Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka w przedsiębiorstwie Przykład ćwiczenia do wykonania przez studentów Podstawą wszystkich koncepcji logistycznych była i jest fundamentalna zasada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka w przedsiębiorstwie Przykład ćwiczenia do wykonania przez studentów Podstawą wszystkich koncepcji logistycznych była i jest fundamentalna zasada."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka w przedsiębiorstwie Przykład ćwiczenia do wykonania przez studentów Podstawą wszystkich koncepcji logistycznych była i jest fundamentalna zasada analizy całkowitego kosztu przepływu produktów.

2 Podstawowe informacje o firmie. Firma „AR-GO-1” z siedzibą w Kętach rozpoczęła swoją działalność 26.04.2001 roku jako osoba prawna – spółka jawna w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Przedmiotem działalności firmy „ARGO” Sp. jawna jest produkcja elementów z tworzyw sztucznych do samochodów. Ø Nazwa firmy: P. P. U. H „ARGO” Ø Adres firmy: 32-650 Kęty, ul. Góry Północne 14 Ø Numer regon: 008454143 Ø Numer NIP: 5490000397 Ø Numer KRS: 0000009015 Ø Telefon: 0-33 - 611-745-612 Ø Fax: 0-33 8109514

3 Lokalizacja firmy Zapewnienie: - dojazdu samochodami ciężarowymi i osobowymi; - dostarczenie w odpowiedniej ilości mediów, takich jak: prąd, woda, gaz; - wykorzystanie róży wiatrów do odprowadzania zapylenia i zanieczyszczonego powietrza; -odprowadzanie osadów stałych i ciekłych to najważniejsze cechy w lokalizacji firmy.

4 Lokalizacja firmy w stosunku do dróg transportowych: Rys.5. Lokalizacja zakładu przemysłowego

5 OFERTA PRODUKTOWA: Firma „ARGO” zajmuje się produkcją elementów z tworzyw sztucznych do samochodów do ich sprzedaży poprzez obcą sieć dystrybucji zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym. Głównymi produktami jakie wytwarza firma są : ♦ kołpaki ozdobne – ok. 90% w strukturze całości asortymentu: - kołpaki zaciskowe z pierścieniem stalowym - kołpaki zaciskowe z pierścieniem plastikowym - kołpaki przykręcane ♦ systemy mocowania ♦ ramki pod tablice rejestracyjne ♦ dodatkowo: skrobaki do szyb, pojemniki magazynowe.

6 Rys.2. Kołpak zaciskowy z pierścieniem stalowym Rys.3. Kołpak zaciskowy z pierścieniem plastikowym Rys. 4. Kołpak przykręcany Elementy ćwiczenia do wykonania w zakresie produkcji: 1)Co się produkuje – rysunek, obraz, zdjęcie 2) Schemat ustawienia maszyn; 3) Kierunki przepływu wyrobów;

7 Pozyskiwanie surowców i półproduktów (formy, nylon, druty nierdzewne, śruby chromowane, naklejki, elementy ozdobne, farby, lakiery) Dostawca Magazyn zbytu Magazyn pośredni PRODUKCJA Magazyn wyrobów gotowych Odpady produkcyjne Magazyn metriałów pomocniczych (surowców, półsurowców) Centrum transportowe Transport wewnętrzny Magazyn przyjęć Rys. 5. Schemat struktury systemów logistycznych w przedsiębiorstwie - transport wózkiem widłowym lub transportowym - transport samochodem ciężarowym/dostawczym LOGISTYKA ZAOPATRZENIA LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA ZBYTU LOGISTYKA RECYRKULACJI

8 PROJEKT WYCENA KOSZTU WYKONANIA ANALIZA REOLOGICZNA I TECHNOLOGICZNA WYROBU I PARAMETRÓW PROCESU ZAMÓWIENIE MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI KOŁPAKÓW – przygotowanie dokumentacji ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONE MATERIAŁY DOSTARCZENIE PRZEZ SPRZEDAWCE TOWARU POBRANIE MATERIAŁÓW TRANSPORT WÓZKIEM WYCINANIE FORMY PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCIOWE PAKOWANIE ROZPROWADZANIE PACZEK DO SKLEPÓW OBRABIANIE TŁOCZENIE DEKOROWANIELAK IEROWANIE Rys. 6. Schemat czynności technologicznych.

9 Wyznaczenie długości magazynu: Dmz = Dne + Dpd + Dww Dmz = 5m + 16m + 4m = 25 [m] gdzie: D mz - długość magazynu [m], D ne - długość najdłuższego elementu (materiału [m]), D pd - największa długość samochodu [m], D ww - długość wózka widłowego [m]. Stąd powierzchnia magazynu [m² ]: Pmz = Dmz * Sz Pmz = 25 m * 30 m = 750 [m²] gdzie: P mz – powierzchnia magazynu [m²] D mz - długość magazynu [m], Sz – typowa szerokość (np.: Sz = 30 m - szerokość założona ze względu na typowe elementy hali)

10 Amortyzacja budowli i maszyn Wartość budowli: Wb = Pmz * Km Wb = 750 * 2 500 = 1 875 000 (zł) gdzie: Pb – powierzchnia budynku Km – koszt jednostkowy wykonania (przyjąć 2000 – 3 500 zł/ m²) Amortyzacja roczna: Amr = Wb * Lie Amr = 1 875 000 / 30 = 62 500 (zł/rok) gdzie: Lle – liczba lat eksploatacji (przyjąć 30 lat) Amortyzacja miesięczna: Amm = 62 500 / 12 = 5 208 (zł/m-c) gdzie: 12 liczba miesięcy w roku Dla maszyn czas eksploatacji (pracy) 4 lub 5 lat.

11 Rodzaj operacji na stanowisku Kwalifikacje Wymagane Liczba osób Czas operacji [min] Wynagro dzenie zl/m-c 1) Obsługa wózków widłowych, transportowych i przenośnika taśmowego Pomocnik magazyniera 310 x 351 500 2) Przywóz materiałów wg harmonogramuKierowca 2 4802 500 3) Nadzór dostaw towarowych rejestracja przywozów w systemie Magazynier 24803 000 Razem:715 500 Tabela 1. Informacje o pracownikach zaopatrzenia Obsługa zaopatrzenia

12 Rodzaj urządzenia Ilość szt. Cena Jedno- stkowa zł/szt. Wartość całkowita zł Wartość wyposa- żenia zł Amortyzacja zł/mc 1) Wózek transportowy25001 000 ----- 2) Wózek widłowy25 00010 000-----167 3) Przenośnik taśmowy28 00016 000-----267 4) Samochód dostawczy140 000 ------667 Suma:67 0001 0001 101 T abela 2. Wyposażenie transportu wewnętrznego (sprzęt) Przykład wyznaczania amortyzacji: Am = 16 000 (waartość) / 5 (lat) * 12 (miesięcy) = 267 [zł/m-c]

