Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Pomyśl - zanim pójdziesz na dno ! ” Prezentacja o alkoholu Wykonały: Ula Szostek Paulina Kot Agnieszka Kowalczyk z klasy 2 TB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Pomyśl - zanim pójdziesz na dno ! ” Prezentacja o alkoholu Wykonały: Ula Szostek Paulina Kot Agnieszka Kowalczyk z klasy 2 TB."— Zapis prezentacji:

1 „ Pomyśl - zanim pójdziesz na dno ! ” Prezentacja o alkoholu Wykonały: Ula Szostek Paulina Kot Agnieszka Kowalczyk z klasy 2 TB

2 Rodzaje alkoholu Alkohol jest najczęściej spożywaną trucizną na świecie. Rozróżniamy: Alkohole propylowe Alkohole te są otrzymywane przede wszystkim syntetycznie. Stosowane są do produkcji farb i lakierów, w przemyśle meblarskim oraz do produkcji płynów po goleniu i płynów do nacierań. Alkohole propylowe są około 2 razy bardziej toksyczne niż alkohol etylowy. W zatruciu ostrym podstawowymi objawami są nudności, wymioty z krwią, bóle brzucha, następnie utrata przytomności, zniesienie odruchów i skąpomocz. Przy stężeniu już około 15 - 20 g/dm3 może wystąpić śpiączka.

3 Rodzaje alkoholu – cd. Alkohole butylowe Zatrucie ostre powoduje ogólnoustrojową depresję i śpiączkę. W zatruciu przewlekłym pojawia się zapalenie rogówki, podrażnienie oczu i błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Może dojść do uszkodzenia nerek. Alkohole amylowe Ostre zatrucie powoduje podrażnienie oczu i błon śluzowych górnych dróg oddechowych, nudności, wymioty i biegunkę. Następnie pojawia się głuchota i majaczenie. Utrata przytomności, niewydolność krążenia i oddychania a potem zgon. W zatruciu przewlekłym obserwuje się podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych, zwiększoną pobudliwość nerwową, bóle głowy i utratę pamięci.

4 Alkohole metylowe Alkohol metylowy gromadzi się w tkankach proporcjonalnie do ich uwodnienia, stąd np. bardzo silne działanie na gałki oczne. Zmiany w oku dotyczą nie tylko siatkówki, ale także nerwu wzrokowego i rogówki. Zatrucie ostre powoduje początkowo nudności i bóle głowy, zaburzenia widzenia (od lekkiego upośledzenia po całkowitą ślepotę). Szacuje się, że rocznie około 100 osób umiera zatrutych alkoholem metylowym. Alkohole etylowe Oprócz oczywistego wykorzystania do "poprawiania nastroju" alkohole etylowe stosuje się również do rozpuszczania lakierów i politur, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Ostatnio również jako napęd do silników i paliwo do oświetlenia.

5

6 Alkohol metylowy – silna trucizna ! Alkohol metylowy jest silną trucizną, 8-14 gramów powoduje ślepotę, 30-100 gramów – śmierć. Do zatrucia alkoholem metylowym dochodzi na skutek wypicia płynu zawierającego metanol. Do części zatruć dochodzi pomyłkowo, ponieważ własności organoleptyczne alkoholu metylowego i etylowego są podobne: konsystencja, smak i aromat jest ten sam. Alkohol metylowy ma jednak znikome działanie narkotyczne, za to jest silną trucizną.

7 Pamiętaj ! Jeżeli już musisz to alkohol nabywaj TYLKO z pewnego źródła !

8 Alkohol USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t.) Art. 46. 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. ……….

9 Alkoholizm Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na nie kontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

10 Alkoholizm Alkoholizm to choroba, która niszczy nie tylko życie osoby uzależnionej, ale również jej krewnych. Alkoholik nie jest w stanie lub nie chce uczestniczyć w życiu rodzinnym. Z kolei jego bliscy z obawy przed pijackimi ekscesami w miejscach publicznych lub w gronie znajomych unikają wszelkich kontaktów towarzyskich, wspólnych spotkań, wyjazdów etc. Zachowanie alkoholika jest bowiem nieprzewidywalne i z reguły naraża członków rodziny na kłopoty oraz przykrości, a ponadto budzi w nich poczucie wstydu i zażenowania. Generalnie rodzina stara się ukryć swój problem przed sąsiadami, znajomymi, współpracownikami. W ten sposób dochodzi do zawiązania swoistej zmowy milczenia, zaś ujawnienie rodzinnej tajemnicy jest traktowane jako brak lojalności i zdrada. Taka sytuacja prowadzi do stałego pogłębiania się społecznej izolacji rodziny.

11 „Alkoholizm” Ma dwa znaczenia:  - pijaństwa: spożycie napojów alkoholowych wykraczające poza miarę tradycyjnego, zwyczajowego picia  - alkoholizmu: objaw choroby alkoholowej, gdzie występuje niepohamowany psychiczny i fizyczny przymus picia. Przerwy w piciu powodują objawy zwane „zespołem abstynenckim” (drżenie rąk, brak łaknienia, bezsenność, nudności, lęki).

