Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka w przedsiębiorstwie Przykład ćwiczenia do wykonania przez studentów Podstawą wszystkich koncepcji logistycznych była i jest fundamentalna zasada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka w przedsiębiorstwie Przykład ćwiczenia do wykonania przez studentów Podstawą wszystkich koncepcji logistycznych była i jest fundamentalna zasada."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka w przedsiębiorstwie Przykład ćwiczenia do wykonania przez studentów Podstawą wszystkich koncepcji logistycznych była i jest fundamentalna zasada analizy całkowitego kosztu przepływu produktów.

2 Podstawowe informacje o firmie. Firma „AR-GO-1” z siedzibą w Kętach rozpoczęła swoją działalność roku jako osoba prawna – spółka jawna w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Przedmiotem działalności firmy „ARGO” Sp. jawna jest produkcja elementów z tworzyw sztucznych do samochodów. Ø Nazwa firmy: P. P. U. H „ARGO” Ø Adres firmy: Kęty, ul. Góry Północne 14 Ø Numer regon: Ø Numer NIP: Ø Numer KRS: Ø Telefon: Ø Fax:

3 Lokalizacja firmy Zapewnienie: - dojazdu samochodami ciężarowymi i osobowymi; - dostarczenie w odpowiedniej ilości mediów, takich jak: prąd, woda, gaz; - wykorzystanie róży wiatrów do odprowadzania zapylenia i zanieczyszczonego powietrza; -odprowadzanie osadów stałych i ciekłych to najważniejsze cechy w lokalizacji firmy.

4 Lokalizacja firmy w stosunku do dróg transportowych: Rys.5. Lokalizacja zakładu przemysłowego

5 OFERTA PRODUKTOWA: Firma „ARGO” zajmuje się produkcją elementów z tworzyw sztucznych do samochodów do ich sprzedaży poprzez obcą sieć dystrybucji zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym. Głównymi produktami jakie wytwarza firma są : ♦ kołpaki ozdobne – ok. 90% w strukturze całości asortymentu: - kołpaki zaciskowe z pierścieniem stalowym - kołpaki zaciskowe z pierścieniem plastikowym - kołpaki przykręcane ♦ systemy mocowania ♦ ramki pod tablice rejestracyjne ♦ dodatkowo: skrobaki do szyb, pojemniki magazynowe.

6 Rys.2. Kołpak zaciskowy z pierścieniem stalowym Rys.3. Kołpak zaciskowy z pierścieniem plastikowym Rys. 4. Kołpak przykręcany Elementy ćwiczenia do wykonania w zakresie produkcji: 1)Co się produkuje – rysunek, obraz, zdjęcie 2) Schemat ustawienia maszyn; 3) Kierunki przepływu wyrobów;

7 Pozyskiwanie surowców i półproduktów (formy, nylon, druty nierdzewne, śruby chromowane, naklejki, elementy ozdobne, farby, lakiery) Dostawca Magazyn zbytu Magazyn pośredni PRODUKCJA Magazyn wyrobów gotowych Odpady produkcyjne Magazyn metriałów pomocniczych (surowców, półsurowców) Centrum transportowe Transport wewnętrzny Magazyn przyjęć Rys. 5. Schemat struktury systemów logistycznych w przedsiębiorstwie - transport wózkiem widłowym lub transportowym - transport samochodem ciężarowym/dostawczym LOGISTYKA ZAOPATRZENIA LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA ZBYTU LOGISTYKA RECYRKULACJI

8 PROJEKT WYCENA KOSZTU WYKONANIA ANALIZA REOLOGICZNA I TECHNOLOGICZNA WYROBU I PARAMETRÓW PROCESU ZAMÓWIENIE MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI KOŁPAKÓW – przygotowanie dokumentacji ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONE MATERIAŁY DOSTARCZENIE PRZEZ SPRZEDAWCE TOWARU POBRANIE MATERIAŁÓW TRANSPORT WÓZKIEM WYCINANIE FORMY PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCIOWE PAKOWANIE ROZPROWADZANIE PACZEK DO SKLEPÓW OBRABIANIE TŁOCZENIE DEKOROWANIELAK IEROWANIE Rys. 6. Schemat czynności technologicznych.

9 Wyznaczenie długości magazynu: Dmz = Dne + Dpd + Dww Dmz = 5m + 16m + 4m = 25 [m] gdzie: D mz - długość magazynu [m], D ne - długość najdłuższego elementu (materiału [m]), D pd - największa długość samochodu [m], D ww - długość wózka widłowego [m]. Stąd powierzchnia magazynu [m² ]: Pmz = Dmz * Sz Pmz = 25 m * 30 m = 750 [m²] gdzie: P mz – powierzchnia magazynu [m²] D mz - długość magazynu [m], Sz – typowa szerokość (np.: Sz = 30 m - szerokość założona ze względu na typowe elementy hali)

10 Amortyzacja budowli i maszyn Wartość budowli: Wb = Pmz * Km Wb = 750 * = (zł) gdzie: Pb – powierzchnia budynku Km – koszt jednostkowy wykonania (przyjąć 2000 – zł/ m²) Amortyzacja roczna: Amr = Wb * Lie Amr = / 30 = (zł/rok) gdzie: Lle – liczba lat eksploatacji (przyjąć 30 lat) Amortyzacja miesięczna: Amm = / 12 = (zł/m-c) gdzie: 12 liczba miesięcy w roku Dla maszyn czas eksploatacji (pracy) 4 lub 5 lat.