13 Rys. 7. Schemat przejazdów samochodów po materiały i surowce do dostawców PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek Kęty 4 8 16 Wrocław 1 3 5 7 9 1112 13 Kalwaria 2 6 15 Bielsko-Biała 10 Wadowice 14 Wniosek: Jedensamochód Czas przewozu materiałów

14 Legenda do rys. 4: 1, 5, 9, 13 - przejazdy po materiały [min]: wyznaczenie czasu ze względu na odległość i prędkość, 2, 6, 10, 14 – załadowanie materiałów wraz z pracami administracyjnymi [min]: wyznaczenie czasu ze względu na: odległość przenoszenia, wielkość pakietów Prace manualne dla małych pakietów lub zmechanizowane np.: dla pakietów na paletach. 3, 7, 11, 15 – przejazdy z materiałami do miejsca składowania [droga/prędkość średnia] [min]; 4, 8, 12, 16 - czas rozładowania pojazdu [min] (jak wyżej w pkt. 2.)

15 Zatrudnienie wg specjalności 7.008.00 9.0010.00 11.0012.00 13.0014.00 15.00 Magazynier (kierownik zaopatrzenia)kkkkk zzzzz zzzzzzkkkkkkkkkkkkkkkk Kierowcapppp rrrrrrrr Pomocnik magazyniera -dddd uuuu rrrrrrrrrrrrrrr Tabela 3. Informacje o niezbędnych kwalifikacjach pracowników Legenda: Magazynier – kkkkk – kontrola stanu magazynu zapisu z rzeczywistym stanem; - zzzzz - zapisy stanów materiałów pobranych i dostarczonych; Kierowca - pppp – przejazdy samochodem po materiały wg harmonogramu; - rrrrrr - przegląd, mycie i naprawy samochodu; Pomocnik - dddd – dostarczanie materiałów na halę produkcyjną; - uuuu – przenoszenie materiałów z samochodu i ich układanie na regałach; - rrrrrr - transport przenośnikiem i sprzątanie magazynu.

16 Dostawcy: Nylonis ul.H.Kamieńskiego 1 51-124 Wrocław Altus ul.A.Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Z. Chromox ul.T.Kościuszki 50 34-100 Wadowice Posters ul.Dobrego Pasterza 4 30-001 Kraków Concret ul.J.Sobieskiego 46 43-300 Bielsko Biała Kartpol ul.J.Sobieskiego 48 43-300 Bielsko Biała Nylonis ul.H.Kamieńskiego 1 51-124 Wrocław tworzywa sztuczne Altus ul.A.Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Z. druty nierdzewne Śruby chromowane farby i lakiery ochronne Posters ul.Dobrego Pasterza 4 30-001 Kraków naklejki ozdobne Concret ul.J.Sobieskiego 46 43-300 Bielsko Biała folia do pakowania Kartpol ul.J.Sobieskiego 48 43-300 Bielsko Biała kartony do pakowania

17 Rodzaj materiału Nazwa i adres dostawcy Odle- głość Ilość Waga opakowa nia Cena jedno- stkowa Koszty zakupu Nazwakmm 2 ;szt.kg/opak. zł/m 2 ;szt;opak zł/mc 1) Tworzywa sztuczne (nylon) Nylonis ul.H.Kamieńskiego 1 51-124 Wrocław 10060025 / 24106 000 2) Druty nierdzewne Altus ul.A.Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Z. 602 00010 / 20918 000 3) Śruby chromowane Altus ul.A.Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Z. 602 00010 / 20714 000 4) Farby i lakiery ochronne Chromox ul.T.Kościuszki 50 34-100 Wadowice 451 0005 / 2001010 000 5) Naklejki ozdobne Posters ul.Dobrego Pasterza 4 30-001 Kraków 802 000200 / 1024 000 6) Folia do pakowania Concret ul.J.Sobieskiego 46 43-300 Bielsko Biała 3040010 / 402800 7) Kartony do pakowania Kartpol ul.J.Sobieskiego 48 43-300 Bielsko Biała 3040010 / 4052 000 Razem: 54 800 Tabela 4. Materiały potrzebne do produkcji

18 Warunki jakie należy przyjąć przy projektowaniu struktury zabudowy firmy: a- łatwy wjazd i wyjazd samochodów ciężarowych z firmy na drogi zewnętrzne;, b- dojazd do magazynu surowców i materiałów: 1- wymagających ochrony przed wilgocią – wjazd do magazynu i tam należy rozładować samochód ciężarowy; 2- nie wymagających ochrony przed wilgocią (piasek, kruszywo i inne) składowisko nie zadaszone; 3- części zamienne, detale jak w 1; 4- c- dojazd do magazynu wyrobów gotowych z możliwością wjazdu do magazynu przez samochody ciężarowe: 1- warunki zimowe – możliwe wychłodzenie całej firmy; 2- warunki letnie – nagrzanie całej firmy; 3- wyroby wrażliwe na warunki zewnętrzne – opady śniegu lub deszczu: d- łatwy dozór hali produkcyjnej dla kierowników i prezesa; e- bezkolizyjny transport materiałów i wyrobów stosowanymi wózkami. Zabudowa firmy

19 Parking Portier Magazyn materiałów, surowców części, deta li Wysyłka samochodowa Hala produkcyjna (w tym warsztaty) Pokój prezesa Pokój kierownika obsługi klientów Pokój kierownika produkcji Księgowości Sekretariat Biura techniczne Pomieszczenia socjalne Pokój rozmów Pokój sprzedaży Rys. 8. Schemat zakładu produkcyjnego. 25m 30m 750m² 543m² 197m² Plan zabudowy firmy Korytarz transportowy -------------------------------

20 Lp. Rodzaj kosztu Wyposa- żenie Koszt [zł/m-c] 1 Amortyzacja budowli (magazyn) 1 875 0005 208 2 Wynagrodzenia brutto 15 500 3 Wyposażenie w środki transportu (amortyzacja) 67 0001 101 4 Materiały do produkcji 54 800 5Media i materiały dla zaopatrzenia 2 000 6Wyposażenie pozostałe - komputery + system 3 X 2 5007 500 7Zaangażowane środki 2 035 609 Razem: 86 109 Tabela 5. Koszty zaopatrzenia

21 ćwiczenia21 Termin przygotowania do tego etapu: 30-03-2013

22 Tamponowanie Przygotowanie formy do wtryskarki Zalewanie formy według projektu Cięcie drutów macniajacych kołpak Termoformowanie Obrabianie Malowanie, zdobienie Montaż elementów (śrub, naklejek) Lakierowanie Próby wytrzymałościowe Pakowanie Przewiezienie do magazynu tworzywa sztuczne – głównie nylon (poliamid) druty nierdzewne śruby chromowane lakiery ochronne naklejki, farby i inne elementy ozdobne do kołpaków folia i kartony do pakowania kołpaków Rys. 9. Schemat kolejności operacji w produkcji

