Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja czasu pracy na sprawdzianie zewnętrznym Vademecum szóstoklasisty Jolanta Wieczorek-Wilińska KP CEN Włocławek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja czasu pracy na sprawdzianie zewnętrznym Vademecum szóstoklasisty Jolanta Wieczorek-Wilińska KP CEN Włocławek."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja czasu pracy na sprawdzianie zewnętrznym Vademecum szóstoklasisty Jolanta Wieczorek-Wilińska KP CEN Włocławek

2 Sprawdzian kwiecień 2016 ›Sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku o godzinie 9.00. ›Sprawdzian jest obowiązkowy dla każdego ucznia. ›Czas trwania sprawdzianu: I część – język polski i matematyka 80 minut lub120minut dla uczniów z dostosowaniem warunków sprawdzianu do indywidualnych potrzeb. II część – język angielski 45 minut lub 70 minut. ›Na sprawdzian uczeń może przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem i linijkę. ›Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

3 Od czego zacząć? - Instrukcja Przeczytaj uważnie instrukcję. Zwróć uwagę, ile odpowiedzi w zadaniach zamkniętych jest poprawnych (zazwyczaj jest to jedna odpowiedź). Zapoznaj się ze sposobem zaznaczania poprawnych odpowiedzi oraz sposobem korekty błędów w zadaniach zamkniętych. Z instrukcji dowiesz się, jak postąpić w zadaniach otwartych, jeśli się pomyliłeś. Pamiętaj, że brudnopis nie będzie sprawdzany!

4 ORGANIZACJA CZASU PRACY NA SPRAWDZIANIE Aby rozwiązać wszystkie zadania, powinieneś dobrze zaplanować czas na sprawdzianie. 1.Przygotuj wszystkie przybory, które możesz mieć na sprawdzianie – linijkę i długopis lub pióro z czarnym tuszem. 2.Pamiętaj, że nie możesz mieć przy sobie telefonu komórkowego lub innego urządzenia telekomunikacyjnego. Jeśli wziąłeś je z domu ze sobą, oddaj nauczycielowi przed wejściem do sali. Po zakończonym sprawdzianie będziesz mógł odebrać urządzenie.

5 ORGANIZACJA CZASU PRACY NA SPRAWDZIANIE Aby rozwiązać wszystkie zadania, powinieneś dobrze zaplanować czas na sprawdzianie. 1.Uważnie czytaj polecenia. 2.Część zadań związana będzie z tekstem źródłowym. Jeśli nie pamiętasz odpowiedzi na pytanie – wróć do tekstu i poszukaj fragmentu, w którym znajdziesz odpowiedź. 3.W zadaniach z tekstem źródłowym (tabelą) rozwiąż wszystkie zadania od razu, byś ponownie pod koniec sprawdzianu nie musiał czytać tekstu jeszcze raz. 4.Praca z tekstem źródłowym: - przeczytaj tekst, - spróbuj odpowiedzieć na pytania z nim związane, - jeśli miałeś trudności, przeczytaj tekst jeszcze raz, pamiętając o pytaniach, - udziel odpowiedzi na pytania.

6 ORGANIZACJA CZASU PRACY NA SPRAWDZIANIE Aby rozwiązać wszystkie zadania, powinieneś dobrze zaplanować czas na sprawdzianie. 5. Jeśli w danej chwili nie masz pomysłu na rozwiązanie danego zadania, przejdź do kolejnego zadania. Może za kilka minut, gdy ponownie wrócisz do opuszczonego zadania, będziesz miał pomysł na jego rozwiązanie. 6. Kontroluj czas – w sali w miejscu widocznym dla wszystkich uczniów będzie zegar, a na tablicy zapisany zostanie czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu.

7 Organizacja czasu pracy na sprawdzianie ›Pamiętaj, że na język polski masz 40 minut i na matematykę też 40 minut. ›Zacznij pracę z arkuszem od rozwiązania zadań, które potrafisz wykonać. ›W następnej kolejności zrób zadania wymagające więcej czasu na rozwiązanie. ›Sprawdź, czy nie pominąłeś żadnego zadania oraz czy przeniosłeś wszystkie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

8 Co będą sprawdzały zadania arkusza? ›Sprawdzą Twoje wiadomości i umiejętności z języka polskiego, historii, przyrody, matematyki w zakresie kilku umiejętności: -czytania -pisania -rozumowania -korzystania z informacji podanych w różnej formie -wykorzystania swojej wiedzy w praktycznych sytuacjach

9 Jakie zadania będą w arkuszu? ›Zadania zamknięte, czyli takie, w których podano propozycje odpowiedzi, a Twoja rola polega na wyborze właściwej odpowiedzi. ›Zadania otwarte, czyli takie, do których sam sformułujesz odpowiedź.

