Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY"— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY
WYNIKI BADAŃ

2 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Zrealizowane badania Ogólnopolskie badanie kobiet (N=1850) Ogólnopolskie badanie pracodawców (N=1619) Regionalne* badanie opinii publicznej (N=1200) Regionalne* badania kobiet i przedsiębiorców techniką FGI - zogniskowanych wywiadów grupowych (20 x 10) *Badania przeprowadzono w następujących województwach: małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim. System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

3 Rezultatami projektu są następujące raporty:
Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy - Badanie opinii publicznej (grudzień 2005) Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy – Badanie kobiet (grudzień 2005) Diagnoza zróżnicowania szans kobiet w dostępie do rynku pracy – Badanie ogólnopolskie, przeprowadzone wśród pracodawców (grudzień 2005) Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania w dostępie do rynku pracy – Badanie pogłębione w wybranych województwach (marzec 2006) Wytyczne do akcji informacyjno – promocyjnej projektu ,,Kobieta pracująca..’’ (marzec 2006) Raport podsumowujący wyniki badań w ramach projektu ,,Kobieta pracująca’’ (kwiecień 2006) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

4 OGÓLNA SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

5 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Jak na tle sytuacji ogólnopolskiej oceniłby/łaby Pan/i sytuację na rynku pracy w swoim województwie? (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

6 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Jak na tle sytuacji ogólnopolskiej oceniłby/łaby Pan/i sytuację na rynku pracy w swoim województwie? – wskazania przedsiębiorców w podziale na płeć respondenta (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

7 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Jak na tle sytuacji ogólnopolskiej oceniłby/łaby Pan/i sytuację na rynku pracy w swoim województwie? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwa (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

8 Najbardziej efektywne formy wspierania kobiet na rynku pracy (w %)
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

9 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Najbardziej efektywne formy wspierania kobiet na rynku pracy – wskazania opinii publicznej w podziale na województwa (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

10 DYSKRYMINACJA NA RYNKU PRACY
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

11 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy znane są Panu/i przypadki zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy (w miejscu pracy)? – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

12 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy Pan/i osobiście, bądź ktoś z Pana/i rodziny/znajomych doświadczył zjawiska dyskryminacji na rynku pracy (w swoim miejscu pracy) ze względu na płeć? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

13 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy kiedykolwiek Pani lub któraś z kobiet z Pani rodziny/znajomych spotkała się z następującymi sytuacjami? – wskazania kobiet (N=1850;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

14 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy kiedykolwiek Pani lub któraś z kobiet z Pani rodziny/znajomych spotkała się z następującymi sytuacjami? – wskazania kobiet (N=1850;w %) c.d. System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

15 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Najczęściej spotykane formy dyskryminacji kobiet na rynku pracy - wskazania opinii publicznej (N=1200;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

16 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy zaprezentowane sytuacje dotyczące działalności przedsiębiorców na rynku pracy są zgodne z polskim prawem? (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

17 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy Pana/i zdaniem polscy przedsiębiorcy w swojej działalności przestrzegają zapisu* ,,Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, jest niedopuszczalna’’? (w %) *art.113 Kodeksu Pracy (Dz.U z późn. zm) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

18 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy Pana/i zdaniem polscy przedsiębiorcy w swojej działalności przestrzegają zapisu* ,,Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, jest niedopuszczalna’’? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) *art.113 Kodeksu Pracy (Dz.U z późn. zm) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

19 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Uprawnienia przysługujące kobietom, które w największym stopniu wpływają niekorzystnie na ich sytuację na rynku pracy - wskazania przedsiębiorców (N=816;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

20 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
POSZUKIWANIE PRACY System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

21 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Sposoby poszukiwania pracowników – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

22 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Najczęstsze sposoby poszukiwania/znalezienia pracy – wskazania kobiet (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

23 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy w sytuacji równych kwalifikacji kandydatów do pracy wolałby/ałaby Pan/i zatrudnić kobietę czy mężczyznę? - wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

24 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy Pana/i zdaniem większość znanych Panu/i kobiet/pracownic podjęłaby pracę w poszczególnych warunkach? – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) Czy podjęłaby Pani pracę w poszczególnych warunkach? – wskazania bezrobotnych kobiet (N=580;w %) tak nie trudno powiedzieć System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

