Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Muzycznych ul. Wawel 2, 41-216 Sosnowiec (32) 266-37-95.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Muzycznych ul. Wawel 2, 41-216 Sosnowiec (32) 266-37-95."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Muzycznych www.zsmsosnowiec.plwww.zsmsosnowiec.pl sekretariat@zsmsosnowiec.pl ul. Wawel 2, 41-216 Sosnowiec (32) 266-37-95

2 PATRON SZKOŁY: JAN KIEPURA Już za życia był legendą - Jan Wiktor Kiepura, światowej sławy śpiewak operowy i estradowy, gwiazdor filmowy, wielki artysta uwielbiany przez tłumy. Należał do największych i najpopularniejszych tenorów XX wieku. Dysponował głosem niezwykłej piękności i świetnymi warunkami zewnętrznymi. Do perfekcji przy tym opanował technikę wokalną. Szczyty sukcesu osiągnął dzięki talentowi, uporowi i ogromnej pracy, a także autokreacji, której był mistrzem. Tajemnicy jego niezwykłego powodzenia upatrywano w radości śpiewania, "którą posiadł chyba bezwiednie, bo wynikało to z jego beztroskiej, sympatycznej natury". W ten sposób charakteryzował go wielki pedagog Giorgio Favaretto. "Tą właśnie zaletą pobił Kiepura swoich rywali śpiewających na smutno - twierdził - otworzyło mu to też drogę do kariery filmowej..."Giorgio Favaretto

3 PSM I ST. IM. J. KIEPURY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Kiepury prowadzi naukę w działach:  6 - LETNI CYKL NAUCZANIA  4 - LETNI CYKL NAUCZANIA

4  Zajęcia w szkole muzycznej - wyłącznie muzyczne- odbywają się w godzinach popołudniowych.  Każdy uczeń szkoły musi równolegle uczęszczać do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.  W szkole kandydaci mogą podjąć naukę na następujących instrumentach: Fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, kontrabas, puzon, waltornia, trąbka, saksofon, klarnet, obój, flet, instrumenty perkusyjne. Ukończenie szkoły I stopnia daje przygotowanie muzyczne, na podstawie którego przeprowadza się egzaminy wstępne do szkół muzycznych II stopnia. PSM I ST. IM. J. KIEPURY

5  6 - LETNI CYKL NAUCZANIA Przyjmowani są kandydaci od 5 do 10 roku życia.  Zajęcia odbywają się 2 - 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i obejmują przedmioty:  dla klas I - III  Zajęcia indywidualne - Instrument główny - 2 x w tygodniu po 30' Zajęcia grupowe - Kształcenie słuchu - 2 x w tygodniu po 45'  Rytmika - 1x w tygodniu 45'  klas IV - VI  Zajęcia indywidualne - Instrument główny - 2 x w tygodniu po 45' Zajęcia grupowe - Kształcenie słuchu - 2 x w tygodniu po 45' Audycje muzyczne - 1 x w tygodniu 45'  Od klasy V instrument dodatkowy - fortepian ( dla wszystkich uczniów za wyjątkiem pianistów) - 1 x w tygodniu 30'  Ponadto uczniów obowiązuje kształcenie w zespołach.

6 PSM I ST. IM. J. KIEPURY  4 - LETNI CYKL NAUCZANIA  Przyjmowani są kandydaci od 9 do 16 roku życia.  Zajęcia odbywają się 2 - 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i obejmują przedmioty:  dla klasy I  Zajęcia indywidualne -Instrument główny - 2 x w tygodniu po 45' Zajęcia grupowe - Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu po 45' dla klas II - IV Zajęcia indywidualne - Instrument główny - 2 x w tygodniu po 45' Zajęcia grupowe - Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu po 45' Audycje muzyczne 1 x w tygodniu 30' Od klasy III instrument dodatkowy - fortepian 1 x w tygodniu 30' Oprócz kształcenia indywidualnego w szkole obowiązuje uczniów kształcenie w zespołach: 1. chór 2. orkiestra 3. zespoły kameralne: Posiadamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę. Szkoła wypożycza niektóre instrumenty ( na podstawie obowiązującego druku rewersu).

