Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Żołnierze Wyklęci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Żołnierze Wyklęci."— Zapis prezentacji:

1 Żołnierze Wyklęci

2 Żołnierze wyklęci po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali dzieło Armii Krajowej, która walczyła z okupantem, wówczas hitlerowskim. Brali udział w antykomunistycznym, niepodległościowym ruchu partyzanckim. Stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

3 Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na tysięcy osób. Nazywa się ich wyklętymi, ponieważ przez wiele lat władze komunistyczne uznawały ich za bandziorów i zdrajców, tropiły ich i likwidowały. Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” w Majdanie Kozic Górnych (gm. Piaski) 21 października 1963 r.

4 Dopiero 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny” Lech Kaczyński

5

6 Komenda Okręgu „Orzeł”, Dowódca „Rój"
„Walkę o Wielką Polskę uważam za największy swój obowiązek. Wstępując w szeregi NZW, mam szczerą i nieprzymuszoną wolę. Wpierw zginę, aniżeli zdradzę. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że wiernie będę walczył o niepodległość Polski. Rozkazu Wodza Naczelnego oraz wszystkich innych przełożonych będę słuchał i posłusznie wykonywał. Tak mi dopomóż Bóg i Ty Królowo Korony Polskiej.” Tekst przysięgi żołnierzy Armii Podziemnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Komenda Okręgu „Orzeł”, Dowódca „Rój"

7 St. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. "Rój" na czele oddziału.

8 Mieczysław Dziemieszkiewicz, Żołnierz Wyklęty działający na Mazowszu, urodził się w 1925 roku w Zagrobach, pow. Łomża. W latach okupacji uczęszczał na kursy tajnego nauczania w Makowie Mazowieckim. Działał w NSZ, przewoził materiały konspiracyjne, które przekazywał mu brat Roman zamordowany przez żołnierzy sowieckich jesienią r. Drugi brat, Jerzy za działalność w NSZ, został skazany na 7 lat więzienia.

9 Wiosną 1945 r. Mieczysław Dziemieszkiewicz został wcielony do 1
Wiosną 1945 r. Mieczysław Dziemieszkiewicz został wcielony do 1. zapasowego pp „ludowego” wojska w Warszawie, skąd zbiegł i przedostał się na teren powiatu Ciechanów, gdzie działał jego brat Roman. Wstąpił do oddziału partyzanckiego NSZ-NZW ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy", gdzie przyjął pseudonim „Rój”. Rozkazem dowódcy NSZ z 8 VIII Mieczysław Dziemieszkiewicz został odznaczony Krzyżem Walecznych. W późniejszym okresie, w r. przez komendanta XVI Okręgu NZW awansowany został do stopnia st. sierżanta.

10 KRZYŻ WALECZNYCH

11 „Rój” otrzymał rozkaz zorganizowania patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej na teren powiatu Ciechanów i został jego dowódcą. Głównym zadaniem patrolu była fizyczna likwidacja przeciwników politycznych, członków PPR i funkcjonariuszy UB i MO. Działalność zbrojną „Rój” rozpoczął w roku. Uczestniczył w wielu akcjach przeciwko funkcjonariuszom UB i komunistycznej agenturze oraz na posterunki MO.

12 Niektóre z akcji „Roja”
Jesienią 1946 r. nastąpiła fala aresztowań członków podziemia. W samym tylko listopadzie Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Pułtusku przesłuchał ponad 200 osób. W reakcji na masowe aresztowania żołnierze Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” wsparci przez inne odziały dokonali spektakularnej akcji zbrojnej mającej na celu odbicie uwięzionych w Pułtusku członków podziemia. Z danych IPN wynika, że uwolniono w wyniku tej akcji 65 osób. Była to na terenie Polski ostatnia akcja w wielkim stylu wykonana przez podziemie niepodległościowe w celu uwolnienia więźniów.

13 8 czerwca 1947 roku w miejscowości Strusin powiat Ciechanów patrol „Roja” wykonał wyrok na sekretarzu Komitetu Gminnego PPR w Sońsku. Sekretarz ten był aktywnym działaczem partii. Chciał zlikwidować kościoły i zrobić z nich teatry lub muzea. Wypowiadał się także za unicestwieniem księży i „panów". W miejscowości Bieńki gmina Sońsk strzelał nawet do figurki Matki Boskiej.

14 Oddział Komendy Powiatowej "Ciężki" dowodzony przez Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja", wiosna 1948 r.

15 24 IX 1947 r. patrol „Roja” wykonał akcję propagandową w miejscowości Zielona (gm. Bartołdy, pow. ciechanowski), w której odbywał się odpust i zabawa. Rozbrojono dwóch funkcjonariuszy MO obecnych na zabawie. Zdobyto dwa pistolety Parabellum. „Rój” wygłosił okolicznościowe przemówienie do zgromadzonej ludności. Jednocześnie w miejscowej spółdzielni zarekwirowano 20 tys. zł.

16 Podobnych akcji „Rój” miał na koncie bardzo wiele
Podobnych akcji „Rój” miał na koncie bardzo wiele. Władze komunistyczne dzięki współpracującym z nimi zwykłym obywatelom dekonspirowały Żołnierzy Wyklętych i ich umiejętnie likwidowały.

17 13 kwietnia 1951r. pewna kobieta zdradziła miejsce pobytu Mieczysława Dziemieszkiewicza.
Gospodarstwo Burkackich w kolonii Szyszki, ostatnie miejsce schronienia Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja" i Bronisława Gniazdowskiego "Mazura".

18 Szopa, w której ukrywał się „Rój”

19 CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
Wraz ze śmiercią st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” i patrolu Stanisława Kakowskiego „Kaźmierczuka” przestał istnieć najaktywniejszy oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na północnym Mazowszu. Miejsce pochówku „Roja” do dziś nie jest znane. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

20

21 Źródła: Maciej Budzyński klasa IV


Pobierz ppt "Żołnierze Wyklęci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google