12 Fazy powstawania choroby alkoholowej Lp rodzaj fazy charakterystyka 1.początkowa Czas w pełni kontrolowanego najczęściej towarzyskiego picia, wzrost tolerancji na alkohol 2.zwiastunowa Zwiększenie ilości wypijanego alkoholu, zaniki pamięci, zanik krytycyzmu w stosunku do nadużywania alkoholu 3.krytyczna Małe dawki wzmagają potrzebę picia, zanik kontroli nad rozpoczętym piciem, skłonność do drażliwości i wybuchowości, obniżenie potencji płciowej 4.końcowa Regularne ranne picie, obniżenie tolerancji na alkohol, drżenie rąk w okresie abstynencji, cechy degradacji społecznej

13 Szybkość postępowania alkoholizmu O szybkości postępowania choroby alkoholowej decyduje wiek w którym człowiek rozpoczyna picie: O szybkości postępowania choroby alkoholowej decyduje wiek w którym człowiek rozpoczyna picie:  - po ukończeniu 25 lat choroba może trwać od 12 do 15 lat  - między 20, a 25 rokiem życia – 3 do 4 lat  - poniżej 20 roku życia – zaledwie 5-6 miesięcy Znacznie szybszy i cięższy jest przebieg choroby alkoholowej u kobiet. Znacznie szybszy i cięższy jest przebieg choroby alkoholowej u kobiet.

14 Alkoholizm Jeżeli ktoś z Twoich znajomych potrzebuje pomocy odwiedź stronę: alkoholizm.akcjasos.pl

15 Alkohol w organizmie Wędrówkę alkoholu w organizmie ilustruje rysunek poniżej:

16 Czas trzeźwienia po alkoholu

17 Wpływ ilości promili na organizm

18 Alkohol w organizmie Stopień zatrucia alkoholem etylowym zależy od jego stężenia w organizmie. Określa się następujące fazy zatrucia: - dystoryczną - (około 1 promila) - występuje poprawa nastroju, pewności siebie, zaburzenie spostrzegania i zmniejszenie zdolności koncentracji; - euforyczną - następuje euforia nieadekwatna do sytuacji, zaburzenia uwagi i postrzegania, sądu i zaburzenia psychosomatyczne; - ekscytacyjną - cechuje ją zanik krytycyzmu, niezborność ruchów, równowagi, nudności, wymioty, zaburzenia myślenia i mowy; - narkotyczną - pojawiają się zamroczenia, wymioty, zaburzenia krążenia i oddychania, sen narkotyczny; - porażeniową - występują drgawki, szczękościsk, sen narkotyczny, sinica, porażenie oddychania i krążenia, rozluźnienie mięśniowe i zgon.

19 Spożywanie alkoholu przez młodzież i dzieci  Raport BBS Obserwator opracowany na zlecenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w 2003 roku.  Badanie przeprowadzone zostało metodą ankietową wśród uczniów piątej klasy szkoły podstawowej, drugiej klasy gimnazjum oraz trzecich klas liceów, techników i szkół zawodowych w Krakowie.  Badania były prowadzone na danych od 84 uczniów ( 21 – szkoły podstawowe, 36 – gimnazja oraz 27 szkoły średnie).

20 Czy kiedykolwiek piłeś alkohol ?

21 Kto towarzyszył ci, gdy pierwszy raz piłeś alkohol?

22 Jak często pijesz napoje alkoholowe ?

23 Czy twoi rówieśnicy mają problem z zakupem alkoholu?

24 Skąd twoi rówieśnicy biorą alkohol?

25 Wnioski  Inicjacja alkoholowa odbywa się w wieku 14-15 lat, najczęściej w czasie uroczystości rodzinnych.  Około polowa badanych deklaruje, że pije alkohol co najmniej raz w miesiącu.  Najczęściej wypijane jest piwo w ilości 1-2 butelki.  40 % gimnazjalistów i 80 % uczniów szkół średnich przyznaje, że zdarza się im upijać.  Połowa badanych przyznaje się do aktów agresji pod wpływem alkoholu.  Negatywne konsekwencje picia dostrzegają najmłodsi, dla licealistów alkohol ma „zbawienny” wpływ kojarzący się z odprężeniem.  Większość badanych uważa, że w ostatnim roku spożycie w grupie rówieśniczej wzrosło.

26 Penalizacja sprzedaży alkoholu USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t.) Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:   1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;   2) osobom do lat 18;   3) na kredyt lub pod zastaw. 2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. 2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1. 3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

27 Penalizacja spożywania alkoholu USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t.) 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych : Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych : 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich; 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich; 2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; 2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; 3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń; 3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń; 4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; 4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; ……… 2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. Art. 43 1. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

28 Badanie stanu trzeźwości USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t.) Art. 46. …... Stan po użyciu alkoholu 2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:   1) stężenia we krwi od 0,2 ‰ (promila) do 0,5‰ alkoholu albo   2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3. 3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:   1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo   2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3. Art. 47. 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. 2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, określa warunki i sposób dokonywania badań, o których mowa w ust. 1 i w art. 17 ust. 3.

