Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Sierakowice, 11 czerwca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Sierakowice, 11 czerwca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Sierakowice, 11 czerwca 2013 r.

2 Kadra pedagogiczna Dyrektor gimnazjum – Krzysztof Andryskowski Wicedyrektor ds. dydaktycznych – Ewa Wierzba Wicedyrektor ds. wychowawczych – Tomasz Ziemann Pedagog szkolny – Wiesława Płotka Psycholog – Adriana Wójtowicz Logopeda – Grażyna Paracka Wychowawca świetlicy szkolnej – Ewelina Andryskowska Bibliotekarka – Beata Wica-Deik 50 nauczycieli

3 Baza szkoły 24 sale lekcyjne (w pracownia chemiczna, fizyczna, biologiczna, geograficzna) gabinet językowy 2 sale informatyczne 8 tablic interaktywnych 19 sal wyposażono w zestawy multimedialne aula widowiskowa hala sportowa, siłownia, boiska świetlica biblioteka i czytelnia bufet i stołówka szatnie z szafkami dla każdego ucznia monitoring

4 Oferta szkoły Organizacje uczniowskie oraz koła, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania i zdolności: Samorząd Uczniowski, Związek Harcerstwa Polskiego, Klub PCK, Uczniowski Klub Sportowy STOLEM. Gazetka szkolna WYKRZYKNIK. Strona internetowa szkoły. Koła przedmiotowe i zainteresowań (Koło Symulacji Lotniczych, Wędkarskie, Europodwórko, Młodych Przyrodników, Koło Żeglarskie) Zajęcia dodatkowe z j. polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych dla trzecioklasistów.

5 Oferta szkoły Do pracy wychowawczej i dydaktycznej włączamy uroczystości regionalne, patriotyczne i religijne: Święto szkoły Konkurs z okazji Święta Niepodległości Konstytucja 3 Maja Wieczorek poetycki Dzień Papieski Koncert Kolęd i Pastorałek

6 Oferta szkoły Projekty i programy dotyczące tematyki prozdrowotnej, regionalnej, językowej, profilaktyczne m.in. : Projekt adaptacyjny Kroczek Śladami naszych ojców Młodość wolna od papierosa Rozsądek, zdrowie, bezpieczeństwo Aktywne wędkarstwo to też sport i rekreacja Kaszuby – dom naszych ojców Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice Śladami Dedala – edycja druga 50.000 złotych dofinansowania z Unii Europejskiej 6.120 złotych z Powiatu Kartuskiego 7.200 złotych z Gminy Sierakowice

7 Oferta szkoły Współpraca ze szkołami oraz samorządami z zagranicy i wymiana młodzieży: Belgia Litwa Ukraina Szwecja

8 Oferta szkoły Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dodatkowe zajęcia: Świetlica socjoterapeutyczna Terapia pedagogiczna Zajęcia wyrównawcze Zajęcia logopedyczne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

9 Sukcesy Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów Tytuł Szkoły Promującej Zdrowie Tytuł Szkoły z klasą Tytuł Bezpieczna szkoła w roku 2013 Certyfikat Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011 Bardzo wysokie noty podczas oceny pracy szkoły przez ekspertów z Kuratorium Oświaty Certyfikat Najlepsza Inwestycja w Człowieka 2012 i statuetka Dobre Praktyki za projekt Śladami Dedala – mierz wysoko, ale rozważnie Aktywna działalność Towarzystwa Przyjaciół Ucznia Horyzont w zakresie zdobywania środków finansowych

10 Sukcesy 7 finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych 2 laureatów – Jakub Sildatk (historia), Krzysztof Kowalewski (biologia) Sukcesy sportowe: koszykówka, tenis – na szczeblu ogólnopolskim Laureaci konkursu historycznego Historia Bliska organizowanego pod patronatem Prezydentów Polski i Niemiec I miejsce w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Francji Najlepsza absolwentka w zakresie języka kaszubskiego Od kilku lat stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rady Gminy Sierakowice

11 Organizacja pracy szkoły Ilość klas w roku szkolnym 2013/2014: 9 klas I (w tym: sportowa) 8 klas II (w tym: sportowa) 7 klas III Języki obce: angielski – jako kontynuacja po szkole podstawowej (3 godziny tygodniowo) niemiecki i francuski – jako drugi język od podstaw (2 godziny tygodniowo i raz w tygodniu w klasie III)

12 Organizacja pracy szkoły Język kaszubski jako język regionalny: Deklaracje do nauki języka kaszubskiego Ilość godzin: 3 w klasie I, 4 w klasie II i 3 w klasie III. Udział w wycieczkach i konkursach regionalnych.

13 Organizacja pracy szkoły Punktowy system oceniania zachowania: Uczeń otrzymuje na starcie 100 punktów. Za pozytywne działania otrzymuje punkty dodatnie. Za złe zachowanie otrzymuje punkty ujemne. Na koniec semestru i roku szkolnego otrzymuje ocenę z zachowania zgodnie ze skalą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

14 Organizacja pracy szkoły Dziennik elektroniczny: Wymagane jest połączenie z Internetem. Dostęp do ocen, frekwencji i uwag dziecka. Możliwość kontaktu z wychowawcą i nauczycielami.

15 Organizacja pracy szkoły Jednolity strój szkolny - mundurek: 3 września 2013 r. od godz. 15.00-18.00 w sali 16 – spotkanie z w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru i wpłacenia zaliczki w kwocie 50 złotych. 30 września 2013 r. – planowana dystrybucja mundurków.

16 Organizacja pracy szkoły Obuwie szkolne: Obuwie zmienne Obuwie z jasną podeszwą na halę sportową

17 Organizacja pracy szkoły Podręczniki: Wykaz w ulotce informacyjnej i na stronie internetowej Podręczniki z języków obcych zostaną opublikowane razem z listą uczniów dnia 5 lipca 2013 r. do godz. 12.00 Kiermasz podręczników używanych: 24 i 25 czerwca 2013 r. od godz. 9.00 do 12.00 26 czerwca 2013 r. od godz. 12.00 do 15.00 Dofinansowania do podręczników tylko dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

18 Rekrutacja do gimnazjum Od 4 marca do 29 maja 2013 r. Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej. Do 12 kwietnia 2013 r. Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej. Do 30 kwietnia 2013 r. Złożenie deklaracji dotyczących nauki języka kaszubskiego. Od 28 czerwca do 3 lipca 2013 r. do godz. 12.00 Składanie dokumentów do gimnazjum: - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego - posiadana opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej

19 Rekrutacja do gimnazjum 5 lipca 2013 r. do godz. 12.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej gimnazjum.sierakowice.pl.

20 Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły gimnazjum.sierakowice.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Sierakowice, 11 czerwca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google