Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKUTECZNA KOMUNIKACJA"— Zapis prezentacji:

1 SKUTECZNA KOMUNIKACJA

2 ZROZUMIENIE INFORMACJI OBJAŚNIENIE INFORMACJI
NADAWCA ODBIÓR ODKOWDOWANIE CZYLI INTERPRETACJA ZROZUMIENIE INFORMACJI ODBIORCA PRZEKAZ ZAKODOWANIE (SPOSÓB PRZEKAZU) OBJAŚNIENIE INFORMACJI ZAKŁÓCENIA

3 Komunikacja to „transakcja między dwoma lub więcej stronami, polegającą na wzajemnym przekazywaniu
treści za pomocą świadomie wybranych symboli o określonym znaczeniu“. Komunikacja jest otwarta, kiedy o naszych wewnętrznych stanach (życzeniach,oczekiwaniach, troskach, gniewie,obawach, itp.) mówimy wprost, zamiast ukrywać je za milczeniem, niejasnymi aluzjami i nieuprawnionymi uogólnieniami. Otwartość w komunikacji to także szczere zainteresowanie tym, co druga osoba ma do powiedzenia. To dialog skoncentrowany na wymianie myśli i uczuć.

4 Skuteczna komunikacja
zachodzi wówczas, gdy ludzie rozumieją co do siebie nawzajem mówią. Można ją określić jako umiejętność porozumiewania się. Człowiek komunikatywny to taki, który w klarowny i zrozumiały sposób przekazuje innym swoje myśli i odczucia. Umiejętności dobrego komunikowania się: zapobiega nieporozumieniom i konfliktom, tworzy dobra atmosferę między ludźmi, oszczędza czas, sprawia, że inni ludzie wiedzą, czego chcemy oraz czego mogą się po nas spodziewać.

5 W procesie komunikowania istotne znaczenie ma 5 elementów:
co mamy na myśli, gdy mówimy; myślenie to operowanie symbolami, którym nadaje się odpowiedniki słowne; 2. co rzeczywiście mówimy (treść komunikatu, czyli słowne odpowiedniki); 3. jak mówimy (jakość mówienia); 4. co inna osoba słyszy; 5. co inna osoba myśli, że słyszy (co zrozumie z tego, co usłyszała).

6 BAŃKA PRYWATNOŚCI Od 0 do 0,5 metra - strefa intymna, w której dochodzi do kontaktu fizycznego albo istnieje możliwość nawiązania takiego kontaktu. Od 0,5 metra do 1,2 metra - strefa osobista, w której ludzie mogą uścisnąć sobie dłonie i znajdują się od siebie nie dalej niż na wyciągnięcie ręki. Od 1,2 metra do 3 metrów - strefa społeczna, która ma powszechne zastosowanie w codziennych spotkaniach to­warzyskich lub zawodowych. Powyżej 3 metrów - ostatnia strefa: strefa publiczna.

7 BAŃKA PRYWATNOŚCI Osoby należące do grupy "duży tłok" silnie reagowały na zbyt bliski kontakt z "policjantem". Ich wypowiedzi były urywane i nieskładne. Częściej poruszali gałkami ocznymi i unikali kontaktu wzrokowego. Przyjmowali takie pozycje, które umożliwiały im umieszczenie rąk i dłoni między nimi a rozmówcą. Często w geście ochrony splatali dłonie na poziomie krocza, niczym piłkarze czekający na rzut wolny. Ogólnie mówiąc, byli bardziej zdenerwowani i niespokojni, gdy rozmówca podchodził do nich zbyt blisko i w ten sposób naruszał ich strefę osobistą. Ten przykład pokazuje, jak ważne jest zachowanie odpowiedniego dystansu w kontaktach międzyludzkich. Podobnie jak w przypadku innych aspektów mowy ciała, również tutaj konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.

8 Aktywne słuchanie Umiejętność aktywnego słuchania sprzyja porozumieniu i poprawnej komunikacji. Rozróżniamy dwie formy słuchania: Słuchanie pasywne (słyszenie), polegające na biernym odbieraniu wszystkiego, co dociera do naszych uszu. Słuchacz nie zdradza żadnej reakcji na słowa. Słuchanie aktywne (słuchanie) oznacza demonstrowanie rozmówcy, że się go słucha z zaangażowaniem i uważnie. Pomagają w tym sygnały werbalne i niewerbalne.