29 Procedury postępowania nauczycieli Zakres i formę współpracy z Policją szczegółowo regulują procedury postępowania nauczycieli zawarte w Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży

30 Procedury postępowania nauczycieli W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel: 1 1.Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 2.Wychowawca informuje o fakcie pedagoga / psychologa szkolnego i dyrekcję szkoły. 3.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców / prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 4.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informację o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalista ds. nieletnich).

31 Procedury postępowania nauczycieli W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel: 1 5.Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub Policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem, psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. 6.Jeżeli uczeń przejawia powyższe zachowania po ukończeniu 18 roku życia, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, postępowanie nauczyciela w takim przypadku powinno być określone przez wewnętrzne regulaminy szkoły.

32 Procedury postępowania nauczycieli W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 2 1.Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 2.Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 3.Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 4.Zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców / opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 5.W przypadku odmowy ze strony rodziców /opiekunów, o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.

33 Procedury postępowania nauczycieli W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 2 6.W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych - szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji. 7.W przypadku stwierdzenia stany nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu ) policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, lub w przypadku jej braku, do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (max do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców / opiekunów.

34 Procedury postępowania nauczycieli W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 2 8.Jeżeli zdarzenia, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia policji lub sądu rodzinnego o tej szczególnej sytuacji. 9.Spożywanie przez ucznia, który ukończył 17 lat, alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie. Należy o tym fakcie powiadomić Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

35 Pamiętaj !!!

36 Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohole http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohole http://www.scholaris.pl/zasob/60165?bid=0&iid=&query=metanol&api= http://www.scholaris.pl/zasob/60165?bid=0&iid=&query=metanol&api= http://www.arslege.pl/ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu- alkoholizmowi/k331/s3379/ http://www.arslege.pl/ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu- alkoholizmowi/k331/s3379/ http://www.alkoholizm.akcjasos.pl/25.php http://www.alkoholizm.akcjasos.pl/25.php http://gimbel1454.republika.pl/alkoholizm.htm http://gimbel1454.republika.pl/alkoholizm.htm http://alkoholizm.akcjasos.pl/ http://alkoholizm.akcjasos.pl/ http://www.kryminalistyka.fr.pl/forensic_alkohole_02.php http://www.kryminalistyka.fr.pl/forensic_alkohole_02.php http://www.rp.pl/artykul/711333.html?print=tak http://www.rp.pl/artykul/711333.html?print=tak http://www.alko-test.pl/i4,wplyw-alkoholu.html http://www.alko-test.pl/i4,wplyw-alkoholu.html http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCUQFjAC&url=http%3A %2F%2Fwww.obserwator.com.pl%2Ffile%2Fmedia%2FPostawy_dzieci_i_mlodziezy_wobec_sytuacji _uzalezniajcych.pdf&ei=i6JXVYeiDMKhsAHC5YCwDg&usg=AFQjCNF8YHaVNIHbjHKzp88EzH7gMh 84Sw – ankieta http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCUQFjAC&url=http%3A %2F%2Fwww.obserwator.com.pl%2Ffile%2Fmedia%2FPostawy_dzieci_i_mlodziezy_wobec_sytuacji _uzalezniajcych.pdf&ei=i6JXVYeiDMKhsAHC5YCwDg&usg=AFQjCNF8YHaVNIHbjHKzp88EzH7gMh 84Sw – ankieta http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230 – penalizacja sprzedaży alkoholu http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230 – penalizacja sprzedaży alkoholu http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A %2F%2Fbip.msw.gov.pl%2Fftp%2FSTRONABIP%2Fprogramznsipwdim_wersja_oryginalna.doc&ei=j aRXVYW5KsWasgHHoYHoDg&usg=AFQjCNGx8THbRO9KIIg7qifHPideZz_Eog http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A %2F%2Fbip.msw.gov.pl%2Fftp%2FSTRONABIP%2Fprogramznsipwdim_wersja_oryginalna.doc&ei=j aRXVYW5KsWasgHHoYHoDg&usg=AFQjCNGx8THbRO9KIIg7qifHPideZz_Eog http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/procedury-postepowania-nauczycieli-metody-wspolpracy- szkol-z-policja-sytuacjach-zagrozenia http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/procedury-postepowania-nauczycieli-metody-wspolpracy- szkol-z-policja-sytuacjach-zagrozenia http://www.cimages.me/content/alcohol-kills http://www.cimages.me/content/alcohol-kills

37 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "„ Pomyśl - zanim pójdziesz na dno ! ” Prezentacja o alkoholu Wykonały: Ula Szostek Paulina Kot Agnieszka Kowalczyk z klasy 2 TB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google