23 WTRYSKARKA TAMPONIARKA MASZYNA DO CIĘCIA DRUTÓW TERMOFORMIERKA MASZYNA DO MALOWANIA I DEKOROWANIA PISTOLET LAKIERNICZY MASZYNA DO LAKIEROWANIA MASZYNA WYTRZYMAŁO- ŚCIOWA ZGRZEWARKA WIBRACYJNA OBKURCZARKO -ZGRZEWARKA MASZYNA DO PAKOWANIA - wyjście alternatywne Rys.10. Rozmieszczenie maszyn na hali produkcyjnej:

24 Rodzaj urządzenia lość szt. Zużycie energii Cena zakupu Wartość urządzeń Wp Wartość Amortyzacji szt.kWh/m³zł/szt.złzł/mc 1) Wtryskarka – Borche BT12029150 000300 0005 000 2) Maszyna do cięcia drutów – JAPAX LDM 5019100 000 1667 3) Termoformierka – MZC TF 700/1200125130 000 2 167 4) Tamponiarka - TP 183 ZP20,0725 00050 000834 5) Maszyna do malowania i dekorowania – UN 11419200 000 3 334 6) Pistolet lakierniczy: - MA-3000 - Telmig 161/1 1111 2-3 306 1 500 306 1 500 --- 7) Maszyna do lakierowania – KYU 9W-A18,5400 000 6 667 8) Zgrzewarka wibracyjna – LVW 237111,7500 000 8 334 Razem: 1 68180628 000 Tabela 6. Wyposażenie techniczne produkcji – maszyny, urządzenia

25 Hala produkcyjna Dla maszyn przyjęto czas użytkowania 5 lat Zużycie energii 108 kWh/m³ Do obliczenia powierzchni hali produkcyjnej należy przyjmować wskaźniki zapotrzebowania na powierzchnię w przemyśle maszynowym według norm europejskich: - stół warsztatowy, małe maszyny – 10 – 15 m²; - zwykłe maszyny - 15 – 40 m²; dodatek powiększający: ze względu na drogi dojścia, windy, pochylnie transportowe, odkładanie produkcji, schody itp.. - 30%.

26 Powierzchnię hali produkcyjnej można wyznaczyć ze wzoru: Php = (Lmm * Ppm + Lmd * Pmz ) * 1.30 Php = (5 * 15 + 9 * 38) * 1.30 Php = 417 * 1,30 = 542,1 m² ≈ 540 m² gdzie: Php – powierzchnia hali produkcyjnej (powierzchnia hali – 540[m²] – wymiary:18*30 m), Lmm - liczba maszyn małych, Ppm - przyjęta powierzchnia dla maszyn małych [m²], Lmd – liczba maszyn zwykłych, Pmz - przyjęta powierzchnia dla maszyn zwykłych [m²]. Wskaźnik 1.3 – powiększający wyliczoną powierzchnię ze względu na schody, itd. Należy znaleźć: 1- podstawowe parametry techniczne (wymiary gabarytowe); 2 – wielkość zużycia energii lub innych mediów; 3 – cena zakupu; ilość lat użytkowania (4 lub 5);

27 Rys. 11. Przekrój hali.- dach dwuspadowy, słupy o stałym przekroju.

28 Amortyzacja budowli Wartość budowli: Wb = Pmz * Km Wb = 540 * 2 500 = 1 350 000 (zł) gdzie: Pb – powierzchnia budynku Km – koszt jednostkowy wykonania (przyjąć 2000 – 3 500 zł/ m²) Amortyzacja roczna: Amr = Wb * Lie Amr = 1 350 000/30 = 45 000 (zł/rok) gdzie: Lle – liczba lat eksploatacji (przyjąć 30 lat) Amortyzacja miesięczna: Amm = 45 000/12 = 3 750 (zł/m-c) gdzie: 12 liczba miesięcy w roku

29 ETAP I ETAP IIETAP III Dostarczenie z magazynu form i tworzywa Zalewanie formy wg projektu (nylon) Wtryskarka Borche BT120 Dostarczenie z magazynu drutów nierdzewnych Cięcie i montaż drutów umacniajacych kołpak (druty nierdzewne) Maszyna do cięcia drutów JAPAX LDM 50 Termoformowanie Termoformierka MZC TF 700/1200 Dostarczenie z magazynu materiałów (śruby chromowane,naklejki i inne elementy ozdobne) Tamponowanie (śruby chromowane) Tamponierka TP 183 ZP Malowanie, zdobienie kołpaków (farby, śruby) Maszyna do malowania i dekorowania UN 114 Montaż elementów (śruby, naklejki i inne elementy ozdobne) Dostarczenie z magazynu lakierów ochronnych Lakierowanie (lakiery ochronne) Pistolet lakierniczy: - MA-3000 - Telmig 161/1 Maszyna do lakierowania KYU 9W-A Przeprowadzanie prób wytrzymałościowych Maszyna wytrzymałościowa TM-2 Dostarczenie z magazynu folii do pakowania Foliowanie kołpaków (folia do pakowania) Obkurczarko-zgrzewarka FM 5540 Zgrzewarka wibracyjna LVW 2371 Dostarczenie z magazynu kartonów do pakowania Pakowanie (kartony do pakowania) Maszyna do pakowania TF2000 Dostarczenie do magazynu wyrobów gotowych Zaksięgowanie ilości sztuk przekazanych do magazynu - transport wózkiem widłowym lub wózkiem transportowym Rys. 12. Schemat etapów pracy.

30 Rodzaj materia łu Jedno- stka Ilość 1 tworzywa sztuczne – głównie nylon (poliamid) kg24 2 druty nierdzewne kg80 3 śruby chromowane szt.80 4 farby i lakiery ochronne litry40 Tabela 7. Ilość pobieranych materiałów codziennie z magazynu

31 Zatrudnienie wg specjalności Liczba Osób Czas Operacji W 1-cyklu [min] Wynagro- dzenie [zł/m-c] Wynagrodzenie brutto [zł/mc] 1) Wtryskarze2452 5005 000 2) Pracownik obsługujący maszynę do cięcia drutów172 500 3) Termoformierz (1256 szt/dzień)1352 500 4) Tamponiarze452 5005 000 5) Pracownicy obsługujący maszynę do malowania i dekorowania 4203 00012 000 6) Pracownicy obsługujący pistolety lakiernicze253 0006 000 7) Lakiernicy4352 50010 000 Razem :1843 000 Tabela 8. Pracownicy zatrudnieni w produkcji

32 Produkcja kołpaków trwa dwa dni, ze względu na konieczność stygnięcia surowców i materiałów, z których są zrobione. Na rys. 11. przedstawiono realizację cyklu w pierwszym dniu. Ponieważ dziennie wykonuje się 1 256 kołpaków, w jednym dniu należy wykonać 10 cykli po 126 szt. W drugim dniu pracy następuje dokończanie produkcji kołpaków z pierwszego dnia już w dziale dystrybucji, co odbywa się równolegle z produkcją nowych kołpaków. Jest to możliwe z tego względu, iż wymagane są do tego inne maszyny, a więc produkcja jednych nie zakłóca dokończenia produkcji z dnia poprzedniego.