10 Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru : strategia eliminacji i preferencji, strategia sprawdzania warunków, strategia otwierania, strategia mieszana.

11 Polega na kolejnym odrzucaniu odpowiedzi, które nie spełniają warunków zadania, począwszy od tych najbardziej odbiegających od warunków zadania do tych najbardziej zbliżonych. Strategia eliminacji i preferencji

12 Zadania zamknięte – wielokrotnego wyboru Poznajemy strategię rozwiązywania – eliminowanie błędnych odpowiedzi.

13 Zadania zamknięte – wielokrotnego wyboru Poznajemy strategię rozwiązywania – otwieranie, czyli rozwiązanie zadania. Polega na rozwiązaniu zadanie tak, jak zadanie otwarte, a otrzymany wynik porównuje się z zaproponowanymi odpowiedziami. Kasia 94 zł Karol 94+18=112 zł dobra odpowiedź

14 Zadanie 1. Badania wykazały, że w minionym roku mieszkańcy regionu spędzili przed telewizorem średnio 30 godz. miesięcznie, z czego 3/5 przeznaczyli na oglądanie filmów. Średnio po ile godzin miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy? A.3B.5C.15D.18 Ćwiczenie 2 Wskaż poprawną odpowiedź eliminując błędne odpowiedzi.

15 Zadanie 1. Badania wykazały, że w minionym roku mieszkańcy regionu spędzili przed telewizorem średnio 30 godz. miesięcznie, z czego 3/5 przeznaczyli na oglądanie filmów. Średnio po ile godzin miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy? A.3B.5C.15D.18 Ćwiczenie 2 Wskaż poprawną odpowiedź eliminując błędne odpowiedzi. za mało dobra odpowiedźpołowa, a 3/5 to więcej niż ½ za mało

16 Polega na sprawdzeniu warunków zadania dla kolejnych zaproponowanych odpowiedzi i na tej podstawie wybraniu właściwej. Strategia sprawdzania warunków Zadanie 2 Z domu do sklepu jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1:5000? A.10B. 2 C. 3 D. 7,5 Należy wykonać kolejne obliczenia: 10 cm x 5000 = 50000 cm = 500 m 2 cm x 5000 = 10000 cm = 100 m 3 cm x 5000 = 15000 cm = 150 m

17 Łączenie strategii Polega na eliminowaniu części odpowiedzi, a pozostałe sprawdza się z warunkami zadania i wybiera właściwą odpowiedź.

18 Dobieranie– wybór z podanych odpowiedzi Zadanie Uzupełnij dwa brakujące ogniwa łańcucha pokarmowego, wybierając odpowiednie nazwy organizmów. dzięcioł, lis, kornik, mysz, żaba pszenica............................................ orzeł

19 Zadania otwarte

20 Zadania otwarte – rozszerzonej odpowiedzi W zadaniach tych: -piszesz w wyznaczonym miejscu dłuższą odpowiedź na zadany temat lub -rozwiązujesz zadanie matematyczne, które wymaga wiedzy z kilku dziedzin. W zadaniu z treścią wpisujesz odpowiednie dane, przedstawiasz swoje obliczenia, formułujesz i zapisujesz odpowiedź w wyznaczonym miejscu. Pamiętaj o rozsądnym gospodarowaniu czasem oraz miejscem przeznaczonym dla tego zadania. Ważne, jest byś w tego typu zadaniach zaprezentował swój tok rozumowania. Takie zadania możesz spotkać w podręczniku, występują na klasówkach i sprawdzianach. Za ich poprawne rozwiązanie możesz otrzymać dużą ilość punktów.

21 Zadanie otwarte – rozszerzonej odpowiedzi Zadanie Napisz opowiadanie o tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę swoim domownikom. Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. Pamiętaj! Brudnopis nie będzie sprawdzany. Możesz w nim zaplanować plan swojej wypowiedzi (według własnego pomysłu, w sposób dla Ciebie zrozumiały). Plan uporządkuje Twoja wypowiedź. Powinien to być pomysł na pracę od początku do końca.

