Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright © 2006 Quest Software Wybrane Narzędzia z Oferty Quest Software Dedykowane dla Baz Danych MACIEJ POGORZELSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright © 2006 Quest Software Wybrane Narzędzia z Oferty Quest Software Dedykowane dla Baz Danych MACIEJ POGORZELSKI."— Zapis prezentacji:

1 Copyright © 2006 Quest Software Wybrane Narzędzia z Oferty Quest Software Dedykowane dla Baz Danych MACIEJ POGORZELSKI

2 Portfolio produktów dla baz danych i aplikacji

3 Cykl życia aplikacji 2. Tworzenie i Administracja 3. Optymalizacja 1. Projektowanie Quest SQL Optimizer Toad Data Modeler Toad for Oracle 4. Testowanie Benchmark Factory, Code Tester, Performance Analysis 5. Monitoring i zarządzanie wydajnością Spotlight, Performance Analysis, Foglight, Big Brother, Shareplex, Space Manager

4 Projektowanie Toad Data Modeler

5 W znacznym stopniu przyspiesza czas tworzenia aplikacji bazodanowych Pomaga tworzyć i zarządzać strukturą systemów bazodanowych. Pozwala na łatwe tworzenie raportów i dokumentacji. Daje wsparcie dla ponad 40 systemów bazodanowych.

6 Tworzenie Toad Knowledge Xpert

7 Toad Zintegrowane środowisko programistyczne do pisania kodu, modyfikacji schematów i skryptów SQL Usprawnia pracę w następujących dziedzinach - Analityka Biznesowa i Bazodanowa - Programowanie SQL i PL/SQL - Administracja Bazami Danych Pozwala w znacznym stopniu skrócić czas tworzenie aplikacji bazodanowych Funkcji administracyjne pozwalają na szybsze i sprawniejsze zarządzanie bazami danych. Bogate funkcje raportujące pomagają na łatwe tworzenie raportów i dokumentacji.

8 Bazy Wiedzy - Knowledge Xpert Dostarczają bogate źródła wiedzy dla programistów i administratorów. Poprzez gotowe przykłady przyspieszają tworzenie prawidłowego i wydajnego kodu. Bogata baza błędów występujących w systemach bazodanowych pozwala na szybszą diagnozę i rozwiązywanie problemów Gotowe przykłady i opisy architektury Oracle pozwalają na sprawniejszą i wydajniejszą konfigurację systemów bazodanowych

9 Optymalizacja Toad SQL Optimizer

10 SQL Optimizer Pozwala przyspieszyć działanie systemów bazodanowych poprzez pisanie wydajniejszych zapytań SQL Optymalizacja pozwala na zmniejszenie zużycia zasobów systemów bazodanowych Daje możliwość testowania nowych ustawień indeksów oraz analizować wpływu ich dodania

11 Testowanie Benchamark Factory Code Tester

12 Benchmark Factory – Testy Wydajnościowe Daje możliwość sprawdzenia wydajności systemów bazodanowych - ilość jednoczesnych transakcji, które system będzie działał Implementuje testy przemysłowe organizacji TPC Sprawdza się przy testowaniu wydajności podczas migracji na nowe systemy. Dla zapewnienia wiarygodności testów daje możliwość na skorzystanie z rzeczywistych transakcji z testowanego środowiska Daje możliwość wykorzystania własnych transakcji do testów. Pozwala na testy balansu obciążenia w środowiskach klastrowych Poprzez integrację z modułem SQL Optimizer pozwala na testowanie skalowalności pojedynczych zapytań SQL

13 Code Tester – Testy Funkcjonalne Testowanie aplikacji pod kątem funkcjonalności Automatyczne generowanie scenariuszy testów

14 Monitoring i zarządzanie wydajnością Spotlight Performance Analysis Foglight Big Brother Shareplex Space Manager

15 Performance Analysis - Odnalezienie problemów w działającej aplikacji Pozwala na kontrolę jakości kodu tworzonego przez firmy zewnętrzne lub własnych programistów Na bieżąco analizuje działanie systemów bazodanowych i daje gotowe porady w jaki sposób zwiększyć ich wydajność Poprzez możliwość porównywania działania aplikacji w różnych okresach czasu daje możliwość znalezienia najbardziej optymalnej konfiguracji i na szybkie wychwycenie błędów

16 Spotlight - Bieżąca diagnostyka Diagnostyka baz danych, systemów operacyjnych, aplikacji, serwerów aplikacyjnych w czasie rzeczywistym Pozwala administratorom na wychwycenie problemów wydajnościowych zanim odczują je użytkownicy końcowi Poprzez integrację z bazami wiedzy usprawnia rozwiązywanie problemów bazodanowych Daje możliwość skonfigurowania powiadomień i alarmów Pozwala na diagnostykę z jednej konsoli baz danych, systemów operacyjnych, aplikacji oraz infrastruktury Microsoft

17 Foglight - Monitoring i zarządzanie wydajnością w trybie 24x7 Bezobsługowy System Monitorujący 24x7 Do monitorowania kluczowych systemów w środowisku Centralna konsola pozwalająca na zebrania metryk wydajnościowych i alarmów z całego środowiska Możliwość konfiguracji zależnie od funkcji użytkownika (administratora systemowego, administratora bazodanowego, szefa IT) Wsparcie dla ITIL i SOA

18 Foglight - Monitoring i zarządzanie wydajnością w trybie 24x7 Daje możliwość sprawdzania poziomu dostępności usług - SLA Doskonale sprawdza się dla systemów Help Desk ułatwiając diagnostykę problemów wydajnościowych

19 Big Brother - Monitorowanie stanu serwis ó w/serwer ó w Łatwy we wdrożeniu system do monitorowania mniej kluczowych systemów i aplikacji Pozwala na szybkie sprawdzenie czy wszystkie usługi w środowisku działają

20 SharePlex on Oracle - Elastyczna i wydajna replikacja danych Uniwersalne narzędzie do replikacji bazy danych Oracle Pozwala na migrację systemów Oracle bez przestoju w pracy użytkowników końcowych Daje możliwość migracji pomiędzy różnymi wersjami Oracle i różnymi platformami sprzętowymi Minimalne obciążenie replikowanych systemów, przez co doskonale sprawdza się przy bardzo obciążonych systemach produkcyjnych Bardzo elastyczna konfiguracja schematów replikacji Daje możliwość odciążenia systemu produkcyjnego poprzez utworzenie dodatkowej instancji raportującej Replikacja jednokierunkowa Replikacja dwukierunkowa Konsolidacja

21 Space Manager - Zarządzanie składowaniem bazy danych Pozwala na przyspieszenie działania aplikacji bazodanowych poprzez optymalizację fizycznego składowania bazy danych Odzyskuje zmarnowane miejsce na dyskach Daje możliwość planowanie zajętości i zapobiegania awariom Sprawdza się przy dużych aplikacjach biznesowych wymagających pracy w trybie 24/7 Pozwala na reorganizację bez przestoju w pracy użytkowników końcowych

22 InTrust for Databases - Bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami Osiągnięcie zgodności z zewnętrznymi regulacjami (np. ISO, Sarbanes-Ouxley, Basel II) System baz danych jest pod stała kontrolą, dane zabezpieczone w ramach przyjętych polityk bezpieczeństwa W łatwy sposób dostępne są wszelkie informacje na potrzeby ewentualnych audytów i spraw sądowych

23 Copyright © 2006 Quest Software Dziękuję !!!


Pobierz ppt "Copyright © 2006 Quest Software Wybrane Narzędzia z Oferty Quest Software Dedykowane dla Baz Danych MACIEJ POGORZELSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google