33 Rys.13. Schemat realizacji cyklu produkcyjnego

34 Rodzaj kosztu: Ilość [szt./m²] Cena jednostkowa [zł] Koszt [zł] Odpis amortyzacji [zł/mc] Budowle - h ala produkcyjna5402 5001 350 0003 750 Maszyny razem:141 680 000 28 000 RAZEM pracownicy:2229 50043 000 Media zużywane do produkcji: Woda + gaz + energia2502,40; 2.5; 1.5600 + 500 + 900 RAZEM:2 000 SUMA: 45 00031 750 Koszt całkowity Środki : 3 0321 500 zł 76 750 [z ł /m-c] Tabela 9. Zestawienie kosztów produkcji [zł/m-c]

35 ćwiczenia35 Termin wykonania tego etapu: 30-04-2013

36 Formy dystrybucji: - własne sklepy: gdzie, odległości; - wyznaczyć ilość przejazdów z wyrobami wg. posiadanych samochodów; - hurtowi odbiorcy – swój transport; - indywidualni odbiorcy – swoim transportem. Zasada mówi, że: w dystrybucji produktów należy brać pod uwagę całkowity koszt przepływu, tak aby zsumować wszystkie wydatki niezbędne do spełnienia określonego zadania logistycznego.

37 Dział dystrybucji wykonuje swoje prace przesunięte o jeden dzień, ze względu na konieczność schłodzenia wykonanych sztuk. W drugim dniu pracy następuje dokończanie produkcji kołpaków z pierwszego dnia, co odbywa się równolegle z produkcją nowych kołpaków. Wykonywane są następujące roboty (rys. 12.): -nakładane są naklejki i inne elementy ozdobne do kołpaków, - kołpaki paczkowanie są po cztery sztuki folią, - zapaczkowanie kołpaki ładowane są w kartony.

38 Rys.14. Schemat cyklu wykonania prac w dziale dystrybucji - dzień drugi

39 Tabela 10. Koszty niezbędnych maszyn w dziale dystrybucj i Maszyna wytrzymałościowa – TM - 2115100 000 1 667 Obkurczarko – zgrzewarka – FM 5540145 500 92 Maszyna do pakowania – ULMA TF2000123150 000 2 500 Wózek do transportu ręcznego2--1 5003 000----- Samochody dostawcze240 00080 0001 333 Razem:338 0005 583 Rodzaj urządzenia lość szt. Zużycie energii Cena zakupu Wartość urządzeń Wp Wartość Amortyzacji szt.kWh/m³zł/szt.złzł/mc

40 Rys.15. Modułowa struktura opakowań (Źródło: z nieznacznymi zmianami przejęte z Rockstroh, 1978, str. 203)

41 41 Rys.16. Paleta z opakowaniami modułowymi

42 Rys. 17. Regały jedno lub dwupiętrowe z oddzielnych elementów drewnianych lub stalowych Wymiar paczki z zapakowanym produktem do transportu powinien być zgodny z jednym z wymiarów podanych na wcześniejszym rysunku.

43 Powierzchnia do składowania produktów może być obliczona ze wzoru: Php = (Lmm * Ppm + Ppm + Dsc) * 1.30 Php = (3 * 15 + 38) * 1.30 = 107.9 [m 2 ] gdzie: Php - powierzchnia magazynu wyrobów gotowych [m 2 ]; Lmm - liczba maszyn małych stosowanych do kontroli i pakowania wyrobu [szt.]; Ppm - powierzchnia zajęta przez maszynę małą – foliowanie (5 – 15 m ); Ppm - powierzchnia magazynu zajęta na produkcję z jednego miesiąca na paletach (tworzy zapas produkcji); Dsc - powierzchnia samochodu ciężarowego ładowanego wewnątrz magazynu [m 2 ]; Pr = Sjr * Dr Pr = 5 * 1 370 * 10 = 685 [m 2 ] gdzie: Pr – powierzchnia rega łów Sjr – szerokość rega łu i przejścia między nimi (1.2000 + 170 ); dr - d ługość regału (10 m); Cpm = Php + Pr = 107.9 + 685 = 792.9 [m 2 ] [ 800 - 20 x 40] gdzie: Cpm - ca ł kowita powierzchnia hali wyrobów gotowych [m 2 ]

44 Koszty zakupu regałów: cenę 1 [m 3 ] regałów stalowych przyjmujemy w wysokości 200 [zł ], natomiast regałów drewnianych 150 [zł ]. Stąd w naszym przykładzie przyjmujemy regały stalowe - dwupiętrowe o wysokości piętra 2 m. Potrzebna objętość regałów wynosi: Po = Sr * Ww * D * Ir = 0.75 * 4 * 10 * 5 = 150 [m 3 ] gdzie: Po – wymagana objętość regałów [m 3 ] Sr – szerokość regału [ 0.75 m]; Ww – wymagana wysokość [ 4 m]; Dr - długość regału [10 m] Koszt zakupu i montażu regałów: Kzr = Po * Czs = 150 * 200 = 30 000 [zł]

45 Wartość budowli: Wb = Cpm * Km Wb = 800 * 2 500 = 2 080 000 (zł) gdzie: Pb – powierzchnia budynku Km – koszt jednostkowy wykonania (przyjąć 2000 – 3 500 zł/ m²) Amortyzacja roczna: Amr = Wb / Lie Amr = 2 080 000 / 30 = 69 334 (zł/rok) gdzie: Lle – liczba lat eksploatacji (przyjąć 30 lat) Amortyzacja miesięczna: Amm = 69 334/12 = 5 778 (zł/m-c) gdzie: 12 - liczba miesięcy w roku Amortyzacja regałów: Amr = Kzr / 30 * 12 = 30 000 / 360 = 83 [zł/m-c] Amortyzacja budowli

46 Powierzchnia samochodu dostawczego : Ps = Ss * Ds = Ps = 2.2 * 3.2 = 7.04 [m 2 ] gdzie: Ps – powierzchnia podłogi samochodu [m 2 ]; Ss – długość podłogi samochodu [m] ; Ds - szerokość paczki [m]. Powierzchnia jednej warstwy kołpaków : Pp = Pd * Ps * = 0.40 * 0.60 = 0.24 [m 2 ] gdzie: Pp – przestrzeń zajmowana przez paczkę z produktem [m 2 ] Pd – długość paczki [m] (0.60); Ps - szerokość paczki [m] (0.40); I lość paczek w samochodzie dostawczym w 10 warstwach: Ip = 10 * (Ps / Pp ) = 10 * ( 7.0 / 0.24) = 290 pacz. Można przyjąć założenie, iż 50% produkcji odbiorą hurtownicy i klienci indywidualni, stąd rozwiezienie do sklepów 375 000 paczek kołpaków wymaga: Lks = Lp/Ip = 6 250 / 290 = 21 kursów / m-c Jeden kurs dziennie w ciągu miesiąca. Rodzaj transportu do obsługi powinien wynikać z: - obliczonych gabarytów ładunków przewożonych do sklepów; - przyjętej marszruty przejazdu; - ceny jednostkowej transportu; - dokonywanych przeładunków na trasie.

