Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI) PAI to program dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których został ustalony III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI) PAI to program dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których został ustalony III."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI) PAI to program dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których został ustalony III profil pomocy. Cel główny - zorganizowanie kompleksowego programu pomocowego, umożliwiającego poprawę ich sytuację i powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

2 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA Cele szczegółowe:  stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób, które utraciły zdolność podjęcia pracy z powodu długiego okresu pozostawania bez pracy  integracja społeczna służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałania pogłębianiu się problemów związanych m.in. z wykluczeniem społecznym i uzależnieniom od świadczeń pomocy społecznej  wzmocnienie partycypacji społecznej uczestników Programu

3 FORMY WSPARCIA: INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO

4 FORMY WSPARCIA c.d. GRUPOWE WARSZTATY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO GRUPOWE WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

5 ROZPOCZĘCIE PAI CZERWIEC 2015 Rozpoczęli udział: 1. B. Ryszard 2. B. Zbigniew 3. C. Tadeusz 4. D. Jan 5. D. Andrzej 6. K. Piotr 7. K. Anna 8. P. Teresa 9. T. Patrycja 10. W. Magdalena 11. W. Bogusław 12. W. Aleksander

6 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Samopoznanie (kim jestem, co lubię, co potrafię, co inni we mnie cenią?) Charakterystyka umiejętności uniwersalnych i kwalifikacji Autoportret zawodowy (doświadczenie zawodowe, umiejętności, cechy, kwalifikacje, wartości, osiągnięcia, zainteresowania)

7 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Bilans umiejętności Określanie preferencji i predyspozycji zawodowych (test) Charakterystyka rynku pracy (charakterystyczne pojęcia, różnice w regionach) Metody poszukiwania pracy, analiza ofert pracy

8 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Poznanie wybranych opisów zawodu Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu pracy (wysyłanie aplikacji e-mailem) Kontakt bezpośredni i telefoniczny z pracodawcą Tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych „Trudne” pytania na rozmowach z pracodawcą Komunikacja niewerbalna (mowa ciała) w kontekście prezentacji podczas rekrutacji Wartości związane z pracą – czy warto pracować?

29 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Umiejętność planowania zadań (ważne, pilne, nie ważne, nie pilne) Umiejętność wyznaczania celów i opracowywania planów działania Radzenie sobie z niepowodzeniami w poszukiwaniu pracy Strategie wytrwania w poszukiwaniu pracy

30 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Jak przygotować się do 1-szego dnia w pracy? Prezentacja video CV Stereotypy i schematy myślenia Oczekiwania związane z pracą, aspiracje zawodowe

31 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Opracowanie Gospodarstwa Agroturystycznego z wykorzystaniem potencjału każdego uczestnika a wyglądało ono tak:

32

33 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Zapoznanie z działaniem Agencji Pośrednictwa Pracy i Pracy Tymczasowej Poznanie nowej formy zatrudnienia: TELEPRACA w ramach: spotkania z przedstawicielem firmy Work Express (Work Service), Panem Bartoszem Reminem

34 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Analiza biernej i aktywnej postawy Przygotowanie do ustalenia nowego profilu pomocy Ustalanie indywidualnego systemu wsparcia Analiza KOŁA ŻYCIA

35 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Komunikacja interpersonalna (werbalna, niewerbalna) Radzenie sobie ze stresem Stereotypy i uprzedzenia Piramida wartości

36 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI c.d. Asertywność Moje marzenia Profilaktyka uzależnień, w tym uzależnienia od alkoholu

37 PRACE TERENOWE Porządki wokół terenu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 9 sierpnia 2015 przy wsparciu praktykantki Justyny Sieprawskiej 1 października 2015 Porządki wokół Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

38 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ GOPS

39 PISMO DO P. WÓJT GMINY ZABIERZÓW

40 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE UJAZD ZABIERZÓW BRZOSKWINIA RZĄSKA KOCHANÓW KLESZCZÓW SZCZYGLICE NIELEPICE RUDAWA

