Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku autologiczne i allogeniczne w leczeniu szpiczaka plazmocytowego informacje - 2012 rok Małgorzata Krawczyk-Kuliś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku autologiczne i allogeniczne w leczeniu szpiczaka plazmocytowego informacje - 2012 rok Małgorzata Krawczyk-Kuliś."— Zapis prezentacji:

1 Przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku autologiczne i allogeniczne w leczeniu szpiczaka plazmocytowego informacje rok Małgorzata Krawczyk-Kuliś Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Kliniki Prof. dr hab. Sławomira Kyrcz-Krzemień VII Kongres Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka Olsztyn , 25 marca 2012r

2 Rodzaje przeszczepień szpiku
Autologiczne - Przeszczepienie autologiczne „tandemowe” Autoprzeszczepienie jako leczenie poprzedzające alloprzeszczepienie Allogeniczne Rodzinne Niespokrewnione Z użyciem komórek z krwi pępowinowej (u dorosłych i u dzieci) Haploidentyczne – u dziecka od rodzica

3 Rodzaje przeszczepień szpiku
Autologiczne - własne komórki krwiotwórcze uzyskane ze szpiku metodą pobrania na sali operacyjnej - komórki krwiotwórcze pobrane z krwi obwodowej na separatorze komórkowym Allogeniczne - szpik lub komórki krwiotwórcze z krwi obwodowej pobrane od rodzeństwa zgodnego w układzie HLA - szpik lub komórki krwiotwórcze z krwi obwodowej pobrane od zgodnego w układzie HLA dawcy niespokrewnionego

4 Pobieranie szpiku (komórek krwiotwórczych) metodą operacyjną Zalety-mało limfocytów ale dłuższy czas regeneracji

5 Pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej na separatorze komórkowym
Zalety: krótszy czas regeneracji szpiku, więcej CD34+, ale więcej limfocytów co nie zawsze jest korzystne w alloprzeszczepieniach

6 Kryteria wyboru leczenia szpiczaka
Cytogenetyka < 70 lat (± 5 lat) > Leczenie indukujące remisję Thalidomid, Bortezomib w terapii wielolekowej Leczenie dostosowane do możliwości chorego z opcją wydłużenia przeżycia Gromadzenie komórek krwiotwórczych do autoprzeszczepienia CTX + GCSF obserwacja Thalidomid Lenalidomid konsolidacja Autoprzeszczepienie w CR/VGPR leczenie podtrzymujące /konsolidacja drugie autoprzeszczepienie (tzw. przeszczep tandemowy) Alloprzeszczepienie szpiku od dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego w ramach kontrolowanych badań klinicznych lub przypadkach wysokiego ryzyka cytogenetycznego RIC (fludarabina+), cGVHD >30% Bez różnic w toksyczności, TRM i wszczepie Progresja/nawrót >70% w obserwacjach odległych 40-80%

7 Autoprzeszczepienie komórek krwiotwórczych
Krioprezerwacja komórek i przechowywanie w banku tkanek Pozytywna selekcja CD34+ (?) kwalifikacja do AHCT gromadzenie komórek - separator AutoHSCT chemioterapia przed mobilizacją komórek krwiotwórczych do autoprzeszczepu: CTX 1,4-7g/m2 FACS +/lub G-CSF (Plerixafor, blokowanie CXCR4) ocena liczby CD 34+ W określonych sytuacjach AUTOHSCT może być przed ALLO HCT

8 Mobilizacja komórek krwiotwórczych do autoHSCT
W nowotworach hematologicznych mobilizację i G-CSF poprzedza chemioterapia: ICE, IVE, CTX 1,4-4,0g/m2 Mobilizacja G-CSF stosowana jest u zdrowych dawców, u chorych tylko wyjątkowo Dla uzyskania optymalnej, trwałej i w odpowiednim czasie, regeneracji należy uzyskać >2x106 CD34+ W 5-46% procedur mobilizacji nie udaje się uzyskać wystarczającej do AHCT liczby CD34+ Powtórzyć mobilizację ? Zastosować lek przerywający przyleganie komórek CD34+ do komórek podścieliska (bloker receptora CXCR4) ?