7 PSM I ST. IM. J. KIEPURY Zasady przyjęcia do Zespołu Szkół Muzycznych w roku szkolnym 2016 r Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Kiepury  Terminy egzaminów wstępnych do PSM I stopnia: ogłoszenie o rekrutacji będzie dostępne na www szkoły  - cykl 6 letni - 5-10 lat  - cykl 4 letni - 9-16 lat  Do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego, na podstawie badań predyspozycji muzycznych i przydatności do gry na instrumencie w wieku od 5 do 16 lat  Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie dziecka 5 -letniego - wymagane jest zaświadczenie psychologa o uzyskaniu tzw. „dojrzałości szkolnej".

8 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA Szkoła Muzyczna II stopnia prowadzi kształcenie na dwóch wydziałach: - INSTRUMENTALNYM - sześcioletni cykl nauczania - WOKALNYM - czteroletni cykl nauczania egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia odbędzie się 27 maja 2015 r WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY - godz.13.00 (pisemny z teorii) - godz.15.00 (egzamin praktyczny z instrumentu) WYDZIAŁ WOKALNY - 27 maja 2015r. godz.12.00 - -śpiew i recytacja - sala kameralna - -ustny sprawdzian predyspozycji słuchowych - s.3.16

9 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA  Ukończenie szkoły II stopnia przygotowuje do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty lub wokalisty. Daje możliwość przystąpienia do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie muzyczne ( wymagane posiadanie świadectwa maturalnego uzyskanego w szkole ogólnokształcącej).  Zajęcia w szkole - wyłącznie muzyczne- odbywają się w godzinach popołudniowych. Każdy uczeń musi równolegle uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

10 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA - WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Przyjmowani są kandydaci od 15 do 23 roku życia z którymi prowadzi się naukę gry na instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, waltornia, tuba, perkusja.

11 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA Zajęcia odbywają się 2 - 3 x w tygodniu w godzinach popołudniowych Zajęcia indywidualne - Instrument główny. Instrument dodatkowy - fortepian ( dla wszystkich uczniów za wyjątkiem pianistów) Zajęcia grupowe - przedmioty ogólnomuzyczne - kształcenie słuchu, - literatura muzyczna, - zasady muzyki, - harmonia, - historia muzyki z literaturą muzyczną, - formy muzyczne, Oprócz kształcenia indywidualnego w szkole obowiązuje kształcenie w zespołach: - chór - orkiestra - zespoły kameralne W szkole znajduje się dobrze zaopatrzona biblioteka. Szkoła wypożycza niektóre instrumenty.

12 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA WYDZIAŁ WOKALNY Wydział Wokalny powstał w 2008 roku jako kontynuacja wspaniałych tradycji śpiewu operowego, zapoczątkowanego w Sosnowcu przed laty, przez słynnych na całym świecie tenorów, braci Jana i Władysława Kiepurów. Obecnie śpiewu w naszej szkole uczą: mgr Małgorzata Lasota, mgr Barbara Markiewicz i mgr Joanna Węgrzynowicz-Nowak. Nauka jest bezpłatna, trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego muzyka wokalisty, dzięki czemu absolwent może podjąć pracę w zakresie solowego i zespołowego wykonawstwa wokalnego w chórach i teatrach muzycznych. Może również przystąpić do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie muzyczne, aby zdobyć w przyszłości tytuł magistra sztuki. Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się popołudniami, ponieważ każdy uczeń zobowiązany jest uczęszczać równolegle do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Serdecznie zapraszamy na egzamin wstępny, wysokie kwalifikacje naszych pedagogów gwarantują wysoki poziom nauczania. Nasi absolwenci studiują w akademiach muzycznych i są laureatami prestiżowych konkursów wokalnych w kraju i za granicą, gdzie zdobywali czołowe lokaty i wyróżnienia.

