Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 STRZELCE OPOLSKIE. P REZENTACJA SZKOŁY ORAZ WYBRANYCH ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Bojowników o Wolność o Demokrację.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 STRZELCE OPOLSKIE. P REZENTACJA SZKOŁY ORAZ WYBRANYCH ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Bojowników o Wolność o Demokrację."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 STRZELCE OPOLSKIE

2 P REZENTACJA SZKOŁY ORAZ WYBRANYCH ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Bojowników o Wolność o Demokrację

3 Szkoła to: 1275 uczniów 90 nauczycieli 23 pracowników obsługi i administracji

4

5 S ZKOŁA, KTÓRA SIĘ ZMIENIA

6 2006 2010

7 2006 2010

8 2006 2010

9 2006 2010

10 2006

11 2010

12 S ZKOŁA, KTÓRA AKTYWNIE UCZESTNICZY W PROJEKTACH I PROGRAMACH

13 3 P ROJEKTY W RAMACH 9.2 PO KL Absolwent fachowiec; Akademia nowych specjalności zawodowych Wózki widłowe, spawanie, prawo jazdy, CAD/CAM, język angielski i niemiecki zawodowy, SEP Projekt realizowany przez Powiat Strzelecki

14 I NNE PROJEKTY PO KL Innowacyjna szkoła zawodowa Szkoła Kluczowych Kompetencji Komunikacja interpersonalna

15 T YTUŁY I WYRÓŻNIENIA DLA SZKOŁY Przywróćmy pamięć I miejsce w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym "Drugie Życie Elektrośmieci" Projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej zakończone wyróżnieniem: Szkoła myślenia 20 lat później

16 T YTUŁY I WYRÓŻNIENIA DLA SZKOŁY Szkoła z klasą Uczniowie z klasą Nauczyciel z klasą Szkoła bez przemocy Szkoła przedsiębiorczości Młody menager środowiska Krajowa Odznaka Jakości i Europejska Odznaka Jakości projektu eTwinning

17 S ZKOŁA, KTÓRA BIERZE UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

18 A KCJE C HARYTATYWNE Kiermasze świąteczne z przeznaczeniem na konkretne cele charytatywne: Akcja „czerwona wstążeczka” Wigilia w Świetlicy Terapeutycznej „Arka” Akcja „Góra grosza” „Jasełka z sercem” Akcja „Adopcja serca”

19 Akcja „Uśmiech dziecka najlepszym prezentem” dla dzieci z oddziału pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op. „Wspieramy schronisko dla zwierząt” Akcja krwiodawstwa

20 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Bale i spotkania z mieszkańcami DPS w Szymiszowie Współpraca z DPS Zawadzkie i Kadłub Kwesta na rzecz potrzebujących Zbiórki (finansowe i rzeczowe) w ramach akcji „Pomoc powodzianom”

21 S ZKOŁA, KTÓRA KSZTAŁCI W RÓŻNYCH ZAWODACH

22 K SZTAŁCIMY w 10 zawodach w technikum (837 uczniów – 66 %) w 22 zawodach w zasadniczej szkole zawodowej (438 uczniów – 34 %)

23 T ECHNIKUM Nauka trwa 4 lata 79 godzin przedmiotów ogólnokształcących 50 godzin przedmiotów zawodowych Praktyka trwa od 4 do 12 tygodni u pracodawców

24 E GZAMINY ZAWODOWE ( ZEWNĘTRZNE ) Etap pisemny 120 min Zawodowy Przedsiębiorczość Etap praktyczny 180- 240 min (przykładowe arkusze)

25 E GZAMINY ZAWODOWE ( ZEWNĘTRZNE ) Kryterium zdawalności: Pisemny 50 % zawodowy i 30% przedsiebiorczość Praktyczny 75 % Dyplom oraz Europass Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wg standardów UE.

26 Technik mechatronik

27 T ECHNIK MECHATRONIK Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. W dobie rozwoju techniki, specjaliści tej dziedziny są często poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci będą mogli podjąć pracę np. w nowoczesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie przemysłu spożywczego, zakładzie energetycznym, przedsiębiorstwie produkującym nowoczesne, urządzenia techniczne lub zakładzie prowadzącym usługi w zakresie projektowania, serwisu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

28 Technik mechanik

29 T ECHNIK MECHANIK Absolwent uzyska fachową wiedzę i umiejętności m. in. w zakresie: organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, z uwzględnieniem doboru materiałów; przeprowadzenia kontroli jakości wykonania wyrobów i usług; projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej.

30 Technik organizacji usług gastronomicznych Technik żywienia i gospodarstwa domowego

31 T ECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Absolwent otrzyma podstawy do organizacji usług gastronomicznych związanych z informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez w zakładach świadczących tego rodzaju usługi; prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Technik żywienia i gospodarstwa domowego dokonywania organoleptycznej oceny potraw i napojów oraz ocenianie zgodności ich wykonania z przepisami kulinarnymi opracowywania jadłospisów oraz zestawów potraw i napojów, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia

32 Technik obsługi turystycznej

33 T ECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Absolwent tego kierunku posiądzie wiedzę z zakresu: organizowania pracy biura podróży, organizowania wyjazdów krajowych i zagranicznych, kalkulowania kosztów imprez turystycznych, organizowania i obsługiwania konferencji, targów i zjazdów, zasad organizowania wycieczek krajoznawczych.

34 T ECHNIK ELEKTRONIK

35 Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację prace placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

36 Technik spedytor

37 T ECHNIK SPEDYTOR Absolwent otrzyma odpowiedni zasób wiedzy do wykonywania zadań dotyczących transportu i spedycji w dużych przedsiębiorstwach spedycyjnych i małych zakładach transportowych w zakresie obsługi transportu krajowego i międzynarodowego

38 T ECHNIK EKONOMISTA

39 Absolwent będzie przygotowany do zatrudnienia na stanowiskach w obszarze prac ekonomiczno- biurowych, gdzie wymagane są umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług.

40 T ECHNIK HANDLOWIEC

41 Absolwent otrzyma odpowiedni zasób wiedzy dającej podstawę do podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności; uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej

42 Technik agrobiznesu

43 T ECHNIK AGROBIZNESU ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie oceny jakości podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków do produkcji rolniczej prowadzenia rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu przepisów o ochronie zwierząt i o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

44 Z ASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Zawody 2-letnie: Sprzedawca Kucharz małej gastronomii Malarz tapeciarz i inne

45 Z ASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Zawody 3-letnie: Ślusarz z praktyką na WS Mechanik pojazdów samochodowych Stolarz Fryzjer Murarz i inne

46 www.zsz1strzelce.pl Warto się uczyć!


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 STRZELCE OPOLSKIE. P REZENTACJA SZKOŁY ORAZ WYBRANYCH ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Bojowników o Wolność o Demokrację."

Podobne prezentacje


Reklamy Google