11 Rodzaj operacji na stanowisku Kwalifikacje Wymagane Liczba osób Czas operacji [min] Wynagro dzenie zl/m-c 1) Obsługa wózków widłowych, transportowych i przenośnika taśmowego Pomocnik magazyniera 310 x ) Przywóz materiałów wg harmonogramuKierowca ) Nadzór dostaw towarowych rejestracja przywozów w systemie Magazynier Razem: Tabela 1. Informacje o pracownikach zaopatrzenia Obsługa zaopatrzenia

12 Rodzaj urządzenia Ilość szt. Cena Jedno- stkowa zł/szt. Wartość całkowita zł Wartość wyposa- żenia zł Amortyzacja zł/mc 1) Wózek transportowy ) Wózek widłowy ) Przenośnik taśmowy ) Samochód dostawczy Suma: T abela 2. Wyposażenie transportu wewnętrznego (sprzęt) Przykład wyznaczania amortyzacji: Am = (waartość) / 5 (lat) * 12 (miesięcy) = 267 [zł/m-c]

13 Rys. 7. Schemat przejazdów samochodów po materiały i surowce do dostawców PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek Kęty Wrocław Kalwaria Bielsko-Biała 10 Wadowice 14 Wniosek: Jedensamochód Czas przewozu materiałów

14 Legenda do rys. 4: 1, 5, 9, 13 - przejazdy po materiały [min]: wyznaczenie czasu ze względu na odległość i prędkość, 2, 6, 10, 14 – załadowanie materiałów wraz z pracami administracyjnymi [min]: wyznaczenie czasu ze względu na: odległość przenoszenia, wielkość pakietów Prace manualne dla małych pakietów lub zmechanizowane np.: dla pakietów na paletach. 3, 7, 11, 15 – przejazdy z materiałami do miejsca składowania [droga/prędkość średnia] [min]; 4, 8, 12, 16 - czas rozładowania pojazdu [min] (jak wyżej w pkt. 2.)

15 Zatrudnienie wg specjalności Magazynier (kierownik zaopatrzenia)kkkkk zzzzz zzzzzzkkkkkkkkkkkkkkkk Kierowcapppp rrrrrrrr Pomocnik magazyniera -dddd uuuu rrrrrrrrrrrrrrr Tabela 3. Informacje o niezbędnych kwalifikacjach pracowników Legenda: Magazynier – kkkkk – kontrola stanu magazynu zapisu z rzeczywistym stanem; - zzzzz - zapisy stanów materiałów pobranych i dostarczonych; Kierowca - pppp – przejazdy samochodem po materiały wg harmonogramu; - rrrrrr - przegląd, mycie i naprawy samochodu; Pomocnik - dddd – dostarczanie materiałów na halę produkcyjną; - uuuu – przenoszenie materiałów z samochodu i ich układanie na regałach; - rrrrrr - transport przenośnikiem i sprzątanie magazynu.

16 Dostawcy: Nylonis ul.H.Kamieńskiego Wrocław Altus ul.A.Mickiewicza Kalwaria Z. Chromox ul.T.Kościuszki Wadowice Posters ul.Dobrego Pasterza Kraków Concret ul.J.Sobieskiego Bielsko Biała Kartpol ul.J.Sobieskiego Bielsko Biała Nylonis ul.H.Kamieńskiego Wrocław tworzywa sztuczne Altus ul.A.Mickiewicza Kalwaria Z. druty nierdzewne Śruby chromowane farby i lakiery ochronne Posters ul.Dobrego Pasterza Kraków naklejki ozdobne Concret ul.J.Sobieskiego Bielsko Biała folia do pakowania Kartpol ul.J.Sobieskiego Bielsko Biała kartony do pakowania

17 Rodzaj materiału Nazwa i adres dostawcy Odle- głość Ilość Waga opakowa nia Cena jedno- stkowa Koszty zakupu Nazwakmm 2 ;szt.kg/opak. zł/m 2 ;szt;opak zł/mc 1) Tworzywa sztuczne (nylon) Nylonis ul.H.Kamieńskiego Wrocław / ) Druty nierdzewne Altus ul.A.Mickiewicza Kalwaria Z / ) Śruby chromowane Altus ul.A.Mickiewicza Kalwaria Z / ) Farby i lakiery ochronne Chromox ul.T.Kościuszki Wadowice / ) Naklejki ozdobne Posters ul.Dobrego Pasterza Kraków / ) Folia do pakowania Concret ul.J.Sobieskiego Bielsko Biała / ) Kartony do pakowania Kartpol ul.J.Sobieskiego Bielsko Biała / Razem: Tabela 4. Materiały potrzebne do produkcji

18 Warunki jakie należy przyjąć przy projektowaniu struktury zabudowy firmy: a- łatwy wjazd i wyjazd samochodów ciężarowych z firmy na drogi zewnętrzne;, b- dojazd do magazynu surowców i materiałów: 1- wymagających ochrony przed wilgocią – wjazd do magazynu i tam należy rozładować samochód ciężarowy; 2- nie wymagających ochrony przed wilgocią (piasek, kruszywo i inne) składowisko nie zadaszone; 3- części zamienne, detale jak w 1; 4- c- dojazd do magazynu wyrobów gotowych z możliwością wjazdu do magazynu przez samochody ciężarowe: 1- warunki zimowe – możliwe wychłodzenie całej firmy; 2- warunki letnie – nagrzanie całej firmy; 3- wyroby wrażliwe na warunki zewnętrzne – opady śniegu lub deszczu: d- łatwy dozór hali produkcyjnej dla kierowników i prezesa; e- bezkolizyjny transport materiałów i wyrobów stosowanymi wózkami. Zabudowa firmy

19 Parking Portier Magazyn materiałów, surowców części, deta li Wysyłka samochodowa Hala produkcyjna (w tym warsztaty) Pokój prezesa Pokój kierownika obsługi klientów Pokój kierownika produkcji Księgowości Sekretariat Biura techniczne Pomieszczenia socjalne Pokój rozmów Pokój sprzedaży Rys. 8. Schemat zakładu produkcyjnego. 25m 30m 750m² 543m² 197m² Plan zabudowy firmy Korytarz transportowy

20 Lp. Rodzaj kosztu Wyposa- żenie Koszt [zł/m-c] 1 Amortyzacja budowli (magazyn) Wynagrodzenia brutto Wyposażenie w środki transportu (amortyzacja) Materiały do produkcji Media i materiały dla zaopatrzenia Wyposażenie pozostałe - komputery + system 3 X Zaangażowane środki Razem: Tabela 5. Koszty zaopatrzenia

21 ćwiczenia21 Termin przygotowania do tego etapu:

22 Tamponowanie Przygotowanie formy do wtryskarki Zalewanie formy według projektu Cięcie drutów macniajacych kołpak Termoformowanie Obrabianie Malowanie, zdobienie Montaż elementów (śrub, naklejek) Lakierowanie Próby wytrzymałościowe Pakowanie Przewiezienie do magazynu tworzywa sztuczne – głównie nylon (poliamid) druty nierdzewne śruby chromowane lakiery ochronne naklejki, farby i inne elementy ozdobne do kołpaków folia i kartony do pakowania kołpaków Rys. 9. Schemat kolejności operacji w produkcji

23 WTRYSKARKA TAMPONIARKA MASZYNA DO CIĘCIA DRUTÓW TERMOFORMIERKA MASZYNA DO MALOWANIA I DEKOROWANIA PISTOLET LAKIERNICZY MASZYNA DO LAKIEROWANIA MASZYNA WYTRZYMAŁO- ŚCIOWA ZGRZEWARKA WIBRACYJNA OBKURCZARKO -ZGRZEWARKA MASZYNA DO PAKOWANIA - wyjście alternatywne Rys.10. Rozmieszczenie maszyn na hali produkcyjnej:

24 Rodzaj urządzenia lość szt. Zużycie energii Cena zakupu Wartość urządzeń Wp Wartość Amortyzacji szt.kWh/m³zł/szt.złzł/mc 1) Wtryskarka – Borche BT ) Maszyna do cięcia drutów – JAPAX LDM ) Termoformierka – MZC TF 700/ ) Tamponiarka - TP 183 ZP20, ) Maszyna do malowania i dekorowania – UN ) Pistolet lakierniczy: - MA Telmig 161/ ) Maszyna do lakierowania – KYU 9W-A18, ) Zgrzewarka wibracyjna – LVW , Razem: Tabela 6. Wyposażenie techniczne produkcji – maszyny, urządzenia

25 Hala produkcyjna Dla maszyn przyjęto czas użytkowania 5 lat Zużycie energii 108 kWh/m³ Do obliczenia powierzchni hali produkcyjnej należy przyjmować wskaźniki zapotrzebowania na powierzchnię w przemyśle maszynowym według norm europejskich: - stół warsztatowy, małe maszyny – 10 – 15 m²; - zwykłe maszyny - 15 – 40 m²; dodatek powiększający: ze względu na drogi dojścia, windy, pochylnie transportowe, odkładanie produkcji, schody itp %.

26 Powierzchnię hali produkcyjnej można wyznaczyć ze wzoru: Php = (Lmm * Ppm + Lmd * Pmz ) * 1.30 Php = (5 * * 38) * 1.30 Php = 417 * 1,30 = 542,1 m² ≈ 540 m² gdzie: Php – powierzchnia hali produkcyjnej (powierzchnia hali – 540[m²] – wymiary:18*30 m), Lmm - liczba maszyn małych, Ppm - przyjęta powierzchnia dla maszyn małych [m²], Lmd – liczba maszyn zwykłych, Pmz - przyjęta powierzchnia dla maszyn zwykłych [m²]. Wskaźnik 1.3 – powiększający wyliczoną powierzchnię ze względu na schody, itd. Należy znaleźć: 1- podstawowe parametry techniczne (wymiary gabarytowe); 2 – wielkość zużycia energii lub innych mediów; 3 – cena zakupu; ilość lat użytkowania (4 lub 5);

27 Rys. 11. Przekrój hali.- dach dwuspadowy, słupy o stałym przekroju.

28 Amortyzacja budowli Wartość budowli: Wb = Pmz * Km Wb = 540 * = (zł) gdzie: Pb – powierzchnia budynku Km – koszt jednostkowy wykonania (przyjąć 2000 – zł/ m²) Amortyzacja roczna: Amr = Wb * Lie Amr = /30 = (zł/rok) gdzie: Lle – liczba lat eksploatacji (przyjąć 30 lat) Amortyzacja miesięczna: Amm = /12 = (zł/m-c) gdzie: 12 liczba miesięcy w roku

29 ETAP I ETAP IIETAP III Dostarczenie z magazynu form i tworzywa Zalewanie formy wg projektu (nylon) Wtryskarka Borche BT120 Dostarczenie z magazynu drutów nierdzewnych Cięcie i montaż drutów umacniajacych kołpak (druty nierdzewne) Maszyna do cięcia drutów JAPAX LDM 50 Termoformowanie Termoformierka MZC TF 700/1200 Dostarczenie z magazynu materiałów (śruby chromowane,naklejki i inne elementy ozdobne) Tamponowanie (śruby chromowane) Tamponierka TP 183 ZP Malowanie, zdobienie kołpaków (farby, śruby) Maszyna do malowania i dekorowania UN 114 Montaż elementów (śruby, naklejki i inne elementy ozdobne) Dostarczenie z magazynu lakierów ochronnych Lakierowanie (lakiery ochronne) Pistolet lakierniczy: - MA Telmig 161/1 Maszyna do lakierowania KYU 9W-A Przeprowadzanie prób wytrzymałościowych Maszyna wytrzymałościowa TM-2 Dostarczenie z magazynu folii do pakowania Foliowanie kołpaków (folia do pakowania) Obkurczarko-zgrzewarka FM 5540 Zgrzewarka wibracyjna LVW 2371 Dostarczenie z magazynu kartonów do pakowania Pakowanie (kartony do pakowania) Maszyna do pakowania TF2000 Dostarczenie do magazynu wyrobów gotowych Zaksięgowanie ilości sztuk przekazanych do magazynu - transport wózkiem widłowym lub wózkiem transportowym Rys. 12. Schemat etapów pracy.

