Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaburzenia integracji sensorycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaburzenia integracji sensorycznej"— Zapis prezentacji:

1 Zaburzenia integracji sensorycznej
– strategie działania nauczyciela w pracy z dzieckiem

2 J. Ayres – twórczyni metody integracji sensorycznej (SI)
Twórczynią teorii integracji sensorycznej jest dr Jean Ayres (1920–1989), psycholog, terapeuta i pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA. W latach 60-tych XX wieku badaczka sformułowała hipotezy wskazujące na związki procesów integracji sensorycznej z procesami uczenia się.

3 „Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg informacje ze zmysłów przyjmuje, przesiewa i eliminuje, rozpoznaje, interpretuje oraz integruje z już posiadanymi, aby następnie odpowiedzieć właściwą reakcją ruchową, działaniem, czyli „zastosować je do użytku”. Definicja wg Jean Ayres Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozpoznawania i rozumienia oraz porządkowania informacji przekazywanych przez zmysły ze świata zewnętrznego i własnego organizmu.

4 Integracja sensoryczna

5 Integracja sensoryczna SI (z ang. „Sensory Integration”)
Układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: Zmysły zewnętrzne: Wzrokowe Słuchowe Węchowe Smakowe Zmysły wewnętrzne: Dotykowe (czucie powierzchniowe) Proprioceptywne (czucie głębokie) Przedsionkowe (zmysł równowagi, odbierający ruch)

6 Proces integracji sensorycznej
Zaczyna się i rozwija od pierwszych tygodni życia płodowego do 7-8 roku życia; najintensywniej pomiędzy 3 rokiem życia a pierwszymi klasami szkoły podstawowej. Z rozwojem integracji sensorycznej wiąże się całokształt funkcjonowania człowieka. Podstawowe znaczenie dla rozwoju integracji zmysłowej ma funkcjonowanie trzech układów odbierających i analizujących informacje związane z ciałem, są to: układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, układ dotykowy.

7 Proces integracji sensorycznej
Układ przedsionkowy – zmysł równowagi, wpływa na: bezpieczeństwo grawitacyjne ruch i równowagę napięcie mięśniowe obustronną koordynację przetwarzanie słuchowo-językowe przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne planowanie ruchu poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego

8 Proces integracji sensorycznej
Układ dotykowy – zawiera receptory dotyku, uścisku, faktury, ciepła, zimna, bólu i ruchu włosków na skórze. Wpływa na: świadomość ciała praksję język uczenie się szkolne bezpieczeństwo emocjonalne umiejętności społeczne

9 Proces integracji sensorycznej
Układ proprioceptywny – wpływa na: świadomość ciała kontrolę i planowanie ruchu stopniowanie ruchu stabilizację posturalną poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego

10 Zaburzenia integracji sensorycznej
„Zaburzenie przetwarzania sensorycznego to trudność w sposobie odbierania, organizowania i wykorzystywania przez mózg informacji sensorycznej, w wyniku czego codzienne interakcje z otoczeniem danej osoby są nieefektywne. Stymulacja sensoryczna może wywołać trudności w ruchu, emocjach, uwadze lub reakcjach adaptacyjnych” Kranowitz Dysfunkcje te nie wynikają z uszkodzenia narządów zmysłów, związane są z nieprawidłowym przetwarzaniem bodźców sensorycznych.

11 Zaburzenia integracji sensorycznej
Aby w porę zauważyć nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej należy wnikliwie obserwować aktywność ruchową dziecka, rozwój mowy, skupienie uwagi, reakcje na bodźce, koordynację ruchową, itp. Zaburzenia integracji sensorycznej mają wpływ na: uczenie się, samodzielność, rozwój społeczny funkcjonowanie w grupie/klasie

12 Formy zaburzeń integracji sensorycznej
Nadwrażliwość sensoryczna – polega na odczuwaniu wszystkich zmysłowych doznań z dużą intensywnością oraz unikaniu wrażeń sensorycznych (dziecko przestymulowane) Podwrażliwość sensoryczna – polega na poszukiwaniu wrażeń zmysłowych (dziecko niedostymulowane) Warto poznać reakcje poszczególnych uczniów na wrażenia odbierane różnymi zmysłami. Polecam wypełnienie kwestionariusza sensomotorycznego i sprawdzenie, czy warto udać się z dzieckiem na diagnozę.

