Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Obczyńska - Wojenka Czy biblioteki odchodzą w zapomnienie? – NIE!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Obczyńska - Wojenka Czy biblioteki odchodzą w zapomnienie? – NIE!"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Obczyńska - Wojenka Czy biblioteki odchodzą w zapomnienie? – NIE!

2 Na przestrzeni ostatnich lat udało się skierować uwagę społeczeństwa, mediów i polityków na biblioteki szkolne. Dyskusja toczy się także wokół ich funkcji, jaką pełnią w procesie edukacji. Usytuowanie biblioteki w przestrzeni szkolnej ma swoje głębokie uzasadnienie. Uciekając się do metafory, można powiedzieć, że,,biblioteka jest sercem szkoły, miejscem, gdzie skupiają się wszystkie nitki procesu edukacji, snute przez innych nauczycieli. Nauczyciel bibliotekarz zbiera te nitki i dokłada własną, by następnie upleść z nich sznur, który posłuży uczniom do wspinania się wyżej", poczynając od różnych akcji i konkursów, przez zajęcia czytelnicze i medialne, na indywidualnej pracy z uczniem zdolnym i słabym kończąc.

3 Moja biblioteka nie jest zaniedbanym magazynem książek w papierowych okładkach, jak się jednak, niestety, wielu ciągle kojarzy. Jest to biblioteka kolorowa, zadbana, pełna atrakcji dla czytelników.

4

5 Czy inaczej byłoby tu tak tłoczno? Czy na każdej przerwie wpadałyby dzieci, ciesząc się, że mogą odseparować się od szkolnego hałasu i usiąść w spokoju z książką lub czasopismem?

6

7 M IĘDZYNARODOWY M IESIĄC B IBLIOTEK S ZKOLNYCH ROK 2012/13 Konkurs plastyczny dla klas 1-3- na projekt okładki do ulubionej bajki, baśni; Konkurs literacki, dla klas gimnazjalnych na napisanie utworu o książce, w dowolnej formie literackiej; Konkurs plastyczny, dla gimnazjum i klas 4-6 - na plakat promujący bibliotekę szkolną, o tytuł zgranej klasy i wychowawcy zgranej klasy; Wystawa książek pt.,,To czytali nasi nauczyciele”; Dla klas 1 SP odbyły sie zajęcia prowadzone przez uczennice klasy III gimnazjum, w czasie których czytano wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy oraz przeprowadzano konkursy. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek.

8 U ROCZYSTY A PEL

9 W ramach obchodów uczniowie wzięli udział w konkursach: Klasy 4-6 w konkursie plastyczny pt.: „Książki ożyły” Uczniowie klas 4-6 i gimnazjum w konkursie plastycznym na plakat promujący czytanie o tytuł zgranej klasy i tytuł wychowawcy zgranej klasy ( II edycja) Klasy 1-3 brały udział w konkursie plastycznym pt. „Mój ulubiony bohater książkowy”. W bibliotece odbywało się,,słodkie wypożyczanie". Odbywały się warsztaty dla chętnych klas 4-6 pt.,,Dzieje komiksu - Manga” – kurs praktycznego rysunku Odbyło sie spotkanie dla kl. 1 z panią Dominiką Dawidowicz, która przeczytała dzieciom książeczkę o zajączku Nauczyciele uczestniczyli w zabawie plastycznej „Mój ulubiony bohater książkowy". M IĘDZYNARODOWY M IESIĄC B IBLIOTEK S ZKOLNYCH ROK 2013/14

10 U ROCZYSTY A PEL

11 Z GRANA KLASA I WYCHOWAWCA ZGRANEJ KLASY

12 S ŁODKIE W YPOŻYCZANIE

13 D ZIEJE KOMIKSU M ANGA

14 S POTKANIE Z D OMINIKĄ D AWIDOWICZ DLA KLAS I.

15 M IĘDZYNARODOWY M IESIĄC B IBLIOTEK S ZKOLNYCH ROK 2014/15 Klasy 4-6 i gimnazjum -,,Kino - biblioteka" – seanse filmowe. W repertuarze znalazły się głównie ekranizacje powieści dla dzieci i młodzieży i nie tylko (,,Atramentowe serce",,,Magiczne drzewo",,,Mikołajek - w szkole nie ma nudy",,,Krudowie",,,Hobbit",,,Avatar",,,Sierpniowe niebo. 63 dni chwały")

16 Uczniowie kl. 3 i kl. 4 wzięli udział w warsztatach artystycznych,,Lapbook w naszej bibliotece"

17 Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w pikniku czytelniczym. Literaturę piękną dla dzieci czytali zaproszeni goście. Spotkanie umilił słodki i owocowy poczęstunek.

18

19 Na organizację świąt i zakupy nagród pozyskałam środki finansowe: Firma Polam Rem 1000zł oraz materiały reklamowe (długopisy, bidony, torby, kalendarze) Słodycze (sklep Nell oraz cukiernia pana Józefa Olejnika) Książki przekazał pan Mariusz Napierała z Księgarnia Taniej Książki w Tuliszkowie Owoce przekazała kuchnia szkolna Rada Rodziców

20 D ZIEŃ MISIA - SPOTKANIA CZYTELNICZE

21 COROCZNE PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

22 W IGILIE KÓŁ BIBLIOTECZNYCH

23 U DZIAŁ W KONKURSACH NA TERENIE MIASTA Laureatka II miejsca, Ania Dąbrowska, rok 2013/14 „Piosenki pana K.” Rok 2014/15 „Mimozami jesień się zaczyna”, Maja Lesiecka - II miejsce Julia Wach - wyróżnienie

24 S POTKANIE Z PANIĄ W IESŁAWĄ M ACIEJAK

25 W ALENTYNKI

26 P RACA Z KOŁEM P RZYJACIÓŁ B IBLIOTEKI Statystyka Własny wzór dyplomu Logo biblioteki Podziękowania dla sponsorów Prowadzenie zakładki biblioteki na internetowej stronie szkoły http://zsi9.pl/

27

28 D YREKTOR I W SPÓŁPRACOWNICY

29 C ZY TAKIE MIEJSCE MOŻE ODEJŚĆ W ZAPOMNIE NIE? Biblioteka szkolna jest pracownią, w której inicjowane są różne działania kulturalne Wspomaga szkołę w kształceniu w uczniach nawyku korzystania z instytucji kultury Organizuje konkursy szkolne, inscenizacje, akademie, apele okolicznościowe. Umożliwia udział w spotkaniach autorskich, zachęca dzieci do bezpośredniego kontaktu z ludźmi kultury i sztuki i ich twórczością Biblioteka szkolna jest biblioteką pierwszego kontaktu dla wszystkich uczniów Przyciąga dzieci i młodzież różnymi działaniami, co pozwala utrzymać ich zainteresowanie książką W dobie gwałtownego rozwoju Internetu i technologii informacyjnych biblioteka szkolna staje się centrum multimedialnym szkoły i ośrodkiem doskonalenia kompetencji informacyjnych zarówno uczniów, jak i nauczycieli Wszelkie podejmowane działania mają na celu przyciągnąć uczniów i zaszczepić w nich chęć do poszukiwania wiedzy o sobie i świecie w książkach NIE!


Pobierz ppt "Katarzyna Obczyńska - Wojenka Czy biblioteki odchodzą w zapomnienie? – NIE!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google