13 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA - WYDZIAŁ WOKALNY WYMAGANIA WSTĘPNE: - wiek: od 15 do 23 roku życia. - zakończony proces mutacji. - zdrowy materiał głosowy potwierdzony świadectwem lekarza foniatry. - przyjemna barwa głosu, odpowiedni wolumen i skala rokująca rozwój. - świadectwo zdrowia od lekarza internisty, stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki gry na fortepianie. - dobry słuch muzyczny, poczucie rytmu, wrażliwość artystyczna. - odpowiednia aparycja, rokująca przydatność estradowo - sceniczną. - nie wymagane jest przygotowanie muzyczne, ale bardzo mile widziane.

14 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: - przedmiot główny - śpiew - 2 razy w tygodniu po 45min. - fortepian - 2 razy w tygodniu po 45 min. ZAJĘCIA GRUPOWE - przedmioty ogólnomuzyczne: - dykcja i interpretacja - czytanie nut głosem - rytmika - kształcenie słuchu - zasady muzyki - harmonia - historia muzyki z literaturą muzyczną - formy muzyczne - zespół wokalny - chór

15 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA Do Szkoły Muzycznej II stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy nie przekroczyli 23 roku życia. Kwalifikacje do szkoły II stopnia następuje na podstawie egzaminu wstępnego, który ma charakter konkursowy - przyjęte zostają osoby z najwyższą punktacją.

16 Szkoła organizuje wiele konkursów ogólnopolskich min: ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY "WIOSNA Z FORTEPIANEM" 19-20 MARCA 2015 ROKU II OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH KLARNET,SAKSOFON 12-13 MAJA 2014 ROKU I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Sosnowcu 12-17 maja 2015 http://konkurskiepura.pl/

17 SALA KONCERTOWA PRZY ZSM SOSNOWIEC NOWA SALA KONCERTOWA Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu powstała w latach 2010-13. Wartość projektu wynosiła 41 182 390 PLN, z czego 20 590 000 PLN pochodziło z Eurepejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Resztę kwoty przekazała Gmina Sosnowiec, która jest także beneficjentem przedsięwzięcia. Sala Koncertowa wyposażona jest w profesjonalny sprzęt elektroniczny najwyższej klasy: oświetlenie (zlokalizowane na czterech sztankierach) oraz urządzenia multimedialne. Znajduje się tu profesjonalne studio nagraniowe z dwoma kabinami, są również pomieszczenia dla tłumaczy symultanicznych. Nowoczesna scena, która w najszerszym miejscu ma ok. 19 m. wyposażona jest w zapadnię o napędzie elektrycznym. Pojemność dużej sali wynosi 507 miejsc siedzących, zaś kameralnej 164 miejsc. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada windy, a także stanowiska dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na obu salach. Szczególną uwagę w fazach projektowania i budowy poświęcono kwestii akustyki. Sala Koncertowa budowana została w taki sposób, aby mogła być uniwersalnym obszarem brzmieniowym zarówno dla recitali solowych i kameralnych, jak również dla wielkiego aparatu wykonawczego. Na techniczne zaplecze Sali składają się m.in. zascenie, funkcjonalne garderoby oraz magazyn instrumentów. Budynek posiada także salę komputerową dla uczniów, pomieszczenia dydaktyczne, a także salę prób i ćwiczeń. Było to zatem przedsięwzięcie wymagające bezbłędnej logistyki oraz nowoczesnej kultury organizacyjnej. Uroczysta inauguracja działalności Sali Koncertowej miała miejsce 3 czerwca 2013 roku. Koncert został uświetniony obecnością m.in. takich artystów jak Małgorzata Walewska, Wiesław Ochman czy Arnold Rutkowski, a także Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod batutą maestro Mirosława Błaszczyka. W koncercie wzięli udział także pedagodzy naszej szkoły: Magdalena Ziętek, Piotr Marcinowicz, Joanna Węgrzynowicz, Daniel Lis i Tomasz Spaliński.

18 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA Zostań uczniem naszej szkoły. Przekonaj się sam, że warto! PSM I ST. IM. J. KIEPURY


Pobierz ppt "Zespół Szkół Muzycznych ul. Wawel 2, 41-216 Sosnowiec (32) 266-37-95."

Podobne prezentacje


Reklamy Google