Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego Programu Emerytalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego Programu Emerytalnego"— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego Programu Emerytalnego
Konferencja Dialogu Społecznego: Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne: niezbędny filar godnej starości Organizator: BCC Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego Programu Emerytalnego PGE Dystrybucja Sp. z o.o. IKZE – mikrorynek? Czy indywidualne plany emerytalne są odpowiedzią na potrzeby? Przemysław Gawlak Menedżer Wydziału Sprzedaży TU Allianz Życie Polska S.A. TFI Allianz Polska S.A.

2 Porównanie obciążeń PIT/ZUS z punktu widzenia pracobiorcy (umowa o pracę)
2

3 Efekt finansowy zmian w systemie emerytalnym w części kapitałowej poprzez pomniejszenie salda wpłat do OFE i wprowadzenie IKZE - dla budżetu Państwa bardzo wysoka efektywność gdy do IKZE przystąpi 10-20% podatników Poprawa salda FUS po zmniejszeniu składki emerytalnej trafiającej do OFE (dane w mld zł) Koszty ulgi podatkowej w zależności od odsetka ubezpieczonych decydujących się na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne w IKZE (dane w mld zł) A.100% B.50% C.10% 2012 18,3 2013 3,5 1,8 0,4 2014 18,5 3,8 1,9 2015 18,8 4,1 2,1 2016 19,9 4,4 2,2 2017 19,8 4,6 2,3 0,5 Źródło: obliczenia na podstawie danych Ministerstwa Finansów

4 Rynek IKE - analiza makro za lata 2005-2010
Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF

5 Rynek IKE - analiza demograficzna – dominująca grupa które rozpoczęły zbyt późno oszczędzanie na starość 41% uczestników w wieku przedemerytalnym Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF

6 Rynek IKE Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF

7 Źródło PricewaterhouseCoopers
Model podatkowy zorientowany na ulgi w okresie składkowym jest motorem rynku i powszechności systemu komercyjnego – ważne odciążenie budżetu Państw Źródło PricewaterhouseCoopers

8 wrost o 400 aktywnych uczestników Spadek o 8200 aktywnych uczestników
Rynek PPE - analiza makro (1) za lata : Niska dynamika wzrostu ilości nowych PPE zakładanych przez pracodawców: - utworzonych zostało tylko 49 PPE w roku nowo przystępujący pracownicy osób (wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2008) – w większości do programów utworzonych w latach ubiegłych Wysoki współczynnik kont biernych (20,2%!!! – osób) na które nie wpływa składka podstawowa od pracodawcy wrost o 400 aktywnych uczestników Spadek o 8200 aktywnych uczestników 8

9 Rynek PPE - analiza makro (2) za lata : Niska dynamika wzrostu ilości nowych PPE zakładanych przez pracodawców: - utworzonych zostało tylko 29 PPE w roku nowo przystępujący pracownicy 9000 osób (wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2009) – w większości do programów utworzonych w latach ubiegłych Wysoki współczynnik kont biernych (15,0%!!! ) na które nie wpływa składka podstawowa od pracodawcy wzrost o aktywnych uczestników spadek o biernych uczestników 9

10 Rynek PPE

11 Kierunki niezbędnych zmian w systemie emerytalnym
Dokończenie reformy systemu emerytalnego: - w III filarze dla PPE ulga podatkowa w okresie składkowym (oprócz ulgi w IKZE) - w II filarze ustabilizowanie zasad oszczędzania - w I filarze stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego, inne … dodatkowo w ustawie o PPE - wprowadzenie dwóch dodatkowych modeli składkowych: a) współpłacenie przez pracodawcę i pracownika (tzw. matching) b) możliwość zróżnicowania składek w podgrupach pracowniczych - uelastycznienie zasad obsługi uczestników: zlecenia dotyczące zmiany alokacji składki i konwersji środków powinny być składane z pominięciem pracodawcy - notyfikacja w KNF zamiast rejestracji (jeśli będzie model EET) 11

12 Dziękuję za uwagę! przemyslaw.gawlak@allianz.pl


Pobierz ppt "Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego Programu Emerytalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google