9 Mobilizacja komórek CD34+ Mozobilem
Opublikowane wyniki mobilizacji u 60 chorych (HL, MM, NHL) Niepowodzenie określono jako HPC<10/µL w krwi obwodowej (nie rokuje uzyskania>2 X 106/kg CD34+) Mobilizacja po G-CSF: 10gµ/kg + plerixafor od 4 doby (11 godz. przed aferezą), w dniu aferezy kolejna dawka G-CSF Przy niewystarczającej kolekcji plerixaror + GCSF stosowano przez 3 dni 75% pacjentów uzyskało wystarczającą do AutoHSCT liczbę CD34+ Huber, Bone Marrow Transpl., 2010, 1-8

10 Autoprzeszczep szpiku
Pacjenci w trakcie przeszczepu szpiku

11 Transplant activity worldwide 1980-2009
Current Uses and Outcomes of Hematopoietic Stem Cell Transplantation 2010 25,000 35,000 30,000 15,000 10,000 5,000 Autologous Allogeneic 20,000 Transplants Slide 3: Estimates of annual numbers of hematopoietic stem cell transplants worldwide, extrapolated from data compiled by the CIBMTR, European Blood and Marrow Transplant Group (EBMT), published reports from the Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation (WBMT) and the Asia Pacific Blood and Marrow Transplant Group (APBMT). Autologous transplant trends demonstrate changes in practice over time, with transplants for breast cancers in the early 1990s accounting for the majority of activity, and after 1999, lymphoproliferative disorders accounting for most of these transplants. The annual numbers of autologous transplants worldwide have continued to increase as a result of wider utilization of this treatment and its extension to recipients older than 60 years. The numbers of allogeneic transplants have increased steadily over the past three decades. In the early 2000s, the increase in annual transplant numbers was slower than previous years, which is likely a result of a decrease in transplants performed for treating chronic myeloid leukemia (CML). This trend was mostly observed in countries classified by the World Bank as having high or intermediate-high gross national income. Subsequent trends in allogeneic transplant have shown a more rapid increase in annual numbers, which can be explained by higher number of unrelated donor transplants, older recipients being transplanted using reduced-intensity conditioning regimens, and the expanding utilization of umbilical cord blood. '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 CIBMTR Summary Slides Slide 3 SUM10_3.ppt

12 Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku w USA
3,000 5,500 2,000 1,500 500 1,000 2,500 3,500 4,000 4,500 5,000 Allogeneic (Total N=6,672) Autologous (Total N=10,302) Number of Transplants Slide 9: The most common indication for transplant was lymphoproliferative disorders (plasma cell disorders and lymphomas) in 2008, accounting for 60% of all transplants. Also in 2008, 52% of allogeneic transplants were performed for treatment of acute leukemias, and 45% of autologous transplants were performed for treatment of multiple myeloma. Multiple NHL AML HD ALL MDS/MPD Aplastic CML Other Other Non- Anemia Leuk Cancer Malig Myeloma Disease Slide 9 SUM10_11.ppt

13 Przeszczepienia szpiku w Europie wg wskazań w 2009 roku, w 624 ośrodkach
Allogeniczne przeszczepienie szpiku Autologiczne przeszczepienie szpiku Łączna liczba zabiegów Allo Po Auto 12 400 18 922 31 322 Pierwszorazowe zabiegi przeszczepienia 11 442 16 591 28 033 564 Szpiczak plazmocytowy 6918 7464 258 Raport EBMT, Basel,