41 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW 1. Moje najlepsze wspomnienie. odpowiedzi uczestników: - poznanie się - pierwsze spotkanie i praca w terenie - pierwsze spotkanie zapoznawcze oraz cały program - pomoc socjalna od Pani Karoliny - udział w pracach oraz spotkania - spotkanie po raz pierwszy

42 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW c.d. 2. Czego się nauczyłam/nauczyłem? odpowiedzi uczestników: - Pisać CV, szukać pracy - Bycia aktywnym i sumiennym - Liczyć na siebie i szukania pracy - Jak pisać pismo o przyjęcie do pracy i w jaki sposób szukać pracy - Gwarzyć, bo dużo rozmawialiśmy - Szukać pracy

43 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW c.d. 3. Co zapamiętam? odpowiedzi uczestników: - Spotkania z wykładowcami - Poczęstunek kawą i drożdżówkami - Najważniejsze zagadnienia z wykładowcami - Wykładowców oraz uczestników - Wyrzucenie z zajęć - Panię Ewę i Aleksandrę

44 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW c.d. 4. Kogo zapamiętam? odpowiedzi uczestników: - Pana Bartka, śmierć kolegi - Panią Olę, Ewę, Jadzię, Karolinę, Kierownika - Wykładowców, całą grupę koleżanek i kolegów; śmierć kolegi - Wykłady z Bartkiem - Śmierć - Pana Bartka (że przyjechał do Nas)

45 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW c.d. 5. Najtrudniej było, gdy… odpowiedzi uczestników: - Trzeba było pisać - Po raz pierwszy zaczął się Program - Nie było takiej sytuacji - Dowiedziałem się o śmierci kolegi - Musiałem przyjść na zajęcia - Dowiedziałam się o śmierci kolegi

46 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW c.d. 6. Złościło mnie, gdy… odpowiedzi uczestników: - Przerywano dyskusję - Uczestnik przeszkadzał w zajęciach - Nic mnie nie złościło - Nie przyznano funduszy na zakup kwiatów i krzewów na teren GOPS - Musiałam jechać na rowerze niezależnie od pogody)

47 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW c.d. 7. Cieszyłem się, kiedy… odpowiedzi uczestników: - Były filmy - Oglądałem ciekawe filmy - Było śmiesznie - Była praca w terenie oraz były wyświetlane filmy - Oglądałem film z rykszami - Miałam spotkanie indywidualne z P. Olą

48 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW c.d. 8. Po 6 m-cach PAI, chciałbym… odpowiedzi uczestników: - Znaleźć pracę - Podjąć stałą pracę - Znaleźć pracę i mieć dobre zdrowie - Przeprofilowania na stopień, w którym mógłbym pracować - Zmądrzeć - Trafić do II profilu

49 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW c.d. 9. Ciekawe dla mnie było… odpowiedzi uczestników: - Zachowanie kolegów - Że bardzo chętnie była udzielana pomoc przez GOPS - Wykłady oraz spotkania indywidualne - Wykłady, spotkania grupowe i indywidualne - Zajęcia z Panem Bartkiem - Oglądanie filmów (Bogowie, Wałęsa, Poza Światem)

50 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ UCZESTNIKÓW c.d. 10. Będzie mi brakowało… odpowiedzi uczestników: - Kolegów i koleżanek - Towarzystwa Pani Oli i Ewy - Uczestników kursu oraz wykładowców - Dalszych spotkań - Towarzystwa - Kolegów z Programu

51 GALERIA

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 ZAKOŃCZENIE PAI LISTOPAD 2015 Zakończyli udział: 1. Zbigniew Bożek 2. Andrzej Dorynek 3. Aleksander Wyka 4. Teresa Powroźnik 5. Bogusław Wrześniak 6. Ryszard Bała


Pobierz ppt "PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI) PAI to program dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których został ustalony III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google