13 Wybrane objawy zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym
Potyka się, obija o przedmioty, ma słabą równowagę, jest niezgrabne ruchowo Jest nadwrażliwe na hałas (często zatyka uszy, samo hałasuje – mruczy, śpiewa pod nosem), nadwrażliwe na pewne zapachy, Nie lubi pewnych typów ubrań, narzeka na metki, Jest nadmiernie aktywne, lub też jest letargiczne, ospałe Ma trudności z opanowaniem lub unika czynności takich jak: zapinanie ubrań, zdejmowanie butów, wiązanie butów, rysowanie, wycinanie Szybko przechodzi od płaczu do śmiechu, ma nagłe wybuchy złości Opóźnienia w rozwoju mowy, kłopoty z artykulacją, Dziecko ma trudności ze zrozumieniem poleceń Dziecku trudno skupić się na jednej czynności

14 Wybrane objawy zaburzeń u dzieci w wieku szkolnym
Dziecko: Nie może usiedzieć w miejscu, jest wciąż w ruchu, wierci się w ławce, wstaje podczas lekcji lub też jest ospałe, Ma trudności z czytaniem zwłaszcza na głos Ma kłopoty z pisaniem, pisze wolno, nie mieści się w liniach, nieprawidłowo trzyma długopis Wolno wykonuje zadania, jest prawie zawsze ostatnie Przyjmuje nieprawidłową postawę w ławce Myli słowa dźwiękowo podobne Ma trudności z koncentracją uwagi

15 Dysfunkcje integracji sensorycznej
Występują u osób z trudnościami w uczeniu się: z dysleksją, z ADHD, autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, innymi opóźnieniami rozwojowymi. U dzieci, u których nie stwierdza się znaczących lub diagnozowalnych problemów: dzieci nazywane jako niegrzeczne, przeszkadzające, zaczepiające się o własne nogi, nie pamiętające kolejności wykonywania czynności, zaczepiające rówieśników, mające problemy emocjonalne lub w kontaktach społecznych, Nie ma jednego obrazu typowego dla dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

16 z poszczególnymi dziećmi/uczniami
Dieta sensoryczna Polega na ograniczaniu lub zintensyfikowaniu określonych bodźców w kontakcie z poszczególnymi dziećmi/uczniami

17 Strategie działania nauczyciela w pracy z dzieckiem
Stworzenie sensorycznego profilu całej klasy i każdego dziecka z osobna Po takiej analizie nauczyciel będzie mógł stworzyć dzieciom lepsze środowisko i dostarczyć odpowiednią porcję wrażeń tym dzieciom/uczniom, którzy potrzebują stymulacji sensorycznej. (Zbigniew Przyrowski Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii)

18 Strategie działania nauczyciela w pracy z dzieckiem
Zredukowanie nadmiaru bodźców zmysłowych w klasie, czyli potencjalnych dystraktorów, które mogą wpływać na dzieci dezorganizująco. Dotykowe – pozwólmy uczniowi siedzieć w pierwszym rzędzie lub w rogu sali. Podczas zajęć ruchowych i wycieczek zadbajmy z kolei o to, by miało odpowiednio dużo przestrzeni. Wzrokowe – należy zadbać o porządek w sali. Słuchowe – dzieci nadwrażliwe słuchowo powinny siedzieć z dala od okna, drzwi, hałasującego akwarium. Podnoszenie głosu podczas mówienia do dziecka nadwrażliwego słuchowo wcale nie sprawi, że zacznie ono uważniej słuchać. Lepiej mówić normalnym tonem głosu, patrzeć uczniowi w oczy.

19 Strategie działania nauczyciela w pracy z dzieckiem
Ważne! Nieskuteczne jest zwracanie uwagi dzieciom lub przerywanie czynności, zaspokajających specyficzne potrzeby sensoryczne Dostarczanie odpowiedniej ilości ruchu Organizowanie zajęć w sposób, który angażuje kilka zmysłów jednocześnie Współpraca z rodzicami dziecka Zaplanowanie działań z dzieckiem na podstawie diagnozy dokonanej przez terapeutę SI

20 Zabawy rozwijające zmysł dotykowy
Szczotkowanie różnymi materiałami Dotykanie, pocieranie różnymi materiałami/ fakturami Zabawy w materiale sypkim (poszukiwanie skarbów) Dotykowe pudełko (odgadywanie przez dotykanie, bez udziału wzroku) Malowanie palcami Zabawy ciastoliną, plasteliną, gliną, itp. Domino dotykowe Pisanie po plecach Masażyki (idą słonie po betonie…) Praca z materiałem o różnorodnej fakturze (pianka do golenia, pieniący płyn do kąpieli, krem do rąk, wilgotny piasek, błoto itp.)

