło, a następnie Wypełnienie obrazem lub teksturą. W oknie Wypełnienie wybieramy Wstaw z, a następnie Plik, po czym wskazujemy na lokalizację wybranego pliku. Po wstawieniu zdjęcia jako tło klikamy prawym klawiszem i wybieramy Formatuj tło. Za pomocą suwaka Przezroczystość ustawiamy odpowiednią jasność obrazu tak, aby odpowiednio kontrastowała z tekstem. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

27 WSTAWIANIE TEKSTU Tekst wpisujemy w polu tekstowym lub kopiujemy i wklejamy do slajdu. Wielkość pola tekstowego dopasowujemy do okna slajdu maksymalnie powiększając jego wielkość dostosowując do zastosowanej wielkości czcionki. Pole tekstowe przemieszczamy w obrębie okna slajdu. Wyrównanie tekstu do lewej, środka czy justowanie stosujemy w zależności od uznania. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

28 WSTAWIANIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Obiekty graficzne takie jak: zdjęcia, kliparty, gify animowane i inne wstawiamy za pomocą karty Wstawianie. Wybieramy Obraz lub Obiekt clipart, wskazujemy na właściwą lokalizację i zatwierdzamy za pomocą Enter. Obiekty graficzne powinny mieć jak najlepszą rozdzielczość. Pamiętaj: Zdjęcie duże o dobrej rozdzielczości można bez problemu pomniejszyć bez straty jakości. Zdjęcie małe o niskiej rozdzielczości przy powiększaniu traci na jakości a nawet staje się nierozpoznawalne. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

29 WSTAWIANIE DŹWIĘKÓW W prezentacji dźwięk może:  występować podczas trwania całej prezentacji lub pewnej liczby slajdów,  towarzyszyć przejściu slajdów,  towarzyszyć efektowi animacji niestandardowej,  być uruchamiany na żądanie podczas trwania prezentacji. Podczas wstawiania dźwięków można skorzystać z dźwięków przypisanych do programu lub pobrać własny dźwięk i wstawić do prezentacji. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

30 Aby wstawić dźwięk (muzykę) podczas trwania całej prezentacji lub pewnej liczby slajdów należy:  Znaleźć i zapisać plik dźwiękowy w znanej lokalizacji,  Ustawić parametry zapisywania dźwięku: Uruchamiamy dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp i wybieramy Więcej poleceń.  W oknie programu Power Point wybrać polecenie Zaawansowane.  Odnajdujemy polecenie Zapisywanie i ustawiamy Połącz pliki dźwiękowe większe niż wartość 50000 KB. Pamiętaj: Pliki dźwiękowe powinny mieć format *.wav. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

31 Pliki dźwiękowe mogą mieć różne formaty. Najpopularniejszym jest format skompresowany mp3. Dla potrzeb prezentacji najlepszym jest format wav. Do konwersji pliku do wymaganego formatu służą programy do konwersji danych. Dla plików dźwiękowych może to być aplikacja Any Audio Converter lub dowolny program umożliwiający konwersję plików audio. Aplikacje, o których mowa są dostępne w Internecie. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

32 Dźwięk wstawiamy w następujący sposób. W karcie Wstawianie wybieramy polecenie Dźwięk, a następnie Dźwięk z pliku. Wskazujemy na odpowiednią lokalizację i wstawiamy plik. Następnie ustawiamy parametry odtwarzania dźwięku (Automatycznie lub na kliknięcie) Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

33 WSTAWIANIE FILMÓW Aby uatrakcyjnić i wzbogacić treściowo swoją prezentację możesz wstawić film, jako jedno z multimediów. W tym celu musisz najpierw znaleźć i zapisać w określonej lokalizacji plik filmowy, najlepiej w formacie wmv. Pliki filmowe nie powinny być zbyt długie W razie potrzeby konieczna będzie konwersja pliku do odpowiedniego formatu za pomocą programu Any Audio Converter lub innego dostępnego w Internecie. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