47 Trasa (tam i z powrotem) Km (2 strony) Zużyte paliwo (w litrach) Koszt paliwa (w złotych) Ilość kursów na miesiąc Kęty – Wrocław – Kęty85076.54284 Kęty – Kraków – Kęty15013.5744 Kęty – Kielce – Kęty210191054 Kety – Katowice - Kęty16015832 Kęty – Rzeszów - Kęty28025.21392 Kęty – Lublin - Kęty35031.51744 Kęty – Bielsko Biała - Kęty807.2401 Razem:1 043 Założenie: samochody używają 9 litrów na 100 km Koszty paliwa w jednym cyklu przewozowym wynoszą 1 043 zł * 21 = 22 000,- wszystkie cykle Tabela 11. Koszty paliwa podczas przejazdów samochodów z wyrobami

48 Rys. 18. Harmonogram przejazdów samochodów z wyrobami do odbiorców (zbyt) PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek Kęty Wrocław 1 Kraków 2 Kielce 3 Katowice Rzeszów Lublin 4 Wniosek: dwasamochody

49 Próby wytrzymałościowe - pracownicy22 5005 000 Obsługa obkurczarko-zgrzewarki22 1004 200 Sprzedawcy22 1004 200 Kierowcy33 0009 000 Ładowacze obsługa maszyny do pakowania22 0004 000 Razem:1126 400 Rodzaj urządzenia Ilość pracowników Wynagro- dzenie [z Tabela 12. Zestawienie kosztów robocizny w dystrybucji

50 Rodzaj urządzeniaSzt/ m² Cena jednostko wa Wartość [zł] Odpis amortyzacyj ny Hala produkcyjna12 0002 080 0005 583 Maszyny1338 0005 778 Regały30 00083 Wózek transportowy21 5003 000---- Koszty wynagrodzenia pracowników:1126 400 Materiały: Folia4002800 2) Kartony40052 000 3) Koszty reklamy2 000 Razem:4 800 SUMA: środki zaangażowane 2 451 00034 20011 444 Razem:45 644 Tabela 13. Zestawienie kosztów dystrybucji

51 ćwiczenia51 Termin przygotowania do tego etapu: 30-05-2013

52 Powierzchnia części administracyjnej jest wyznaczana ze wzoru: Pb1 = (P sp + P kp + P k + P s + P pr + CP pr + P bt + P sc P soc) * 1.3 Pb1 = (25 + 20 + 15 + 15 + 15 + 20 + 40 + 15 + 32) * 1.3 = 256 m² gdzie: Pb1 - powierzchnia części administracyjnej (powierzchnia - 10 x 30 – 300 [m²] P sp - pokoju prezesa (np.: 25 m² ), P kp - pokoju kierownika produkcji (16-24 m²), P k - księgowości (12 – 20 m²), P s - sekretariatu (10 – 16 m²), P pr - pokoju kierownika obsługi klientów (12 – 15 m²), CP pr - pokoju podejmowania gości (pokój rozmów 12 – 24 m²), P bt - biura technicznego (25 – 40 m²), P sc - pokoju sprzedaży (9 – 12 m²), P soc - pomieszczeń socjalnych (zależy od ilości pracowników). W dziale administracja należy wyznaczyć: powierzchnię części administracyjnej; wartość budowli; informacje o niezbędnych kwalifikacjach pracowników

53 Wartość budowli: Wb = Pmz * Km = 750 * 2 500 = 1 875 000 (zł) gdzie: Pb – powierzchnia budynku Km – koszt jednostkowy wykonania (przyjąć 2000 – 3 500 zł/ m²) Amortyzacja roczna: Amr = Wb * Lie = 1 875 000/30 = 62 500 (zł) gdzie: Lle – liczba lat eksploatacji (przyjąć 30 lat) Amortyzacja miesięczna: Amm = 62 500/12 = 5 208 (zł) gdzie: 12 liczba miesięcy w roku Amortyzacja budowli

54 Tabela 14. Koszty zakupu maszyn w dziale dystrybucj i Samochod dostawczy140 00080 0001 333 Komputery szt 331503 0009 000----- System komputerowy13 000 Razem:92 0001 333 Rodzaj urządzenia lość szt. Zużycie energii Cena zakupu Wartość urządzeń Wp Wartość Amortyzacji szt.kWh/m³zł/szt.złzł/mc

55 Rodzaj operacji na stanowisku Kwalifikacje wymagane Liczba osób Czas operacji [min] Wynagro- dzenie [zł] 1) KsięgowanieKsięgowa24804 000 2) Organizowanie pracy sekretariatu Sekretarka24801 500 3) SprzedażSprzedawca24802 000 4) Kierowanie produkcjąKierownik produkcji14804 000 5) Obsługa klientówKierownik obsługi klientów14802 500 6) Prace technicznePracownicy techniczni24802 000 Razem:1016 000 Tabela 15. Informacje o niezbędnych kwalifikacjach pracowników

56 Rodzaj kosztu: Ilość [szt./m²] Cena jednostkowa [zł] Koszt [zł] Odpis amortyzacji [zł/mc] Budowle - h ala produkcyjna7502 500 1 875 000 5 208 Maszyny razem:92 0001 333 RAZEM pracownicy:10------16 000 Media zużywane do produkcji: Woda + gaz + energia 200 + 150 + 400 2,40; 2.5; 1.51 455 SUMA:17 455 6 541 Koszt całkowity Potrzebne środki : 1 967 000 zł 23 996 [zł/m-c] Tabela 16. Zestawienie kosztów administracji [zł/m-c ]

57 : Hala dla wszystkich pomieszczeń: - administracji - zaopatrzenia produkcji - składowania wyrobów gotowych - socjalnych (umywalnie, ubikacje, itp.) 1. Nieruchomości firmy 2. Organizacja firmy