30 Rodzaj materia łu Jedno- stka Ilość 1 tworzywa sztuczne – głównie nylon (poliamid) kg24 2 druty nierdzewne kg80 3 śruby chromowane szt.80 4 farby i lakiery ochronne litry40 Tabela 7. Ilość pobieranych materiałów codziennie z magazynu

31 Zatrudnienie wg specjalności Liczba Osób Czas Operacji W 1-cyklu [min] Wynagro- dzenie [zł/m-c] Wynagrodzenie brutto [zł/mc] 1) Wtryskarze ) Pracownik obsługujący maszynę do cięcia drutów ) Termoformierz (1256 szt/dzień) ) Tamponiarze ) Pracownicy obsługujący maszynę do malowania i dekorowania ) Pracownicy obsługujący pistolety lakiernicze ) Lakiernicy Razem : Tabela 8. Pracownicy zatrudnieni w produkcji

32 Produkcja kołpaków trwa dwa dni, ze względu na konieczność stygnięcia surowców i materiałów, z których są zrobione. Na rys. 11. przedstawiono realizację cyklu w pierwszym dniu. Ponieważ dziennie wykonuje się kołpaków, w jednym dniu należy wykonać 10 cykli po 126 szt. W drugim dniu pracy następuje dokończanie produkcji kołpaków z pierwszego dnia już w dziale dystrybucji, co odbywa się równolegle z produkcją nowych kołpaków. Jest to możliwe z tego względu, iż wymagane są do tego inne maszyny, a więc produkcja jednych nie zakłóca dokończenia produkcji z dnia poprzedniego.

33 Rys.13. Schemat realizacji cyklu produkcyjnego

34 Rodzaj kosztu: Ilość [szt./m²] Cena jednostkowa [zł] Koszt [zł] Odpis amortyzacji [zł/mc] Budowle - h ala produkcyjna Maszyny razem: RAZEM pracownicy: Media zużywane do produkcji: Woda + gaz + energia2502,40; 2.5; RAZEM:2 000 SUMA: Koszt całkowity Środki : zł [z ł /m-c] Tabela 9. Zestawienie kosztów produkcji [zł/m-c]

35 ćwiczenia35 Termin wykonania tego etapu:

36 Formy dystrybucji: - własne sklepy: gdzie, odległości; - wyznaczyć ilość przejazdów z wyrobami wg. posiadanych samochodów; - hurtowi odbiorcy – swój transport; - indywidualni odbiorcy – swoim transportem. Zasada mówi, że: w dystrybucji produktów należy brać pod uwagę całkowity koszt przepływu, tak aby zsumować wszystkie wydatki niezbędne do spełnienia określonego zadania logistycznego.

37 Dział dystrybucji wykonuje swoje prace przesunięte o jeden dzień, ze względu na konieczność schłodzenia wykonanych sztuk. W drugim dniu pracy następuje dokończanie produkcji kołpaków z pierwszego dnia, co odbywa się równolegle z produkcją nowych kołpaków. Wykonywane są następujące roboty (rys. 12.): -nakładane są naklejki i inne elementy ozdobne do kołpaków, - kołpaki paczkowanie są po cztery sztuki folią, - zapaczkowanie kołpaki ładowane są w kartony.

38 Rys.14. Schemat cyklu wykonania prac w dziale dystrybucji - dzień drugi

39 Tabela 10. Koszty niezbędnych maszyn w dziale dystrybucj i Maszyna wytrzymałościowa – TM Obkurczarko – zgrzewarka – FM Maszyna do pakowania – ULMA TF Wózek do transportu ręcznego Samochody dostawcze Razem: Rodzaj urządzenia lość szt. Zużycie energii Cena zakupu Wartość urządzeń Wp Wartość Amortyzacji szt.kWh/m³zł/szt.złzł/mc

40 Rys.15. Modułowa struktura opakowań (Źródło: z nieznacznymi zmianami przejęte z Rockstroh, 1978, str. 203)

41 41 Rys.16. Paleta z opakowaniami modułowymi

42 Rys. 17. Regały jedno lub dwupiętrowe z oddzielnych elementów drewnianych lub stalowych Wymiar paczki z zapakowanym produktem do transportu powinien być zgodny z jednym z wymiarów podanych na wcześniejszym rysunku.

43 Powierzchnia do składowania produktów może być obliczona ze wzoru: Php = (Lmm * Ppm + Ppm + Dsc) * 1.30 Php = (3 * ) * 1.30 = [m 2 ] gdzie: Php - powierzchnia magazynu wyrobów gotowych [m 2 ]; Lmm - liczba maszyn małych stosowanych do kontroli i pakowania wyrobu [szt.]; Ppm - powierzchnia zajęta przez maszynę małą – foliowanie (5 – 15 m ); Ppm - powierzchnia magazynu zajęta na produkcję z jednego miesiąca na paletach (tworzy zapas produkcji); Dsc - powierzchnia samochodu ciężarowego ładowanego wewnątrz magazynu [m 2 ]; Pr = Sjr * Dr Pr = 5 * * 10 = 685 [m 2 ] gdzie: Pr – powierzchnia rega łów Sjr – szerokość rega łu i przejścia między nimi ( ); dr - d ługość regału (10 m); Cpm = Php + Pr = = [m 2 ] [ x 40] gdzie: Cpm - ca ł kowita powierzchnia hali wyrobów gotowych [m 2 ]

44 Koszty zakupu regałów: cenę 1 [m 3 ] regałów stalowych przyjmujemy w wysokości 200 [zł ], natomiast regałów drewnianych 150 [zł ]. Stąd w naszym przykładzie przyjmujemy regały stalowe - dwupiętrowe o wysokości piętra 2 m. Potrzebna objętość regałów wynosi: Po = Sr * Ww * D * Ir = 0.75 * 4 * 10 * 5 = 150 [m 3 ] gdzie: Po – wymagana objętość regałów [m 3 ] Sr – szerokość regału [ 0.75 m]; Ww – wymagana wysokość [ 4 m]; Dr - długość regału [10 m] Koszt zakupu i montażu regałów: Kzr = Po * Czs = 150 * 200 = [zł]

45 Wartość budowli: Wb = Cpm * Km Wb = 800 * = (zł) gdzie: Pb – powierzchnia budynku Km – koszt jednostkowy wykonania (przyjąć 2000 – zł/ m²) Amortyzacja roczna: Amr = Wb / Lie Amr = / 30 = (zł/rok) gdzie: Lle – liczba lat eksploatacji (przyjąć 30 lat) Amortyzacja miesięczna: Amm = /12 = (zł/m-c) gdzie: 12 - liczba miesięcy w roku Amortyzacja regałów: Amr = Kzr / 30 * 12 = / 360 = 83 [zł/m-c] Amortyzacja budowli

