Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Sierakowice, 23 maja 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Sierakowice, 23 maja 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Sierakowice, 23 maja 2016 r.

2 Kadra pedagogiczna Dyrektor gimnazjum Wicedyrektor ds. dydaktycznych Wicedyrektor ds. wychowawczych Pedagog szkolny Psycholog Logopeda Wychowawca świetlicy szkolnej Bibliotekarka 50 nauczycieli

3 Baza szkoły 24 sale lekcyjne (w pracownia chemiczna, fizyczna, biologiczna, geograficzna) gabinet językowy 2 sale informatyczne sala do testowania 8 tablic interaktywnych 19 sal wyposażono w zestawy multimedialne aula widowiskowa hala sportowa, siłownia, boiska świetlica biblioteka i czytelnia bufet i stołówka szatnie z szafkami dla każdego ucznia monitoring

4 Oferta szkoły Organizacje uczniowskie oraz koła, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania i zdolności: Samorząd Uczniowski, Związek Harcerstwa Polskiego, Klub PCK, Uczniowski Klub Sportowy „STOLEM”, Gazetka szkolna „WYKRZYKNIK”, Strona internetowa szkoły i profil na Facebook’u. Koła przedmiotowe i zainteresowań (Koło Symulacji Lotniczych, Wędkarskie, Europodwórko, Młodych Przyrodników, Koło Żeglarskie), Zajęcia dodatkowe z j. polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych dla trzecioklasistów, Zajęcia z preorientacji zawodowej.

5 Oferta szkoły Do pracy wychowawczej i dydaktycznej włączamy uroczystości regionalne, patriotyczne i religijne: Święto szkoły Konkurs z okazji Święta Niepodległości Konstytucja 3 Maja Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy wyklętych” Dzień Papieski Koncert Kolęd i Pastorałek Biegi na orientację Dzień Bezpiecznego Internetu Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

6 Oferta szkoły Projekty i programy dotyczące tematyki prozdrowotnej, regionalnej, językowej, profilaktyczne m.in. : Projekt adaptacyjny „Kroczek” Wypłyń na głębię 2 - Aktywne wędkarstwo 4.000,00 zł z Gminy Sierakowice Kaszuby moim dziedzictwem 2.000,00 zł z Powiatu Kartuskiego Włącz się na zdrowie 1.200,00 zł z Powiatu Kartuskiego 50.000 złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

7 Oferta szkoły Wycieczki zagraniczne: Londyn Berlin Paryż Wycieczki krajowe: Biwaki Rajdy Spływy kajakowe Wyjazdy krajoznawcze

8 Oferta szkoły Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dodatkowe zajęcia: Świetlica socjoterapeutyczna Terapia pedagogiczna Zajęcia wyrównawcze Zajęcia logopedyczne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Nauczyciele wspomagający

9 Sukcesy Tytuł „Szkoły w Ruchu” w 2014 roku Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” Tytuł „Szkoły Promującej Zdrowie” Tytuł „Szkoły z klasą” w 2003 roku Tytuł „Szkoły przyjaznej koszykówce” w roku 2015 Tytuł „Bezpieczna szkoła” w roku 2013 Certyfikat „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” Bardzo wysokie noty podczas oceny pracy szkoły przez ekspertów z Kuratorium Oświaty Certyfikat „Najlepsza Inwestycja w Człowieka 2012” i statuetka „Dobre Praktyki” za projekt „Śladami Dedala – mierz wysoko, ale rozważnie” Aktywna działalność Towarzystwa Przyjaciół Ucznia „Horyzont” w zakresie zdobywania środków finansowych

10 Sukcesy 1 laureat wojewódzkiego konkursu z geografii 4 finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych Sukcesy sportowe: koszykówka, tenis – na szczeblu ogólnopolskim I i II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym I miejsce Konkursie Małych Form Teatralnych pt. „Głos Młodych w sprawie… Patologie – NIE, Profilaktyka – TAK” I miejsce Ogólnopolskim Konkursie na Etiudę Filmową organizowany przez Muzeum Historii Polski I miejsce w X Wojewódzkim Konkursie „Matematyczne ścieżki po Polsce” Od kilku lat stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rady Gminy Sierakowice

11 Organizacja pracy szkoły Ilość klas w roku szkolnym 2016/2017: 7 klas I (w tym: sportowa) 8 klas II (w tym: sportowa) 7 klas III Języki obce: angielski – jako kontynuacja po szkole podstawowej (3 godziny tygodniowo) niemiecki i francuski – jako drugi język od podstaw (2 godziny tygodniowo i raz w tygodniu w klasie III)

12 Informacje dla rodziców kandydatów do klasy sportowej Piłka siatkowa dla dziewcząt Trenerka: Joanna Bińkowska Piłka nożna dla chłopców Trener: Maciej Lewandowski Organizacja pracy szkoły

13 Różnice w wychowaniu fizycznym w klasie ogólnej i klasie sportowej Klasa ogólna 4 godziny wychowania fizycznego w tygodniu — realizacja podstawy programowej Klasa sportowa 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu — 4 godziny — realizacja podstawy programowej — 4 godziny — nauka dyscypliny wiodącej — 2 godziny — lekcje na pływalni Organizacja pracy szkoły

14 Język kaszubski jako język regionalny: Deklaracje do nauki języka kaszubskiego Ilość godzin: 3 w klasie I, 4 w klasie II i 3 w klasie III. Udział w wycieczkach i konkursach regionalnych.

15 Organizacja pracy szkoły Punktowy system oceniania zachowania: Uczeń otrzymuje na starcie 100 punktów. Za pozytywne działania otrzymuje punkty dodatnie. Za złe zachowanie otrzymuje punkty ujemne. Na koniec semestru i roku szkolnego otrzymuje ocenę z zachowania zgodnie ze skalą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

16 Organizacja pracy szkoły Dziennik elektroniczny: Wymagane jest połączenie z Internetem. Dostęp do ocen, frekwencji i uwag dziecka. Możliwość kontaktu z wychowawcą i nauczycielami.

17 Organizacja pracy szkoły Jednolity strój szkolny - mundurek: 2 września 2016 r. od godz. 15.00-18.00 w sali 16 – spotkanie z w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru i wpłacenia zaliczki w kwocie 50 złotych. Między 1 a 10 października 2016 r. – planowana dystrybucja mundurków.

18 Organizacja pracy szkoły Obuwie szkolne: Obuwie zmienne Obuwie z jasną podeszwą na halę sportową

19 Organizacja pracy szkoły Podręczniki: Szkoła wyposaża uczniów we wszystkie podręczniki i ćwiczenia z wyjątkiem religii oraz wychowania do życia w rodzinie. Dystrybucja podręczników na początku września. Kiermasz podręczników używanych (dotyczy religii i wychowania do życia w rodzinie): 21 czerwca 2016 r. od godz. 9.00 do 13.00 22 czerwca 2016 r. od godz. 9.00 do 12.30

20 Rekrutacja do gimnazjum Od 9 maja do 22 czerwca 2016 r. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. Od 30 do 31 maja 2016 r. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa dla dziewcząt oraz piłka nożna dla chłopców.

21 Rekrutacja do gimnazjum Od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 Składanie dokumentów do gimnazjum: - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, - zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego, - posiadana opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej, - deklaracja dotycząca nauki języka kaszubskiego (dla chętnych). 1 lipca 2016 r. do godz. 12.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej gimnazjum.sierakowice.pl.

22 Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły gimnazjum.sierakowice.pl Dziękujemy za uwagę oraz na nasz profil na Facebooku


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Sierakowice, 23 maja 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google