34 Film wstawiamy w następujący sposób. W karcie Wstawianie wybieramy polecenie Film, a następnie Film z pliku. Wskazujemy na odpowiednią lokalizację i wstawiamy plik. Następnie ustawiamy parametry odtwarzania filmu (Automatycznie lub na kliknięcie) Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

35 ANIMACJA NIESTANDARDOWA Każdy element slajdu (tekst, zdjęcie, klipart, gif itp. może pojawiać się na ekranie, trwać na nim lub znikać z ekranu w różny sposób. W tym celu stosujemy tzw. Animację niestandardową. Aby ustawić odpowiednią animację dla obiektów, trzeba w karcie Animacje wybrać Animacja niestandardowa, a następnie ustawić odpowiedni efekt. Odpowiednio wcześniej należy zaznaczyć animowany obiekt. Pamiętaj: Nie każdy rodzaj animacji pasuje do określonego obiektu. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

36 PRZEJŚCIE SLAJDU Zmiana slajdów może wiązać się z określoną animacją. Kolejny slajd może zostać uruchomiony po zastosowaniu wybranej animacji. Animacji tej może również towarzyszyć wybrany dźwięk. W tym celu należy w karcie Animacja wybrać odpowiednie przejście i ewentualnie dodać do tego Dźwięk przejścia. Możesz skorzystać z dźwięku standardowego lub wybrać Inny dźwięk wcześniej zapisany w określonej lokalizacji. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

37 Pamiętaj: Nie przesadzaj z ilością animacji ani z bogactwem dźwięku. Może to być powodem uzyskania efektu odmiennego od zamierzonego i zamiast uatrakcyjnić, popsuje ogólny efekt. Dopasuj odpowiedni efekt animacji do właściwego obiektu prezentacji oraz zastosuj odpowiedni dźwięk. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

38 MUZYKA W PREZENTACJI Dla uatrakcyjnienia prezentacji możesz ustawić muzykę jako podkład do wszystkich lub części swoich slajdów. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

39 Aby to zrobić musisz: Znaleźć i zapisać w określonej lokalizacji plik muzyczny (format.wav), Wybierz slajd, od którego ma się rozpoczynać muzyka, W karcie Wstawianie wybierz polecenie Dźwięk a następnie Dźwięk z pliku. Następnie wybierz dźwięk, po czym ustal, czy ma on być uruchamiany automatycznie czy na kliknięcie. W oknie Animacja niestandardowa wybierz Opcje efektu i ustal wszystkie parametry dotyczące trwania dźwięku (Efekt, Chronometraż, Ustawienia dźwięku), Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

40 URUCHAMIANIE GOTOWEJ PREZENTACJI Gotową prezentację uruchamiamy za pomocą klawisza F5 lub w karcie Pokaz slajdów wybieramy polecenie Od początku lub Od bieżącego slajdu. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

41 ZAPISYWANIE GOTOWEJ PREZENTACJI Gotową prezentację możemy zapisać jako:  Prezentację programu Power Point,  Pokaz programu Power Point,  Prezentację innej wersji programu,  Jako plik PDF Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz

42 APLIKACJE I STRONY WWW PRZYDATNE PODCZAS TWORZENIA PREZENTACJI Any Audio Converter – konwersja plików audio, Any Video Converter – konwersja plików wideo, Audacity – program do obróbki i przycinania dźwięku. www.findsounds.comwww.findsounds.com – strona z dźwiękami (w j. ang.) Wszelkie programy przydatne w pracy nad atrakcyjną prezentacją dostępne są w Internecie. Chcesz przejść dalej wciśnij klawisz


Pobierz ppt "PREZEZENTACJA MULTIMEDIALNA ZASADY TWORZENIA SPIS TREŚCI:  Przygotowanie nowej prezentacji (plan pracy)  Zasady tworzenia dobrej prezentacji  Dodawanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google