Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Mieczysław Komarnicki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Mieczysław Komarnicki"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Mieczysław Komarnicki
Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Poznań Mieczysław Komarnicki

2 Leczenie szpiczaka mnogiego
Olsztyn luty 2009

3 Leczenia szpiczaka Diagnostyka Szpiczak nieaktywny
Białko M w surowicy > 30 g/L (FLC kappa/lambda) lub/i Komórki plazmatyczne klonalne > 10%

4 Leczenia szpiczaka Szpiczak aktywny: (jedno kryterium lub więcej)
Poziom wapnia > 11,5 g/dL Kreatynina > 2mg/dL Anemia < 10 g lub 2g < normy (poziom żelaza) Zmiany kostne C R A B

5 Diagnostyka Zmiany kostne Rtg MRI CT PET
Leczenia szpiczaka Diagnostyka Zmiany kostne Rtg MRI CT PET

6 Leczenia szpiczaka Diagnostyka MRI

7 Leczenia szpiczaka Diagnostyka MRI

8

9

10 Szpiczaka nieaktywnego („tlącego się”)
Leczenia szpiczaka Szpiczaka nieaktywnego („tlącego się”) nie leczymy! kontrola co 3-6 miesięcy

11 Leczenia szpiczaka Szpiczak odosobniony (solitary plasmocytoma)
Kostny – radioterapia 45 Gy lub wiecej Pozakostny – 45 Gy lub więcej + ewentualnie leczenie chirurgiczne

12 Leczenia szpiczaka Terapia indukcyjna u chorych przewidzianych do transplantacji Terapia indukcyjna u chorych nie przewidzianych do transplantacji

13 Thalidomide/dexamethasone (ok. 9% CR)
Leczenia szpiczaka Terapia indukcyjna u chorych przewidzianych do transplantacji (kolejność alfabetyczna) Bortezomib/dexamethasone (kat. 2B) Bortezomib/doxorubicin/dexamethasone (kat. 2B) Bortezomib/lenalidomide/dexamethasone (kat. 2B) Bortezomib/thalidomide/dexamethasone (kat. 2B) Dexamethasone Liposomal doxorubicin/vincristine/dexamethasone (DVD) Lenalidomide/dexamethasone (kat. 2B) Thalidomide/dexamethasone (ok. 9% CR)

14 Terapia indukcyjna u chorych nie przewidzianych do transplantacji
Leczenia szpiczaka Terapia indukcyjna u chorych nie przewidzianych do transplantacji np. u chorych > 65 lat M P T

15 Terapia podtrzymująca Thalidomide (kat 1 !) + - prednisone (kat 2B)
Leczenia szpiczaka Terapia podtrzymująca Thalidomide (kat 1 !) + - prednisone (kat 2B)

16 Terapia „ratunkowa”, II linia (kolejność alfabetyczna)
Leczenia szpiczaka Terapia „ratunkowa”, II linia (kolejność alfabetyczna) Bendamustine (kat. 2B) Bortezomib (kat. 1 !) Bortezomib/dexamethasone Bortezomib/lenalidomide/dexamethasone (kat. 2B) Bortezomib/liposomal doxorubicn (kat. 1) Cyclophosphamide-VAD Dexamethasone Dexamethsone/cyclophosphamide/etoposide/,cisplatin (DCEP) Dexamethsone,thalidomide,cisplatin,doxorubicin, cyclophosphamide,etoposide (DT-PACE) Wysokie dawki cyclophosphamidu Lenalidomide,dexamethasone (kat. 1) Lenalidomide Powtórzenie terapii indukcyjnej (jeżeli wznowa >6 miesięcy) Thalidomide Thalidomide/dexamethasone

17

18 Leczenia szpiczaka Przeszczepy szpiku

19 Przeszczep szpiku Autologiczne Intergroup Francais du Myeloma (IFM)
200 pacjentów Porównanie chemioterapii (przeszczepu) Odpowiedź 57% (81%) W tym całkowita 5% (22%) 7-letnie przeżycie 25% (43%) Attal M. et al. N Engl J Med. 1996;335;91-97

20 Przeszczep szpiku Autologiczne MRC VII 407 pacjentów
Porównanie chemioterapii (przeszczepu) Odpowiedź 66% (89%) W tym całkowita 8% (44%) Średnie przeżycie 42,2 miesiące (56,3 miesiące) Child J A et al. N Engl J Med 2003: 348:

21

22

23 Przeszczep szpiku Autologiczny
U chorych z progresją po terapii indukcyjnej 100 pacjentów 12 miesięczny czas wolny od progresji: 70% chorych z progresja po terapii indukcyjnej 83% u chorych z dobrą odpowiedzią po indukcji Kumar S. et al. Bone Marrow Transplantation 2004, 34,

24 Cavo M et al. J Clin Oncol 2007, 25: 2434-2441
Przeszczep szpiku Autologiczny Tandemowy U kogo i kiedy ? Osiągnięcie CR lub nCR w ciągu 3 miesięcy po I ABMT ma korzystny wpływ na przeżycie i nie jest to wskazanie do II ABMT Tylko chorzy z PR lub SD po I ABMT odnoszą korzyść po II ABMT wykonanym w okresie 6 miesięcy po I ABMT (kat. 2A) Cavo M et al. J Clin Oncol 2007, 25:

25 Przeszczep szpiku Allogeniczny 229 chorych (miniallo)
3 – letnie przeżycie 41% Negatywne czynniki: chemiooporna choroba Więcej niż 1 przeszczep poprzedzający Pozytywny wpływ: GVHD Crawley C et al. Blood 2006; 105;

26 Prewencja przeciwzakrzepowa
Leczenia szpiczaka Prewencja przeciwzakrzepowa Thalidomide Lenalidomide Zwiększają ryzyko powikłań zakrzepowych tylko w skojarzeniu z dużymi dawkami sterydów i/lub antracyklinami

27 Prewencja przeciwzakrzepowa
Leczenia szpiczaka Prewencja przeciwzakrzepowa Aspiryna LMWH Anty vit.K (syncumar, warfin)

28 Palumbo A et al. Leukemia 2008, 22, 414-423

29 Leczenie uzupełniające
Leczenia szpiczaka Leczenie uzupełniające Bisfosfoniany (Aredia, Zometa) Przeciwciało anty-RANKL : Denosumab (w trakcie prób) Vertebroplastyka (wstrzykiwanie polymetylmetakrylatu) Kyfoplastyka Miejscowa radioterapia (30 Gy) – działanie pbólowe


Pobierz ppt "Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Mieczysław Komarnicki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google