46 Powierzchnia samochodu dostawczego : Ps = Ss * Ds = Ps = 2.2 * 3.2 = 7.04 [m 2 ] gdzie: Ps – powierzchnia podłogi samochodu [m 2 ]; Ss – długość podłogi samochodu [m] ; Ds - szerokość paczki [m]. Powierzchnia jednej warstwy kołpaków : Pp = Pd * Ps * = 0.40 * 0.60 = 0.24 [m 2 ] gdzie: Pp – przestrzeń zajmowana przez paczkę z produktem [m 2 ] Pd – długość paczki [m] (0.60); Ps - szerokość paczki [m] (0.40); I lość paczek w samochodzie dostawczym w 10 warstwach: Ip = 10 * (Ps / Pp ) = 10 * ( 7.0 / 0.24) = 290 pacz. Można przyjąć założenie, iż 50% produkcji odbiorą hurtownicy i klienci indywidualni, stąd rozwiezienie do sklepów paczek kołpaków wymaga: Lks = Lp/Ip = / 290 = 21 kursów / m-c Jeden kurs dziennie w ciągu miesiąca. Rodzaj transportu do obsługi powinien wynikać z: - obliczonych gabarytów ładunków przewożonych do sklepów; - przyjętej marszruty przejazdu; - ceny jednostkowej transportu; - dokonywanych przeładunków na trasie.

47 Trasa (tam i z powrotem) Km (2 strony) Zużyte paliwo (w litrach) Koszt paliwa (w złotych) Ilość kursów na miesiąc Kęty – Wrocław – Kęty Kęty – Kraków – Kęty Kęty – Kielce – Kęty Kety – Katowice - Kęty Kęty – Rzeszów - Kęty Kęty – Lublin - Kęty Kęty – Bielsko Biała - Kęty Razem:1 043 Założenie: samochody używają 9 litrów na 100 km Koszty paliwa w jednym cyklu przewozowym wynoszą zł * 21 = ,- wszystkie cykle Tabela 11. Koszty paliwa podczas przejazdów samochodów z wyrobami

48 Rys. 18. Harmonogram przejazdów samochodów z wyrobami do odbiorców (zbyt) PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek Kęty Wrocław 1 Kraków 2 Kielce 3 Katowice Rzeszów Lublin 4 Wniosek: dwasamochody

49 Próby wytrzymałościowe - pracownicy Obsługa obkurczarko-zgrzewarki Sprzedawcy Kierowcy Ładowacze obsługa maszyny do pakowania Razem: Rodzaj urządzenia Ilość pracowników Wynagro- dzenie [z Tabela 12. Zestawienie kosztów robocizny w dystrybucji

50 Rodzaj urządzeniaSzt/ m² Cena jednostko wa Wartość [zł] Odpis amortyzacyj ny Hala produkcyjna Maszyny Regały Wózek transportowy Koszty wynagrodzenia pracowników: Materiały: Folia ) Kartony ) Koszty reklamy2 000 Razem:4 800 SUMA: środki zaangażowane Razem: Tabela 13. Zestawienie kosztów dystrybucji

51 ćwiczenia51 Termin przygotowania do tego etapu:

52 Powierzchnia części administracyjnej jest wyznaczana ze wzoru: Pb1 = (P sp + P kp + P k + P s + P pr + CP pr + P bt + P sc P soc) * 1.3 Pb1 = ( ) * 1.3 = 256 m² gdzie: Pb1 - powierzchnia części administracyjnej (powierzchnia - 10 x 30 – 300 [m²] P sp - pokoju prezesa (np.: 25 m² ), P kp - pokoju kierownika produkcji (16-24 m²), P k - księgowości (12 – 20 m²), P s - sekretariatu (10 – 16 m²), P pr - pokoju kierownika obsługi klientów (12 – 15 m²), CP pr - pokoju podejmowania gości (pokój rozmów 12 – 24 m²), P bt - biura technicznego (25 – 40 m²), P sc - pokoju sprzedaży (9 – 12 m²), P soc - pomieszczeń socjalnych (zależy od ilości pracowników). W dziale administracja należy wyznaczyć: powierzchnię części administracyjnej; wartość budowli; informacje o niezbędnych kwalifikacjach pracowników

53 Wartość budowli: Wb = Pmz * Km = 750 * = (zł) gdzie: Pb – powierzchnia budynku Km – koszt jednostkowy wykonania (przyjąć 2000 – zł/ m²) Amortyzacja roczna: Amr = Wb * Lie = /30 = (zł) gdzie: Lle – liczba lat eksploatacji (przyjąć 30 lat) Amortyzacja miesięczna: Amm = /12 = (zł) gdzie: 12 liczba miesięcy w roku Amortyzacja budowli

54 Tabela 14. Koszty zakupu maszyn w dziale dystrybucj i Samochod dostawczy Komputery szt System komputerowy Razem: Rodzaj urządzenia lość szt. Zużycie energii Cena zakupu Wartość urządzeń Wp Wartość Amortyzacji szt.kWh/m³zł/szt.złzł/mc

55 Rodzaj operacji na stanowisku Kwalifikacje wymagane Liczba osób Czas operacji [min] Wynagro- dzenie [zł] 1) KsięgowanieKsięgowa ) Organizowanie pracy sekretariatu Sekretarka ) SprzedażSprzedawca ) Kierowanie produkcjąKierownik produkcji ) Obsługa klientówKierownik obsługi klientów ) Prace technicznePracownicy techniczni Razem: Tabela 15. Informacje o niezbędnych kwalifikacjach pracowników