14 Probability of Survival, %
Prawdopodobieństwo przeżycia po przeszczepie zależnie od rodzaju zabiegu 20 40 60 80 100 10 30 50 70 90 20 40 60 80 100 10 30 50 70 90 autologous transplant (N=22,254) Probability of Survival, % Slide 49: Multiple myeloma (MM) is the most common indication for an autologous transplant. Among 22,254 patients who received a single autologous transplant for MM between 1998 and 2008, the 3-year probability of survival was 68% ± 1%. Allogeneic transplantation for MM is reserved for patients with high risk disease, and the majority are performed after an autologous transplant with reduced-intensity or nonmyeloablative conditioning regimens. Among the 1,021 patients who received an allogeneic transplant for MM from 1998 to 2008, the 3-year probabilities of survival were 47% ± 2% for the 878 recipients of HLA-matched sibling donor transplants and 28% ± 4% for the 143 recipients of unrelated donor transplants. HLA-matched sibling, Allo (N=878) Unrelated, Allo (N=143) P < 1 2 3 4 5 6 Years Slide 49 SUM10_56.ppt 14

15 Śmiertelność do 100 doby po autotransplantacji
12 15 9 6 3 Acute Leukemia Non-Hodgkin Lymphoma Hodgkin Disease Multiple Myeloma Mortality, % Slide 17: The 100-day mortality rate is often cited to reflect the toxicity of the transplantation process. Autologous transplants have a much lower rate of 100-day mortality than allogeneic transplants. The primary disease and the disease status at the time of transplantation significantly affect early post-transplant mortality. Slide 17 SUM10_19.ppt 15

16 Alloprzeszczepienia szpiku
Najdłużej żyjąca pacjentka po Alloprzeszczepieniu – DFS ponad 30 lat (Michele Cavo) Ok. 20% chorych z szpiczakiem, po Autoprzeszczepie utrzymuje całkowitą remisję przez ponad 10 lat Dodanie nowych generacji leków może poprawić ten wynik Nadal jedyną metodą, która umożliwia wyleczenie jest allogeniczne przeszczepienie szpiku?

17 Tandemowe alloprzeszczepienie szpiku po niskotoksycznym przygotowaniu (RIC ALLO) u chorych ze szpiczakiem AUTO/ALLOHCT od dawcy rodzinnego (n=100) indukcja: VAD HD melfalan (200mg/m2)>AHCT>TBI (2Gy) ALLOHCT immunosupresja: CsA + MMF ostra GVHD: 38% chorych; przewlekła GVHD: 50% chorych Śmiertelność niezwiązana z nawrotem po 5 latach: 11% CR 53% Bruno B et al, Blood, 2009

18 OS i EFS w zależności od obecności del13
bez del 13 del 13 EFS bez del 13 del 13 Bruno B et al., Blood 2009

19 OS i EFS w zależności od obecności del17
Schilling G. et al, Leukemia, 2008

20 Leczenie podtrzymujące lenalidomidem w porównaniu z placebo u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym po autoprzeszczepieniu szpiku CALGB : Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie III fazy McCarthy P, et al. Haematologica. 2011;96(s1):S23-S24 [oral presentation].

21 Schemat badania: Stadium 1-3a, ≤ 70 lat, >SD po ≥ 2. cyklach indukcyjnych, ≤1 rok od rozpoczęcia terapii, ≥ 2 × 106 komórek CD34+ /kg do ASCT Mel200 ASCT Ponowna ocena Dni: CR, PR, SD Randomizacja Len 10 mg/dziennieb Placebo Stratyfikacja w zależności od stężenia 2 mikroglobulin oraz zastosowania Thal lub Len w trakcie indukcji Mel200, melfalan 200 mg/m2 a Na podstawie Skali Durie-Salmon b Możliwość dostosowania dawki Len w zakresie: 5-15 mg/d McCarthy P, et al. Haematologica. 2011;96(s1):S23-S24 [oral presentation].