25 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
OPINIA O PRACY KOBIET System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

26 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy Pana/i zdaniem kobiety powinny pracować zawodowo? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

27 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Najlepiej pasujące określenie do kobiety pracującej zawodowo – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

28 ZAWODY KOBIECE I MĘSKIE
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

29 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Stanowiska na które pracodawca nie chciałby zatrudnić kobiety, bez względu na jej kwalifikacje – wskazania przedsiębiorców (N=562;w %) Zdaniem 34,7% przedsiębiorców istnieją stanowiska na które nie zatrudnia się kobiet (bez względu na ich kwalifikacje) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

30 Zawody typowe dla kobiet - wskazania opinii publicznej (N=1200;w %)
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

31 Zawody typowe dla mężczyzn - wskazania opinii publicznej (N=1200;w %)
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

32 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy istnieją zawody, których mimo braków formalnych zakazów kobiety/mężczyźni nie powinny/powinni wykonywać? – wskazania opinii publicznej (N=1200;w %) Opiekunka do dzieci – 11,9%, Przedszkolanka – 10,9% Pielęgniarka – 9,9%, Sprzątaczka – 8,9%, Kosmetyczka – 7,9%, Kucharka – 6,9% Górnik – 30%, Pracownik fizyczny – 18,6% Hutnik – 12,2%, Budowlaniec – 11,4% Murarz – 6,4%,Spawacz - 5,8% System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

33 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Komu Pana/i zdaniem łatwiej pogodzić się z sytuacją, że stracił pracę? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

34 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy w Pana/i firmie/organizacji zatrudnione są kobiety na kierowniczych stanowiskach? – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

35 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy ogólnie na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych jest więcej kobiet czy mężczyzn? – wskazania przedsiębiorców (N=608;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

36 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy zgadza się Pan/i z tym, że wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

37 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy według Pana/i kobieta prowadząca własną firmę, to wiarygodny partner do interesów? (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

38 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
CECHY KOBIETY JAKO PRACOWNIKA System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

39 Kwalifikacje posiadane przez kobiety (N=1850; w %)
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

40 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Średni stopień ważności kwalifikacji oczekiwanych od pracowników (ocena w skali 1 – 5) zupełnie nieważne bardzo ważne System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

41 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Stopień występowania poszczególnych kwalifikacji u pracowników – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

42 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Średni stopień ważności cech/umiejętności oczekiwanych od pracowników (ocena w skali 1 – 5) zupełnie nieważne bardzo ważne System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

43 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Średni stopień ważności cech/umiejętności oczekiwanych od pracowników (ocena w skali 1 – 5) c.d. zupełnie nieważne bardzo ważne System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

44 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Stopień występowania poszczególnych cech/umiejętności u pracowników – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

45 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Stopień występowania poszczególnych cech/umiejętności u pracowników – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) c.d. System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

46 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Biorąc pod uwagę Pana/i doświadczenie jak ogólnie oceniłby/łaby Pan/i jakość pracy kobiet? – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

47 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy kiedykolwiek podnosiła Pani swoje kwalifikacje poprzez kursy lub szkolenia? (N=1850;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

48 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy obecnie dokształca się Pani, chodzi na jakieś kursy bądź szkolenia? (N=1850;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

49 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
WARTOŚĆ PRACY KOBIET System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

50 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy obawa przed utratą zatrudnienia lub problemami ze znalezieniem pracy mogłaby skłonić Panią do ...? (N=1850;w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

51 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy w sytuacji otrzymania bardzo wysokiego spadku pieniężnego (który zapewniłby byt Pani i Pani rodzinie do końca życia) pracowałaby Pani dalej? (N=1850; w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

52 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy zrezygnowałaby Pani z pracy, gdyby Pani mąż/partner zarabiał tyle, by utrzymać rodzinę na przyzwoitym poziomie? (N=1850; w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

53 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Która z wymienionych negatywnych konsekwencji pracy zawodowej jest największym kosztem jaki kobieta ponosi pracując? (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

54 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Która z wymienionych negatywnych konsekwencji pracy zawodowej jest największym kosztem jaki kobieta ponosi pracując? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

55 Najważniejsze korzyści jakie daje praca zawodowa (w %)
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

56 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Najważniejsze korzyści jakie daje praca zawodowa – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

