Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na ziemiach polskich przed przyjęciem chrztu panował politeizm. Czczono wielu bogów, siły natury i duchy przodków. Każde plemię miało swojego boga. Kobieta,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na ziemiach polskich przed przyjęciem chrztu panował politeizm. Czczono wielu bogów, siły natury i duchy przodków. Każde plemię miało swojego boga. Kobieta,"— Zapis prezentacji:

1

2 Na ziemiach polskich przed przyjęciem chrztu panował politeizm. Czczono wielu bogów, siły natury i duchy przodków. Każde plemię miało swojego boga. Kobieta, która wychodziła za mąż, musiała zmienić swoje wierzenia – porzucała obrzędy własnej rodziny i zaczynała czcić boga rodziny męża. Podobnie młody mężczyzna, który wstępował do drużyny książęcej – zmieniał boga, a służąc w drużynie stawał się synem księcia i podlegał jego władzy. Słowianin wierzył, że bóg obcego plemienia jest tak samo realny, jak bóg jego plemienia. Była możliwość porzucenia boga jeśli drugi był silniejszy.

3 Według Mieszka I i jego doradców bóg zwycięskich Niemców i Czechów zaliczał się do bogów silniejszych. To przekonanie, połączone z praktycznymi korzyściami przejścia na chrześcijaństwo, skłoniło do podjęcia takiej decyzji. Według niektórych chrześcijaństwo istniało na ziemiach polskich już w IX wieku, kiedy państwo wielkomorawskie uzależniło od siebie państwo Wiślan i zmusiło księcia do przyjęcia chrześcijaństwa Inni badacze odrzucają jednak teorię, że chrześcijaństwo obrządku słowiańskiego istniało na ziemiach polskich już w IX wieku. Według nich misja chrystianizacyjna prowadzona na Morawach za zgodą papieża Hadriana II przez św. Metodego nie odbiła się żadnym echem w państwie pierwszych Piastów.

4 W 965 roku Mieszko zawarł sojusz z Czechami, którzy mieli go wesprzeć w walce z pogańskimi Wieletami. Został on umocniony przez małżeństwo Mieszka z Dobrawą, córką księcia czeskiego. Niedługo po tym w 966 roku Mieszko przyjął chrzest. Przejęcie chrztu było najpewniej jednym z warunków, które obiecał spełnić książę, zawierające sojusz z Czechami. Wkrótce potem zgodnie z zawartym sojuszem, Mieszko uzyskał pomocz zbrojną od władcy Czech, co pozwoliło mu Pokonać Wieletów.

5 W chwili przyjęcia chrztu Mieszko I rządził już państwem z dużą siłą wojskową. Ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą i przyjął chrzest w 966 r. Wiemy też, że Mieszko prowadził wtedy wojny z Wielatami, z którymi książę Polam nie radził sobie. W tym samym czasie Mieszko opanował plemię Lubuszan wchodząc w strefę wpływów Świętego Cesarstwa. Pozostawało jeszcze uregulowanie stosunków z księciem czeskim Bolesławem I Okrutnym. Aby jednak równocześnie zdobyć sojuszników w Saksonii, władca gnieźnieński zdecydował się na chrzest. Chrzest miał przede wszystkim wymiar polityczny i pozwolił Mieszkowi rozwiązać wiele problemów.

6 Chrzest Polski miał znaczenie symboliczne i stanowił początek procesu chrystianizacji kraju, który trwał kilka wieków. Początkowo chrzest obowiązywał wyłącznie ludzi sprawujących urzędy państwowe. Do XII wieku proces nawracania był skupiony wyłącznie w najważniejszych grodach. Następnie zaczęto tworzyć parafie na wsiach, co spowodowało rozpowszechnienie nowej religii w dużej części społeczeństwa, która wtedy zamieszkiwała wsie. Jednak to nie spowodowało od razu całkowitego wyparcia wierzeń, a sama chrystianizacja przebiegała często w sposób burzliwy.

7 Po przyjęciu chrztu przez Mieszka i jego najbliższe otoczenie rozpoczęła się chrystianizacja kraju. Duchowni, którzy przybyli do kraju Mieszka, uczyli ludność mającą przyjąć chrzest zasady wiary chrześcijańskiej. Następnie udzielali jej chrztu. Na mniejszych ternach chrystianizacja była niewielka i ludność pozostała długo przy starych wierzeniach. Do czasu chrztu Mieszka ludność kraju czciła różne bóstwa. Po chrystianizacji w życiu tej ludności zaszło wiele zmian. Przedstawiciele Mieszka i chrześcijańscy misjonarze niszczyli przejawy kultu pogańskiego. Zabraniano wielożeństwa, a także palenia zmarłych. Rozpoczęto budowę pierwszych kościołów. Zaczęły do kraju przenikać, wraz z napływającymi duchownymi, różnorakie zdobycze kulturowe świata chrześcijańskiego np. znajomość pisma. Wykształceni duchowni, którzy znali łacinę, pomagali władcy w załatwianiu ważnych spraw

8 Wykonali: Damian Borzyński Jakub Kaczmarek Kuba Krukowski


Pobierz ppt "Na ziemiach polskich przed przyjęciem chrztu panował politeizm. Czczono wielu bogów, siły natury i duchy przodków. Każde plemię miało swojego boga. Kobieta,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google