Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRODUCENT KRUSZYW I MIESZANEK ULEPSZAJĄCYCH DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM I HYDROTECHNICZNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRODUCENT KRUSZYW I MIESZANEK ULEPSZAJĄCYCH DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM I HYDROTECHNICZNYM."— Zapis prezentacji:

1 PRODUCENT KRUSZYW I MIESZANEK ULEPSZAJĄCYCH DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM I HYDROTECHNICZNYM

2 Firma HALLER to producent kruszyw i mieszanek ulepszających, realizujący Zasady Zrównoważonego Rozwoju w ochronie środowiska naturalnego. Produkty Firmy Haller SA to: MIESZANKA HALLER MIESZANINA MF HALLER PLF HALLER

3 MIESZANKA HALLER Jest materiałem produkowanym na bazie: ubocznych produktów spalania węgla, odwęglonego łupka przywęglowego nieprzepalonego lub innych kruszyw z recyklingu, oraz dodatków, korzystnie wpływających na właściwości kruszywa, umożliwiające uzyskanie wymaganych parametrów budowli komunikacyjnych.

4 MIESZANKA HALLER Dotychczasowe zastosowania: Autostrada A1 odcinek Sośnica – Maciejów, Autostrada A1 odcinek Maciejów – Piekary Śląskie, Trasa Aglomeracji Śląskiej N-S. W powyższych inwestycjach wykorzystano około 3,0 mln Mg Mieszanki HALLER.

5 ZALETY MIESZANKI HALLER Mieszanka HALLER o uziarnieniu 0-31,5 mm charakteryzuje się ciągłością uziarnienia oraz wysokim wskaźnikiem różnoziarnistości U, co gwarantuje jej łatwą zabudowę Dostarczana jest samochodami skrzyniowymi, jako produkt gotowy do zabudowy (tzn. zawiera wszystkie wymagane składniki)

6 Technologia produkcji zapewnia wilgotność zbliżoną do optymalnej, przy której należy ja zabudowywać Zabudowa odbywa się z wykorzystaniem standardowych maszyn budowlanych – tj. spycharek lub równiarek Nie ma potrzeby stosowania jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych ani przerw technologicznych

7 SZCZEGÓLNE ZALETY MIESZANKI HALLER Odporność nasypów zbudowanych z mieszanki HALLER na działanie wody:  Nasyp autostrady A1 w czasie powodzi w 2010 roku znalazł się pod wodą przez okres kilkunastu dni  Po ustąpieniu wody i przeprowadzeniu kontrolnych badań nie stwierdzono istotnych zmian w strukturze nasypu. Jest to niezaprzeczalna zaleta, zwłaszcza w kontekście aktualnie budowanych ciągów komunikacyjnych na terenach zalewowych. Zastosowanie mieszanki HALLER do budowy nasypów daje dużą szansę na ograniczenie szkód popowodziowych oraz utrzymanie infrastruktury drogowej w stanie umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych w pierwszym okresie po ustąpieniu wód powodziowych.

8 MIESZANINA MF HALLER Podstawowymi składnikami Mieszaniny MF HALLER są uboczne produkty spalania węgla. Mieszanina wytwarzana jest w instalacji, w której następuje homogenizacja składników. Mieszanina MF HALLER może być stosowana:  jako materiał drobnoziarnisty do wypełniania wolnych przestrzeni w materiałach gruboziarnistych,  do osuszania kruszyw i gruntów rodzimych, które ze względu na zbyt dużą wilgotność naturalną, są trudno zagęszczalne,  do ulepszania podłoża gruntowego.

9 MIESZANINA MF HALLER Dotychczasowe największe zastosowanie mieszaniny, w ilości ok. 130 tys. Mg miało miejsce w pracach związanych z budową dolnych warstw nasypów autostrady A1.