22 Czas do progresji (TTP)
Median TTP: 39.6 mo Median TTP: 21.9 mo CALGB , ASCO, ASH 2010 follow up to study un-blinding ITT Analysis with a Median Follow-up from transplant of 18 months P <

23 Przeżycie ogółem (OS) CALGB 100104, ASCO, ASH 2010
13 deaths in the lenalidomide arm and 24 deaths in the placebo arm CALGB , ASCO, ASH 2010 follow up to study un-blinding Median Follow-up of 18 months P value = 0.05

24 AE 3/4 stopnia - leczenie podtrzymujące
Zdarzenie niepożądane (AE) Lenalidomide (n = 208) Placebo (n = 197) P n % Trombocytopenia 26 13 7 4 0.0009 Neutropenia 89 43 17 9 < Anemia 2 1 0.0629 Zmęczenie 11 5 0.4736 Wysypka 3 0.1418 Biegunka 0.4182 Gorączka neutropeniczna 12 6 0.0329 Potwierdzone zakażenie 33 16 0.0012 Drugie nowotwory hematologiczne: Len: 8 (n= 231), PBO: 0 (n=229) Guzy lite: Len:10 (n=231), PBO: 4 (n=229) McCarthy P, et al. Haematologica. 2011;96(s1):S23-S24 [oral presentation] McCarthy PL, et al. Blood. 2010;116(21): [abstract 37]. . AE, zdarzenia niepożądane

25 Wnioski Leczenie podtrzymujące Len u chorych z szpiczakiem plazmocytowym po autoprzeszczepieniu szpiku: istotnie wydłuża TTP istotnie wydłuża OS Częstość występowania drugich nowotworów nie wpływa na EFS oraz OS McCarthy P, et al. Haematologica. 2011;96(s1):S23-S24 [oral presentation].

26 Leczenie podtrzymujące lenalidomidem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim po ASCT
Badanie IFM M Attal, P Oliver, VC Lauwers, G Marit, D Caillot, T Facon, C Hulin, P Moreau, C Mathiot, M Roussel, C Payen, H Avet-Loiseau, J-L Harousseau Attal M, et al. Haematologica. 2011;96(s1):S23 [oral presentation].

27 Schemat i cele badania IFM 2005-02
Badanie randomizowane III fazy, kontrolowane placebo N = 614 pacjentów z 78 ośrodków, włączonych między 7/2006 a 8/2008 Pacjenci < 65 lat, z chorobą niepostępującą ≤ 6 miesięcy po ASCT w pierwszym rzucie Randomizacja: stratyfikacja wg stężenia β2-mikroglobuliny, del(13), VGPR Konsolidacja Lenalidomid 25 mg/dzień doustnie w dniach 1-21 każego 28-dniowego cyklu przez 2 miesiące Lenalidomid (n = 307) mg/dzień, podawanie kontynuowane do nawrotu Placebo (n = 307) do nawrotu Pierwszorzędowe punkty końcowe: PFS Drugorzędowe punkty końcowe: wskaźnik CR , TTP, OS, możliwość długotrałego podawania lenalidomidu Attal M, et al. Haematologica. 2011;96(s1):S23 [oral presentation].

28 Przeżycie bez progresji (PFS)
Placebo (n = 307) Lenalidomid (n = 307) P Progresja lub śmierć, n 192 120 --- Mediana PFS od randomizacji (mies.) 24 41 4-letnie PFS od rozpoznania (tzn. 3 lata od randomizacji), % 34 61 Wskaźnik ryzyka 1 0.5 < 10-9 Attal M, et al. Haematologica. 2011;96(s1):S23 [oral presentation].

29 PFS w zależności od odpowiedzi po konsolidacji
CR brak CR Czas (miesiące) Czas (miesiące) HR = 0.31 CI 95% [ ] HR = 0.50 CI 95% [ ] Attal M, et al. Blood. 2010;116:[abstract 310]; updated data presented at ASH 2010.