58 Rodzaj urządzenia Ilość m²; m³; szt. Cena jednostkowa zł/szt;m²;m³ Wartość całkowita zł Amortyzacja zł/mc Działka [m²] 25 00020500 000 (0.01)5 000 Hala nr 1 [m²] 5432 0001 086 0003 017 Budynek administracji [m²] 1972 000394 0001 095 Magazyn nr 1 - [m²] 7502 0001 500 0004 167 Tabela 17. Posiadane hale produkcyjne i magazyny Razem: 3 480 00013 279

59 WŁAŚCICIELE Dział Administracji Księgowość finansowa Księgowość materiałowa Księgowa Kierownik Kierownik obsługi klientów Dział Dystrybuc ji Sprzedawcy Kierowcy Dział Produkcji Kierownik produkcji Pracownicy techniczni Operatorzy maszyn Magazynierzy Mechanicy Portierzy Modernizacja Odnowa nawierzchni Projektowanie Referenci Rys. 20 Schemat organizacyjny firmy. Marketing Sekretarki Ochrona Dział Zaopatrze nia

60 Lp. Rodzaj kosztu Koszty Amortyzacja [zł/m-c] 1 Koszty zaopatrzenia 1.1 Amortyzacja budowli (magazyn) – Zaopatrzenie 1 875 0005 208 1.2 Wynagrodzenia brutto 15 500 1.3 Wyposażenie w środki transportu (amortyzacja) 67 0001 101 1.4 Materiały do produkcji 54 800-------- 1.5Media dla zaopatrzenia 2 000--------- 1.6Wyposażenie pozostałe - komputery + system 7 500---------- 1.7Razem: 79 80086 109 2Koszty produkcji 2.1Budowle - hala produkcyjna1 350 0003 750 2.2Maszyny razem:1 680 00028 000 2.3Wynagrodzenie pracownicy:43 000-------- 2.4Woda + gaz + energia 600 + 500 + 9002 000-------- 2.5 Razem:45 00076 750 Tabela 18. Koszty według rodzaju

61 3Koszty dystrybucjiPrzed kaizen 3.1Hala produkcyjna2 080 0005 583 3.2Maszyny338 0005 778 3.3Regały30 00083 3.4Wózek transportowy3 000---- 3.5Koszty wynagrodzenia pracowników:26 400 3.6 Materiały: folia (800) + kartony (2 000) + reklama (2 000) 4 800 3.7Razem:31 20041 644 4Koszty administracji 4.1Budowle - hala produkcyjna1 875 0005 208 4.2Maszyny razem:92 0001 333 4.3RAZEM pracownicy:16 000 4.4 Woda + gaz + energia1 455 4.5Razem:17 45523 996 Razem koszty systemu: 228 494 Tabela 18. Koszty według rodzaju (cd)

62 Wyznaczenie wartości produkowanej jednostki rozliczeniowej (kalkulacja RMS) Kalkulacja RMS to określenie kosztów według podstawowych składników: robocizny, materiałów, sprzętu technicznego. Przez okres rozumiemy przyjęty czas pomiaru kosztów, np.: miesiąc, tydzień, dzień lub zmiana i odpowiednio do przyjętego okresu wyznaczana jest wielkość wynagrodzenia wymienionych pracowników działu produkcji. Robocizna – R - wynagrodzenia pracowników działów oraz dozoru, co można opisać takim wzorem: k J kr = ∑ W pi + W pd [zł/okres] i gdzie: J kr – koszty robocizny wykonania jednostki rozliczeniowej [zł/jedn.]; Tab. 6 poz. 2 – 15 500 [zł]; tab. 10 poz. 3 – 43 000 [zł]; tab. 14 – poz. 5 – 26 400 [zł]; tab. 16 – poz. 3 - 16 000 [zł]; W pd - wysokość wynagrodzeń pracowników dozoru [zł/okres]. W tym przykładzie koszty robocizny: J kr = 100 900 [zł/m-c]

63 Praca sprzętu S - koszt pracy sprzętu polega na określeniu czasu zaangażowania danego środka trwałego w wyprodukowanie jednostki produktu: m J ks = ∑ Z sj [zł/m-c] l gdzie: J ks - koszt pracy sprzętu w [zł/m-c], Tabela 18 : poz. 1.3 - 1 101 [zł] - zaopatrzenie; poz. 2.2 – 28 000 [zł] - produkcja; poz. 3.2 – 5 778 [zł]; poz. 3.3. - 83 [zł]; poz. 3.4 - 250 [zł] - dystrybucja; poz. 4.2. - 1 333 [zł] - administracja. Razem: 36 545 [zł]

64 Praca sprzętu S - koszt pracy sprzętu polega na określeniu czasu zaangażowania danego środka trwałego w wyprodukowanie jednostki produktu: m J ks = ∑ Z sj [zł/m-c] l gdzie: J ks - koszt pracy sprzętu w [zł/m-c], Tabela 18 : poz. 1.3 - 1 101 [zł] - zaopatrzenie; poz. 2.2 – 28 000 [zł] - produkcja; poz. 3.2 – 5 778 [zł]; poz. 3.3. - 83 [zł]; poz. 3.4 - 250 [zł] - dystrybucja; poz. 4.2. - 1 333 [zł] - administracja. Razem: 36 545 [zł]

65 Całkowite koszty wykonania jednostki rozliczeniowej produktu z uwzględnieniem kosztów wszystkich oddziałów w miesiącu można wyznaczyć ze wzoru: K wjr = [J kr + J km + J ks + ] / Lj [zł/jedn.] K wjr = 100 900 + 64 745 + 36 545 = 202 190 / 6 250 = 32.4 [zł] gdzie: J kr - koszty robocizny [ J kr = 100 900 [zł/m-c]] J km - koszty zużycia materiałów w miesiącu [J km = 64 745 [zł]], J ks - koszt pracy sprzętu [J ks = 36 545 [zł/godz.], L j - liczba wykonanych jednostek w miesiącu [Ljr/m-c].

66 ćwiczenia66 Współczynnik produktywności przed i po spłacie kredytu (kwota kredytu 10 000 000): Wp = Ps / (Km + Kp) = 1 860 000 / (228 500 + 167 000) = 395 500 = 400 000 = 4.65 Wp = Ps / Km = 1 890 000 / 228 500 = 8.14 gdzie: Ps – przychody ze sprzedaży tj. suma wystawionych kwot na fakturach: 1 256 : 4 = 314 (paczek dziennie) * 20 dni 6 200 paczek/m-c * 300 zł/paczkę Ps = 1 860 000 zł/m-c Km – materialne koszty wytworzenia: Km = Kz + Kp + Kd + Kr = 228 500 [zł/m-c] gdzie: Kz – koszty zaopatrzenia Kp - koszty produkcji; Kd - koszty dystrybucji; Kr - koszty administracji Kwota pobranego kredytu Kp = 10 000 000 zł Wnioski: Uiszczony podatek dochodowy wyniesie około 250 000 [zł] natomiast podatek VAT wyniesie: Firma bez trudności spłaci zaciągnięty kredyt.

