Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja w procesie podejmowania decyzji..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja w procesie podejmowania decyzji.."— Zapis prezentacji:

1 Informacja w procesie podejmowania decyzji.

2 Zarządzanie To działanie, w wyniku którego następuje osiągnięcie przyjętych celów w jak najbardziej efektywny sposób.

3 Informacja To każda wiadomość poszerzająca naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości czyli zdarzeniach, czynnościach, procesach, zjawiskach.

4 informacyjno - decyzyjnego
Celem systemu informacyjno - decyzyjnego jest : gospodarowanie informacją kształtowanie procesu decyzyjnego

5 Organizacja prawidłowego systemu informacyjno - decyzyjnego jest jednym z podstawowych warunków sprawnego zarządzania każdej jednostki organizacyjnej. System decyzyjny nie może funkcjonować i nie może być skuteczny bez odpowiednich systemów przetwarzania informacji, które współcześnie są systemami komputerowymi.

6 Elementy projektowania
systemu wspomagania decyzji System informacji jednostki organizacyjnej, który stanowi potrzebną sieć informacyjną niezbędną do planowania, kontroli i podejmowania decyzji. System obserwacji otoczenia jednostki organizacyjnej, który służy do pozyskiwania bieżących informacji i rozpoznawania kierunków rozwojowych.

7 System komputerowy ( sieci komputerowe), które mają za zadanie przyspieszenie i ułatwienie przetwarzania danych, muszą być wyposażone w odpowiednie pakiety programowe służące do przetwarzania informacji.

8 System informacyjny Dostarcza wiedzy na temat zmian zachodzących zarówno w samej firmie jak i w otoczeniu. Właściwa decyzja, od której zależy uzyskanie zakładanych celów przedsiębiorstwa, uwarunkowana jest właściwościami posiadanych informacji. Brak informacji powoduje powstanie tzw. Luki informacyjnej, która stanowi rozbieżność pomiędzy informację pełną z rzeczywiście posiadaną.

9 Warunki jakie powinien spełniać dobrze
zorganizowany system informacyjny Musi być dostosowany do potrzeb i obejmować wszystkie dziedziny działalności jednostki organizacyjnej, szczeble zarządzania; Musi dostarczać informacji kompleksowych i aktualnych; Musi dostarczać informacji tym, którzy jej potrzebują w formie nadającej się do bezpośredniego użytku (bez przetwarzania) i najdogodniejszej dla podjęcia decyzji;

10 Powinien zapewniać efektywne wykorzystanie informacji poprzez szybkość i częstotliwość ich obiegu; Oznacza to że informacje powinny być aktualne, kompletne i odpowiednio posegregowane; Droga obiegu informacji powinna być najkrótsza i zgodna ze strukturą organizacyjną jednostki, a informacje powinny tworzyć prosty zbiór, łatwy do przyswojenia i wykorzystania;

11 Koszty pozyskiwania i przetwarzania informacji powinny być niskie;
Metody gromadzenia, opracowywania, przechowywania i przekazywania informacji powinny uwzględniać możliwości komputeryzacji systemu; Powinien być odpowiednio zabezpieczony przed niepożądanymi informacjami nieformalnymi i stale doskonalony tak, aby zapewniał właściwy przepływ pożądanych informacji;

12 Proces decyzyjny Koncepcji Realizacji Kontroli

13 Decyzja Świadomy wybór, dokonywany przez kierownika jednostki organizacyjnej między różnymi wariantami rozwiązania problemu. Konsekwencją podjęcia decyzji jest wydanie odpowiednich poleceń, które zawierają jednoznaczne określone zadania do wykonania przez pracowników. Na każdym etapie wykonywania zadania powinna być prowadzona kontrola, która ma na celu porównywanie rezultatów wykonania z przyjętymi założeniami.

14 Źródła informacji

15 Źródła informacji Są bardzo bogate i wielostronne, jednak nie zawsze zapewniają zdobycie informacji o odpowiedniej ilości, jakości i wartości.

16 Pozyskiwane informacje
mogą mieć charakter : Informacji pierwotnej -Nie podlega rejestracji -Podlegającej rejestracji Informacji wtórnej(przetworzonej z informacji pierwotnej)

17 Zbieranie informacji

18 W celu zapewnienia stałego dopływu informacji jednostka organizacyjna powinna stworzyć odpowiedni system pozyskiwani informacji poprzez stałą obserwację (monitoring) otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego jednostki. Wszystkie informacje docierające do danej jednostki organizacyjnej należy poddawać odpowiedniej redukcji poprzez selekcję i agregację.

19 Polega na wyborze i doborze informacji potrzebnych.
Selekcja informacji Polega na wyborze i doborze informacji potrzebnych. Ma na celu łączenie informacji pojedynczych w pewną logiczną całość (informacje syntetyzujące). Agregacja

20 Drogi otrzymywania informacji
Informacje formalne - uzyskane drogą służbową w sposób określony, uporządkowany przepisami (regulaminami, instrukcjami, itp.). Informacje półoficjalne - uzyskane poprzez osobiste kontakty pomiędzy informatorami drogą formalną ( uzupełnienie informacji formalnych ). Informacje nieformalne - uzyskane okazjonalnie, np. W drodze plotek, pogłosek. Ich istnienie bywa dowodem braku informacji formalnych czy półoficjalnych.

21 Przetwarzanie informacji

22 Przetwarzanie informacji
To przekształcenie danych wejściowych na dane wyjściowe. Przetwarzanie to odbywa się w uporządkowanym ciągu działań (operacji) i w ustalonym czasie, a proces ten nazywamy procesem przetwarzania danych.

23 Fazy przetwarzania danych
Wytwarzanie danych źródłowych Zbieranie i gromadzenie danych (archiwizowanie) Wykonywanie operacji matematycznych i logicznych Edycja danych wyjściowych

24 Przekazywanie informacji

25 Przekazywanie informacji obejmuje:
Tryb i metody przekazywania informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej Łączność organizacyjną Łączność telefoniczną Łączność korespondencyjną

26 od sposobu przekazu informacji, możemy wyróżnić informację :
W zależności od sposobu przekazu informacji, możemy wyróżnić informację : ustną pisemną telefoniczną elektroniczną

27 wyrózniamy informację:
W zależności od formy przekazu, wyrózniamy informację: Bezpośrednie ( kontakt osobisty) Pośrednie : - Środki masowego przekazu (media) - public relations

28 kierunek obiegu informacji,
Ze względu na kierunek obiegu informacji, mogą one być przekazywane : ku dołowi ( do wykonawców ) ku górze ( do zwierzchników) poziomo ( między komórkami organizacyjnymi, do współpracowników, współpartnerów )

29 Opracowały: Patrycja Pokorny Weronika Woiczyk
Koniec :) Opracowały: Patrycja Pokorny Weronika Woiczyk


Pobierz ppt "Informacja w procesie podejmowania decyzji.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google