9 Umiejętność aktywnego słuchania jest bardzo istotna, gdyż zwykłe rejestrowanie tego, co rozmówca nam przekazuje, nie wystarcza. Często konieczne jest zachęcenie mówiącego do kontynuowania wypowiedzi, upewnienie go, że jest słuchany i ułatwienie mu skonkretyzowania myśli.

10 Elementy aktywnego słuchania dzielą się na:
pozawerbalne werbalne Pozawerbalne umiejętności aktywnego słuchania: Kontakt wzrokowy Postawa ciała Potakiwania

11 Zasada 5 sekund To krótkie, 5-sekundowe przerwy stymulujące rozmówcę do spontanicznego uzupełniania informacji. Słuchacz musi być cierpliwy. Pozwala to mówiącemu na poukładanie myśli, a ponadto uspokaja rozmowę.

12 Parafraza to wierne odzwierciedlenie wypowiedzi drugiej osoby.
to styl rozmowy, dzięki któremu Twój partner czuje się rozumiany i słuchany. Parafraza polega na powtarzaniu własnymi słowami głównych wątków, tez oraz informacji zawartych w wypowiedziach rozmówcy. Parafraza to wierne odzwierciedlenie wypowiedzi drugiej osoby.

13 PARAFRAZA Daje możliwość upewnienia się, czy obie strony mają „to samo na myśli”, Pozwala rozmówcy usłyszeć swój punkt widzenia „z boku” – słysząc to co przed chwilą powiedział, Daje poczucie wzajemnego zrozumienia myśli i intencji, Daje możliwość szybkiego zweryfikowania, gdy rozmówcy mają coś innego na myśli.

14 Najczęściej parafraza rozpoczyna się od sformułowań:
„ Z tego co mówisz, zrozumiałem….” „ O ile dobrze rozumiem ….” Podsumowując , to co Pani powiedziała…”

15

16 Do najczęściej występujących barier w komunikacji zaliczymy:
krytykowanie: („Bo ty zawsze....”, „Bo ty jesteś...”, „To jest bez sensu....”) obrażanie: („Po prostu idiota...”, „Weź od tego ręce ty gnojku, bo znów zepsujesz...”, „Tylko półinteligent mógł tak zrobić...”) orzekanie: („To się musiało tak skończyć...”, „Najzwyczajniej w świecie zawaliłeś...”) chwalenie z oceną: („No pięknie! Lepiej już tego nie mogłeś zrobić...”, „Początek dobry, koniec mamy...”) rozkazywanie: („Masz to zrobić i to natychmiast...”, „Wykonać bez dyskusji...”, „Nie gadaj tylko zrób...”) grożenie: („Ty lepiej uważaj...Na takich jak Ty są sposoby....”) moralizowanie: („Przyzwoity i uczciwy człowiek tak nie zrobi...”, „Ale hańba....”, „Każdy lojalny człowiek na Twoim miejscu...”)

17 zasypywanie pytaniami:
(„Po co?”, „Dlaczego?”, „Z jakiego powodu?”, „Kiedy konkretnie?”, „Dlaczego wtedy?”, „Czemu nie wcześniej?” ucieczka od cudzych problemów : doradzanie jako: („Ja na Twoim miejscu to bym...”, „Bo Ty jesteś...”, „To jest bez sensu...”) logiczne argumenty: („To było do przewidzenia...”, „Przemyśl dokładnie kilka spraw...”) zmienianie tematu: („A tak swoją drogą, to co u Basi?”, „A moja babcia to z kolei...”) pocieszenie: („Nie martw się jutro będzie lepiej”, „Popatrz na innych, oni maja gorzej od Ciebie”) przerywanie niesłuchanie brak jasno sprecyzowanego celu rozmowy konfrontacyjne nastawienie: (chęć lepszego zaprezentowania się od rozmówcy) filtrowanie informacji – zamykanie się na sprawy nie odpowiadające własnym przekonaniom decydowanie za innych uleganie emocjom

18 Feedback Jedną z najtrudniejszych technik komunikacyjnych, wpływającym bezpośrednio na efektywność pracy, i na relacje, jest dawanie i odbieranie informacji zwrotnej – zwanej też czasem feedbakiem. Istnieje wiele rodzajów przekazywania informacji zwrotnej, najprostszy podział to informacja zwrotna pozytywna i negatywna, oraz warunkowa i nie warunkowa.