56 Rodzaj kosztu: Ilość [szt./m²] Cena jednostkowa [zł] Koszt [zł] Odpis amortyzacji [zł/mc] Budowle - h ala produkcyjna Maszyny razem: RAZEM pracownicy: Media zużywane do produkcji: Woda + gaz + energia ,40; 2.5; SUMA: Koszt całkowity Potrzebne środki : zł [zł/m-c] Tabela 16. Zestawienie kosztów administracji [zł/m-c ]

57 : Hala dla wszystkich pomieszczeń: - administracji - zaopatrzenia produkcji - składowania wyrobów gotowych - socjalnych (umywalnie, ubikacje, itp.) 1. Nieruchomości firmy 2. Organizacja firmy

58 Rodzaj urządzenia Ilość m²; m³; szt. Cena jednostkowa zł/szt;m²;m³ Wartość całkowita zł Amortyzacja zł/mc Działka [m²] (0.01)5 000 Hala nr 1 [m²] Budynek administracji [m²] Magazyn nr 1 - [m²] Tabela 17. Posiadane hale produkcyjne i magazyny Razem:

59 WŁAŚCICIELE Dział Administracji Księgowość finansowa Księgowość materiałowa Księgowa Kierownik Kierownik obsługi klientów Dział Dystrybuc ji Sprzedawcy Kierowcy Dział Produkcji Kierownik produkcji Pracownicy techniczni Operatorzy maszyn Magazynierzy Mechanicy Portierzy Modernizacja Odnowa nawierzchni Projektowanie Referenci Rys. 20 Schemat organizacyjny firmy. Marketing Sekretarki Ochrona Dział Zaopatrze nia

60 Lp. Rodzaj kosztu Koszty Amortyzacja [zł/m-c] 1 Koszty zaopatrzenia 1.1 Amortyzacja budowli (magazyn) – Zaopatrzenie Wynagrodzenia brutto Wyposażenie w środki transportu (amortyzacja) Materiały do produkcji Media dla zaopatrzenia Wyposażenie pozostałe - komputery + system Razem: Koszty produkcji 2.1Budowle - hala produkcyjna Maszyny razem: Wynagrodzenie pracownicy: Woda + gaz + energia Razem: Tabela 18. Koszty według rodzaju

61 3Koszty dystrybucjiPrzed kaizen 3.1Hala produkcyjna Maszyny Regały Wózek transportowy Koszty wynagrodzenia pracowników: Materiały: folia (800) + kartony (2 000) + reklama (2 000) Razem: Koszty administracji 4.1Budowle - hala produkcyjna Maszyny razem: RAZEM pracownicy: Woda + gaz + energia Razem: Razem koszty systemu: Tabela 18. Koszty według rodzaju (cd)

62 Wyznaczenie wartości produkowanej jednostki rozliczeniowej (kalkulacja RMS) Kalkulacja RMS to określenie kosztów według podstawowych składników: robocizny, materiałów, sprzętu technicznego. Przez okres rozumiemy przyjęty czas pomiaru kosztów, np.: miesiąc, tydzień, dzień lub zmiana i odpowiednio do przyjętego okresu wyznaczana jest wielkość wynagrodzenia wymienionych pracowników działu produkcji. Robocizna – R - wynagrodzenia pracowników działów oraz dozoru, co można opisać takim wzorem: k J kr = ∑ W pi + W pd [zł/okres] i gdzie: J kr – koszty robocizny wykonania jednostki rozliczeniowej [zł/jedn.]; Tab. 6 poz. 2 – [zł]; tab. 10 poz. 3 – [zł]; tab. 14 – poz. 5 – [zł]; tab. 16 – poz [zł]; W pd - wysokość wynagrodzeń pracowników dozoru [zł/okres]. W tym przykładzie koszty robocizny: J kr = [zł/m-c]

63 Praca sprzętu S - koszt pracy sprzętu polega na określeniu czasu zaangażowania danego środka trwałego w wyprodukowanie jednostki produktu: m J ks = ∑ Z sj [zł/m-c] l gdzie: J ks - koszt pracy sprzętu w [zł/m-c], Tabela 18 : poz [zł] - zaopatrzenie; poz. 2.2 – [zł] - produkcja; poz. 3.2 – [zł]; poz [zł]; poz [zł] - dystrybucja; poz [zł] - administracja. Razem: [zł]

64 Praca sprzętu S - koszt pracy sprzętu polega na określeniu czasu zaangażowania danego środka trwałego w wyprodukowanie jednostki produktu: m J ks = ∑ Z sj [zł/m-c] l gdzie: J ks - koszt pracy sprzętu w [zł/m-c], Tabela 18 : poz [zł] - zaopatrzenie; poz. 2.2 – [zł] - produkcja; poz. 3.2 – [zł]; poz [zł]; poz [zł] - dystrybucja; poz [zł] - administracja. Razem: [zł]

65 Całkowite koszty wykonania jednostki rozliczeniowej produktu z uwzględnieniem kosztów wszystkich oddziałów w miesiącu można wyznaczyć ze wzoru: K wjr = [J kr + J km + J ks + ] / Lj [zł/jedn.] K wjr = = / = 32.4 [zł] gdzie: J kr - koszty robocizny [ J kr = [zł/m-c]] J km - koszty zużycia materiałów w miesiącu [J km = [zł]], J ks - koszt pracy sprzętu [J ks = [zł/godz.], L j - liczba wykonanych jednostek w miesiącu [Ljr/m-c].

66 ćwiczenia66 Współczynnik produktywności przed i po spłacie kredytu (kwota kredytu ): Wp = Ps / (Km + Kp) = / ( ) = = = 4.65 Wp = Ps / Km = / = 8.14 gdzie: Ps – przychody ze sprzedaży tj. suma wystawionych kwot na fakturach: : 4 = 314 (paczek dziennie) * 20 dni paczek/m-c * 300 zł/paczkę Ps = zł/m-c Km – materialne koszty wytworzenia: Km = Kz + Kp + Kd + Kr = [zł/m-c] gdzie: Kz – koszty zaopatrzenia Kp - koszty produkcji; Kd - koszty dystrybucji; Kr - koszty administracji Kwota pobranego kredytu Kp = zł Wnioski: Uiszczony podatek dochodowy wyniesie około [zł] natomiast podatek VAT wyniesie: Firma bez trudności spłaci zaciągnięty kredyt.

