Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum PISOP Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy od 15 września 2000 r. tworzą niezależne Stowarzyszenie Należymy do Ogólnopolskiej Sieci SPLOT Nazwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum PISOP Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy od 15 września 2000 r. tworzą niezależne Stowarzyszenie Należymy do Ogólnopolskiej Sieci SPLOT Nazwa."— Zapis prezentacji:

1

2 Centrum PISOP Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy od 15 września 2000 r. tworzą niezależne Stowarzyszenie Należymy do Ogólnopolskiej Sieci SPLOT Nazwa PISOP jest skrótem słów: Poradnictwo, Informacja, Szkolenia Organizacji Pozarządowych W ramach swoich działań: -Aktywizujemy obywateli -Wspomagamy przedsiębiorczość społeczną -Wspieramy współpracę. Prowadzimy działalność gospodarczą.

3 Najważniejsze aktywności Centrum PISOP Wypracowaliśmy Model Zarządzania Organizacją Pozarządową BINGO Wspieraliśmy projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005 – 2014 Stworzyliśmy i administrujemy serwisem internetowym dla wielkopolskich organizacji pozarządowych www.wielkopolskie.ngo.plwww.wielkopolskie.ngo.pl Rozpoczęliśmy dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce Prowadzimy (wspólnie z trzema organizacjami) Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

4 Być jak Jan Heweliusz - zamień pasję na zawód

5 Inteligentne specjalizacje, a rynek pracy w Wielkopolsce

6 Potencjał Wielkopolski

7 Województwo wielkopolskie jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów Polski. Od lat ma jedno z najwyższych PKB w kraju. Według stanu na koniec pierwszego półrocza 2015 roku w regionie wystąpił jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia (53,7% w województwie wielkopolskim). Województwo wielkopolskie posiada najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w Polsce (6,2%). Województwo wielkopolskie jest jednym z regionów o największej liczbie zarejestrowanych przedsiębiorstw. Od lat w regionie rejestruje się więcej firm niż w pozostałej części kraju (około 10% wszystkich zarejestrowanych firm w Polsce w 2014 roku było rejestrowane w Wielkopolsce).

8 Potencjał Wielkopolski Do podstawowych czynników rozwoju gospodarczego Wielkopolski należą m.in.: -położenie komunikacyjne, w tym w szczególności obecność rozwiniętych szlaków tranzytowych na linii wschód–zachód i lotnisko Poznań-Ławica, -rozwinięta infrastruktura społeczna i zasoby kapitału ludzkiego, -bogactwo zasobów naturalnych, -wysoki poziom przedsiębiorczości, również z zaangażowaniem kapitału zagranicznego, -rosnąca rola turystyki biznesowej, -wysokie kwalifikacje zasobów pracy, przy jednoczesnym relatywnie niskim koszcie pracy.

9 Obecne zapotrzebowanie na zawody w Wielkopolsce

10 Badania zrealizowane w 31 wielkopolskich powiatowych urzędach pracy wskazały 44 zawody deficytowe. Są to: -zawody, których podjęcie wiąże się z wymogiem posiadania wykształcenia zawodowego (24 zawody) takie jak: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, krawiec i pracownicy produkcji odzieży.

11 Obecne zapotrzebowanie na zawody w Wielkopolsce -zawody związane z branżą budowlaną (13) : betoniarz i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, tynkarze, posadzkarze, monterzy instalacji budowlanych. -zawody wymagające wykształcenia wyższego (12): grafik komputerowy, programista i administrator stron internetowych, inżynier mechanik, nauczyciel przedmiotów zawodowych, opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarka, przedstawiciel handlowy, samodzielny księgowy, specjalista automatyki i robotyki, spedytor i logistyk.

12 Wyzwania dla Wielkopolski

13 Wśród wyzwań rozwojowych można wyróżnić: -niewystarczający poziom innowacyjności, -brak odpowiedniego wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego wielkopolskich uczelni, -niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, -słabe skomunikowanie północnych i południowych rubieży województwa z jego stolicą, -wysoki stopień polaryzacji rozwoju poszczególnych części regionu. Źródło: Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący badanie w woj. wielkopolskim

14 Wyzwania dla Wielkopolski Priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską postawiły przed regionami nowe wymagania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji. Samorządy województwa, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, opracowały dokument - Regionalną Strategię Innowacji, który definiuje ramy strategiczne rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie.

