Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zapobiegać negatywnym emocjom ?. Rodzaje negatyw nych emocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zapobiegać negatywnym emocjom ?. Rodzaje negatyw nych emocji."— Zapis prezentacji:

1 Jak zapobiegać negatywnym emocjom ?

2 Rodzaje negatyw nych emocji

3 Stres Stres jest zjawiskiem biologicznym, stanowiącym reakcję organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania: fizyczne lub psychiczne. Pojęciem stres określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień gotowości człowieka do działania. Stres może być spowodowany czynnikami umysłowymi, fizjologicznymi, anatomicznymi lub fizycznymi. Osoba odczuwająca stres jest pobudzona emocjonalnie, ma przyspieszoną akcje serca, wyższe ciśnienie krwi, przyspieszony oddech, odczuwa suchość w ustach, na ciele pojawia się gęsia skórka, następuje wzrost stężenia cukru we krwi.

4 Smutek Negatywny stan emocjonalny, charakteryzujący się poczuciem krzywdy, cierpienia i furii. Objawia się on poprzez tymczasowe przygnębienie oraz mniejszą energię. Smutek jest uważany za przeciwieństwo szczęścia. Bywa utożsamiany z żalem, nędzą i melancholią. Bardzo często towarzyszy mu płacz i zamknięcie w sobie. Uczucie to może stanowić tymczasowe obniżenie nastroju, bądź też być objawem depresji charakteryzującej się stałym i znacznym obniżeniem samopoczucia, prowadzącej do zakłócenia zdolności do funkcjonowania w codziennym życiu.

5 Strach Jedna z podstawowych cech pierwotnych mających swe źródło w instynkcie przetrwania. Stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia, naturalną reakcją organizmu jest np odruch silnego napięcia mięśni a w konsekwencji ucieczka lub walka. Spowodowany jest zdolnością zapamiętywania i kojarzenia podobnych sytuacji oraz w przypadku ludzi umiejętnością abstrakcyjnego myślenia. Nierozerwalnie związany z przyszłością gdyż zdarzenia z przeszłości odczuwamy inaczej a jeszcze inaczej teraźniejsze. Straty lub bólu mającego nadejść możemy się bać. Strach może mieć skutek pozytywny gdy efektem jest ochrona nas lub naszego interesu albo negatywny gdy powstrzymuje nas przed konsekwentnym dążeniem do celu. Jest subiektywny gdyż ten sam spodziewany skutek nie zawsze i nie u wszystkich spowoduje poczucie zagrożenia.

6 Ż al Negatywny stan emocjonalny spowodowany doznaną stratą. Towarzyszy mu często trudność w pogodzeniu się, że tego, co utracone już nie ma i wynikającym z tego brakiem akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest tu i teraz. Występuje również w postaci żalu do kogoś za wyrządzone krzywdy, niemożność pogodzenia się z realną sytuacją.

7 Z ł o ść Powodowana strachem reakcja emocjonalna, która pojawia się, gdy zablokowane jest jakieś dążenie, następuje zmiana poczucia kontroli. Złość jest często związana z powtarzającym się oddziaływaniem czynników stresogennych. Osoba narażona na działanie bodźców stresogennych i pozbawiona możliwości reakcji na nie, zaczyna reagować złością. Złość wyrażana jest spontanicznie: krzykiem, gestami, czasem rękoczynami.

8 Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami

9 Relaksacja Proces wchodzenia w stan relaksu. Niekiedy używa się zamiennie terminów "relaksacja" i "relaks". Relaksacja osiągana może być w procesie treningu relaksacyjnego. Zwykle uczenie relaksacji polega na rozluźnianiu grup mięśni częściej szczególnie na zachodzie Europy do relaksacji wykorzystuje się technikę Float REST, polegającą na ograniczeniu stymulacji środowiskowej. Treningi relaksacyjne są formą terapii i używane są m.in. w terapii behawioralnej, leczeniu bezsenności, redukowaniu stresu, depresji, lęku, bólów głowy itp.

10 Techniki relaksacyjne To sposoby na wyładowanie stresu lub nadmiaru emocji na drodze odpowiednich ćwiczeń fizycznych i psychicznych. Powodem złego samopoczucia jest nowoczesny styl życia, codzienna rywalizacja w miejscach pracy, zjawisko tzw. "wyścigu szczurów" i inne. Długotrwałe narażenie człowieka na stres z czasem odbija się bardzo niekorzystnie na stanie jego zdrowia - pojawiają się dolegliwości trawienne, np. wrzody żołądka, związane z nadkwaśnością, choroby układu nerwowego, czy wreszcie choroby psychiczne (depresje i nerwice). Dlatego ważnym zagadnieniem wydaje się dziś odpowiedni sposób wyładowania negatywnych uczuć, który jednocześnie nie będzie równie lub bardziej szkodliwy dla naszego zdrowia.