67 KAIZEN W myśl tej filozofii zastosowanie nie sprowadza się tylko do tego, aby produkt, czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. Jakość sprowadza się do niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. Polega to na włączeniu procesu myślowego na każdym etapie produkcji, jest odpowiedzią na zautomatyzowane, tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania.

68 ćwiczenia68 KEZIEN Filozofia ta polega na dokonaniu zmian w organizacji procesu, ponieważ ćwiczenia wykonują studenci I-go roku, i nie mają pełnego obrazu przebiegu procesu technologicznego dopuszcza się dokonanie zmian technicznych przez zakup nowych urządzeń i podniesienie w ten sposób wydajności. Przykład ciągłego doskonalenia w tym ćwiczeniu: - inny sposób pakowania - polegający na ułożeniu każdego elementu oddzielnie, co zmniejszy ilość uszkodzonych produktów podczas transportu.

69 Lp. Rodzaj kosztu Koszty przed kaizen 1 Koszty zaopatrzenia 1.1 Amortyzacja budowli (magazyn) – Zaopatrzenie 5 208 1.2 Wynagrodzenia brutto 15 500 1.3 Wyposażenie w środki transportu (amortyzacja) 1 101 1.4 Materiały do produkcji 54 800 1.5Media dla zaopatrzenia 2 000 1.6Wyposażenie pozostałe - komputery + system 7 500 1.7 Razem: 86 109 2Koszty produkcji 2.1Budowle - hala produkcyjna3 750 2.2Maszyny razem:28 000 2.3Wynagrodzenie pracownicy:43 000 2.4Woda + gaz + energia 600 + 500 + 9002 000 2.5 Razem:76 750 Tabela 19. Koszty według rodzaju przed i po dokonaniu zmian

70 3Koszty dystrybucji Przed kaizen Po kaizen 3.1Hala produkcyjna5 583 3.2Maszyny5 778 3.3Regały83 3.4Wózek transportowy3 0006 000 3.5Koszty wynagrodzenia pracowników:26 40030 400 3.6 Materiały: folia (800) + kartony (2 000) + reklama (2 000) 4 80010 000 3.7Razem:41 64453 844 4Koszty administracji 4.1Budowle - hala produkcyjna5 208 4.2Maszyny razem:1 333 4.3RAZEM pracownicy:16 000 4.4 Woda + gaz + energia 200 + 150 + 4001 455 4.5Razem:23 996 Razem koszty systemu:228 494240 694 Tabela 19. Koszty według rodzaju przed i po dokonaniu zmian (cd)

71 Kaizen Straty powstałe w transporcie wynoszą średnio około 7 % stąd: - dzienna produkcja 1 256 szt./4 = 314 paczek; - miesięczna produkcja 314 * 22 = 6 908 paczek; - wartość produkcji: 6 908 * 300 = 2 072 400 zł/m-c. Straty wynoszą 7% to 145 068 zł/m-c wprowadzenie: 1)Zatrudnić dodatkowo dwóch pracowników do pakowania (4 000 zł); 2)Zakupić dodatkowo wózek do transportu produktów (3 000 zł); 3)Zmienić rodzaj paczek do pakowania produktów (5 200 zł) Razem wydatki w dystrybucji wzrosną o 12 200 zł, przynosząc prawdopodobnie wzrost przychodów poprzez likwidację strat o 145 068 zł. -

72 Plan produkcji na rok – 2014 (następny) 1)Na podstawie zużycia jednostkowego - Plan finansowy (Wp) - Wielkość przychodów (plan. ilość szt. * cena sprzedaży) 6 900 * 12 * 300 = 24 840 000 zł/rok 2) Koszty działalności operacyjnej:.............................. 3 113 432 [zł] - kwoty na: zakupy surowców, półproduktów materiałów........................... 780 660 [zł] - opłacenie robocizny - netto........................................................................ 1 210 800 [zł] - wynagrodzenia dozoru produkcyjnego......................................................... 300 000 [zł] - amortyzacja maszyn.................................................................................... 432 492 [zł] - amortyzacja budowli..................................................................................... 236 988 [zł] - transport wewnętrzny i zewnętrzny............................................................. 29 432 [zł] - media (woda, gaz, ogrzewanie, energia - 0.05%)......................................... 123 060 [zł] 3) Koszty działalności ogólnej...................................................................... 287 952 [zł] - podatki : VAT; wynagrodzeń ZUS..................................................................527 263 [zł] 4) Suma kosztów działalności operacyjnej + ogólnej..................................... 3 428 647[zł] 5) Przyjęta wartość rynkowa wyprodukowanej jednostki (Cj).................... 300 [zł/paczka] 6) Ilość jednostek do wyprodukowania (Ij):........................................... 6 900 paczek 7) Dochód: 24 840 000 - 3 428 647 --------------------------------------------------- 21 411 353 [zł] [paczka = 4 szt.]

73 Łańcuch wyrobów motoryzacyjnych wzbogacony o: 6 280 * 300 = 1 884 000 [zł/m-c] Pomysł biznesow y Realizacja pomysłu – Inwestycje budowlane Obliczenia Kalkulacja wydatków Umowa z bankiem na --10 000 000 zł na 20% na 5lat rata 200 000 [zł/m-c] Produkcja Podatek pośredni 179552:12= 14 963[zł/m-c] (23%) Podatek od wynagrodzeń: 23 921 [zł/m-c] Wynagrodzenia - łańcuch pieniężny wzbogacający rynek: 100 900 [zł/m-c] Wpłaty na ZUS 19 135 [zł/m-c] Łańcuch dostaw materiałowych i mediów: 65 055 [zł/m-c] Wpłaty podatków razem 527 263 [zł/m-c] Rys. 21 Wzbogacenie łańcuchów dostaw po uruchomieniu firmy

74 Projekt:

75 Systemy pakowania:

76 Akcesoria samochodowe:

77 Wtryskarka – Borche BT120: Wtryskarka posiada następujące parametry: * siła zwarcia 150 ton * gramatura wtrysku 258 g * rozstaw między kolumnami 410 x 410 * wymiary zewnętrzne 4,5 x 1,2 x 1,6 * rok produkcji 2008 * kraj pochodzenia TAJWAN