15 Obszary inteligentnych specjalizacji Wielkopolski Źródło: http://iw.org.pl/

16 Edukacja dla innowacji

17 W Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski jednym z Programów strategicznych jest: EDUKACJA DLA INNOWACJI. Cel główny programu: Poprawa kompetencji innowacyjnych w cyklu kształcenia i uczeniu się przez całe życie

18 Edukacja dla innowacji Cele strategiczne: 1.Kreowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze nauki 2.Popularyzacja nauk ścisłych, kreatywności i pracy grupowej w całym cyklu edukacyjnym 3.Współpraca instytucji edukacyjnych i naukowych z przedsiębiorstwami w obszarze kształcenia.

19 Edukacja dla innowacji W Programie wskazuje się, że system edukacyjny w Polsce powinien promować postawy niezbędne do powstawania innowacji tj.: -kreatywność, -przedsiębiorczość, -umiejętność pracy w grupie, -umiejętność realizacji projektów i rozwiązywania problemów opartych na wykorzystaniu wiedzy z różnych przedmiotów oraz oceny i podejmowania ryzyka

20 Edukacja dla innowacji Powinien także kształtować umiejętności potrzebne do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie tj.: - praktyczną znajomość języków obcych, -zrozumienie innych kultur i systemów wartości, -tolerancję i otwartość, …. czyli przede wszystkim rozwijać kompetencje kluczowe.

21 Edukacja dla innowacji W 2020 większość wielkopolskich przedszkolaków i uczniów ma uczestniczyć w zajęciach i warsztatach kształtujących postawy przedsiębiorcze, innowacyjne i kreatywne. Stale poszerzana oferta kształcenia ustawicznego ma być dostosowana do potrzeb rynku pracy, ułatwiać wydłużanie czasu aktywności Wielkopolan na rynku pracy.

22 Centrum Edukacji Heweliusz

23 Barometr zawodów + Obszary inteligentnych specjalizacji + założenie Programu Edukacja dla Innowacji =

24 Jan Heweliusz Jan Heweliusz - astronom, prawnik, przedsiębiorca - browarnik, malarz, filozof, podróżnik, społecznik. Urodził się w 1611 roku w Gdańsku i od najmłodszych lat fascynował się nauką. W gimnazjum Heweliusz spotkał na swojej drodze nauczyciela, profesora nauk ścisłych Piotra Krügera i to dzięki niemu zainteresował się astronomią. Choć po studiach przejął zarządzanie rodzinnym browarem, był także radnym zajmującym się sądownictwem oraz opieką zdrowotną i realizował się na wielu innych polach, nigdy nie zrezygnował ze swojej prawdziwej pasji. Otworzył własne obserwatorium astronomiczne, do którego samodzielnie zbudował większość instrumentów do obserwacji nieba, był także autorem licznych dzieł z dziedziny astronomii.

25 Centrum Edukacji Heweliusz Centrum Edukacji Heweliusz powstało dla młodych ludzi. Dajemy im przestrzeń, by odkryli co chcą robić w życiu.

26 Centrum Edukacji Heweliusz Zajęcia w ramach Centrum rozpoczynają się od: -Warsztatów z coachem Spotkanie z coachem to możliwie najlepszy rozpęd dla edukacji – pomaga nadać świadomy kierunek, podpowiada, czego szukać podczas zajęć. Pozwala zrozumieć i ukierunkować swoje predyspozycje, upewnić się co do swoich mocnych stron i dowiedzieć się nad czym trzeba jeszcze popracować. -Zajęciami z zakresu przedsiębiorczości Ich zadaniem jest pokazanie uczestnikom jak funkcjonuje rynek, jakiego rodzaju podmioty tam działają, co warto wiedzieć, aby sprawnie się po nim poruszać. Dają słuchaczom wiedzę, która ułatwi im wejście na rynek pracy.

27 Centrum Edukacji Heweliusz Do wyboru jest 5 specjalizacji: -Architekt -Biotechnolog -Menadżer Projektów -Logistyk -Ekonomista

28 Centrum Edukacji Heweliusz - Architekt W ramach kursu Architekt dajemy młodym ludziom możliwość przeniesienia swoich pomysłów na papier za pomocą specjalnego rysunku, umożliwiamy rozwijanie umiejętności budowania oraz kształtowania, twórczej pracy projektowej, dostarczamy wiedzę techniczną. Zawód architekta łączy bowiem umysł ścisły z duszą artysty. Uczestnicząc w kursie z architektury nasi słuchacze poznają najważniejsze cechy jakie powinien posiadać dobry architekt.