21 Zabawy rozwijające zmysł dotykowy
Dotykowy tor przeszkód - chodzenie, przeskakiwanie, podskakiwanie - Turlanie po podłodze lub czołganie po szlaku - chodzenie bardzo cicho, nawet po szeleszczących materiałach - chodzenie z zamkniętymi oczami Przebieranki (przebieranie, oglądanie w lustrze, odgrywanie ról) Wykorzystanie materiału przyrodniczego (np. przyrodnicza bransoletka lub paleta)

22 Zabawy rozwijające zmysł przedsionkowy
Siedzenie na piłce - słuchanie bajek, - śpiewanie piosenek z pokazywaniem (głowa, ramiona…) - podrzucanie i łapanie woreczków - odrabianie lekcji (także podczas zajęć) Kołyski na plecach, na brzuchu Turlanie Kołysanie i obroty w siadzie „Otrzepywanie pieska” (na czworakach – po kolei ruszamy każdą „łapką” Przyjmowanie i utrzymywanie pozycji „bocian”, jaskółka” „Orły na śniegu” Kołysanie w kocu Bujanie (koń/fotel na biegunach )

23 Zabawy rozwijające zmysł przedsionkowy
Chodzenie po murku, równoważni, ruchomych ścieżkach Huśtanie na platformach, huśtawkach, linach, w hamaku, w kocu, fotelu bujanym, itp. (plus układanki, łapanie, rzuty, kopanie, masaż, ściskanie piłeczek, itp.) Kręcenie na karuzeli, ciuciubabka Skakanie na trampolinie, materacu (gra w klasy, gumę, skoki na skakance) Turlanie po materacu, z górki, w beczce, w kocu Jazda na hulajnodze, deskorolce, rolkach, rowerze

24 Zabawy rozwijające zmysł przedsionkowy
Zabawy rozwijające dużą motorykę Stanie na jednej nodze Przeskakiwanie z nogi na nogę Skakanie obunóż do przodu, obunóż do tyłu, po wyznaczonych polach skakanie na jednej nodze Czworakowanie naprzemienne Lajkonik – skoki naprzemienne Pajace Skoki żabki Wykorzystanie dysków sensorycznych Poruszania się w pozycji statycznej (lekcja, siedzenie w okręgu) Możliwość ćwiczenia równowagi Stanie na dysku i rzucanie do innych dzieci piłkami, workami z różnymi fakturami Robienie przysiadów Chodzenie po dyskach (tor dyskowy)

25 Zabawy rozwijające zmysł przedsionkowy
Wykorzystanie placu zabaw na przykładzie huśtawki Siedzenie na huśtawce i jednoczesne: rzucanie do celu woreczkami, piłkami, rzucanie do innych dzieci, rzucanie w wyznaczonych momentach, ciągnięcie kija, strącanie kijem ustawione butelki Siedzenie na stołku z jedną nogą Słuchanie bajek, opowiadań, Rytmiczne gry i zabawy Śpiewanie piosenek, podczas których wykonuje się różne ruchy i wskazuje części ciała Rzucanie do siebie woreczkami z różnymi fakturami

26 Zabawy stymulujące zmysł proprioceptywny
Podskoki, zeskoki, w worku, na piłce, przez linę Turlanie po nierównym, twardym, zróżnicowanym podłożu Zawijanie w koc, chowanie się w pudełku lub pod krzesłem Rzuty ciężkimi piłkami (np. zbijanie kręgli) Pchanie ściany, ciągnięcie liny, przyciąganie się za linę Rozciąganie gumy, magnesów Boksowanie i kopanie wałka, dużej piłki Czołganie w wąskim tunelu Zabawy masażerem z wibracjami, wibrującymi zabawkami i poduszkami

27 Zabawy stymulujące zmysł proprioceptywny
Przeciąganie po ławce (także w górę) Przypinanie klamerek do palców Pstrykanie palcami Gumowa piłka – ściskanie Kozłowanie dużą piłką Chodzenie po dętce

28 Zabawy stymulujące zmysł proprioceptywny
Zabawy z pufami Skakanie na pufy Skakanie na określoną część ciała (schemat ciała) Przyciskanie i wydostawanie się spod pufy Zabawa w berka z pufami Turlanie się przez pufę Granie w piłkę na pufach Tunel Czołganie się Chodzenie na czworakach Chodzenie z zatrzymywaniem się w środku i odśpiewaniem piosenki Rozpoznawanie przedmiotów napotkanych „na drodze” z zamkniętymi oczami Dotykania różnych części ciała

29 Zabawy stymulujące zmysł proprioceptywny
Trzymanie ściany Dociskać ścianę Dociskać do ściany różne części ciała (głowa, plecy, biodra, ramiona, pośladki, stopy) Zabawa od muru do muru Czynności dnia codziennego wykorzystujące propriocepcję Noszenie, pchanie, ciągnięcie ciężkich przedmiotów Wpychanie maskotek do pudeł Czynności dnia codziennego: zamiatanie, zmywanie mopem, noszenie kosza z brudnymi rzeczami, zasuwanie krzesła po jedzeniu, skrobanie gąbką brudnych powierzchni, wspólne próby przemeblowania sali - pchanie, przesuwanie.