10 PLF HALLER PLF HALLER jest materiałem produkowanym na bazie ubocznych produktów spalania węgla ZAKRES STOSOWANIA 1. Osuszanie i ulepszanie właściwości gruntów i kruszyw wg PN-S-02205:1998  Skutecznie osusza, dzięki wysokiej zawartości związków wapnia  Poprawia właściwości fizyko-chemiczne i geotechniczne  Zmienia strukturę gruntów i kruszyw  Wzmacnia podłoże rodzime nawierzchni drogowej.

11 2. Wypełnianie wolnych przestrzeni wg PN-S-02205; 1998  zmienia strukturę materiałów nasypowych  polepsza parametry technologiczne gruntów nasypowych  materiał charakteryzuje się bardzo drobnym uziarnieniem (100% ziaren < 0,5 mm), które powoduje dużą skuteczność osuszania i absorbowania wody z przewilgoconego gruntu rodzimego

12 KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTÓW FIRMY HALLER Ochrona złóż kruszyw naturalnych i tym samym ochrona terenów przed degradacją, występującą w przypadku ich eksploatacji Ograniczenie wykorzystania terenów na składowiska odpadów Poprawa bilansu materiałów budowlanych w aspekcie możliwości produkcji kruszyw naturalnych.

13 BUDOWLE HYDROTECHNICZNE Na terenie Polski południowej znajduje powszechne zastosowanie, do budowy wałów przeciwpowodziowych, materiał towarzyszący wydobyciu węgla kamiennego w postaci skały płonnej – błędnie traktowany jako odpad. Odpadem był, gdy musiał być składowany na zwałowiskach. Obecnie jest cenionym pełnowartościowym materiałem wykorzystywanym w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym.

14 BUDOWLE HYDROTECHNICZNE Wały przeciwpowodziowe zbudowane w ostatnich latach z wykorzystaniem kruszywa ze skały płonnej: Rzeka Wisła w Miedźnej – Grzawie Rzeka Przemsza w Mysłowicach i Jaworznie Potok Wąwolnica w Jaworznie Rzeka Wisła w miejscowości Gromiec k. Oświęcimia Potok Bielszowicki w Rudzie Śląskiej Rzeka Gostynka w Bieruniu Rzeka Przemsza w Czarnuchowicach

15 ASPEKT PRAWNY Wyroby Firmy Haller SA są produkowane i wprowadzane do obrotu w budownictwie na podstawie aprobaty technicznej : AT/2008-03-2392 „Materiały i mieszanka fluidalna HALLER do zastosowań w budownictwie drogowym”, wydanej przez IBDiM w Warszawie. W trakcie produkcji, w ramach ZKP, prowadzona jest ciągła kontrola jakości przez zewnętrzne, akredytowane laboratorium.

16 ASPEKT EKOLOGICZNY Stosowanie Mieszanki HALLER, Mieszaniny MF HALLER oraz PLF HALLER jest całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego, o czym świadczą atesty higieniczne wydane dla tych produktów przez Państwowy Instytut Higieny oraz opinie ekologiczne opracowane przez: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach dla Mieszanki HALLER Energopomiar w Gliwicach dla MF HALLER i PLF HALLER

17 CENY I DOSTEPNOŚĆ MATERIAŁÓW Mieszanka HALLER: dostępna jest w ciągłej sprzedaży w zakładach produkcyjnych w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu i Mysłowicach Brzezince, w cenie 4-6 zł/Mg (w zależności od składu produktu) Mieszanina MF HALLER: dostępna jest w ciągłej sprzedaży z magazynu w Rudzie Śląskiej, w cenie 20 zł/Mg PLF HALLER: produkowany jest na zamówienie w Piekarach Śląskich, w cenie 25 zł/Mg

18 OSOBY DO KONTAKTU Anna Pawlak600 307 139 Adrian Ciołczyk600 075 906

19 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRODUCENT KRUSZYW I MIESZANEK ULEPSZAJĄCYCH DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM I HYDROTECHNICZNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google