11 Najcz ęś ciej stosowane techniki relaksacyjne

12 Trening autogenny Schultza To popularna nazwa techniki relaksacji neuromięśniowej, polegającej na wywołaniu poprzez autosugestię doznań podobnych do stanu hipnozy oraz wewnętrznej medytacji. Trening autogenny składa się z sześciu (sugerowanych) elementów, które następują po sobie: uczucie ciężaru, uczucie ciepła, regulacja pracy serca, regulacja swobodnego oddychania, uczucie ciepła w splocie słonecznym (brzuchu), uczucie chłodu na czole.

13 Trening Jacobsona Technika ta zakłada, że stany napięcia manifestują się przez kompulsywne myślenie o życiu, tzn. traktowanie większości spraw jako zmuszających do działania. Trening Jacobsona polega na nauce napinania mięśni aż do automatyzacji. Trening powinno się odbywać najpierw w pozycji leżącej (relaksacja ogólna), po jakimś czasie w pozycji siedzącej, a następnie podczas wykonywania różnych czynności (relaksacja zróżnicowana). Korzyści z treningu Jacobsona, to przeciwdziałanie stanom lękowym, poprawa snu, polepszenie pracy narządów wewnętrznych.

14 Relaksacja Wintreberta Jedną z metod zmierzających do zmniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest relaksacja mięśniowa. Opiera się ona na założeniu, że ciało i umysł tworzą niepodzielną całość.

15 JOGA

16 Joga Jeden z sześciu ortodoksyjnych systemów filozofii indyjskiej i zbiór dyscyplin duchowych. Uznaje prawo karmy i koła wcieleń z których wyzwolenia dokonuje się przez odpowiedni trening ciała, przestrzeganie zasad etycznych, skupienie, medytację i ascezę. Joga zajmuje się związkami między ciałem, umysłem, świadomością i duchem. Została zaadaptowana przez niektóre nurty hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu, jest istotna również w praktykach tantrycznych i innych, w celu zniesienia uciążliwości, rozwoju duchowego, rozpoznania natury rzeczywistości. W świecie zachodnim przyjmowana potocznie za zestaw ćwiczeń fizycznych i umysłowych, uprawianych głównie dla zdrowia.

17 Asany Klasyczna joga definiuje 84 archetypy pozycji i postaw ciała, z których 32 pozycje siedzenia uznawane są za szczególnie ważne. Wspólne dla wszystkich rodzajów jogi są pozycje i postawy medytacyjne – zarówno siedzące, stojące jak i leżące. Asany służą wzmocnieniu i uzdrowieniu ciała oraz działają harmonizująco na emocje i psychikę. Klasycy jogi nauczają, że wiele asan służy rozwijaniu szczególnych talentów, zdolności, możliwości i paranormalnych mocy (siddhi).

18 Medytacja praktyki mające na celu samodoskonalenie, stosowane zwłaszcza w jodze oraz religiach Wschodu, takich jak buddyzm, taoizm, konfucjanizm, hinduizm, dżinizm, a ostatnio także przez niektóre szkoły psychoterapeutyczne. Cele medytacji: Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego. Rozwinięcie mistrzostwa w określonych sztukach bądź rzemiosłach. W tym właśnie celu praktykowali medytację samurajowie. Osiągnięcie oświecenia. Osiągnięcie pełnej kontroli nad swoim ciałem i umysłem (joga, fakirzy). Zespolenie się z bóstwem (wedanta, voodoo). Zatopienie się w modlitwie (judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm). Przećwiczenie procesu umierania i nauczenie się kontroli nad nim

19 Jak przebiegała nasza praca… Spotykaliśmy się co tydzień i przedstawialiśmy różne metody relaksacji. Byliśmy na wizycie w Poradni Psychologicznej w Zawierciu i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat negatywnych emocji. W dni otwarte spotkaliśmy się i prowadziliśmy otwarte zajęcia relaksacji. Relaksowaliśmy się również słuchając muzyki relaksacyjnej.

20 A oto i my

21

22

23

24

25 Opiekunem grupy była mgr Joanna Koclęga mgr Katarzyna Pniak-Wnuk Skład grupy : Izabela Ibek Agnieszka Koclęga Anna Maciążek Wojciech Łudzik

26 Dziękujemy serdecznie za uwagę ! Prezentację przygotowały: Agnieszka Koclęga i Anna Maciążek


Pobierz ppt "Jak zapobiegać negatywnym emocjom ?. Rodzaje negatyw nych emocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google