Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kilka słów o Słowianach… Plemiona zachodniosłowiańskie Pierwsze państwa zachodniosłowiańskie Mitologia Zakończenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kilka słów o Słowianach… Plemiona zachodniosłowiańskie Pierwsze państwa zachodniosłowiańskie Mitologia Zakończenie."— Zapis prezentacji:

1

2 Kilka słów o Słowianach… Plemiona zachodniosłowiańskie Pierwsze państwa zachodniosłowiańskie Mitologia Zakończenie

3 Słowianie zachodni – indoeuropejska grupa ludno ś ciowa Europy, zamieszkuj ą ca wschodni ą i ś rodkow ą cz ęść tego kontynentu. Do S ł owian zachodnich zalicza si ę : Czechów, Kaszubów, Ł u ż yczan, Polaków i S ł owaków. Proces ró ż nicowania pog łę biony zosta ł faktem przyj ę cia chrze ś cija ń stwa w innym obrz ą dku, co po schizmie w 1054 r. sta ł o si ę czynnikiem tworz ą cym zasadnicze odmienno ś ci. W ten sposób - dopiero w X w. - wykszta ł ci ł y si ę trzy grup S ł owian, m.in. S ł owian zachodnich.

4 Słowianie zachodni aż do XI wieku zachowali jedność językową, w późniejszym okresie nastąpiło zróżnicowanie: Łużyczanie Lechici –plemiona polskie - Polanie, Wiślanie itp. –Słowianie połabscy - Drzewianie –Pomorzanie, dziś Kaszubi Czesi i Słowacy

5 - Państwo Samona (pierwsza połowa VII w.): założone przez kupca frankijskiego Samona około 624 r. Prawdopodobnie miało charakter związku plemion. Samon dał się poznać jako waleczny władca Słowian, który toczył wojny z Awarami i Frankami. - Państwo wielkomorawskie: powstało ok. 830 r. na ziemiach Moraw i Słowacji. Jego pierwszy władca to Mojmir I. Upadło ok. 906 roku w wyniku najazdu Madziarów.

6 Bóstwa: Trygław – Trzygław, Trzygłów – bóstwo zachodniosłowiańskie wyobrażane z trzema głowami. Świętowit, Swantewit – Światowit, Swarożyc – prawdopodobnie bóg wojny, wróżb i urodzajów czczony przez Słowian połabskich zwanych Wieletami lub Lutykami. Radgost – Radogost; naczelne bóstwo Redarów, jednego z plemion wieleckiej grupy Słowian połabskich. Demony: Skrzaty

7


Pobierz ppt "Kilka słów o Słowianach… Plemiona zachodniosłowiańskie Pierwsze państwa zachodniosłowiańskie Mitologia Zakończenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google