22 Zadanie otwarte – plan rozwiązania Magda ma 56 zł oszczędności, a Basia 20 zł. Dziewczynki postanowiły nadal oszczędzać. Magda będzie odkładać po 9 zł miesięcznie. Po ile złotych powinna odkładać co miesiąc Basia, aby po 8 miesiącach mieć tyle samo pieniędzy, ile Magda? Plan rozwiązania zadania: 1.Przeanalizuj zadania, czyli ustal związki między liczbami w zadaniu. 2.Opracuj sposób postępowania – dobierz narzędzia matematyczne (działania) do rozwiązania problemu. 3.Zrealizuj swój plan. 4.Oceń swoje rozwiązanie, czyli sprawdź, czy spełnia ono warunki zadania.

23 Zadanie otwarte – plan rozwiązania Magda ma 56 zł oszczędności, a Basia 20 zł. Dziewczynki postanowiły nadal oszczędzać. Magda będzie odkładać po 9 zł miesięcznie. Po ile złotych powinna odkładać co miesiąc Basia, aby po 8 miesiącach mieć tyle samo pieniędzy, ile Magda? Analiza: Magda – 56 zł + 9 zł co miesiąc przez 8 miesięcy Basia – 20 zł + x zł przez 8 miesięcypieniądze M = pieniądze B Czyli lub Rozwiązanie równania: Odp. Basia powinna co miesiąc odkładać po 13,50 zł.

24 Jak rozwiązać zadanie otwarte - czas?

25 Zadanie krótkiej odpowiedzi Zadanie Zredaguj zaproszenie na otwarcie wystawy „Ogrody w malarstwie XIX wieku”. Jakie informacje powinno zawierać zaproszenie? -Kto zaprasza? -Kogo zaprasza? -W jaki celu? -Dokąd? -Na kiedy?

26 Ćwiczenie Zadanie krótkiej odpowiedzi Zadanie Na podstawie mapy napisz kilkuzdaniową notatkę o przewidywanej pogodzie dla Polski na jutro.

27 Rysunek w jako sposób na zadanie otwarte Plac o powierzchni 19 m 2 trzeba wysypać żwirem. Jeden worek żwiru wystarcza na 1,5 m 2 powierzchni. Ile najmniej takich worków żwiru trzeba kupić? 1,5 m 2 6 m 2 12 m 2 12+6+1,5=19,5 m 2 Należy kupić 8+4+1=13 worków żwiru.

28 Ćwiczenie Rozwiąż zadanie Hania miała w skarbonce 128 zł. Przez kolejne trzy dni wybierała po ¾ kwoty, która była w skarbonce. Ile pieniędzy pozostało w skarbonce czwartego dnia? I sposób Dzień pierwszy: ¾ ·128=96, 128 – 96 = 32 Dzień drugi : ¾ ·32 = 28, 32-28 = 8 Dzień trzeci: ¾ · 8= 6, 8 – 6 = 2 Pozostało 2 zł II sposób – jeśli każdego dnia brała ¾ kwoty, to pozostawała ¼ w skarbonce, a więc: Dzień pierwszy: 128 : 4 = 32 Dzień drugi: 32 : 4 = 8 Dzień trzeci: 8 : 4 = 2

29 Zadanie przykładowe Hania miała w skarbonce 128 zł. Przez kolejne trzy dni wybierała po ¾ kwoty, która była w skarbonce. Ile pieniędzy pozostało w skarbonce czwartego dnia? III sposób – rozwiązanie graficzne

30 Dobre rady do zadań otwartych ›Czytaj wszystkie polecenia bardzo uważnie i sprawdzaj czy rozumiesz polecenia zawarte w kolejnych pytaniach. ›Pamiętaj, że dobra odpowiedź wynika z umiejętności opanowanych na lekcjach j. polskiego, historii i innych przedmiotów oraz polega na właściwym stosowaniu form wypowiedzi np. listu, kartki, przepisu... ›Zawsze pisz na temat zadany w poleceniu. ›Używaj argumentów i staraj się rozwijać je w formę zdania. ›Panuj nad wypowiedzią, by nie stała się chaotyczna.

