Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Autor: Switek Marian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Autor: Switek Marian."— Zapis prezentacji:

1 Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Autor: Switek Marian

2 Główne zasady prezentacja multimedialna zwykle jest uzupełnieniem treści prezentowanych werbalnie, czasami występuje jako samodzielny zbiór informacji, informacje zawarte na pojedynczym slajdzie powinny mieć zwięzłą formę

3 na powierzchni slajdu należy umieszczać ograniczoną liczbę obiektów graficznych lub tekstu do zrozumienia treści powinno wystarczyć 15 – 20 sekund Układ slajdu

4 liczba linii tekstu na powierzchni slajdu nie powinna przekraczać 8 – 10, tekst powinien być podzielony na odseparowane od siebie akapity, dla zwiększenia czytelności tekstu, powinien on być przedstawiony w formie wypunktowanych lub numerowanych akapitów. Akapity

5 Wielkość czcionki. Jest to tekst drukowany czcionką Arial o rozmiarze 10. Zapewne niewiele osób będzie w stanie go przeczytać. Oczywiście z powodu zbyt małych liter. Ten tekst stwarza miej problemów podczas czytania, zapisany jest czcionką o rozmiarze 14. Jest do zaakceptowania dla korzystających z prezentacji na komputerze lecz zdecydowanie zbyt mały dla oglądających prezentację na ekranie. To jest prawidłowy rozmiar czcionki (24), który powinniśmy stosować, aby zapewnić pełną czytelność prezentowanych zapisów. Wskazane jest również używanie czcionki o rozmiarze 28 a nawet 32

6 Nie wystarczy, aby tekst był napisany wystarczająco dużą czcionką, należy dobrać czytelny krój, najlepiej, aby to była czcionka bezszeryfowa Tekst ozdobny

7 Osadzanie o biekt ów graficzn ych Liczba zdjęć, rysunków, wykresów, schematów, tabel na jednym slajdzie nie powinna przekraczać 3, Wskazane jest, by były one możliwie duże i nieskomplikowane.

8 Lepiej, aby opisy znajdowały się po prawej stronie związanego z nimi obiektu graficznego. Tekst umieszczony po lewej stronie (szczególnie lewy górny róg ekranu) rysunku bardziej angażuje uwagę obserwatora niż obiekt graficzny. Kierunek analizy informacji Układ obiektów na slajdzie

9 Obiekty graficzne I Nieregularne rozmieszczenie obiektów graficznych zmniejsza czytelność slajdu

10 Regularne rozmieszczenie obiektów graficznych zwiększa czytelność slajdu Obiekty graficzne II

11 Tekst Jednolity tekst powinien być wyrównywany do strony lewej lub dwustronnie.

12 Wyrównanie tekstu do strony prawej zmniejsza jego czytelność ze względu na konieczność poszukiwania początków nowych linii, będących za każdym razem w innym miejscu. Wyrównanie tekstu

13 Nie nale ż y stosować zbyt ozdobnych czcionek i nazbyt wielu ich rodzajów w jednym tekście. Tekst ozdobny

14 Najbardziej czytelne są czcionki bezszeryfowe, zbliżone do pisma technicznego (np. Arial), oraz klasyczne czcionki szeryfowe (np. Times New Roman ). Czcionki

15 neutralne informacje przedstawia się wykorzystując kolory zimne (czarny, szary, granatowy, niebieski, zielony,...), w celu przekazania informacji o istotnym charakterze posługujemy się kolorami ciepłymi (czerwonym, pomarańczowym, żółtym,...). Kolory.

16 niewskazane jest stosowanie w ramach jednego slajdu większej liczby kolorów, niż 3. Łączenie kolorów

17 Za najbardziej czytelne i eleganckie z czarną (choć męczy wzrok). Łączenie kolorów uważane jest połączenie barwy białej

18 Dobrze komponują się barwy zimne z zimnymi oraz ciepłe z ciepłymi Kompozycje kolorów

19 żółtego niebieskiego żółtego czerwonego zielonego brązowego brązowego żółtego Kolor tła i tekstu

20 W w Należy zapewnić należyty kontrast tekstu w stosunku do tła. Dla zwiększenia wyrazistości tekstu można posłużyć się inwersją kolorów liter i tła. Kontrast.

21 Tło Nie należy stosować zdjęć w charakterze tła, gdyż nierównomierna kolorystyka podłoża ogranicza czytelność tekstu. Czasami jako tło zastosować można zdjęcie wyświetlane w postaci znaku wodnego.

22 Percepcja napisu zależy od kolorystyki i grafiki tła. Zbyt ozdobne nie jest wskazane, gdyż wówczas nadmiernie angażuje uwagę odbiorcy. Tło

23 Animacje Stosujemy tylko jeden – wybranego rodzaj animacji tekstu podczas prezentowanie danego zagadnienia. Rodzaj animacji można zmienić przechodząc do następnego zagadnienia.

24 Jeżeli nie chcemy zapoznawać odbiorców z całą zawartością slajdu razu - pokazujemy kolejne jego elementy: 1. Najpierw treść pierwszego akapitu (punktu). Następnie po jego omówieniu... Kolejne akapity... 2.................. 3.................. Akapity

25 Szablony wszystkie slajdy zbudowane na tym samym szablonie: te same kolory, ramki i inne powtarzające się elementy każdy slajd musi mieć tytuł DOBRY KONTRAST znaki – tło (kolor znak-tło i wielkość znaków) główne tezy wypunktowane, wyrównane do lewej 5-6 punktów na jednym ekranie najwyżej 60 słów na jednym ekranie

26 „WODOTRYSKI” Nadmiar ozdobników, zakłóca odbiór. Ozdobny tekst


Pobierz ppt "Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Autor: Switek Marian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google