30 Zdarzenia niepożądane stopnia 3/4 w czasie leczenia
Zdarzenia niepożądane, stopnia 3/4 (stopień 4) Placebo, % Lenalidomid, % Anemia 2 (1) 4 (2) Trombocytopenia 6 (2) 12 (5) Neutropenia 14 (3) 43 (11) Gorączka neutropeniczna Zakażenia 5 (1) 10 (1) DVT 2 (0.3) Schorzenia skórne 4 6 Zmęczenie 1 Polineuropatia obwodowa 0.3 0.7 Drugie nowotwory n = 6 n = 23 Wskaźniki dyskontynuacji w związku ze zdarzeniami niepożądanymi: Placebo: 15% Lenalidomid: 21% Attal M, et al. Haematologica. 2011;96(s1):S23 [oral presentation].

31 Wnioski: Leczenie podtrzymujące Lenalidomidem u chorych z szpiczakiem plazmocytowym po autologicznym przeszczepieniu szpiku: istotnie wydłuża przeżycie bez progresji choroby Wymagana jest dłuższa obserwacja do oceny wpływu na przeżycie ogółem Attal M, et al. Haematologica. 2011;96(s1):S23 [oral presentation].

32 Przeszczepienia szpiku w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Ogółem n=2453 Autotransplantacje n=1433 Allotransplantacje n=1020 rodzinne n=509 niespokrewnione n=511

33 SZPICZAK PLAZMOCYTOWY-CHARAKTERYSTYKA CHORYCH
254 CHORYCH; pojedyncze AHSCT (N=127); tandemowe (N=77) CZAS OD DGN DO PIERWSZEGO AHSCT: 13 MO (2-101) STADIUM CHOROBY PRZED AHSCT: CR (N=61); VGPR (N=43); PR (N=88); NR (N=12) MEDIANA CZASU OBSERWACJI OD PIERWSZEGO AHSCT: 31 MO (0,5-186)

34 Przeszczepienia szpiku Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach 1991r r. ŁĄCZNIE: 2453 zabiegi 254 osoby z MM– auto przeszczepienia 3 osoby – allo przeszczepienia

35 Przeszczepienia szpiku Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach 1991r r. ŁĄCZNIE: 2453

36

37 Probability of Survival, %
Prawdopodobieństwo przeżycia po przeszczepie zależnie od rodzaju zabiegu 20 40 60 80 100 10 30 50 70 90 20 40 60 80 100 10 30 50 70 90 autologous transplant (N=22,254) Probability of Survival, % Slide 49: Multiple myeloma (MM) is the most common indication for an autologous transplant. Among 22,254 patients who received a single autologous transplant for MM between 1998 and 2008, the 3-year probability of survival was 68% ± 1%. Allogeneic transplantation for MM is reserved for patients with high risk disease, and the majority are performed after an autologous transplant with reduced-intensity or nonmyeloablative conditioning regimens. Among the 1,021 patients who received an allogeneic transplant for MM from 1998 to 2008, the 3-year probabilities of survival were 47% ± 2% for the 878 recipients of HLA-matched sibling donor transplants and 28% ± 4% for the 143 recipients of unrelated donor transplants. HLA-matched sibling, Allo (N=878) Unrelated, Allo (N=143) P < 1 2 3 4 5 6 Years Slide 49 SUM10_56.ppt 37

38

39

40

41 Przeszczepienia szpiku u pacjentów ze szpiczakiem Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach 1991r r. RAZEM: 296

42 Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 25, Katowice Kierownik Kliniki/Konsultant Wojewódzki ds. Hematologii: Profesor dr hab. Sławomira Kyrcz-Krzemień Sekretariat tel. (32) Koordynator ds. przeszczepów tel. (32)

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku autologiczne i allogeniczne w leczeniu szpiczaka plazmocytowego informacje - 2012 rok Małgorzata Krawczyk-Kuliś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google