78 Wtryskarka – Borche BT120 :

79

80 Maszyna do cięcia drutów – JAPAX LDM 50: Parametry: Max wymiar obrabianego materiału (WxDxH) 500x600x250 mm Max masa obrabianego materiału 300 kg Przesuwy stołu roboczego (X,Y,Z) 300x500x270 mm Przesuwy głowicy cięcia kątem (+/-u,v) +/-30 mm Max kąt cięcia +/- 13/100 mm Średnica elektrody drutowej 0.1-0.35 mm Działka elementarna przesuwu stołu 0,00025 mm Wymiary zewnętrzne maszyny (WxDxH) 1565x1470x2120 mm Zbiornik zasilający cieczy dielektrycznej PW30E Rodzaj dielektryka woda destylowana Pojemność zbiornika 300 dcm3 Filtrowanie (wkłady papierowe) 6 Wymiary zewnętrzne zbiornika (WxDxH) 1440x705x1120 mm Agregat chłodniczy dla dielektryka RKC-750CL Wydajność chłodnicza (przy 200 C) 1700 kcal/h Zakres regulacji temperatury (5 - 250 C) Wymiary zewnętrzne agregatu 356x587x722 mm Generator prądu roboczego FE03X Napięcie wyjściowe jałowego (15 stopni nastaw) 30 - 170V Max prąd obróbki 35 A Ilość stopni impulsu prądowego 15 Ilość stopni czasu trwania impulsu 15 Ilość stopni czasu przerwy impulsu 15 System sterowania obróbką: stała szczelina BASCON I stała prędkość BASCON II Zasilanie zewnętrzne (przez trafo) 3x380 V/AC 200-220V 50 Hz Max moc zasilania 9 kVA Wymiary zewnętrzne generatora 650x650x1450 mm Masa generatora netto (z JAPT 4G) 150 kg Wdh – szerokość,głębokość,wysokość

81 Maszyna do cięcia drutów – JAPAX LDM 50:

82 Termoformierka – MZC TF 700/1200: Model MZC TF 700/1200 Długość formowania mm 760 x 1200 Szerokość formowania m 500 - 700 Głębokość formowania mm 165 Prędkość produkcyjna (cykli/godz) 60 -720 Całkowity pobór mocy kW 25 Gabaryty mm 7220 x 1400 x 2160 Waga kG 3000 PARAMETRY:

83 Tamponiarka - TP 183 ZP: Parametry: Obszar roboczy: 100 × 100mm Wielkość stołu roboczego: 150 × 135mm Skok tamponu: 80mm Maks. prędkość drukowania: 1300 sztuk/godz. Ciśnienie robocze: 6bar Wymiary: 710x650x1420 mm Waga: 116 kg Zasilanie: 220V 60/50Hz MOC, 0,07 kW.

84 Maszyna do malowania i dekorowania – UN 114: Ogólna charakterystyka techniczna: Szerokość robocza dla szpul: 350 mm Szerokość robocza dla paneli: 300 mm Regulowana szybkość pracy aż do 60 m/min. Regulowana moc lamp UV od 60 do 120 W/cm2

85 Pistolet lakierniczy: MA-3000 Opis: Napięcie zasilania:230 V Pobór mocy: 4,0 kVa Zabezpieczenie: 16 A Prąd spawania: 30 - 160 A O drutu: 0,6 - 0,8 mm Waga: 36 kg Wymiary l x d x h: 80 cm x 45 cm x 57 cm

86 Pistolet lakierniczy: Telmig 161/1 Dane techniczne: Wydajność (l/min): 25 Maksymalne ciśnienie (bar): 4,0 Napięcie zasilania (V): 230 Moc silnika (W) : 140 Głośność dB(A): 52 Średnica dyszy aerografu (mm): 0,3 Pojemność zbiorniczka na farbę (cm3): 22 Waga (kg): 3,6 Wymiary (cm): 26x13x20

87 Maszyna do lakierowania – KYU 9W-A: PARAMETRY TECHNICZNE: typ maszyny: Maszyna lakierująca Fullmatic -max prędkość konstrukcyjna: 20m/min min. format arkusza 20x20cm - max format arkusza 52x74cm max wysokość stosu papieru 48 cm - max dopuszczalny ciężar stołu 120kg gramatura papieru 115-600 g/m˛ - wymiary maszyny ze stołem odbierającym (dł. x szer. x wys.) 325x150x120 cm -- zasilanie 8,5 kW, 3 x 400V AC, 50 Hz parametry sprężonego ciśnienie min. 6 bar, wydajność 130l/min EMERGRAF W.

88 Maszyna wytrzymałościowa – TM - 2: System X-liniowy Kompaktowy system o dużej pojemności magazynka (do 500 sztuk) Umożliwia przeprowadzenie badań zarówno automatycznych, jak i manualnych Możliwość przeprowadzania badań na zrywanie i zginanie Robot poruszający się w dwóch płaszczyznach Możliwość adaptacji dodatkowych urządzeń (czytniki kodów kreskowych, mierniki przekroju poprzecznego) Oprogramowanie testXpert® autoEdition Rozwiązanie dla badań metalu, tworzyw sztucznych i gumy Wymiary: 2,5 x 1,2 x 2,1 [m]

89 Obkurczarko – zgrzewarka – FM 5540: Parametry: Zasilanie - 230V/50/60Hz Moc - 4Kw Max wymiary pakowanie - 550 x 400 x 150 mm Prędkość pakwania - 500-800 szt/ h Wymiary urządzenia - 1370 x 670 x 1080 mm Waga - 125 Kg

90 Zgrzewarka wibracyjna – LVW 2371: Dane urządzenia:  Częstotliwość wibracji 0 ÷ 200 Hz,  Waga części drgającej max 6,0 kG,  Moc silnika 1,7 kW,  Średnica cylindra siłownika 80 mm,  Skok siłownika 160 mm max. ModelLVW 2371 Ampituda głowicy wibracyjnej (Hz)100 - 180 Ampituda drgań (mm)0,35 – 2,0 Powierzchnia docisku (cm²)bis 600 Wymiary stołu podnoszonego (BxT mm)1800 x 600 Maksymalna siła docisku (kN)40 Waga narzędzia górnego (kg) max.180 Panel sterowania (Zoll)10 “

91 Maszyna do pakowania – ULMA TF2000: Podstawowe dane techniczne: - szerokość foli dolnej/górnej - 570/545mm - maksymalna średnica rolki folii dolnej/górnej - 450/350mm - średnica rdzenia rolki folii - 76mm - długość strefy załadunku - ok. 1000mm - zasilanie elektryczne - 380V / 50Hz / ok.23kW - zużycie sprężonego powietrza - 1000-1500 l/min. przy ciśnieniu 6bar - zużycie wody chłodzącej - 120-200l/h przy ciśnieniu 2bar i temp. 8-10st C - przybliżone wymiary zewn. - 7500x1100x2100mm

92 Wózek widłowy:

93 Przenośnik taśmowy:

94 ćwiczenia94 Termin przygotowania do tego etapu: 20-06-2013


Pobierz ppt "Logistyka w przedsiębiorstwie Przykład ćwiczenia do wykonania przez studentów Podstawą wszystkich koncepcji logistycznych była i jest fundamentalna zasada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google