67 KAIZEN W myśl tej filozofii zastosowanie nie sprowadza się tylko do tego, aby produkt, czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. Jakość sprowadza się do niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. Polega to na włączeniu procesu myślowego na każdym etapie produkcji, jest odpowiedzią na zautomatyzowane, tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania.

68 ćwiczenia68 KEZIEN Filozofia ta polega na dokonaniu zmian w organizacji procesu, ponieważ ćwiczenia wykonują studenci I-go roku, i nie mają pełnego obrazu przebiegu procesu technologicznego dopuszcza się dokonanie zmian technicznych przez zakup nowych urządzeń i podniesienie w ten sposób wydajności. Przykład ciągłego doskonalenia w tym ćwiczeniu: - inny sposób pakowania - polegający na ułożeniu każdego elementu oddzielnie, co zmniejszy ilość uszkodzonych produktów podczas transportu.

69 Lp. Rodzaj kosztu Koszty przed kaizen 1 Koszty zaopatrzenia 1.1 Amortyzacja budowli (magazyn) – Zaopatrzenie Wynagrodzenia brutto Wyposażenie w środki transportu (amortyzacja) Materiały do produkcji Media dla zaopatrzenia Wyposażenie pozostałe - komputery + system Razem: Koszty produkcji 2.1Budowle - hala produkcyjna Maszyny razem: Wynagrodzenie pracownicy: Woda + gaz + energia Razem: Tabela 19. Koszty według rodzaju przed i po dokonaniu zmian

70 3Koszty dystrybucji Przed kaizen Po kaizen 3.1Hala produkcyjna Maszyny Regały83 3.4Wózek transportowy Koszty wynagrodzenia pracowników: Materiały: folia (800) + kartony (2 000) + reklama (2 000) Razem: Koszty administracji 4.1Budowle - hala produkcyjna Maszyny razem: RAZEM pracownicy: Woda + gaz + energia Razem: Razem koszty systemu: Tabela 19. Koszty według rodzaju przed i po dokonaniu zmian (cd)

71 Kaizen Straty powstałe w transporcie wynoszą średnio około 7 % stąd: - dzienna produkcja szt./4 = 314 paczek; - miesięczna produkcja 314 * 22 = paczek; - wartość produkcji: * 300 = zł/m-c. Straty wynoszą 7% to zł/m-c wprowadzenie: 1)Zatrudnić dodatkowo dwóch pracowników do pakowania (4 000 zł); 2)Zakupić dodatkowo wózek do transportu produktów (3 000 zł); 3)Zmienić rodzaj paczek do pakowania produktów (5 200 zł) Razem wydatki w dystrybucji wzrosną o zł, przynosząc prawdopodobnie wzrost przychodów poprzez likwidację strat o zł. -

72 Plan produkcji na rok – 2014 (następny) 1)Na podstawie zużycia jednostkowego - Plan finansowy (Wp) - Wielkość przychodów (plan. ilość szt. * cena sprzedaży) * 12 * 300 = zł/rok 2) Koszty działalności operacyjnej: [zł] - kwoty na: zakupy surowców, półproduktów materiałów [zł] - opłacenie robocizny - netto [zł] - wynagrodzenia dozoru produkcyjnego [zł] - amortyzacja maszyn [zł] - amortyzacja budowli [zł] - transport wewnętrzny i zewnętrzny [zł] - media (woda, gaz, ogrzewanie, energia %) [zł] 3) Koszty działalności ogólnej [zł] - podatki : VAT; wynagrodzeń ZUS [zł] 4) Suma kosztów działalności operacyjnej + ogólnej [zł] 5) Przyjęta wartość rynkowa wyprodukowanej jednostki (Cj) [zł/paczka] 6) Ilość jednostek do wyprodukowania (Ij): paczek 7) Dochód: [zł] [paczka = 4 szt.]

73 Łańcuch wyrobów motoryzacyjnych wzbogacony o: * 300 = [zł/m-c] Pomysł biznesow y Realizacja pomysłu – Inwestycje budowlane Obliczenia Kalkulacja wydatków Umowa z bankiem na zł na 20% na 5lat rata [zł/m-c] Produkcja Podatek pośredni :12= [zł/m-c] (23%) Podatek od wynagrodzeń: [zł/m-c] Wynagrodzenia - łańcuch pieniężny wzbogacający rynek: [zł/m-c] Wpłaty na ZUS [zł/m-c] Łańcuch dostaw materiałowych i mediów: [zł/m-c] Wpłaty podatków razem [zł/m-c] Rys. 21 Wzbogacenie łańcuchów dostaw po uruchomieniu firmy

74 Projekt:

75 Systemy pakowania:

76 Akcesoria samochodowe:

77 Wtryskarka – Borche BT120: Wtryskarka posiada następujące parametry: * siła zwarcia 150 ton * gramatura wtrysku 258 g * rozstaw między kolumnami 410 x 410 * wymiary zewnętrzne 4,5 x 1,2 x 1,6 * rok produkcji 2008 * kraj pochodzenia TAJWAN

78 Wtryskarka – Borche BT120 :

79

80 Maszyna do cięcia drutów – JAPAX LDM 50: Parametry: Max wymiar obrabianego materiału (WxDxH) 500x600x250 mm Max masa obrabianego materiału 300 kg Przesuwy stołu roboczego (X,Y,Z) 300x500x270 mm Przesuwy głowicy cięcia kątem (+/-u,v) +/-30 mm Max kąt cięcia +/- 13/100 mm Średnica elektrody drutowej mm Działka elementarna przesuwu stołu 0,00025 mm Wymiary zewnętrzne maszyny (WxDxH) 1565x1470x2120 mm Zbiornik zasilający cieczy dielektrycznej PW30E Rodzaj dielektryka woda destylowana Pojemność zbiornika 300 dcm3 Filtrowanie (wkłady papierowe) 6 Wymiary zewnętrzne zbiornika (WxDxH) 1440x705x1120 mm Agregat chłodniczy dla dielektryka RKC-750CL Wydajność chłodnicza (przy 200 C) 1700 kcal/h Zakres regulacji temperatury ( C) Wymiary zewnętrzne agregatu 356x587x722 mm Generator prądu roboczego FE03X Napięcie wyjściowe jałowego (15 stopni nastaw) V Max prąd obróbki 35 A Ilość stopni impulsu prądowego 15 Ilość stopni czasu trwania impulsu 15 Ilość stopni czasu przerwy impulsu 15 System sterowania obróbką: stała szczelina BASCON I stała prędkość BASCON II Zasilanie zewnętrzne (przez trafo) 3x380 V/AC V 50 Hz Max moc zasilania 9 kVA Wymiary zewnętrzne generatora 650x650x1450 mm Masa generatora netto (z JAPT 4G) 150 kg Wdh – szerokość,głębokość,wysokość