31 Dobre rady do zadań otwartych ›Świadomie dobieraj wyrazy, zawsze przemyśl formy wyrazów, aby były poprawne i właściwie zastosowane. ›Twoje wypowiedzi świadczą o Twojej wiedzy i wychowaniu. Przy pisaniu pamiętaj, że nie możesz nikogo obrażać, nie używaj niezrozumiałych słów. ›Pisz poprawnie, stosując zasady ortograficzne i interpunkcyjne. ›Starannie i czytelnie twórz swoje teksty - ma to wpływ na uzyskanie punktów w zadaniach otwartych. ›Przygotowanie do sprawdzianu obejmuje znajomość tekstów omówionych na lekcjach, informacji zawartych w gazetach, lekturach, poznanych w muzeum, filmie, na przedstawieniu teatralnym. Bądź otwarty na wiedzę która płynie z różnych źródeł.

32 Na sprawdzianie najważniejsze to: ›Spokojna praca i skupienie się na zadaniach. ›Jeśli jest do przeczytania tekst, to zrób to bardzo uważnie. Jeśli masz wątpliwości przeczytaj go jeszcze raz. ›Nie przystępuj wcześniej do pracy, nim nie przeczytasz treści zadania. ›Wykonaj dokładnie polecenia z tekstu; a po rozwiązaniu sprawdzianu sprawdź, czy rozwiązałeś wszystkie zadania. ›Nie spiesz się z zakończeniem pracy. Wykorzystaj czas, który Ci pozostał. Wszystkie zadania musisz jeszcze raz przejrzeć, może uda ci się znaleźć błąd, coś sobie przypomnieć. ›Pamiętaj o sposobie odpowiedzi na kartach odpowiedzi oraz metodzie zaznaczania pomyłek. Jeśli pomylisz się, nie denerwuj się. Pomyłki mogą przytrafić się i najlepszym. ›Sprawdź, czy przeniosłeś wszystkie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

33 Samodzielna praca w domu – przygotowanie do sprawdzianu

34 Przygotowanie do sprawdzianu w domu ›Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego - sprawdzianu musi być systematyczne. ›Wymaga planowania swojej pracy. ›Ustalcie ze swoimi nauczycielami, czego macie się uczyć, co jest ważne, na co należy zwrócić uwagę.

35 Dobrze się zorganizuj ›Przygotuj miejsce do nauki. ›Zadbaj o oświetlenie, przewietrz pokój. ›Przygotuj na biurku to, co będzie Ci potrzebne podczas pracy (zeszyty, książki, przybory). Nie będzie musiał w trakcie odrywać się od nauki, by poszukiwać, np. cyrkla. ›Pamiętaj o przerwach w nauce. Jeśli zamierzasz uczyć się kilka godzin, zrób przerwę na spacer i posiłek. ›Wyłącz urządzenia, które będą Cię rozpraszały.

36 Dobre rady ›Nie odkładaj nauki na ostatnią chwilę. ›Zaplanuj swoją pracę. Jeśli masz z tym problem, poproś nauczyciela o pomoc. ›Podziel materiał do powtórzenia na części i ustal czas potrzebny do jego opanowania. ›Zrób harmonogram swojej pracy i wyznacz terminy. ›Pracuj zgodnie z założonym planem. ›Pamiętaj, aby ustalić więcej czasu na wykonanie poszczególnych punktów swego planu. ›Jeśli będą konieczne korekty w planie, zrób je. ›Pracuj codziennie – nie przygotujesz się do egzaminu w tydzień.

37 Jak uczyć się skutecznie? ›Przygotuj kartkę papieru i długopis (ołówek). ›Czytaj uważnie tekst. ›Rysuj (pisz) najważniejsze rzeczy na arkuszu papieru (hasła, schematy, objaśnienia pojęć). ›Rób notatki, zapisz w punktach najważniejsze informacje. ›Jeśli coś jest nie jasne, zaznacz dany fragment lub zapisz na marginesie pytanie, na które chcesz uzyskać pomoc nauczyciela. ›Analizuj schematy, obrazy i tabele. ›Opowiedz własnymi słowami temat, którego się uczyłeś.

38 Powtarzanie kluczem do sukcesu ›Podstawą zapamiętywania jest stałe przypominanie sobie tego, czego się uczyliśmy. ›Tempo zapominania jest największe w pierwszych minutach po nauce, następnie stopniowo spada, stabilizując się w kolejnych godzinach i dniach. ›Prawdopodobieństwo zapamiętania zależy od liczby przywołań.