29 Centrum Edukacji Heweliusz - Biotechnolog Biotechnologia łączy wiele barw – biały, zielony, czerwony, niebieski i fioletowy. Szeroki przemysł przekłada się na ogromne pole wyboru – nauka ta zmienia podejście do żywności, zdrowia, leczenia, ochrony środowiska, a także kryminalistyki! W ramach zajęć zapoznajemy naszych słuchaczy z różnymi obszarami - kolorami biotechnologii.

30 Centrum Edukacji Heweliusz - Ekonomista Ekonomiści są potrzebni w każdym rodzaju działalności człowieka. Podczas zajęć przybliżamy młodym ludziom m.in.: mechanizmy negocjacji cen towarów metody obliczania wartości pieniądza metody obliczania opłacalności inwestycji metody procesu efektywnego zarządzania i planowania zadań.

31 Centrum Edukacji Heweliusz - Logistyk W ramach zajęć z logistyki dajemy młodym ludziom możliwość wykazania się logicznym i analitycznym myśleniem oraz dedukcją. Mają szansę wcielenia się w rolę pracownika przedsiębiorstwa i zaplanowania najefektywniejszego zaopatrzenia. Poznają pojęcia z dziedziny logistyki tj.: kanały i metody dystrybucji, zaopatrzenie, transport.

32 Centrum Edukacji Heweliusz – Menadżer projektów Coraz więcej firm zaangażowanych jest w realizację projektów, jednak żeby projekt doszedł do skutku i jego realizacja przebiegła bez utrudnień, potrzebna jest odpowiednia osoba, czyli menadżer projektu. Uczestnik zajęć zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami, poznaje narzędzia jego realizacji na wszystkich jego etapach, zgłębia wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć: planowanie, zarządzanie ryzykiem, finansowanie, realizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi.

33 Centrum Edukacji Heweliusz - przyszłość Rozwijanie koncepcji Centrum w ramach franczyzy społecznej. Współpraca z przedsiębiorcami. Współpraca z nauczycielami. Realizacja projektu przy placówkach edukacyjnych.

34 Warsztat Zapraszamy do pracy w grupach. Praca przy danym stoliku będzie trwać 5 min.

35 Źródła finansowania działań edukacyjnych

36 Granty - środki publiczne Samorząd: gmina powiat województwo Inne instytucje: NCK NBP Instytut Książki Kancelaria prezydenta Rząd: Ministerstwa, np. MRPiPS (PFIO), MEN, MKiDN, MSiT, MSZ Urząd Wojewódzki Kancelaria premiera

37 Granty – fundusze europejskie Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – funduszeeuropejskie.gov.pl Fundusze szwajcarskie - www.swissgrant.pl Fundusze norweskie - Obywatele dla Demokracji od 50 tys. do 350 tys. zł - www.ngofund.org.pl

38 Granty - Fundacje Programy realizowane przez fundacje korporacyjne np.: Fundacja mBank Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza Fundacja BZ WBK Fundacja Kronenberga Fundacja PZU Fundacja ORANGE Fundacja KGHM Polska Miedź Fundacja ORLEN

39 Crowdfunding Crowdfunding to finansowanie projektów przez duże grupy osób, z których każda wpłaca niewielką kwotę. Małe wpłaty zbierają się w duże sumy. Niby nie jest to nic nowego, ale dzięki internetowi i wielu platformom do zbierania środków, ten sposób finansowania nowych przedsięwzięć stał się bardzo prosty.

40 Dialog bezpośredni - direct dialogue („face to face”) Rodzaj kampanii mającej na celu pozyskanie stałych darczyńców dla organizacji pozarządowej oraz grupy aktywistów i osób integrujących się z misją naszej organizacji. W kampaniach direct dialogue wolontariusze lub pracownicy rozmawiają z przechodniami na ulicach miast. Opowiadając o działaniach i misji organizacji zachęcają przechodniów do regularnego wsparcia finansowego.

41 Mikrodotacja jako narzędzie WIELKOPOLSKA WIARA Mikrodotacje to granty w ramach projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” realizowane przez Centrum PISOP Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

42 Materiały ze spotkania Materiały ze spotkania będą dostępne na Facebooku Centrum Edukacji Heweliusz www.facebook.com/HeweliuszEU. www.facebook.com/HeweliuszEU

43 Dziękuję za uwagę! Ewa Gałka ewa.galka@pisop.org.pl Justyna Schaefer-Kurkowiak justyna.schaefer@pisop.org.pl Dagmara Angier-Sroka dagmara.angier@pisop.org.pl

44


Pobierz ppt "Centrum PISOP Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy od 15 września 2000 r. tworzą niezależne Stowarzyszenie Należymy do Ogólnopolskiej Sieci SPLOT Nazwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google