Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomi społecznej. Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3 Grupa docelowa: Beneficjentami projektu będzie 70 cudzoziemek i 50 cudzoziemców: dorosłych, bezrobotnych/ nieaktywnych zawodowo, mających zgodę na pobyt tolerowany, posiadających zezwolenie na osiedlanie się, posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, posiadających w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mieszkających w Białymstoku, nie korzystających ze wsparcia świadczonego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.

4 Grupą docelową są głównie osoby narodowości czeczeńskiej, przeżywające problemy z funkcjonowaniem w polskim społeczeństwie, wynikające z: różnic kulturowych, wcześniejszych traumatycznych doświadczeń, niskiego poziomu umiejętności społecznej i kwalifikacji zawodowych, niedostatecznej znajomości języka polskiego, nieprzychylnych postaw polskiego społeczeństwa. Osoby te mają znaczne trudności ze znalezieniem mieszkania po opuszczeniu ośrodka dla uchodźców, samodzielnym funkcjonowaniu w polskich realiach. Przeważnie pozostają bez zatrudnienia, są uzależnieni od pomocy z zewnątrz.

5 Główne problemy grupy docelowej: większość stanowią osoby bez kwalifikacji, a także z niewielkim doświadczeniem w pracy, charakteryzują się małą zaradnością życiową, niewielką motywacją do zmiany, towarzyszy im syndrom wyuczonej bezradności spowodowany przebywaniem w ośrodkach dla uchodźców, a także funkcjonowaniem w kraju pochodzenia, gdzie nie pracowali ze względu na wojny.

6 Problemy w odniesieniu do zasady równości płci: zdecydowanie większość kobiet nie ma kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w pracy (także w kraju pochodzenia), głównym zajęciem kobiet jest prowadzenie domu i opieka nad dziećmi (czeczeńskie rodziny często są wielodzietne), w grupie docelowej znajdują się także matki samotnie wychowujące dzieci, zgodnie z normami kulturowymi, kobiety wcześnie wychodzą za mąż i wchodzą w rolę żony i matki, przez co nie kontynuują nauki na wyższym poziomie. zazwyczaj to mężczyźni mają wpływ na podejmowane decyzje, co wyrabia w kobietach niezaradność w załatwianiu różnych spraw. Pomimo niewielkiej przewagi liczebnej kobiet w stosunku do mężczyzn, biorąc pod uwagę występujące w tej grupie problemy, aktywizacja zawodowa w ramach projektu będzie skierowana głównie do nich.

7

8

9

10

11 Małgorzata Kukor-Kołodko Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Ul. Gen. F. Kleeberga Białystok Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google