81 Maszyna do cięcia drutów – JAPAX LDM 50:

82 Termoformierka – MZC TF 700/1200: Model MZC TF 700/1200 Długość formowania mm 760 x 1200 Szerokość formowania m Głębokość formowania mm 165 Prędkość produkcyjna (cykli/godz) Całkowity pobór mocy kW 25 Gabaryty mm 7220 x 1400 x 2160 Waga kG 3000 PARAMETRY:

83 Tamponiarka - TP 183 ZP: Parametry: Obszar roboczy: 100 × 100mm Wielkość stołu roboczego: 150 × 135mm Skok tamponu: 80mm Maks. prędkość drukowania: 1300 sztuk/godz. Ciśnienie robocze: 6bar Wymiary: 710x650x1420 mm Waga: 116 kg Zasilanie: 220V 60/50Hz MOC, 0,07 kW.

84 Maszyna do malowania i dekorowania – UN 114: Ogólna charakterystyka techniczna: Szerokość robocza dla szpul: 350 mm Szerokość robocza dla paneli: 300 mm Regulowana szybkość pracy aż do 60 m/min. Regulowana moc lamp UV od 60 do 120 W/cm2

85 Pistolet lakierniczy: MA-3000 Opis: Napięcie zasilania:230 V Pobór mocy: 4,0 kVa Zabezpieczenie: 16 A Prąd spawania: A O drutu: 0,6 - 0,8 mm Waga: 36 kg Wymiary l x d x h: 80 cm x 45 cm x 57 cm

86 Pistolet lakierniczy: Telmig 161/1 Dane techniczne: Wydajność (l/min): 25 Maksymalne ciśnienie (bar): 4,0 Napięcie zasilania (V): 230 Moc silnika (W) : 140 Głośność dB(A): 52 Średnica dyszy aerografu (mm): 0,3 Pojemność zbiorniczka na farbę (cm3): 22 Waga (kg): 3,6 Wymiary (cm): 26x13x20

87 Maszyna do lakierowania – KYU 9W-A: PARAMETRY TECHNICZNE: typ maszyny: Maszyna lakierująca Fullmatic -max prędkość konstrukcyjna: 20m/min min. format arkusza 20x20cm - max format arkusza 52x74cm max wysokość stosu papieru 48 cm - max dopuszczalny ciężar stołu 120kg gramatura papieru g/m˛ - wymiary maszyny ze stołem odbierającym (dł. x szer. x wys.) 325x150x120 cm -- zasilanie 8,5 kW, 3 x 400V AC, 50 Hz parametry sprężonego ciśnienie min. 6 bar, wydajność 130l/min EMERGRAF W.

88 Maszyna wytrzymałościowa – TM - 2: System X-liniowy Kompaktowy system o dużej pojemności magazynka (do 500 sztuk) Umożliwia przeprowadzenie badań zarówno automatycznych, jak i manualnych Możliwość przeprowadzania badań na zrywanie i zginanie Robot poruszający się w dwóch płaszczyznach Możliwość adaptacji dodatkowych urządzeń (czytniki kodów kreskowych, mierniki przekroju poprzecznego) Oprogramowanie testXpert® autoEdition Rozwiązanie dla badań metalu, tworzyw sztucznych i gumy Wymiary: 2,5 x 1,2 x 2,1 [m]

89 Obkurczarko – zgrzewarka – FM 5540: Parametry: Zasilanie - 230V/50/60Hz Moc - 4Kw Max wymiary pakowanie x 400 x 150 mm Prędkość pakwania szt/ h Wymiary urządzenia x 670 x 1080 mm Waga Kg

90 Zgrzewarka wibracyjna – LVW 2371: Dane urządzenia:  Częstotliwość wibracji 0 ÷ 200 Hz,  Waga części drgającej max 6,0 kG,  Moc silnika 1,7 kW,  Średnica cylindra siłownika 80 mm,  Skok siłownika 160 mm max. ModelLVW 2371 Ampituda głowicy wibracyjnej (Hz) Ampituda drgań (mm)0,35 – 2,0 Powierzchnia docisku (cm²)bis 600 Wymiary stołu podnoszonego (BxT mm)1800 x 600 Maksymalna siła docisku (kN)40 Waga narzędzia górnego (kg) max.180 Panel sterowania (Zoll)10 “

91 Maszyna do pakowania – ULMA TF2000: Podstawowe dane techniczne: - szerokość foli dolnej/górnej - 570/545mm - maksymalna średnica rolki folii dolnej/górnej - 450/350mm - średnica rdzenia rolki folii - 76mm - długość strefy załadunku - ok. 1000mm - zasilanie elektryczne - 380V / 50Hz / ok.23kW - zużycie sprężonego powietrza l/min. przy ciśnieniu 6bar - zużycie wody chłodzącej l/h przy ciśnieniu 2bar i temp. 8-10st C - przybliżone wymiary zewn x1100x2100mm

92 Wózek widłowy:

93 Przenośnik taśmowy:

94 ćwiczenia94 Termin przygotowania do tego etapu:


Pobierz ppt "Logistyka w przedsiębiorstwie Przykład ćwiczenia do wykonania przez studentów Podstawą wszystkich koncepcji logistycznych była i jest fundamentalna zasada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google