19 TYPY INFORMACJI ZWROTNYCH
Rzeczowe to takie, które koncentrują się na rzeczowym opisie zastanej sytuacji: – dają rzeczowy ogląd sytuacji, – pozwalają zyskać dystans do wykonywanego działania, – motywują do autorefleksji i analizy własnego działania, – pozwalają na bieżąco porównywać efekty działania z oczekiwanymi standardami

20 TYPY INFORMACJI ZWROTNYCH
Motywujące to te, które koncentrują się na pożądanych aspektach działania drugiej osoby: – są wyrazem uznania i docenienia. Wpływają na samopoczucie i sposób spostrzegania efektów własnych działań, – utrwalają pozytywne zachowania i pożądany styl pracy, – podbudowują samoocenę, wzmacniają pewność siebie, – są przyczynkiem do budowania pozytywnych relacji

21 TYPY INFORMACJI ZWROTNYCH
Rozwojowe to te, które koncentrują się na tych aspektach działania drugiej osoby, które nie są korzystne z punktu widzenia celów, jakie realizuje: – przyczyniają się do rozwoju kompetencji, – motywują do uzyskiwania lepszych rezultatów, – pozwalają porównać uzyskiwane rezultaty z oczekiwanymi standardami, – uświadamiają obszary pracy lub kontaktów z innymi, z których można dokonać pozytywnych zmian.

22 Savoir vivre w słuchawce
Wyraźnie się przedstaw (najpierw imię, później nazwisko) Lepiej nie pytaj drugi raz o nazwisko rozmówcy Informuj z kim łączysz rozmowę Rozmowę kończy ten, kto ją zaczął Uśmiechaj się !!!

23 Zasady dobrego kontaktu
Własne nastawienie - pozytywny stosunek do rozmówcy ułatwia skuteczną komunikację; Pewność siebie - nasza wiedza i kompetencja na temat, o którym rozmawiamy daje nam pewność siebie i buduje nasz wiarygodny wizerunek: Empatia – staraj się wczuć w sytuację drugiej osoby, spójrz na świat jej oczyma: Entuzjazm i witalność – osoby witalne zarażają swoim entuzjazmem innych, dzięki czemu rozmowa staje się ciekawsza, Otwarcie wobec otoczenia – każdy człowiek ma prawo do własnych przekonań i opinii, nie należy uprzedzać się z góry do osób prezentujących odmienne od naszego podejście do problemu, warto słuchać innych, daje to szanse na własny rozwój; Spójność na 3 poziomach kontaktu: treści, sposób wypowiedzi, mowa ciała;

24 Uogólnienia – ( np. zawsze, nigdy, wszyscy) są zwykle nieuzasadnione
i budzą sprzeciw, lepiej unikać w kontaktach z ludźmi, Poznawanie partnera – zainteresowanie drugą osobą i danie jej prawa do odmowy odpowiedzi. Dobre maniery - uprzejmość, życzliwość dowartościowują rozmówcę, nasz wygląd ( ubiór i kosmetyka) może mieć zasadniczy wpływ na chęć drugiej strony do poważnego zaangażowania się w rozmowę;

25 10 Przykazań Dobrego Słuchacza
1. Nie myśl co zrobiłbyś w danej sytuacji na miejscu rozmówcy. 2. Nie domyślaj się co druga osoba ma na myśli, dopytaj. 3. Nie przygotowuj odpowiedzi w trakcie mówienia drugiej osoby. 4. Nie wyłączaj się po rozpoznaniu sytuacji, diabeł tkwi w szczegółach. 5. Nie osądzaj po pierwszym wrażeniu, daj szansę. 6. Nie udzielaj rad przedwcześnie. 7. Nie sprzeciwiaj się zawczasu. 8. Nie przekonuj na siłę do swojej racji. 9. Nie obracaj wszystkiego w żart. 10. Nie zjednuj ludzi na siłę.


Pobierz ppt "SKUTECZNA KOMUNIKACJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google