57 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Jak można określić znaczenie (rolę) pracy zawodowej i pracy w domu dla gospodarstwa domowego? (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

58 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Jak można określić znaczenie (rolę) pracy zawodowej i pracy w domu dla gospodarstwa domowego? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

59 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Gdyby straciła Pani pracę, czy zgodziłaby się Pani pracować za ustawową płacę minimalną (849 zł brutto czyli 622,60 zł ,,na rękę’’)? (N=1850; w %) Co trzecia kobieta (31,8%) zgodziłaby się pracować za minimalną płacę w granicach 1100 – 1500 zł ,,na rękę’’ 27,1% respondentek podjęłoby pracę za minimum 1000 zł ,,na rękę’’ 9,8% badanych oczekuje minimalnego wynagrodzenia za pracę w granicach 800 – 950 zł ,,na rękę’’ System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

60 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Kto ma obowiązek zapewnić środki do utrzymania rodzinie? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

61 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Która z opisanych sytuacji jest Pana/i zdaniem lepsza? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

62 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy w sytuacji otrzymania bardzo wysokiego spadku pieniężnego (który zapewniłby byt Pana/i i rodzinie do końca życia) pracowałby/łaby Pan/i dalej? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

63 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy w sytuacji otrzymania bardzo wysokiego spadku pieniężnego (który zapewniłby byt Pana/i i rodzinie do końca życia) pracowałby/łaby Pan/i dalej? – wskazania opinii publicznej w podziale na płeć (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

64 KOBIETY NA WSI I KOBIETY W MIEŚCIE
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

65 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Jaka jest Pani obecna sytuacja zawodowa? – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) 73,9% mieszkanek miast jest gotowych podjąć pracę /szuka pracy 26,1% bezrobotnych nie szuka pracy 72,8% mieszkanek wsi jest gotowych podjąć pracę /szuka pracy 27,2% bezrobotnych nie szuka pracy System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

66 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Forma umowy o pracę na jaką zatrudnione są kobiety pracujące zawodowo – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

67 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Powody dla których kobiety bezrobotne (gotowe podjąć pracę/szukające pracy) pozostają bez pracy - wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

68 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Powody dla których kobiety niepracujące (nie szukające pracy) nie pracują zawodowo - wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

69 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
W jakim sektorze gospodarki Pani pracuje? – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

70 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Zajmowane stanowisko – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

71 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Przeciętne miesięczne dochody netto z tytułu pracy – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

72 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy ogólnie biorąc lubi Pani swoją pracę? – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

73 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy liczy się Pani z możliwością utraty obecnej pracy (np. zwolnienia, likwidacja zakładu pracy itp.)? – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

74 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy kiedykolwiek była Pani bezrobotna (czyli nie pracowała Pani i szukała pracy)?- wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

75 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Gdyby straciła Pani pracę, czy zgodziłaby się Pani pracować za ustawową płacę minimalną (849 zł brutto czyli 622,60 zł ,,na rękę’’)? - wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

76 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy kiedykolwiek w trakcie swojej kariery zawodowej korzystała Pani z urlopu macierzyńskiego? - wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

77 Czy podjęłaby Pani pracę w następujących warunkach
Czy podjęłaby Pani pracę w następujących warunkach? – wskazania bezrobotnych kobiet szukających pracy w podziale na miejsce zamieszkania (w %) kobiety mieszkające w mieście (N=352) kobiety mieszkające na wsi (N=228) tak nie trudno powiedzieć System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

78 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
W jakim sektorze gospodarki chciałaby Pani pracować? – wskazania bezrobotnych kobiet szukających pracy w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

79 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
W jaki sposób poszukuje Pani pracy? – wskazania bezrobotnych kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

80 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Czy posiada Pani jakieś osobiste dochody? - wskazania bezrobotnych kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

81 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Rodzaje posiadanych dochodów osobistych przez bezrobotne kobiety – wskazania w podziale na miejsce zamieszkania (w %) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

82 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6. SPO RZL: System aktywizacji zawodowej kobiet DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Dominika Stelmachowicz-Pawyza Katarzyna Świeżawska-Ambroziak ASM Centrum Badąń i Analiz Rynku ul. Grunwaldzka 5, Kutno Tel lub 34 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’


Pobierz ppt "DIAGNOZA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google