30 Zabawy stymulujące zmysł proprioceptywny
Zabawy z rówieśnikami wykorzystujące propriocepcję Bitwy na poduszki Zabawy „siłowanki” Gra w łapki Podnoszenie się i ruszanie w parach Zabawa w skałę „Dotknij i unieś”

31 Zabawy rozwijające zmysł powonienia i smaku
Zapachy zazwyczaj pobudzające: cytryna pomarańcza bazylia kawa mięta ocet oregano cebula czekolada Zapachy zazwyczaj uspokajające: banan jabłko cynamon sosna konwalia lawenda olejek migdałowy olejek waniliowy rumianek

32 Ćwiczenia rozwijające małą motorykę
Klamerkowy strój Bąbelkowe wybuchy Koreczki z warzyw i owoców (pianek, żelek, popcornu, sera ) Chwytliwe paluszki Obieranie fistaszków, jajek, odwijanie skarbów Ściskanie butelek, gumowych zabawek Zabawa magnesami Piłki do ściskania Wałkowanie (samodzielna oburęczna koordynacja) Pacynki na palce Stukanie palcami w stół Zaciskanie dłoni (kciuki na zewnątrz) Pstrykanie palcami Siłowanie na palce Dociski kolejnych palców do kciuka Zabawy pluszkowe

33 Zabawy rozwijające planowanie motoryczne (praksję)
„Ojciec Wirgiliusz” „Twister” „Robot” „Rączki na stopy, paluszki na nosy…” Tory przeszkód Hula –hop „Orły na podłodze” Podrzucanie i łapanie woreczka (również z klaskaniem) Żonglowanie

34 Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
Rodzice powinni być włączani do następujących zadań: 1. Tworzenia indywidualnych programów terapii i nauczania dla swoich dzieci. 2. Ustalania z nauczycielem zadań do realizacji w domu i przedszkolu/szkole. 3. Odbioru bieżących informacji o postępach czynionych przez dziecko lub o napotykanych trudnościach. 4. Zapoznawania się ze stosowanymi w placówce metodami i ich walorami oraz nowościami literatury pedagogicznej. 5. Dzielenie się swoimi doświadczeniami, szukania porad, doradzania innym rodzicom podczas spotkań grupowych. 6. Dostrzegania mocnych stron dziecka.

35 Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
Daj dziecku więcej czasu Jeżeli dziecko ma potrzebę ruchu, zapewnij mu ją Nie zmuszaj dziecka do niczego Mów do dziecka w sposób prosty, nieskomplikowany „Rozkładaj” zadania na małe kroki, dawaj jasną instrukcję Dziecko z zaburzeniami koncentracji powinno siedzieć z przodu sali Dziecko z obronnością dotykową może chcieć siedzieć z tyłu sali, a także chodzić w ostatnich parach na spacerze Zapewniaj poczucie bezpieczeństwa poprzez uprzedzanie o nadchodzących wydarzeniach Zwróć uwagę na kolor ścian w klasie, kolor dywanu, gazetki wiszące przy ławkach, tykający zegar – są to dystraktory rozpraszające dziecko Pozwól dziecku z nadwrażliwością słuchową nosić stopery – np. na w-fie, kiedy przeszkadza mu dźwięk gwizdka

36 „To jest dla dzieci, które są inne;
Dzieci, które nie zawsze dostają „szóstki”. Dzieci, które mają uszy dwa razy większe niż ich rówieśnicy lub nosy siąkające całymi dniami. To jest dla dzieci, które są inne; Dzieci, które po prostu nie dotrzymują kroku, Dzieci, które ze wszystkimi się droczą, Które mają pokaleczone kolana, których buty są ciągle mokre. Dzieci ze skłonnością do psot, bo kiedy są już dorosłe, jak pokazała historia, te właśnie różnice czynią je niepowtarzalnymi.” Digby Wolfe

37 Zabawy i prezentacja przygotowana na podstawie:
Nie – zgrane dziecko w świecie gier i zabaw (C.S. Kranowitz) Nie – zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie (C.S. Kranowitz) 3. Wprowadzanie elementów terapii SI do codziennych zajęć (Kinga Siejak) 4. Trudności w nauce i problemy z zachowaniem wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej (Krystyna Jacków – Sowa)


Pobierz ppt "Zaburzenia integracji sensorycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google