39 Metody powtarzania Powtarzanie aktywne, czyli takie, w którym staramy się przypomnieć sobie to, czego się nauczyliśmy. ›Powtarzanie na głos ›Powtarzanie obrazowe ›Powtarzanie sparafrazowane* ›Powtarzanie pisemne Sprawdź, co oznacza pojęcie „parafraza”.

40 Jak skutecznie powtarzać w domu? ›Materiał, którego musisz się nauczyć podziel na fragmenty, które możesz opanować w jeden dzień. ›Rób własne notatki, urozmaicaj je skojarzeniami, ramkami, rysunkami, kolorami, podkreśleniami. ›Powtarzaj wg opracowanego przez siebie harmonogramu. ›Pamiętaj - regularnie powtarzaj nabytą wiedzę po 10 minutach, po dniu, po tygodniu, po miesiącu, po pół roku. ›Stopniowo zwiększaj przerwy między powtórzeniami. ›Kontynuuj powtarzanie nawet po całkowitym przyswojeniu nowego materiału – rób to co pewien czas.

41 Mapa myśli – sposób na notatkę ›W centralnej części kratki zapisz główne pojęcie i dodatkowo przedstaw je za pomocą kolorowego rysunku. Od pojęcia powinny odchodzić wyraźne linie z najważniejszymi hasłami-skojarzeniami. Pamiętaj, sporządzając mapę myśli: ›Mapy myśli twórz na kartce w układzie poziomym. ›Obrazy i symbole rozmieszczaj na całej mapie, nie tylko przy haśle centralnym. ›Wykonuj czytelne napisy. ›Przy jednej linii umieszczaj tylko jedno słowo/rysunek. ›Używaj jak najwięcej kolorów. Problemy zaznacz w otoczkach. ›Na mapie umieszczaj się nie tylko pojęcia i fakty, ale również problemy, pytania, skojarzenia. ›Do wykonania mapy potrzebny Ci będzie gładki, biały papier.

42 Mapa mentalna

43

44 Czym jest stres? Zbliżający się termin sprawdzianu powoduje silne napięcie, które może spowodować rozstrój organizmu. Zaczyna on nam wówczas słać sygnały ostrzegawcze, które pogarszają samopoczucie. Początkowo objawem stresu jest ogólne pobudzenie. Przy tak zwanym „dobrym”, mobilizującym stresie, podziała ono stymulująco, zwiększając zdolności umysłowe. Pozytywny stres pomoże w czasie sprawdzianu. Pobudzi, ożywi, spowoduje, że łatwiej przyswoimy wiedzę, a na samym egzaminie – szybciej przypomnimy sobie wiadomości i łatwiej udzielimy odpowiedzi.

45 Stres – mobilizuje, czy niszczy? ›Do zdania egzaminu niewielki stres jest niezbędny. ›Dzięki niemu rośnie aktywność naszego mózgu: szybciej reagujemy, odbieramy i przetwarzamy informacje. ›Umiarkowany stres poprawia pamięć i koncentrację. ›Szybciej się uczymy i skuteczniej rozwiązujemy problemy. Tak stres działa wówczas, gdy nie jest zbyt silny i nie działa nazbyt długo.

46 Stres – mobilizuje, czy niszczy? ›Na początku sprawdzianu stres będzie największy. Pamiętaj jednak, że to normalne. Przypomnij sobie, co mówiliśmy o stresie. ›Na koniec sprawdzianu wróć do zadań, które zrobiłeś na początku (byłeś wówczas najbardziej zestresowany) i sprawdź, czy rozwiązałeś je dobrze.

47 ›Uwierz w siebie! Myśl pozytywnie. ›Nauczyciele i egzaminatorzy chcą abyś odniósł sukces na egzaminie. ›Pamiętaj, nadejdzie dzień po sprawdzianie, a wtedy … ›Naukę przeplataj miłymi czynnościami, np. spacerem, jazdą na rowerze itp. ›Podczas nauki rób notatki, które pomogą Ci powtarzać to, co już umiesz. ›Nie ucz się w nocy. Wysypiaj się. Nauka nocą nie jest skuteczna – mało zapamiętasz. ›Odżywiaj się zdrowo. Potrzebujesz witamin i magnezu (magnez dobrze wpływa na pracę mózgu). Jak pokonać stres?

48 W dzień sprawdzianu osiągniesz SUKCES!!!


Pobierz ppt "Organizacja czasu pracy na sprawdzianie zewnętrznym Vademecum szóstoklasisty Jolanta Wieczorek-Wilińska KP CEN Włocławek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google